4.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Değerlindirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Online Çöz

Soru 1
”Dokuz yüz bin elli beş” sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A
900.055
B
905.055
C
900.550
D
905.555
Soru 2
”(6 x 10.000) + (4 x 1.000) + (4 x 100) + (9 x 10) + (2 x 1) ” şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A
60.942
B
66.492
C
64.492
D
64.092
Soru 3
250 sayısının 4 katının 500 eksiği kaç eder?
A
200
B
300
C
400
D
500
Soru 4
3. 458 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A
3.300
B
3.400
C
3.500
D
3.600
Soru 5
” 23.456” sayısında binler basamağında bulunan sayının basamak değeri kaçtır?
A
20.000
B
3.000
C
1.000
D
400
Soru 6
44 – 46 – 48 – ? – 52 – 54 örüntüsünde ? yerine hangi sayı gelmelidir?
A
49
B
50
C
51
D
53
Soru 7
”(126 x 5) : ( 100 – 37 )” işleminin sonucunu nedir?
A
13
B
12
C
11
D
10
Soru 8
”123 456 789 ” binler bölüğünde hangi sayı vardır?
A
456
B
123
C
789
D
678
Soru 9
Aralarında ikişer yaş bulunan üç kardeşin yaşları toplamı 96’dır. Ortanca kardeş kaç yaşındadır?
A
34
B
32
C
30
D
28
Soru 10
”32.715, 11.318, 68.278 , 16.017” sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A
32.715< 11.318 < 68.278 < 16.017
B
16.017< 32.715 < 11.318 < 68.278
C
11.318 <16.017 <32.715 <68.278
D
68.278 <32.715 < 16.017 < 11.318
Soru 11
“ 62.569 + ………………= 86.878” işelminde boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir?
A
24.309
B
24.369
C
24.409
D
24.359
Soru 12
Birler bölüğü 303, binler bölüğü 650 olan doğal sayıyı aşağıdakilerden hangisidir?
A
303.650
B
650.303
C
653.530
D
305.603
Soru 13
C30D+DD=D084 Toplama işleminde C kaçtır?
A
8
B
7
C
6
D
5
Soru 14
4684 sayısına en yakın olan onluk hangi seçenektedir?
A
4690
B
4685
C
4680
D
4684
Soru 15
Ardışık üç sayının toplamı 63’dir. Ortanca sayı kaçtır?
A
20
B
21
C
22
D
23
Soru 16
”123 456 789 ” birler bölüğünde hangi sayı vardır?
A
123
B
456
C
789
D
987
Soru 17
6758 sayısına en yakın olan onluk hangi seçenektedir?
A
6750
B
6760
C
6770
D
6780
Soru 18
52 – 55 – 58 – ? –64 – 67 örüntüsünde ? yerine hangi sayı gelmelidir?
A
59
B
60
C
61
D
62
Soru 19
Birler bölüğü 789, binler bölüğü 897 olan doğal sayıyı aşağıdakilerden hangisidir?
A
879987
B
789897
C
897789
D
978879
Soru 20
300 sayısının 3 katının 600 fazlası kaç eder?
A
1000
B
1100
C
1300
D
1500

 

ÇALIŞMA KONULARI

Şekil Örüntüleri

Simetri

Kare, Dikdörtgen, Üçgen

Üçgende Açılar

Dikdörtgen, Kare Ve Üçgeni Adlandırm.

Dikdörtgen, Kare Ve Üçgenin Kenarlar.

Açıları Tanıma

Açıları Ölçme

Açı Ve Çeşitleri

Açılar Konu Anlatımı

YAZILI ÖRNEKLERİ

Matematik 1.Yazılı

1.Dönem 1.Değerlendirme

Matematik 1.Dönem 1.Yazılı

Matematik 1.Dönem 1.Yazılı

Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme.

Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Soruları.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kimliklerin Söyledikleri Konu Anlatımı


Kimlik Belgelerimiz

Kim olduğumuz hakkında bilgi veren bizi tanıtan belgedir.Nüfus cüzdanımız, kütüphane giriş belgemiz, pasaport, okul kimlik kartımız birer kimlik belgesidir.Pasaport, yurtdışına çıkarken gerekli olan belgedir. Kimlik belgeleri farklı kurum ve kuruluşlar tarafından verilebilir.En önemli kimlik belgesi nüfus cüzdanıdır.

Nüfus cüzdanı bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzu belgelendirir. Her vatandaşın kendisine ait nüfus cüzdanı bulunmaktadır. Ayrıca kimlik belgesi bulundurmamız kanuna göre zorunludur.

Nüfus hizmetlerini ülkemizde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yürütmektedir. Bu kurum İç İşleri Bakanlığına bağlıdır.Nüfus Müdürlüğü, doğum, ölüm, evlenme işleri, kayıt düzeltme, nüfus ve aile cüzdanı, evlat edinme gibi hizmetleri gerçekleştirir.

Nüfus cüzdanları cinsiyete göre değişiklik

gösterir.Her kesin bir TC kimlik numarası vardır. Resmi işlemlerde kolaylık sağlayan ve karışıklıkları önleyen bu numaraya biz T.C. kimlik numarası diyoruz.

Nüfus Cüzdanında Yer Alan Bilgiler ve Yararları:

Nüfus Cüzdanının Ön Yüzünde:

 • Seri no bulunur.Bu numara kimlikler arasında karışıklığı önemek için kullanılır.
 • C. kimlik numarası bulunur.Bu numara vatandaşların devlet ile olan ilişkilerinde karışıklıkları önlemek için kullanılır.
 • Ön yüzde bireyin fotoğrafı, soyadı, adı, baba adı, anne adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

Nüfus Cüzdanının Arka Yüzünde:

 • Kişinin evli ya da bekar olduğunu belirten kısım vardır.
 • Kişinin dini ve kan grubunu belirten bir kısım  vardır.
 • Nüfus idaresinde bize kimliği veren yetkili kişilerin imza ve mühürleri vardır.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Hayatım Film Konu Anlatımı


Hayat Serüvenim Ve Ailem

Bütün insanlar hayatlarında önemli anlar ve kişiler bulunur. Doğduğunuz günden yürümeye, konuşmaya okula başladığınız ilk günler gibi. Bunlardan bir çoğunu annemiz ve babamızdan öğreniriz.

 

Kronoloji

Yaşamımızda gerçekleşen olayların tarih sırasına göre sıralanmasına kronolojik sıralama  da diyoruz..

Kronoloji bir bilim dalıdır. Tarihteki olayların oluş zamanlarını inceler.

Kronolojik sıralama olayları anlatmada bizlere kolaylık sağlar. Sınıflarımızdaki tarih şeridi buna örnektir.Kronoloji bireysel olarak da kullanılır. Örneğin iş başvuruları için hazırladıkları öz geçmiş bu amaca hizmet eder. Öz geçmişlerde doğum tarihi, kişisel bilgiler bitirdiği okullar ve tarih sırasına göre yapılan işler yer alır.

Soy Ağacı

Bir kişinin soyunu gösteren çizelge veya ağaç tarzındaki şemaya soy ağacı denir. Soy ağacı hazırlanırken mümkün olduğunca bütün akrabalara ulaşılmaya çalışılır. Bu konu ile ilgili “soy bilimi”  diye bir bilim dalı ortaya çıkmıştır. Sosyal, kültürel ve dini gelişmelerin açıklanmasında soy ağacından yaralanılır. Soy ağacının yerine şecere de kullanılır.

Onlar da Var

İnsanlardan bazıları doğuştan veya hastalık ya da kaza sonucu herhangi bir organını diğer insanlar gibi kullanamayabilir. Bu şekilde organlarını kullanamayan insanlara engelli insanlar denir.

Ülkemizde on milyona yakın engelli bulunmaktadır. Engellilerin en büyük sorunu sokakların, binaların ya da yolların engelli olmayan insanlara göre yapılmasıdır. Bundan dolayı engelli insanların toplum içerisinde yaşayabilmeleri zordur. Engellilerin rahatlıkla yaşayabilmeleri için kullanabileceği yollar ve kaldırımlar yapılmalıdır.

Engelli insanlarımızı rahatsız eden diğer bir konuda insanların onlar farklı davranmalarıdır. Engelli insanları olduğu gibi kabul etmek ve acıyan gözlerle bakmamak gerekir.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Duygudan Düşünceye Konu Anlatımı


Duygularımız Ve Düşüncelerimiz

Belirli bir nesne, olay veya bireylerin, iç dünyamızda uyandırdığı izlenime duygu diyoruz.

Düşünce ise düşünme sonucunda varılan düşünme ürünü olan görüştür.

Duygular davranışlarımızı ve düşüncelerimiz etkiler. Mutlu olduğumuzda bizi her zaman kızdıran olay ya da davranışlara kızmayız. Gün boyunca farklı durumlar, olaylar ve insanlarla karşılaşırız.Bu yüzden duygu ve düşüncelerimiz de değişir.Bazı duygu ve düşünce türleri şunlardır:

 • Endişelenmek
 • Korkmak
 • Sevinmek
 • Acımak
 • Şaşırmak
 • Mutluluk
 • Üzüntü

DUYGU VE DÜŞÜNCELERE SAYGI:

Bireyler toplum içinde yaşarlar. Toplum içinde yaşamanın gereklerinden biri de “ saygı” dır.

İnsanlar duygu ve düşüncelerini söyleme hakkına sahiptirler. Diğer insanlar da başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermelidirler.

Toplumdaki tüm insanlar aynı duyguyu yaşayıp aynı düşüncede olmayabilirler. Duygu ve düşüncelerdeki bu farklılıkları kabullenmek, saygı duymaktır.

Duygu ve düşüncelere saygı için;

 • İnsanları duygu ve düşünceleri yüzünden dışlamamalı, alay etmemeli, yargılamamalıdır.
 • Birisi duygu ve düşüncelerini ifade ederken sonuna kadar dinlemelidir.
 • İnsanlar duygularını söylerken kendimizi onların yerine koymalıyız.

İnsanlar bazen sevinir, bazen üzülür; kimi zaman mutlu iken kimi zamanda üzüntülü olurlar. İnsanların çeşitli olaylar, durumlar karşısında iç dünyasında değişik hisler uyanır.

Duygularımız da bizlerin bireysel farklılıklarındandır.

