1.Sınıf İlkokuma Yazma Öğretimi T Sesi Çalışmaları

Çalışma Dokuman Örnekleri

 1. Sınıf T Sesini Tanıma Çalışması 

1. Sınıf T Sesi Hece Çalışması 

1. Sınıf T Sesi Sözcük Çalışması

1. Sınıf T Sesi Cümle Ve Metin Çalışma.

 T Sesi Ders anlatımları

  1. Sınıf T Sesini Tanıma Ve Yazma Konu Anlatımı

 1. Sınıf T Sesi Hece Ve Sözcük Çalışması Konu Anlatımı

 1. Sınıf T Sesi Cümle Ve Metin Çalışmas Konu Anlatımı

T Sesi Animasyonları

1.Sınıf İlkokuma Yazma Öğretimi U Sesi Çalışmaları

Çalışma Dokuman Örnekleri

1. Sınıf U Sesini Tanıma Çalışması

 1. Sınıf U Sesi Hece Çalışması

1. Sınıf U Sesi Cümle Ve Metin Çalışması

 1. Sınıf U Sesi Sözcük Çalışması

U Sesi Ders Anlatımları

 1. Sınıf U Sesini Tanıma Ve Yazma Konu Anlatımı 

1. Sınıf U Sesi Hece Çalışması Konu Anlatımı

1. Sınıf U Sesi Cümle Ve Metin Çalışması

U Sesi Animasyonları

U Harfinin Yazılışı

1.Sınıf İlkokuma Yazma Öğretimi M Sesi Çalışmaları

Çalışma Dokuman Örnekleri

 1. Sınıf M Sesi Tanıma Çalışması

1. Sınıf M Sesi Hece Ve Sözcük Çalışm.

1. Sınıf M Sesi Cümle Ve Metin Çalışma.

 M Sesi Ders anlatımları

 1. Sınıf M Sesini Tanıma Ve Yazma Konu 

 1. Sınıf M Sesi Hece Ve Sözcük Çalışma.

1. Sınıf M Sesi Cümle Ve Metin Çalışmas.

M Sesi Animasyonları

M Harfinin Yazılışı

1.Sınıf İlkokuma Yazma Öğretimi O Sesi Çalışmaları

Çalışma Dokuman Örnekleri

1. Sınıf O Sesi Tanıma Çalışması,

1. Sınıf O Sesi Hece Ve Kelime Çalışmas.,

1. Sınıf O Sesi Cümle Ve Metin Çalışma.,

A Sesi Ders anlatımları

 1. Sınıf O Sesini Tanıma Çalışması Kon.

 1. Sınıf O Sesi Hece Ve Sözcük Çalışma.

1. Sınıf O Sesi Cümle Ve Metin Çalışması.

 O Sesi Animasyonları

1.Sınıf İlkokuma Yazma Öğretimi N Sesi Çalışmaları

Çalışma Dokuman Örnekleri

1. Sınıf N Sesini Tanıma Ve Yazma 

1. Sınıf N Sesi Hece Ve Sözcük Çalışması

1. Sınıf N Sesi Metin Çalışması

N Sesi Ders anlatımları

  1. Sınıf N Sesini Tanıma Çalışması

1. Sınıf N Sesi Hece Ve Sözcük Çalışması

1. Sınıf N Sesi Metin Çalışması

N Sesi Animasyonları

N Harfinin Yazılışı

1.Sınıf İlkokuma Yazma Öğretimi İ Sesi Çalışmaları

Çalışma Dokuman Örnekleri

1. Sınıf İ Sesini Tanıma Çalışması

 1. Sınıf İ Sesini Yazma Çalışması

1. Sınıf İ Sesi Hece Ve Sözcük Çalış.

1. Sınıf İ Sesini Metin Çalışması

1. Sınıf İ Sesini Metin Çalışması 2

İ Sesi Ders anlatımları

 1. Sınıf İ Sesini Tanıma Çalışması

1. Sınıf İ Sesi Hece Ve Kelime Çalışma.

1. Sınıf İ Sesi Metin Çalışması

 İ Sesi Animasyonları

1.Sınıf İlkokuma Yazma Öğretimi K Sesi Çalışmaları

Çalışma Dokuman Örnekleri

1. Sınıf K Sesini Tanıma Çalışması

1. Sınıf K Sesi Hece Ve Sözcük Çalışm.

1. Sınıf K Metin Çalışması

1. Sınıf ELAK Metin Çalışması

1. Sınıf ELAK Metin Çalışması 2

K Sesi Ders anlatımları

 1. Sınıf K Sesi Tanıma

 1. Sınıf K Sesi Hece Ve Sözcük Çalışma.

 1. Sınıf K Sesi Metin Çalışması

K Sesi Animasyonları

K Harfinin Yazılışı

1.Sınıf İlkokuma Yazma Öğretimi A Sesi Çalışmaları

Çalışma Dokuman Örnekleri

 1. Sınıf A Sesi Kavram Etkinliği 

1. Sınıf A Sesini Yazma Çalışması

1. Sınıf A Sesi Hece Ve Kelime Çalışmas.

 1. Sınıf A Sesi Kelime Çalışması 

1. Sınıf A Metin Çalışması

 1. Sınıf A Metin Çalışması 2

A Sesi Ders anlatımları

 1. Sınıf A Sesi Öğretimi Konu Anlatımı

1. Sınıf A Sesi Hece Ve Sözcük Çalışma

1. Sınıf A Sesi Metin Çalışması Konu Anlatımı

 A Sesi Animasyonları

1.Sınıf İlkokuma Yazma Öğretimi L Sesi Çalışmaları

Çalışma Dokuman Örnekleri

 1. Sınıf L Sesini Tanıma Çalışması 

1. Sınıf L Sesini Yazma Ve Okuma Etkinliği.

1. Sınıf L Sesini Kavrama Çalışması 

1. Sınıf El Kelimesini Kavrama Çalışması. 

1. Sınıf L Sesi Hece Ve Kelime Çalışması. 

1. Sınıf L Sesi Kelime Çalışması 

1. Sınıf Hafta Sonu Okuma Çalışması

L Sesi Ders anlatımları

 1. Sınıf L Sesinin Tanıma Ve Yazma Konu Anlatımı 

1. Sınıf L Sesi Kelime Oluşturma Konu Anlatımı

L Sesi Animasyonları

L Harfinin Yazılışı

1.Sınıf İlkokuma Yazma Öğretimi E Sesi Çalışmaları

Çalışma Dokuman Örnekleri

1. Sınıf E Sesini Bulma Ve Tanıma

1. Sınıf E Sesini Yazma Ve Okuma

1. Sınıf E Yazma Çalışması

1. Sınıf E Harfini Yazma Alıştırması

1. Sınıf E Sesi Değerlendirme

  E Sesi Ders anlatımları

1. Sınıf E Sesini Tanıma Ve Yazma

E Sesi Animasyonları

E Harfinin Yazılışı

1 2 3 6