Kimi basketbol oynamaktan, kimisi ip atlamaktan kimisi de futbol oynamaktan hoşlanır. Bazı insanlar yılandan korkarken bazıları korkmayabilir. Bunlarda bizim duygusal özelliğimizin farklılığını gösterir. Her insanın fiziksel özelliklerine, duygu ve düşüncelerine saygı duymamız gerekir.

Duygularımız çoğumuzun yüzüne yansır.

Bazen de davranışlarımıza ve düşüncelerimize yansır.

Egzersiz Yapalım Konu Anlatımı


Egzersiz Yapalım

Vücudumuz ihtiyaç duyduğu enerjiyi elde edebilmek için oksijen kullanır. Oksijeni ise vücuda soluk alma olayı ile alırız. Bazı zamanlarda daha fazla enerjiye dolayısıyla daha fazla oksijene ihtiyaç duyarız. Daha fazla oksijen alabilmek için de daha sık soluk alıp veririz. Soluk alıp verme sayımız;

 • Dinlenirken ve uyurken düşük,
 • Koşarken veya egzersiz yaparken daha yüksektir.

Kalp, kasılıp-gevşeme hareketi yaparak kanı vücuda pompalar. Kalp tarafından pompalanan kan damarlarda bir etki oluşturur. Damarlarda oluşan bu etkiye nabız denir. Nabız, el bileğimizin iç kısmı ve boyun damarları bölgelerinde daha kolay hissedilir. Bu noktalara hafifçe bastırılarak nabız hissedilir ve dakikada kaç kez oluştuğu kronometre yardımıyla sayılabilir. Bu sayıya nabız sayısı denir. Nabız sayısı;

 • Yetişkin insanlarda; 80-100 arası,
 • Çocuklarda ise 70-80 civarındadır.
 • Yaşa, cinsiyete ve fiziksel özelliklere (boy, kilo gibi) göre değişiklik gösterebilir.

Koşma, egzersiz yapma, futbol oynama, denizde yüzme gibi davranışlar için fazla enerjiye ihtiyaç duyarız. Enerji için de daha çok oksijene ihtiyaç duyarız. Dolayısıyla daha sık soluk alıp veririz. Aynı zamanda kalpte daha çok kan pompalar. Bu da nabız sayımızı artırır. Dinlendiğimiz de ise nabız sayımız normale döner.

Egzersiz Yapmanın Vücut Sağılığı için Önemi

Egzersiz yaparak;

 • Bel ve boyun fıtığı gibi hastalıkların oluşması, varsa ilerlemesi engellenir.
 • Obezite, kalp krizi gibi rahatsızlıklar önlenir.
 • Kan dolaşımı hızlandırılır.
 • Kemik ve kaslarımızın güçlenmesi sağlanır.

Soluk Alıp Verme Konu Anlatımı

SOLUK ALIP VERME 

Niçin Soluk Alıp Veririz?
Yürüme, koşma, konuşma, düşünme vb birçok işi yapabilmek için enerjiye ihtiyaç duyarız. Vücudumuz için gerekli olan bu enerjiyi besinlerden elde ederiz. Vücudumuzun besinlerdeki enerjiyi kullanabilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. Soluk aldığımızda oksijen vücudumuza girer, akciğerlerimizden kana geçer. Kanla tüm vücudumuza dağılır. Besinlerin enerjisini açığa çıkarmak için kullanılır. Bunun sonucunda karbondioksit oluşur. Karbondioksit, damarlardaki kan aracılığı ile akciğerlere gelir. Soluk verdiğimizde akciğerlerden dışarı atılır.

Soluk Alıp Verme Sırasında Hava Hangi Yolu İzler?
Soluk aldığımızda havadaki oksijenin izlediği yol sırasıyla;
burun → yutak → gırtlak → soluk borusu → akciğerler yolunu izler.
Soluk verdiğimizde ise;
Akciğerler → soluk borusu → gırtlak → yutak → burun yolunu izler.

Niçin Burnumuzla Soluk Almalıyız?
Burnumuzla soluk almak, ağzımızla soluk almaktan daha sağlıklıdır. Çünkü; Burnumuzdaki kıllar havadaki tozları, sümüksü sıvı da kılların tutamadığı bazı zararlı maddeleri ve mikropları tutarak akciğere girmesini önler. Burnumuz, soluduğumuz havayı ısıtır ve nemlendirir. Soluk verirken ise ağzımızı kullanmalıyız.

Soluk Alıp Vermede Görevli Organ ve Yapılar
Soluk alma olayı burundan havanın içeri çekilmesiyle başlar.
Yutak : Soluduğumuz havayı gırtlağa gönderir. Ağzımızda çiğnediğimiz yiyecekler de yutaktan yemek borusuna geçer. Hava ve besinlerin geçişi yutakta kontrol edilir.
Gırtlak : Soluk borusunun başlangıç kısmıdır. Yutak ile soluk borusu arasındadır. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir. Gırtlak, yiyecekleri yutarken soluk borusuyla birlikte yukarı çıkarak soluk borusunun girişinin kapanmasını sağlar. Soluk alıp verme, bu sırada çok kısa bir süre için durur. Böylece yiyeceklerin soluk borusuna kaçmadan yemek borusuna gitmesi sağlanmış olur. Bu nedenle yutkunurken nefes alamayız.
Soluk Borusu : Havayı akciğerlere kadar taşıyan borudur.
Akciğerler: Göğüs kafesinde yer alır. Vücudumuzda sağda ve solda olmak üzere iki akciğer vardır. Soluk borusunun uzantısı olan ince borucuklar, akciğerlerin içine ağaç dalları gibi dağılır. Soluduğumuz oksijen bu borucuklarla akciğerlerimize dolar. Soluduğumuz havadaki oksijen akciğerlerden kana geçer.

Soluk Verirken Yalnızca Karbondioksit mi Dışarı Atılır?
Soluk aldığımızda akciğerlerimize dolan havada oksijen vardır. Oksijenin bir kısmı vücutta kullanılırken bir kısmı da karbondioksitle dışarı atılır. Soluk verdiğimiz havada su buharı da vardır. Örneğin; penceremizin camına doğru nefesimizi üflediğimizde cam buğulanır.

Soluk Alıp Verirken Vücudumuzda Ne Gibi Değişiklikler Olur?
Soluk alıp verirken akciğerlerimize havanın girip çıkmasında diyafram denilen kasın yardımı gerekir. Diyafram akciğerlerimizin altında bulunur. Kubbe şeklindedir.

Soluk Aldığımızda;
• Göğüs kafesi genişler. Akciğerlerimize havanın girmesi için yer açar.
• Diyafram aşağı doğru düzleşir.
• Göğüs kafesindeki kaslar kasılır.
• Akciğerlerimize hava dolar. Böylece akciğerlerimiz genişler.

Soluk Verdiğimizde;
• Göğüs kafesi daralır.
• Diyafram eski hâline döner yani kubbeleşir.
• Göğüs kafesindeki kaslar gevşer.
• Akciğerlerdeki hava dışarı verilir. Akciğerler daralır.

Hava Kirliliği Sağlığımızı Nasıl Etkiler?
Kirli havada oksijen oranı azdır. İnsan vücudu için zararlı olan zehirli maddeler vardır. Kirli havayı soluduğumuzda öncelikle solunum yapı ve organlarımız zarar görür. Bu zehirli maddeler, akciğerlerimizden kana karıştığında tüm vücudumuz etkilenir.

Destek ve Hareket Konu Anlatımı

Destek ve Hareket
 • Çevremizdeki canlılara baktığımızda hepsinin hareket ettiğini görürüz.
 • Canlıların ortak özelliklerinden biri de hareket etmektir.
 • İnsanın hareketini sağlayan yapılar; iskelette yer alan bazı kemikler, kemikleri saran Kaslar ve de eklemlerdir.
 1. iskelet: Kemiklerden oluşan ve eklemlerle bağlanan güçlü destek yapıya iskelet denir.
  Kemik çeşitleri:
 • Yetişkin bir insanın iskeletinde yaklaşık olarak 206 kemik bulunur.
 • İskeleti oluşturan kemikler şekil ve büyüklük bakımından farklıdır.
 • Bu kemikler uzun,kısa ve yassı kemikler olmak üzere üç çeşittir.
  Uzun kemikler :
 • İki ucu şişkin,boyları uzun,silindirik şekili kemiklerdir.
 • Kol ve bacaklarda bulunur.
 • Koldaki pazu kemiği,bacağımızdaki uyluk kemiği uzun kemiklerdendir.
  Kısa kemikler :
 • Boyları kısa kübik kemiklerdir.
 • El ve ayak bilek kemikleri ile omurlar kısa kemiklere örnektirler.
  Yassı kemikler :
 • Kalınlığı az,levha şeklindeki kemiklerdir.
 • Kafatsı kemiği,kalça kemiği,kaburgalar ve göğüs kafesi kemiği yassı kemiklerdir.
  Kemiğin yapısı :
 • Kemiklerin dışı beyaz renkli olup kemik zarı ile örtülüdür.
 • Kemik zarı kemiğin enine kalınlaşmasını sağlar.
 • Kırılma ve çatlamalarda kemiği korur.
 • Kemik zarının altındaki sert tabaka kemiğin sağlamlığını sağlar ve kemiğe şekil verir.
 • Uzun kemiklerin ortasında sarı ilik bulunur.
 • Uzun kısa ve yassı kemiklerde kemik zarı sert kemik ve süngerimsi kemik bulunur.
 • Yalnız uzun kemiklerde kemik kanalı ve sarı ilik bulunur.İskeletin yapısı :
 • İskeletimiz dört temel bölümden oluşur.
 1. Kafatası
 2. Omurga
 3. Göğüs kafesi
 4. Kollar ve bacaklar1. Kafatası :
 • Kemikler birbirine sıkıca bağlanmıştır.
 • Yalnız alt çene kemiği yarı oynardır.
 • Beyin kafatası içinde bulunur ve korunur.
  2.  Omurga :
 • Omur adı verilen 33 tane kemiğin arka arkaya dizilmesiyle oluşur.
 • Omurganın içindeki kanaldan omurilik geçer.
 • Boynun bitiminden kuyruk sokumuna kadar uzanan kemiklerdir.
  3. Göğüs kafesi :
 • Sırt omurları,12 çift kaburga kemiği ve göğüs kemiğinden oluşur.
 • Kalp ve akciğer göğüs kafesinin içinde bulunur ve korunur.
  4. Kollar ve bacaklar :
 • Hareketimizin büyük bir kısmını bu kemiklerle yaparız.
 • Kole bacaklar gövde iskeletine kemik köprülerle bağlanır.

  Eklem
 • Kemiklerin birbirine bağlandığı yere eklem denir.
 • Eklemler olazsa hareket edemez ve dik dururduk.
 • Hareket etme yeteneğine göre 3 grupta yoplayabiliriz.

  1. Oynar eklemler: Bu eklemler kol ve bacak kemikleri arasında bulunur. Kol ve bacak kemikleri gövde iskeletine oynar eklemlerle bağlanır.
  2. Yarı oynar eklemler : Omurgayı oluşturan omurlar arası eklemler ile alt çene kemiği yarı oynardır.
  3. Oynamaz eklemler : Kafatsı kemikleri,kalça kemikleri,birbirine oynamaz eklemlerle bağlıdır.
  3. İskeletin Görevleri
 1. Vücuda şekil verir.
 2. Vücudun dik durmasını sağlar
 3. Eklem ve kaslarla birlikte hareketi sağlar.
 4. Kan hücrelerini üretir.
 5. İç organları dış etkenlerden korur.
 6. Bazı mineralleri depolar.

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konur?
A) Konuşmayı sonuna kadar dinledik
B) Bu çalışmayı sana mı verecek
C) Spor yapmayı çok seven biridir
D) Neden böyle söylediğini anlayamadım
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) Bu saate kadar eve gelmedi mi?
B) Şimdiye kadar ne yaptın?
C) Anladım ki ben de yanılmışım?
D) Akşamları erken mi yatarsın?
Soru 3
“O” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirdir?
A) İnsan, o mesafeyi hesaplamaz mı?
B) Sonuçta o yanlışa düşmemeliydin.
C) Sinemada, o kalabalıkta, beni görmüş.
D) O bir zamanlar buranın hükümdarıydı.
Soru 4
“Doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız, eksiksiz” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bir noktadan sınırsız doğru geçer.
B) Küçük çocuk, eve doğru koşarak gitti.
C) O her zaman ödevini doğru yapar.
D) Onun doğruyu söylediğinden eminim.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım yoktur?
A) Zeytinin en çok yetiştiği bölge Ege’dir.
B) Akşam izlediğim film çok heyecanlıydı.
C) Alfabemizde 29 harf vardır.
D) Pazar günü mahalle maçımız var.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım yoktur?
A) En iyi tatil, deniz kıyısında yapılan tatildir.
B) Ordu fındığı nefis bir tada sahiptir.
C) Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldığında 21 yaşındaydı.
D) İyi bir romancı aynı zamandı şairdir.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?
A) Sınıftaki öğrenciler dışarı çıkmasın.
B) Elinde ki çantayı yavaşça bıraktı.
C) Ankara’dan geldim ki sizi göreyim.
D) Sen ki dünyalara bedelsin.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kesinlik” söz konusudur?
A) Eminim ki bu gece burada kalacak.
B) Sanırım yarın akşam buraya gelecek.
C) Geç geldiğine göre bir mazereti olabilir.
D) Galiba bizimle gezmek istemiyor.
Soru 9
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) yüz
B) bin
C) yaz
D) sor
Soru 10
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında son harfi yumuşamaz?
A) Hesap
B) Park
C) Çorap
D) Ocak
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin eylemi henüz gerçekleşmiştir?
A) Önümüzdeki gün erken gelmeye çalışacağım.
B) Yarına babam eve gelir.
C) Bu akşam bize misafir geliyor.
D) Annem bana yeni bir ayakkabı almış.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır?
A) Yorgun olduğu için işi erken bıraktı.
B) Seni ziyaret edemedim, çünkü hastaydım.
C) Yola çıkmak için erken yattı.
D) Yağmurun yağmasıyla herkes içeri kaçıştı.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ışık” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Camdan yansıyan ışık gözlerimi kamaştırdı.
B) Sanatçımız, edebiyatımızın vazgeçilmez ışıklarından biridir.
C) Bugünkü dersimizde ışık konusunu işleyeceğiz.
D) İçeri girer girmez ışığı etrafı kapladı.
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde “da, de” nin yazı¬mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Önce peki dedi, sonrada vazgeçti.
B) Bahar aylarında buralara gezici sirkler gelir.
C) Tren garında resim sergisi açılacakmış.
D) Bugün evde değilsiniz diye size uğramadık.
Soru 15
”seyrek” sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) çok
B) sık
C) az
D) dar
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisinde varlığı niteleyen bir sözcük yoktur?
A) Bahçesinde sarı gül yoktu.
B) Çiçeklerin hepsi baharda açar.
C) Büyük kapıdan içeriye girdik.
D) Konu başlıklarını kırmızı kalemle yazıyor.
Soru 17
“İnsanın sevinçli ve mutlu günlerinde çok dostu olur.Fakat zor günlerde dost kalmak, üzüntüleri paylaşmak özveri gerektirir. İşte bu özveriyi gösterenler gerçek dostlardır.”
Paragrafında anlatılan düşünceye aşağıdaki atasözlerindenhangisi uygundur?
A) Dost başa, düşman ayağa bakar
B) Dostun attığı taş baş yarmaz.
C) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
D) Dost kara günde belli olur.
Soru 18
“Genellikle çok konuşan insanlar, kimi zaman birtakım sözleri hiç düşünmeden söyledikleri için saçmalarlar. Saçmaladıklarını, söz ağızdan çıktıktan sonra fark ettikleri için düzeltmeye çalışmaları daha da batırır onları, lafı nasıl toparlayacaklarını, nereye bağlayacaklarını bilemezler.”
Paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düşünmeden konuşan insanlar sevilmez.
B) Hata yapınca düzeltmek için uğraşma¬mak gerekir.
C) Çok konuşan insanlar sık sık hata yaparlar ve bunu düzeltemezler.
D) Hata yapınca düzeltilemez.
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt ) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Atalarımız can çıkar huy çıkmaz demişler.
B) Ahmet gide gele her yeri tanıdı.
C) Damla demet demet çiçekler gönderdi.
D) Kader ezile büzüle yanına yaklaştı.
Soru 20
“ Olmak ” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde yetişmek anlamında kullanılmıştır ?
A) Meyveler daha olmadı.
B) Hastalarımız iyi oldu.
C) İnsan sabırlı olmalı.
D) Birden sınıfta sessizlik oldu.

4.Sınıf Türkçe 1.Tema Birey Ve Toplum Testi

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
İçimizdeki en büyük güzellik sevgidir. Sevgi bir havai fişeğe benzer. Bırakın yüreğinizdeki havai fişekler göklere yükselsin ve oralarda patlayarak binbir renkte, binbir pırıltıyla binbir yere insin. Sevmekten korkmayın, sevdikçe dünyamız renklenecek, yalnızlık nedir bilmeyeceksiniz. Sadece aile bireylerini ve arkadaşları sevmek yetmez. İnsanları sevin, hayvanları sevin, çiçekleri, doğayı sevin. Çocukları, yaşlıları, müziği, tüm sanatları sevin. İpek ONGUN 1, 2 ve 3. sorular yukarıdaki metinle ilgilidir. Metni okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız. Metinde aşağıdaki düşüncelerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Dünyadaki tüm güzellikleri sevmek gerekir: insanları, doğayı, hayvanları, müziği vb.
B) İnsanlar sevgi ile kucaklaşırsa yeryüzünde hiç kimse birbirine kötü davranmaz.
C) Sevgi, kişinin dünyasını renklendirir ve yalnızlığını ortadan kaldırır.
D) Kişi, aile bireyleri ve arkadaşlarını sevmekle yetinmemelidir.
Soru 2
Metinde sevgi neye benzetilmektedir?
A) Güneşe
B) Uçan renkli balonlara
C) Havai fişeğe
D) Mavi gökyüzüne
Soru 3
Metnin ana fikrini açık olarak veren cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişi sevmekten korkmamalıdır.
B) Havai fişeklere benzeyen sevgi, dünyamızı aydınlatır.
C) İnsan için en büyük güzellik sevgidir.
D) Kişi sadece aile bireylerini sevmekle yetinmemelidir.
Soru 4
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) ata sözü
B) lavabo
C) tiren
D) dayire
Soru 5
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, alfabetik sıralamada baştan üçüncü sırada yer alır?
A) çadır
B) çorba
C) çakıl
D) çakır
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Sevgi dolu şiirler yazdı.
B) Annesinden büyük bir şefkat gördü.
C) Geç geldiği için derse yetişemedi.
D) İçeriye girer girmez kardeşini gördü.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerde, koyu yazılı kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır?
A) Elindeki kitabı sessizce okumaya başladı.
B) Ayağına yırtık bir çorap giymişti.
C) Ayağında burnu aşınmış eski bir ayakkabı vardı.
D) Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılı kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A) Bu kadar çok uçan kaz görmemiştim.
B) Sana böyle bir durum için söz veremem.
C) Bahçeden bana en güzel gülü uzattı.
D) Evvel zaman içinde fakir bir kız varmış.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” nin yazılışında yanlışlık yapılmıştır?
A) Hakanların nerede oturduğunu biliyor musun?
B) Yediğimiz yemek lezzetli mi lezzetliydi.
C) Bu olaydan senin haberin yokmuydu?
D) Misafirler geldi mi?
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Onu çok sevdiği için isteklerini hemen yapıyordu.
B) Benim de buradan gitmemi istiyordu çünkü okumamı istiyordu.
C) Kapıdan çıkar çıkmaz müthiş bir uluma sesi havayı inletti.
D) Hava çok soğuk olduğundan dolayı dışarıda kalamazdı.
Soru 11
“tehlike” kelimesine hangi ek getirildiğinde kelimenin anlamı olumsuz olur?
A) –lik
B) –siz
C) –li
D) –ci
Soru 12
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde mecaz anlamlı kelime vardır?
A) Heyecandan yüreğim çarpmaya başladı.
B) Bu yaz çok sıcak geçti.
C) Bunu bana babam armağan etti.
D) Güzel bir masal yazmış.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Kalemini bulamayınca oturup ağladı.
B) Ağaçların arasında kayboldu.
C) Sıkıntıdan dışarı çıkmıyor.
D) Öğretmeninin üzdüğü için özür diledi.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel yargı içerir?
A) Bizim köyde çok güzel piknik yerleri var.
B) Sabah erkenden okula gittim.
C) Hepimiz okulun önünde bekledik.
D) Geçtiğimiz yaz tatilinde amcamlarla Çorum’u gezdik.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Kar çok yağdığından dolayı yollar kapanmış.
B) Uyanamadığı için servisi kaçırmış.
C) Sedat maça gelmeyecek çünkü dizi ağrıyormuş.
D) Ben senden daha fazla kitap okudum.
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sebep-sonuç ilişkisi kurmaya yarayan ifadelerden bir değildir?
A) Bunun sonucunda
B) Bu nedenle
C) İçin
D) Fakat
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargı içerir?
A) Piknikten herkes çok memnun kalmış.
B) Şiş kebabın tadına doyum olmaz.
C) Maç bitince futbolcular soyunma odasına gitti.
D) Herkes, Uzun Göl’ü mutlaka görmeli.
Soru 18
Aşağıdaki kelimelerden hangisine “-lık” eki getirildiğinde anlamlı bir kelime oluşmaz?
A) Mutlu
B) Sevgi
C) Öğrenci
D) İyi
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargı içerir?
A) Seyhan ve Ceyhan nehirlerimiz Akdeniz’e dökülür.
B) Çukurova, ülkemizin en verimli ovalarından biridir.
C) Ülkemizde hava sıcaklıkları ilkbaharda artmaya başlar.
D) Ömer çok güzel konuşur.
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?
A) Ebru, diğer arkadaşlarından daha çalışkan bir öğrencidir.
B) Onun bu şımarıklığı beni çok üzüyor.
C) Ah seni bir yakalasam…
D) Kitapların raflarda okunmadan durması beni üzüyor.

Eş Sesli Sözcükler

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
“Dolu” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Dün yine dolu yağdı.
B) Dolu, ağaçlara zarar verdi.
C) Dolu, evin camlarını kırmış.
D) Sokaklar insan doluydu.
Soru 2
“Yaşlı kadınlar çayın kenarında yün yıkıyorlardı.” cümlesinde kaçıncı kelimeler eş seslidir?
A) iki – dört
B) beş – altı
C) bir-üç
D) üç – altı
Soru 3
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) yol
B) yüz
C) yat
D) yap
Soru 4
‘’ yüz ‘’ kelimesi hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Senin yüzün bana tanıdık geliyor
B) Yüzümde şişlikler oluştu
C) Denizin ortasına doğru yüzdüm
D) Top yüzüme doğru çarptı
Soru 5
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ‘’ yaz ‘’ sözcüğü ‘’ Yazın tatile gittik.’’ Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır.
A) Bana ara sıra mektup yaz
B) Tabeladaki yazı okunmuyor
C) Denize gitmek için yazı bekle
D) Okuduklarını deftere yaz
Soru 6
Kırmızı gülü çok severim
Gül kapıya bakar mısın?
Gülün yapraklarını koparma
Bebek çok tatlı gülüyor
‘’ Gül ‘’ sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 3
B) 2
C) 4
D) 1
Soru 7
‘’ Evimizin kirası bin liradır’’ cümlesinde eş sesli kelime hangisidir?
A) ev
B) bin
C) kira
D) lira
Soru 8
Bu yol çok uzun
Hangi numaralı kelime eş seslidir?
A) Bu
B) yol
C) çok
D) uzun
Soru 9
-Kahvaltı için biraz ceviz kırmalısın
-Gezide bir sürü kır çiçeği topladım
-Polis kır saçlı bir suçlu arıyordu
Yukarıdaki cümlelerde farklı anlamlarda kullanılan eş sesli sözcük hangisidir?
A) piknik
B) çiçek
C) kır
D) kişi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir?
A) kaz
B) sıra
C) bağ
D) burun

Deyimler

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
“Çok acıkmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aç gözlü
B) Çile çekmek
C) Açmaza düşmek
D) Karnı zil çalmak
Soru 2
“Hapı yutmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasta olunca hapı yutmak
B) İğneden korktuğundan hapı yutmak
C) Kötü duruma düşmek
D) Hapı sevmek
Soru 3
“Anlayışlılığı, çalışkanlığı, becerikliliği ile büyüğünün sevgi ve güvenini kazanmak” anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kafasına koyma
B) Gözünde olmamak
C) Kafaya takmak
D) Gözüne girmek
Soru 4
Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok iyi dinlemek” anlamı taşır?
A) Kulağı çınlamak
B) Kulak kabartmak
C) Can kulağıyla dinlemek
D) Kulağına koymak
Soru 5
“Onunla kafa buldu.” cümlesindeki “kafa buldu” deyiminin anlamı hangisidir?
A) Sevinmek
B) Utanmak
C) Alay etmek
D) Çok üzülmek
Soru 6
“Bir şeyin fazla üstüne düşmemelidir.” tümcesinde “üstüne düşmek” deyiminin anlamına uygun seçenek hangisidir?
A) Gereğinden çok ilgilenmek
B) Uzun uzun söz etmek
C) Endişeye kapılmak
D) Arkasından gitmek
Soru 7
“Can atmak” deyimi hangi anlama gelmektedir?
A) Çok yorulmak
B) Çok istekli olmak
C) Sevmek
D) Önemli olmak
Soru 8
“Sesini çıkarmaksızın her türlü acıya katlanmak” anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Bağrı yanık
B) Bağrına taş basmak
C) Bağrı yufka
D) Bağrına basmak
Soru 9
“Gözü yükseklerde olmak” deyimini hangisi açıklar?
A) Devamlı yükseklere bakmak
B) Yüksek yerlere tırmanmak
C) Daha üstün duruma gelmeyi amaçlamak
D) Çevreyi çok dikkatli gözlemek
Soru 10
“Tepeden bakmak” deyiminin anlamını aşağıdakilerden hangisi karşılar?
A) Alçak gönüllü davranmak
B) Birdenbire öfkelenmek
C) Etrafına çok dikkat etmek
D) Kendini karşısındakinden üstün görmek

İsmin Halleri

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Hangi atasözünde isimler yalın hâldedir?
A) Armudu soy da ye, elmayı say da ye.
B) Yularsız ata binilmez.
C) Ateş düştüğü yeri yakar.
D) Boş torba ile at tutulmaz.
Soru 2
Yürüyorum adım adım
Koşuyorum işte bakın
Hedef uzak değil yakın
Orada, Ata’m gösteriyor.
Bu dörtlükte isim hal eklerinden hangisi kullanılmış?
A) –i
B) –den
C) –de
D) –e
Soru 3
“Yaşlı ağacın altında oyun oynamayı özledim.”
Cümlesinde hangi isim hal ekleri kullanılmıştır?
A) –i ,-de
B) -in, -de, -i
C) -li ,- in,-de,-i
D) -de,-i
Soru 4
Hangi kelime ismin –den halinde bulunmaktadır?
A) Bahçeye
B) Sandalye
C) Sokaktan
D) Okulda
Soru 5
“ Dost başa düşman ayağa bakar.”
Atasözünde altı çizili kelimeler adın hangi durumundadır?
A) Yalın hali
B) Belirtme hali
C) Yönelme hali
D) Bulunma hali
Soru 6
“Atatürk ulusuna yeni ufuklar açmıştı.”
Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) –den eki almış ad
B) çoğul ad
C) –e eki almış ad
D) özel ad
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılı kelimelerden hangisi adın “-e” hali durumundadır?
A) Karşıya yaya geçidinden geçerim.
B) Dondurmaya hiç dayanamam.
C) Güzelce uyudum.
D) İlçe, köyden büyüktür.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Ayrılma hali eki” yoktur?
A) Kedi ağaçtan atladı ve caddeye koştu.
B) Havluyu verir misin ?
C) Ortega, Fenerbahçe’ den ayrıldı.
D) Murat’ tan telefonu isteyeceğim.
Soru 9
Aşağıdaki isimlerden hangisi hal eki almamıştır?
A) Sınıftan
B) Masaya
C) Tahta
D) Okulda
Soru 10
“Kayalıkta” sözcüğü ismin hangi halindedir?
A) -i hali
B) -den hali
C) -e hali
D) -de hali

Zıt Anlamlı Sözcükler

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “dalmak” sözcüğünün zıt anlamlısıdır?
A) batmak
B) girmek
C) atlamak
D) çıkmak
Soru 2
“Taze” sözcüğünün karşıt anlamlısı hangi sözcüktür?
A) Eski
B) Yeni
C) Bayat
D) Kuru
Soru 3
Sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlı değildir?
A) İleri-geri
B) Uzun-kısa
C) Barış-savaş
D) Konuk-misafir
Soru 4
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur?
A) Büyük balık ,küçük balığı yutar.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) Üzüm üzüme baka baka kararır.
D) Az tamah ,çok zarar getirir.
Soru 5
“ AÇIK” sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcük hangi cümlede kullanılmıştır?
A) Gökyüzünü kara bulutlar kaplamıştı.
B) Kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu.
C) Bu saatte sadece nöbetçi eczaneler açık olur.
D) Dükkanın kapıları kapanmıştı.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Deniz kenarından irili ufaklı taşlar topladık.
B) Lunaparktaki oyuncakları çok sevdim.
C) Kalabalığın gürültüsünden başım ağrıdı.
D) Hasta olduğum için ilaç içiyorum.
Soru 7
“GEL” sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir?
A) yürü
B) git
C) gelme
D) ilerle
Soru 8
Sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlıdır?
A) konuk-misafir
B) ince-kalın
C) hikaye-öykü
D) faydalı-yararlı
Soru 9
Hangi ikili zıt anlamlıdır?
A) cesur-yürekli
B) cesur-atak
C) cesur-korkak
D) cesur-yiğit
Soru 10
Hangi ikili zıt anlamlı değildir?
A) Islak – kuru
B) aydınlık – karanlık
C) geniş – dar
D) leziz – nefis

Sözlük Sırası

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret” kelimesinden önce gelir?
A) zümre
B) ziyaretçi
C) zurna
D) ziyafet
Soru 2
“liman – limon – lale . leylak” kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda sondan ikinci kelime hangisi olur?
A) lale
B) lale
C) liman
D) limon
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
A) yatak
B) yatık
C) yatalak
D) yatır
Soru 4
“Sinema – soğuk . ……………… . sünger”
Aşağıdakilerden hangisini noktalı yere yazarsak sözlük sırasını bozmadan tamamlamış oluruz?
A) sarı
B) soba
C) söğüt
D) süper
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre yanlış sıralanmıştır?
A) merdiven – mor – mutlu – mübarek
B) cazip – cevap – cilve – Cuma
C) fakir – fikir – feda – füze
D) takı – tel – telefon – teyp
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi “tepelik” kelimesinden sonra gelir?
A) tepelikli
B) tepeli
C) tepe
D) teneke
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasında baştan ikinci sırada yer alır?
A) Su
B) Sel
C) Set
D) Sal
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasında baştan üçüncü sırada yer alır?
A) Makas
B) Maşa
C) Tencere
D) Dere
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasında baştan dördüncü sırada yer alır?
A) Gemi
B) Geçit
C) Gerçek
D) Geniş
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasında ” Nene ” sözcüğünden sonra gelir?
A) Yazı
B) Kazı
C) Nane
D) Nezle

Eş Anlamlı Sözcükler

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
‘’ Yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan sözcüklere …………………… sözcükler denir.’’
Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) Karşıt anlamlı
B) Sesteş
C) Yakın anlamlı
D) Eş anlamlı
Soru 2
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?
A) konuk-misafir
B) kelime-sözcük
C) ileri-geri
D) ak-beyaz
Soru 3
‘’ Hakikat ‘’ sözcüğünün eş anlamlısı hangi kelimedir?
A) Yalan
B) Sonuç
C) Hakim
D) Gerçek
Soru 4
‘’Eşyalarımızı valize tıka basa doldurduk.’’ Cümlesinde ‘’valiz’’ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) kutu
B) cüzdan
C) bavul
D) sepet
Soru 5
‘’ Usanmak ‘’ sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?
A) Çok çalıştım ve çok yoruldum
B) Uzun zamandır yalnızım
C) Hep aynı kitabı okumaktan bıktım
D) O oyuncak bozuk çıktı
Soru 6
Ağlamaktan gözlerin kızarmıştı akları,
Büyük yas karartmıştı kırmızı bayrakların
Yukarıdaki dizede geçen hangi kelimenin eş anlamlısı doğru verilmiştir?
A) ak-beyaz
B) ağlamak-gülmek
C) büyük-küçük
D) yas-sevinç
Soru 7
‘’ Belleğimde o kadar çok kötü hatıralar var ki’’ cümlesinde koyu yazılı sözcüğün eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?
A) Baş
B) Hafıza
C) Beden
D) Hayal
Soru 8
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) ileri-geri
B) uzak-ırak
C) eski-yeni
D) faydalı-zararlı
Soru 9
‘’ Başka bir işiniz var mı ? ‘’ tümcesinde koyu yazılı sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisini kullanırsak cümlenin anlamı bozulmaz?
A) görüşünüz
B) kaleminiz
C) uğraşınız
D) düşünceniz
Soru 10
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?
A) uzun-kısa
B) doğru-yanlış
C) hafif-ağır
D) hayal-rüya

4.Sınıf Türkçe 2.Tema: Atatürk Testi

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Atatürk’ün özel kütüphanesindeki kitaplarının sayısı 4289’dur. Süreli yayınlar dışında bunların değişik bilim dallarındaki dağılımı da onun geniş bir yelpazede bilgi edinmek ve sürekli yenilenmek istediğini göstermektedir. Atatürk’ün kütüphanesinde 194’ü işaretli, 9’u notlu ve 101’i işaretli-notlu olmak üzere, 304 işaretlenmiş kitap bulunmaktadır. Bu kitaplardan 192’si Fransızca, 91’i Türkçe, 9’u İngilizce ve 12’si Almanca başta olmak üzere diğer yabancı dillerde basılmıştır. Fransızca kitapların çoğu yalnızca işaretlenmiş iken, Türkçe kitaplarda notlu ve işaretli kitap sayısının daha çok olduğu görülmektedir. Kütüphanede bulunan kitaplar; eğitim, ders kitapları, psikoloji, Türk tiyatrosu, dil bilimi, biyografi, kamu yönetimi, din, felsefe sistemleri, metafizik, estetik, kütüphanecilik, heykeltıraşlık, müzik, güzel sanatlar, Türk romanı ve hikâyesi, edebiyat tarihi gibi birçok konuyu kapsamaktadır. Atatürk’ün kütüphanesinde imzalı hediye kitapların varlığı da dikkat çekmektedir. Yabancı devlet adamları ile İsmet Paşa ve Fevzi Paşa’nın da Atatürk’e hediye ettiği kitaplar, kütüphanede yer almaktadır. Aşağıda verilen 1 , 2 ,3 ve 4. soruları yukarıda verilen metne göre cevaplayınız. Yukarıda verilen metne bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Atatürk bilgi edinmek ve sürekli yenilenmek için kitap okumaktan hiçbir zaman vazgeçmemiştir.
B) Atatürk’ün kütüphanesinde farklı dillerde yazılmış kitaplar bulunmaktadır.
C) Atatürk belirli konulardaki kitapları okumayı tercih etmiştir.
D) Atatürk’ün okuma tutkusu yabancı devlet adamları ve yakın arkadaşları tarafından da bilinmektedir.
Soru 2
Yukarıda verilen metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atatürk ile Okuma Üzerine
B) Atatürk’ün Okuma Tutkusu
C) Her Yönüyle Atatürk
D) Bilim Adamı Atatürk
Soru 3
Verilen metinde Atatürk’ün hangi özellikleri vurgulanmaktadır?
A) Eğitimci-Lider
B) Aydın-Çok Yönlü
C) Gerçekçi-İleri Görüşlü
D) Barışçı-Vatansever
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi verilen metnin sonuç cümlesi olamaz?
A) Bundan dolayı Atatürk’ün kitaplara olan tutkusu sır olarak kalmıştır.
B) Hediye edilen bu kitaplar günümüzde özenle korunmaktadır.
C) Atatürk, hediye edilen bu kitaplar için kütüphanesinde ayrı bir bölüm oluşturmuştur
D) Hatta Atatürk bu kitapların birçoğunu okumuş ve okudukları ile ilgili notlar almıştır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur?
A) Hayret! Bugün erken gelmişsin.
B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C) Bu yıl, benim için daha güzel geçti.
D) Onun arabası var ama eskiymiş.
Soru 6
‘Sınav’ kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Bugün matematik dersinde yazılı olduk.
B) Sınıflar arası yarışmada birinci olduk.
C) İmtihanda bütün soruları cevapladı.
D) Her akşam mutlaka test çözerim.
Soru 7
“Türkiye’de 81 il vardır.” cümlesindeki koyu yazılı sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Ülkemizin anakentlerinde yaşamak oldukça güçtür.
B) Tabelalardan kent merkezine geldiğimizi anladık.
C) Şehir ve insan arasında var oluştan itibaren bir etkileşim vardır.
D) Konya vilayeti turistik bakımdan önemlidir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinde ‘gelecek’ kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?
A) “Ey Türk istikbalinin evladı!”
B) Meslek sahibi olmak için çalışmalısın.
C) Geçmişte çok hatalarım oldu.
D) Okulumuzda yarın gösteri yapılacak.
Soru 9
“İşte, bu durum ve koşullar içinde bile vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda bulunmaktadır!” Aşağıdaki kelimelerden hangisi, paragrafta verilen koyu yazılı kelimelerden birinin eş anlamlısı değildir?
A) görev
B) güç
C) soylu
D) gelecek
Soru 10
“Doğu-Batı” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) kurak-sulak
B) uygar-medeni
C) savaş-barış
D) kötümser-iyimser
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerden hangisi söyleyenin kişisel düşüncesini (öznel bir yargı) içermemektedir?
A) Gezdiğimiz sergi çok güzeldi.
B) Yemeğe fazla tuz koymuşsun.
C) İskeletimiz vücudun dik durmasını sağlar.
D) Elbisenin dikimini hiç beğenmedim.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?
A) Annesinin söyledikleri hoşuna gitmeyince üzüldü.
B) Şairin son şiir kitabı 2003’te yayımlandı.
C) Şair, duygularını çok iyi anlatamamış.
D) Bugün hava çok güzeldi.
Soru 13
Atatürk ( ) son sözü söyler ( ) ( ) Biz Türkler ( )bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa simge olmuş bir milletiz ( ) Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangi yazılmalıdır?
A) (,),(:),(,),(,),(.)
B) (:),(:),(.),(,),(!)
C) (:),(!),(.),(,),(.)
D) (,),(:),(-),(,),(.)
Soru 14
Atatürk’ün şu sözü çok hoşuma gider. Diyor ki; “Geçmişi ne kadar çok unutursak, geleceği korumak o kadar zor olur.”Yukarıdaki sözüyle Atatürk neyi vurgulamak istemektedir?
A) Geçmişini bilmenin önemini
B) Geleceği korumanın önemini
C) Geçmişini bilmenin zorluğunu
D) Geleceği korumanın zorluğunu
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcükte hatalı kısaltma yapılmıştır?
A) Prof. Dr. Kevser Su, dün bir açıklama yaptı.
B) Meclis Başkanı, TBMM’nin açılışında konuştu.
C) Kavaklıdere İ.Ö. Okulunda okuyorum.
D) Muhsin Ertuğrul Mah.nde oturuyorum.
Soru 16
Silgiyi Selin’den aldım. Örnekte koyu yazılı sözcükte olduğu gibi -de/-den/-i/-e hâl ekleri sözcüğe bitişik yazılır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Aradığım kitabı kütüphanede buldum.
B) Dün Şermin’i parkta gördüm.
C) Şermin de bayram da bize gelecekmiş.
D) Yarın akşam Samsun’a gideceğiz.
Soru 17
‘Ahlak kuralları, bireylerin toplumda ilişkilerini düzenler.’ cümlesinde hece sayısı en fazla olan kelime hangisidir?
A) kuralları
B) ilişkilerini
C) toplumsal
D) bireylerin
Soru 18
‘kopmak’ kelimesin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Sınıfta gürültü koparmanın anlamı yok.
B) Akşama kadar yük taşımaktan kollarım koptu.
C) Mustafa ile ilişkilerimiz koptu.
D) Çamaşır astığımız ip kopmuş.
Soru 19
Koyu yazılı kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A. Kardeşimin rengi solmuştu. B. Solyanı ağrıyordu. C. Bahçenin sol tarafına iki fidan dikelim. D. Adam sola doğru hızla döndü.
A) Bahçenin sol tarafına iki fidan dikelim.
B) Sol yanı ağrıyordu.
C) Kardeşimin rengi solmuştu.
D) Adam sola doğru hızla döndü.
Soru 20
Hafif bir rüzgâr eşliğinde kıyıyı okşayan dalgalar, tatlı bir müziği andırıyor. Köprüden geçen araçların gürültüsü bu melodiyi bozuyor. Dalgalar kıyıya vurdukça etrafa deniz kokusu yayılıyor. Yukarıdaki paragrafta hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir?
A) görme
B) tatma
C) işitme
D) koklama

-Mi Ekinin Yazımı

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-mi” ekinin yazılışında hata yapılmıştır?
A) Benim okula geldiğimi bilmiyor muydu?
B) Soruları zor mu buldunuz ?
C) Yanına geleyimmi gelmeyeyimmi bilmiyorum.
D) Güneş miydi o yanında yürüyen?
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mi” ekinin yazılışı ile ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Bizimle parka gelecek misin , gelmeyecek misin ?
B) Sınıfımızdaki tebeşirler bitmedi mi daha?
C) Evde gazete okumuyor musun?
D) Oyuncağımı almışmıydın?
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Uzun mu uzun bir yol…
B) Sanırım gelemem mi, demiş.
C) Oğlum da oğlum, diye mi ağladı?
D) Kardeşini sev miyor musun?
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mi” ekinin yazılışı ile ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Yarın okula gelir mi gelmez mi bilinmez.
B) Ders çalışmayı sevmediği mimi sanıyorsunuz?
C) Beşiktaş yinemi yenilmiş?
D) Ayçayı mı soruyordu öğretmeni?
Soru 5
Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Ahmet demi gelmek istiyor?
B) Ahmet’de mi kızamık olmuş?
C) Ahmet te mi okula gelmemiş?
D) Ahmet de mi sınava girmemiş?
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mi” ekinin yazılışı ile ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Bir bardak su verir misin?
B) Hemen gidiyor musun?
C) Hey, çocuk, buraya bakar mı sın?
D) Bu dükkana ben bak mıyorum.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Sınıfını geçtimi ona bilgisayar alacağım.
B) Çocuklarla mı kalacaksın?
C) Soğuk mu soğuk bir su çıkar bu dağdan.
D) Ev mi araba mı istiyor?
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” yanlış yazılmıştır?
A) Anladın mı her soruyu yaparsın.
B) Tatlı mı tatlı çocuklar var.
C) Sen gel miyormusun?
D) Okula mı gidiyor?
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” yanlış yazılmıştır?
A) Sen onu dinledin mi?
B) Güzel mi güzel bir çocuktu.
C) Kızı mı oğlu mu bakıyor?
D) Ben sevdimmi tam severim, dedi.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımı yanlıştır?
A) Okula gitmiyor muydunuz?
B) Topu kalelere sen mi yolladın?
C) Sorunların bitmiyormuydu?
D) Ağladı mı yer gök inler.

-de -da Ekinin Yazımı Konu Testi

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de da” nın yazımı yanlıştır?
A) Çantam evde kalmış.
B) Okulumuzda spor salonu var.
C) Kalemim sen de kalmış.
D) Topumu bahçede unuttum.
Soru 2
Hangi cümledeki “da, de” nin yazımı yanlıştır?
A) Sanki zamanımız var da kalmıyoruz.
B) Halı da koltuk da tertemiz olmuştu.
C) Davet etti de gitmediniz mi?
D) Geleceğin kökleri mazi de aranmalıdır.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de da” nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bu soruyu ben de bildim.
B) Şu sokakta yangın çıktı.
C) Kalemim arkadaşımda kalmış.
D) Bu görüşüde beğenmedim.
Soru 4
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de ” nin yazımıyla ilgili hata yapılmıştır?
A) Akşam da biraz kitap okuyacağım.
B) İlkbahar da tüm doğa canlanır.
C) Durakta otobüs bekleyeceğim.
D) Sinemayı da tiyatroyu da severim.
Soru 5
Aşağıdaki tümcelerden hangisinde –de durum eki almış bir kelime vardır?
A) Berke de geziye katılacakmış.
B) Yaşlı bir dede bizden yardım istedi.
C) Evimize yeni perde aldık.
D) Elde avuçta ne varsa sattı.
Soru 6
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde “-de, -da” eki yanlış yazılmıştır?
A) Sınavlarda başarısı devam ediyor.
B) Şu duvarda güzel bir resim vardı.
C) Benim ödevimi de sen yapar mısın?
D) Onun görevide bir türlü bitmiyor.
Soru 7
Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ayrı yazılması gereken –de bitişik yazılmıştır?
A) Köpeğimde durmadan havlıyor.
B) Bu caddede trafik çok yoğundur.
C) Babam koltukta oturuyor.
D) Tokalarım Ayşe’de kaldı.
Soru 8
Özel isimlere aşağıdaki eklerden hangisi gelirse kesme işareti ile ayrılır?
A) –li
B) –ler
C) –de
D) –gil
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımı yanlıştır?
A) Bugün okulda eğlence vardı.
B) Babam fabrikada çok yoruluyor.
C) Sevgide sınır olmaz.
D) Bu işi annemde biliyor.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) Sen, onu bir de okulda gör.
B) O, evde sessiz durmazdı.
C) Tatilde bizede gelirseniz çok seviniriz.
D) Yolda beni gördü de hiç oralı olmadı.

Türemiş Sözcükler

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) çiçekçi
B) simitçi
C) acı
D) börekçi
Soru 2
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır?
A) İzmirli
B) Aşçı
C) Açlık
D) Davullar
Soru 3
“Öğren” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse, anlamlı bir sözcük oluşur?
A) -siz
B) -lik
C) -li
D) -ci
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır?
A) şekersiz
B) ağaçta
C) kirli
D) yağmurluk
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcük türeten ek almamıştır?
A) işsizlik
B) gözlükçü
C) kalemlikten
D) camcılık
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinin sonuna “–cı” eki getirilerek meslek adı oluşturulur?
A) öğretmen
B) kitap
C) bakkal
D) balık
Soru 7
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
A) şeftali
B) canlı
C) bulutlu
D) bilgili
Soru 8
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
A) evci
B) evsiz
C) evcilik
D) evcik
Soru 9
“Gençlik” sözcüğünde kullanılan ek hangi sözcükte kullanılmıştır?
A) kaçak
B) delik
C) genetik
D) tuzluk
Soru 10
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş bir sözcüktür?
A) çelik
B) balık
C) suluk
D) terlik

Neden Sonuç Cümlesi

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul sonuç ilişkisi vardır?
A) Hemen önlemini almalısın, çünkü soğuklar bastırmak üzere
B) Elbette televizyon izleyebilirsin, yeter ki ödevlerini bitir.
C) İşlerimiz şimdilik iyi gidiyor, ama yarın ne olur bilinmez.
D) Başarılı olmak için çok çalıştı, fakat sonuçlar istediği gibi değil.
Soru 2
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Et tırnaktan ayrılmaz.
B) İşleyen demir ışıldar.
C) Demir tavında dövülür.
D) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Yağmur yağdığından kıyafetleri ıslandı.
B) Ona haber vermedik diye bize kırılmış.
C) Sınıfın gürültüsünden başım ağrıdı.
D) Bu problemin nedenini bilmiyorum.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Seni görmek beni çok mutlu edecektir
B) Senden kurtulmak için buraları terk eyledim.
C) Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı çıkabilirsin
D) Sensiz bir dünya hayal edemiyorum.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü “amaç” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu çalışmalar sizin için mi yapıldı?
B) Okula gitmek için durakta bekliyorlar.
C) Bu yapılanlar benim için önemli değil.
D) Okul servisleri için yeni kurallar getirildi.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç- sonuç ilişkisi vardır?
A) Genç olduğu için yarası çabuk iyileşti.
B) Yağmur yağdığı için şemsiyeyi açtım.
C) Annesini özlediği için ağlıyordu.
D) Sınavı kazanmak için sistemli çalışıyordu.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisi vardır?
A) Kaza olduğu için yolları kapamışlar.
B) Ders çalışmak için kütüphaneye gitti.
C) Davet için hazırlık yaptınız mı?
D) Sınavı kazanmak için sistemli çalışıyordu.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep-sonuç cümlesi değildir?
A) Başarılı olduğum için sınavı kazandım.
B) Bayram olduğu için sevinçliydik.
C) Dedemi görmek için geldim.
D) İş bulmak umuduyla buralara geldim.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sebep –sonuç cümlesidir?
A) Sabaha kadar ders çalışmalıyım.
B) Sevinçle annesine koştu.
C) sınavdan iyi bir not almak için çalıştı.
D) Deniz çocuğu olduğu için maviyi çok severdi.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?
A) Annemin yaptığı yemeğin tadı damağımda kaldı.
B) Ali bundan sonra okula gelmeyecekmiş.
C) Paramız olmadığı için bu oyuncağı alamayız.
D) Tatilde bol bol kitap okumalıyız.

4. Sınıf Çevre Kirliliği

Çevre Kirliliği

Online Çöz

 • 1.Soru

  Çevre Kirliliği Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması sonucu çevrede oluşan sorunlara ne denir?

  • AÇevre koruma
  • BÇevre sorunu
  • CÇevre temizliği
  • DÇevre değişimi
 • 2.Soru

  En başta gelen çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

  • AÇevre kirliliği
  • BÇarpık kentleşme
  • CHızlı sanayileşme
  • DNüfus artışı
 • 3.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu değildir?

  • ASu kirliliği
  • BBilgi kirliliği
  • CHava kirliliği
  • DToprak kirliliği
 • 4.Soru

  Yakacak olarak katı yakıtların kullanılması öncelikle aşağıdaki çevre sorunlarından hangisine neden olur?

  • ASu kirliliği
  • BToprak kirliliği
  • CHava kirliliği
  • DIşık kirliliği
 • 5.Soru

  Tarım alanlarında aşırı ilaç ve gübre kullanılması sonucu öncelikle aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi görülür?

  • AHava kirliliği
  • BTarla kirliliği
  • CSes kirliliği
  • DToprak kirliliği
 • 6.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

  • ATarım alanlarında bulunan bitki ve hayvan atıkları.
  • BTarımda zirai ilaçlama yapılması.
  • CKimyasal atıkların toprağa atılması.
  • DTarımda zirai gübre kullanımı.
 • 7.Soru

  Kimyasal atıkların toprağa karışması sonucu toprak kirliliğinin yanı sıra aşağıdakilerden hangisi de görülür?

  • AHava kirliliği
  • BSu kirliliği
  • CSes kirliliği
  • DIşık kirliliği
 • 8.Soru

  Çevre Kirliliği Su kirliliği aşağıdaki ortamların hangisinde görülmez?

  • ADenizlerde
  • BGöllerde
  • COrmanlarda
  • DAkarsularda
 • 9.Soru

  Doğal bir yaşam alanı olan ormanların korunması ve çoğaltılması aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olur?

  • ASu kirliliği
  • BToprak kayması
  • CHava kirliliği
  • DCanlı çeşitliliği
 • 10.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi öncelikle hava kirliliğine neden olmaz?

  • AOrman yangınları
  • BAşırı kuraklık
  • CAraba egzozları
  • DFabrika bacaları

4. Sınıf İnsan Ve Çevre

İnsan Ve Çevre

Online Çöz

 • 1.Soru

  İnsan Ve Çevre Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ve etkileşimde bulunduğu ortama ne ad verilir?

  • ADoğa
  • BÇevre
  • COrtam
  • DTabiat
 • 2.Soru

  Çevreyi oluşturan unsurlardan hangisi farklıdır?

  • ACanlı
  • BHava
  • CSu
  • DToprak
 • 3.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi çevreyi daha çok etkilemektedir?

  • ADoğal afetler
  • Bİnsanlar
  • CHayvanlar
  • Dİklim
 • 4.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir?

  • AOrman
  • BDeniz
  • CTarla
  • DTepe
 • 5.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan cansız unsurlardır?

  • AHava
  • BSu
  • CToprak
  • DHepsi
 • 6.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örenektir?

  • ANehir
  • BKöprü
  • CBaraj
  • DYol
 • 7.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi daha geniş bir çevreyi ifade eder?

  • AŞehir
  • BBölge
  • CKöy
  • DMahalle
 • 8.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan unsurlardan birisi değildir?

  • AHava
  • BBitki
  • CIşık
  • DHayvanlar
 • 9.Soru

  Yaşadığımız çevre ile sürekli etkileşim halindeyiz. Bu etkileşim çevreyi bazen olumlu bazen de olumsuz yönde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkileyen bir faaliyettir?

  • AYol yapmak
  • BBaraj yapmak
  • CBahçe yapmak
  • DAğaç dikmek
 • 10.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumak için yapılan faaliyetlerden birisi değildir?

  • AErozyonla mücadele etmek.
  • BYeni tarım alanları açmak.
  • CTarımsal ilaç kullanımını kısıtlamak.
  • DGüneş enerjisi kullanımını artırmak.

4. Sınıf Olasılık

Olasılık

Online Çöz

 • Olasılık 1.Soru

  Olasılık Aşağıdakilerden hangisi imkansızdır?

  • AHavaya atılan bir paranın yazı gelmesinin şansı daha yüksektir.
  • BBir filin uçması mümkündür.
  • CBir öğrencinin dakikada 230 kelime okuması olasıdır.
  • DDeprem olduğunda can kayıpları olabilir.
 • 2.Soru

  Aşağıdakilerden hangisinin olasılığı yoktur?

  • ABir insanın ne zaman öleceği kesinlikle bellidir.
  • BFutbol maçlarının hepsinin berabere bitmesi kesin değildir.
  • Cİlaçlarını düzensiz kullanan birinin tekrar hasta olması olasıdır.
  • DBulutlu bir günde yağmur yağması muhtemeldir.
 • 3.Soru

  Havaya atılan bir topun uzaya kadar gitmesi …………………………

  Cümlesi hangisi ile tamamlanabilir?

  • Aolasıdır
  • Bimkansızdır
  • Cşansı eşittir,
  • Dmümkündür
 • 4.Soru

  Aşağıdakilerden hangisinde kesinlik vardır?

  • ATamirci bugün gelebilir.
  • BAkşam belki erken yatarım.
  • CDün futbol oynadık.
  • DBugün çok yağmur yağabilir.
 • 5.Soru

  Aşağıdakilerden hangisinin olması imkansızdır?

  • ABu yıl Fenerbahçe’nin şampiyon olması
  • BBebeklerin ağlaması
  • CBir insanın 110 yıl yaşaması
  • DBalığın ağaca tırmanması
 • 6.Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik yoktur?

  • ABabam telefon aldı
  • BSınavdan 100 alabilirim
  • CYarın tatil olabilir
  • DSınavdan 40 aldım
 • 7.Soru

  Ayşe ve Elif girdikleri bir yarışmada eşit oy almışlardır. Yarışmayı kazanmaları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  • AAyşe kesin kazanır.
  • BAyşe ile Elif eşit şansa sahiptir.
  • CAyşe’nin şansı daha çoktur.
  • DElif kesin kazanır.
 • 8.Soru

  Bir satıcı 60 TL’ye aldığı telefonu 50 TL ‘ye satmıştır. Bu satıcının kar zarar durumu hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  • AZarar etmemesi mümkün değildir.
  • BKar zarar durumu belirsizdir.
  • CZarar etmesi kesindir.
  • DKar etmesi kesindir.
 • 9.Soru

  Aşağıdakilerden hangisinde olasılık ifadesi yoktur?

  • AAnnemle babamın gelmemesi muhtemel.
  • BAnnemin bugün gelmesi imkansız.
  • CBabamın yarın geleceği belirsiz.
  • DAnnemi ve babamı çok özledim.
 • 10.Soru

  Bir torbada 4 sarı, 5 kırmızı, 4 mavi ve 6 siyah top vardır. Torbadan rastgele toplar çekilecektir. Bu olay için hangisini söyleyemeyiz?

  • AÇekilen topun sarı veya mavi gelmesi şansı eşittir.
  • BÇekilen topun kırmızı olma şansı sarı olma şansından düşüktür.
  • CÇekilen topun turuncu olması imkansızdır.
  • DÇekilen topun siyah olması şansı en yüksektir.

 

4. Sınıf Birleşik Sözcükler

Birleşik Sözcükler

Online Çöz

 • 1.Soru

  Birleşik Sözcükler Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

  • AKaradeniz
  • BKapı
  • CKalemlik
  • DMasa
 • 2.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

  • ABilgisayar
  • BTelevizyon
  • CBuzdolabı
  • DAyakkabılık
 • 3.Soru

  Birleşik Sözcükler Aşağıdakilerden hangisi birleşik yapılı bir sözcüktür?

  • ATürkiye
  • BStadyum
  • CBoğaziçi
  • DSandalye
 • 4.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bileşik sözcük değildir?

  • AKırıkkale
  • BÇankaya
  • CÇanakkale
  • DBalıkesir
 • 5.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklı bir sözcüktür?

  • AKırklareli
  • BAfyonkarahisar
  • CBabaanne
  • DBuluş
 • 6.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından farklıdır?

  • AÇekyat
  • BKanepe
  • CKoltuk
  • DSehpa
 • 7.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcüğün birleşmesi ile oluşmuştur?

  • AMakarna
  • BKuşbaşı
  • CPastırma
  • DPırasa
 • 8.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşmamıştır?

  • AKalemtıraş
  • BVatansever
  • CKalemlik
  • DUçaksavar
 • 9.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

  • AHanımeli
  • BŞıpsevdi
  • CKasımpatı
  • Dtoplantı
 • 10.Soru

  Birleşik Sözcükler Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik yapılı bir sözcük değildir?

  • AKeloğlan
  • BKazandibi
  • CKülbastı
  • DKaranfil

4.Sınıf Matematik Zaman Ölçüleri

Zaman Ölçüleri

Online Çöz

1.
A)
B)
C)
D)
1. Yarım ve çeyrek saat kaç dakika eder?
A) 45
B) 35
C) 30
D) 25
2.
A)
B)
C)
D)
2. İki saatlik süre içerisinde kaç tane çeyrek saat vardır?
A) 16
B) 8
C) 12
D) 6
3.
A)
B)
C)
D)
3. 2 saat 15 dakika kaç dakika eder?
A) 145
B) 135
C) 130
D) 125
4.
A)
B)
C)
D)
4. 2 yarım ve 4 çeyrek saat kaç saat eder?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
5.
A)
B)
C)
D)
5. saat 2:35’te 3’e kaç dakika vardır?
A) 45
B) 35
C) 30
D) 25
6.
A)
B)
C)
D)
6. Öğleden önce saat 9:00 ise öğleden sonra ki dönüşümünde saat kaçı gösterir?
A) 19:00
B) 20:00
C) 21:00
D) 22:00
7.
A)
B)
C)
D)
7. Öğleden sonra saat 16:30 öğleden önce saat kaça dönüşebilir?
A) 3:30
B) 5:30
C) 4:30
D) 2:30
8.
A)
B)
C)
D)
8. Saat 5’e 20 var ile aynı anlama gelen aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3:40
B) 5:35
C) 4:40
D) 4:20
9.
A)
B)
C)
D)
9. Saat 14:30 ise aşağıdakilerden hangisi öğleden önceki zamana denk gelir?
A) 2:30
B) 3:30
C) 1:30
D) 4:30
10.
A)
B)
C)
D)
10. Bir saatte akrep 5’e yakın yelkovan 9’u gösterirken saat kaçtır?
A) 4:45
B) 5:45
C) 4:35
D) 5:35
11.
A)
B)
C)
D)
11. Saat 17:15’te akrep ve yelkovan sırasıyla hangi rakamları gösterir?
A) 5 – 9
B) 5 – 3
C) 5 – 6
D) 5 – 12
12.
A)
B)
C)
D)
12. Akşam saat 22:30’da yatan ve Sabah saat 8:30’da kalkan Beyza, kaç saat uyumuştur?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
13.
A)
B)
C)
D)
13. Bir bebek sabah 2 saat 45 dakika, öğlen 3 saat 5 dakika ve gece 7 saat 10 dakika uyumuştur. Acaba bu bebek bir günde kaç saat uyumuştur?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
14.
A)
B)
C)
D)
14. Saatin yelkovanı bir gün içerisinde 6’nın üzerinden kaç defa geçer?
A) 12
B) 20
C) 24
D) 48
15.
A)
B)
C)
D)
15. Günde 8 saat çalışan bir işçi haftada 5 gün çalışıyor ise 4 haftada kaç saat çalışır?
A) 140
B) 130
C) 160
D) 120
16.
A)
B)
C)
D)
16. Bir anne kızından 25 yaş büyüktür. 5 yıl önce kızı 10 yaşında ise anne şimdi kaç yaşındadır?
A) 45
B) 35
C) 30
D) 40
17.
A)
B)
C)
D)
17. Kardeşi Cenk’ten 4 yaş küçüktür. 2004 yılında Cenk 6 yaşında olduğuna göre 2008 yılında Cenk’in kardeşi kaç yaşındadır?
A) 10
B) 8
C) 6
D) 4
18.
A)
B)
C)
D)
18. 2008 yılında TBMM’nin kuruluşunun kaçıncı yılını kutlayacağız?
A) 88
B) 98
C) 78
D) 86
19.
A)
B)
C)
D)
19. Ezgi 03.02.1999 yılında doğdu. 15.04.2008 tarihinde Ezgi doğalı kaç yıl kaç ay ve kaç gün olmuştur?
A) 9 yıl 3 ay 12 gün
B) 8 yıl 4 ay 8 gün
C) 9 yıl 2 ay 12 gün
D) 10 yıl 1 ay 9gün
20.
A)
B)
C)
D)
20. 4 saatte 1 dakika geri kalan bir saat iki günde kaç saat geri kalır?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
********

 

4.Sınıf Matematik Zaman Birimleri Ile İlgili Problemle.

Zaman Birimleri İle İlgili Problemlem Çözme

Online Çöz

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi artık yıl değildir?
A
1892
B
1888
C
1900
D
2008
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ağustos ayı 31 gün sürer.
B
Bir yılda 48 hafta vardır.
C
Bir yılda 13 hafta vardır.
D
Bir gün 24 saattir.
Soru 3
5 hafta 10 gün kaç gün yapar?
A
35
B
45
C
55
D
56
Soru 4
Aylardan kaç tanesi 31 çeker?
A
7
B
4
C
3
D
2
Soru 5
Bir saatin akrebi 6 üzerinden tekrar 6 üzerine gelinceye kadar kaç saat geçer?
A
6
B
12
C
24
D
25
Soru 6
Aşağıdakii sürelerden hangisi diğerlerinden daha uzundur?
A
96 dakika
B
3600 saniye
C
1 saat 10 dakika
D
1 saat 5 dakika
Soru 7
Saat 21.35′ te derse başlayan Fatih 1 saat 28 dakika sonra dersi bitirirse saat kaç olur?
A
22.57
B
23.03
C
23.27
D
23.26
Soru 8
Öğleden sonra akrep 3 ile 4 arasında yelkovan 6 üzerinde ise saat kaç olur?
A
3.30
B
15.30
C
17.10
D
17.20
Soru 9
Aylardan kaç tanesi 30 çeker?
A
4
B
5
C
6
D
7
Soru 10
Bir araç saat 10.40′ da Trabzon’ dan yola çıkıyor. Yolda 15′ er dakikalık olmak üzere 2 kere mola veriyor. Samsun’ a 15.10′ da vardığına göre yolda kaç saat hareket halinde olmuştur?
A
4
B
4.30
C
5
D
5.20
Soru 11
Aslı, yüzme yarışını 5 dk 23 sn’de tamamlamıştır. Geçen yılın rekoru 325 sn ise Aslı, geçen yılın rekorunu kaç saniye ile kırmıştır?
A
6
B
4
C
2
D
1
Soru 12
Yarım ve çeyrek saat kaç dakika eder?
A
30
B
35
C
45
D
55
Soru 13
Öğleden önce saat 8:00 ise öğleden sonraki dönüşümünde saat kaçı gösterir?
A
18:00
B
19:00
C
20:00
D
21:00
Soru 14
Bir saatte akrep 5’e yakın yelkovan 8’i gösterirken saat kaçtır?
A
5:08
B
5:10
C
5:35
D
5:40
Soru 15
Saatin yelkovanı bir gün içerisinde 6’nın üzerinden kaç defa geçer?
A
6
B
12
C
20
D
24

 

4.Sınıf Matematik Kesirleri Tanıma

Matematik Kesirleri Tanıma

Online Çöz

 1. SEÇ

 2. SEÇ

 3. SEÇ

 4. SEÇ

 5. SEÇ

 6. SEÇ

 7. SEÇ

 8. SEÇ

 9. SEÇ

 10. SEÇ

 11. SEÇ

 12. SEÇ

 13. SEÇ

 14. SEÇ

 15. SEÇ

 16. SEÇ

 17. SEÇ

 18. SEÇ

 19. SEÇ

 20. SEÇ

 

4.Sınıf Matematik Kesirleri Değerlendirme

Kesirleri Değerlendirme

Online Çöz

 1. SEÇ

 2. SEÇ

 3. SEÇ

 4. SEÇ

 5. SEÇ

 6. SEÇ

 7. SEÇ

 8. SEÇ

 9. SEÇ

 10. SEÇ

 11. SEÇ

 12. SEÇ

 13. SEÇ

 14. SEÇ

 15. SEÇ

 16. SEÇ

 17. SEÇ

 18. SEÇ

 19. SEÇ

 20. SEÇ

 

4.Sınıf Matematik Kesirler İle İlgili Problemler

Kesirler İle İlgili Problemler

Online Çöz

Soru 1
500TL’nin 2/5’ini harcadım. Geriye kaç TL kalmıştır?
A
200
B
400
C
300
D
100
Soru 2
Bir bidonun 2/5’i su ile doludur. 20 litre daha su konulursa bidonun 4/5’i doluyor. Bidon kaç litreliktir?
A
50
B
60
C
40
D
100
Soru 3
Bir sınıfın 3/4’ü kızdır.Kızların sayısı 30 ise sınıfın tamamı kaç kişidir?
A
20
B
35
C
40
D
10
Soru 4
Bir doğru 8 eş parçaya ayrılıyor ve 3.parça ile 6.parçaya gelen kesir sayıları toplamı kaçtır?
A
3/8
B
6/8
C
8/8
D
9/8
Soru 5
2/3, 3/3, 4/5, 10/100, 21/20, 45/54 kesirlerinden kaç tanesi basit kesirdir?
A
5
B
3
C
4
D
6
Soru 6
Düğündeki pastalar 5 eş parçaya ayrılıyor. Düğün bittikten sonra 20 parça pasta artıyor. Acaba kaç adet bütün pasta artmıştır?
A
15
B
4
C
25
D
3
Soru 7
Bir öğrenci kitabı 1.gün 3/8’ini, 2.gün 2/8’ini okuyor. Öğrenci kitabın kaçta kaçını okumamıştır?
A
1/8
B
3/8
C
8/8
D
5/8
Soru 8
66 kalemin 5/6’sını 11 arkadaş paylaşırsa her birine kaç kalem düşer?
A
55
B
11
C
5
D
33
Soru 9
40m uzunluğundaki bir kumaşın 3/4’ü satılıyor. Satılan kumaş kaç m’dir?
A
36
B
30
C
32
D
20
Soru 10
Paydası 8 olan en küçük bileşik kesir ile 11/8 kesirinin toplamı kaçtır?
A
9/16
B
19/8
C
3/8
D
13/8
Soru 11
Yağmur 96 sayfalık kitabının 1. gün 2/6 ‘ini, 2. gün 1/ 6’ini okumuştur.Daha okuyacağı kaç sayfası kalmıştır?
A
24
B
35
C
38
D
48
Soru 12
Bir kasa domatesin 3 / 4’ü 75 kg’dır. Domateslerin bir kısmı satılıyor ve geriye 8 kg kalıyor. Bu kasadan kaç kilogram domates satılmıştır?
A
14
B
25
C
70
D
92
Soru 13
Elmaların 2 / 6 ‘si 90 tanedir.Tüm elmaların yarısı kaç elmadır?
A
105
B
120
C
135
D
270
Soru 14
2 / 9 ‘Sİ 50 olan sayının ,125 fazlası kaçtır?
A
25
B
350
C
400
D
450
Soru 15
3 / 8 ‘ i 15 olan sayının yarısı kaçtır?
A
20
B
30
C
40
D
50

 

 

4.Sınıf Matematik Bir Çokluğun Verilen Bir Kesir Kadarını Bulma

Bir Çokluğun Verilen Bir Kesir Kadarını Bulma

Online Çöz

Soru 1
2/5 ’i 30 olan sayının tamamı kaçtır?
A
60
B
75
C
80
D
85
Soru 2
4 kg kestanenin önce 1/4’ünü sonra 3/5 ‘ini yedik. Geriye kaç gram 5 kestane kalmıştır?
A
400
B
500
C
600
D
700
Soru 3
3.200 sayfalık kitabının 4/10 ’ünü okuyan Berk’in okunacak kaç sayfası kalmıştır?
A
100
B
110
C
125
D
120
Soru 4
Fırındaki 2000 ekmeğin 3/5’i satıldığına göre geriye kaç ekmek kalmıştır?
A
800
B
900
C
1000
D
1110
Soru 5
Bir damacana suyun 3/9 ’u kullanılınca geriye 12 L su kalıyor. Bu damacanada kaç litre su vardır?
A
12
B
14
C
16
D
18
Soru 6
7.3 ton kömürün-3/6 ’ü kullanılmıştır. Geriye kaç kilogram kömür kalmıştır?
A
1000
B
1500
C
2000
D
2500
Soru 7
140 L suyun önce 1/4 ’ü, sonra 2/7 ’si kullanılmıştır Geriye kaç litre su kalmıştır?
A
35
B
40
C
55
D
65
Soru 8
Aşağıdaki kesirlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A
1/4
B
3/5
C
4/3
D
2/7
Soru 9
Aşağıdaki kesirlerden hangsi bir bütünden büyüktür?
A
1/4
B
2/2
C
3/2
D
4/5
Soru 10
Paydası 9 olan basit kesrin payı en çok kaç olabilir?
A
6
B
7
C
8
D
9

 

1 2 3 229