4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri

Ünite Değerlendirme Testleri

1.Ünite Değerlendirme Testi

1.Ünite Değerlendirme Testi 2

1.Ünite Değerlendirme

 

2.Ünite Değerlendirme Testi

2.Ünite Değerlendirme Testi 2

2.Ünite Değerlendirme

 

3.Ünite Değerlendirme Testi

3.Ünite Değerlendirme

 

4.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Değerlendirme

 

5.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Değerlendirme

 

6.Ünite Değerlendirme Testi

6.Ünite Değerlendirme

 

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

 1.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

 

Genel Değerlendirme Testleri

Genel Değerlendirme Testi 1

Genel Değerlendirme Testi 2

Genel Değerlendirme Testi 3

Genel Değerlendirme Testi 4

Genel Değerlendirme Testi 5

4.Sınıf İngilizce Testleri

 Unıt 1 Clasroom Rules

1.Ünite In The Classroom

 

Unıt 2 Natıonalıty

2.Ünite Childrens Day

 

Unıt 3 Free Tıme

3.Ünite Free Time

 

Unıt 4 Cartoon Characters

4.Ünite Cartoon Cnaracters

 

Unıt 5 My Day

5.Ünite My Day

 

Unıt 6 Doıng Experıments

 6.Ünite Doing Experiment

 

Unıt 7 Jobs

7.Ünite Jobs

 

Unıt 8 My Clothes

8.Ünite Clothes

 

Unıt 9 My Frıends

9.Ünite My Friends

 

Unıt 10 Food And Drınks

10.Ünite Food And Drinks

 

Seasons

My Friends

Clothes

 

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

 

Genel Değerlendirme Testleri

1.Ünite Değerlendirme Testi

2.Ünite Değerlendirme Testi

3.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Değerlendirme Testi

6.Ünite Değerlendirme Testi

7.Ünite Değerlendirme Testi

8.Ünite Değerlendirme Testi

9.Ünite Değerlendirme Testi

10.Ünite Değerlendirme Testi

Genel Tarama Testi 1

Genel Tarama Testi 2

Genel Tarama Testi 3

Genel Tarama Testi 4

Genel Tarama Testi 5

Genel Tarama Testi 6

Genel Tarama Testi 7

Genel Tarama Testi 8

Genel Tarama Testi 9

Genel Tarama Testi 10

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

1.Ünite Kendimi Tanıyorum

1.Ünite: Kendimi Tanıyorum

Kendimi Tanıyorum Ünite Değerle.

Kimlik Belgelerimiz Değerlendirme

Kimlik Belgelerimiz Pekiştirme

Kimlik Belgelerimiz

Hayatım Film Değerlendirme

Hayatım Film Pekiştirme

Hayatım Film Kavrama

Hayat Serüvenim Ve Ailem Pekişti.

Hayat Serüvenim Ve Ailem Kavrama

Hayat Serüvenim Ve Ailem Seçme

Duygu Ve Düşüncelerimiz Değerl.

Duygu Ve Düşüncelerimiz Pekişt.

Duygu Ve Düşüncelerimiz Kavrama

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı

Ben Farklıyım

Duygularımız Ve Düşüncelerimi.

Hayat Serüvenim Ve Ailem

Kimlik Belgelerimiz

Yaşadıklarımı Sıralıyorum

1.Ünite Kendimi Tanıyorum

Yaşadıklarımı Sıralıyorum

Ben Farklıyım

Kendimi Tanıyorum 2

Birey Ve Toplum

Hayat Serüvenim Ve Ailem

Duygularımız Ve Düşüncelerimi.

Kimlik Belgelerimiz

1.Ünite Kendimi Tanıyorum

Kendimi Tanıyorum

Kendimi Tanıyorum 1

Kendimi Tanıyorum 2

 Kendimi Tanıyorum 3

 

 

2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum

2.Ünite: Geçmişimi Öğreniyor.

Milli Kültürümüz

Geleneksel Oyunlarımız

Milli Mücadele Ve Atatürk

2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum

Millî Mücadele Başlıyor

Kurtuluş Savaşı

Atatürk’ün Askerlik Hayatı

Atatürk’ün Öğrenim Hayatı

Türklerin Tarihte Oynadığı Oyu.

Türklerin Tarihte Oynadığı Oyu.

Türklerin Tarihte Oynadığı Oyu.

Geçmişin İp Uçları Kavrama

Geçmişin İp Uçları Değerlend.

Geçmişin İp Uçları Pekiştirm.

Geçmişin İp Uçları

Milli Mücadele Ve Atatürk

Geleneksel Oyunlarımız

Milli Kültürümüz

2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum

Geçmişimi Öğreniyorum

Geçmişimi Öğreniyorum 1

Geçmişimi Öğreniyorum 2

 

3.Ünite Yaşadığımız Yer

3.Ünite: Yaşadığımız Yer

Yönlerimizi Buluyoruz

Şekil Ve Kroki Çizelim

Hava Olayları

Doğal Ve Beşeri Unsurlar

Yaşadığımız Yerin Coğrafi Ö.

Doğal Afetleri Tanıma

3.Ünite Yaşadığımız Yer

Çevremizi Tanıyalım

Bugün Hava Nasıl Olacak

Resimden Krokiye

Yönümüzü Buluyoruz

Hava Olayları

Şekil Ve Kroki Çizelim

Yönlerimizi Buluyoruz

Pusula Ve Yönler Test
Yönler

Doğal Afetler

Yaşadığımız Yerin Coğrafi Ö.

Doğal Ve Beşeri Unsurlar

Yaşadığımız Yer 1

Yaşadığımız Yer 2

Yaşadığımız Yer

Yaşadığımız Yer Test 1

Yaşadığımız Yer Test 2

Yaşadığımız Yer Test 3

3.Ünite Yaşadığımız Yer

 

4.Ünite Üretimden Tüketime

4.Ünite: Üretimden Tüketime

İsteklerimiz İhtiyaçlarımız

İnsanların Temel İhtiyaçları

Kaynaklar Ve İhtiyaçlar

Bilinçli Tüketim

Üretimden Tüketime Yolculuk

Meslekleri Tanıma

4.Ünite Üretimden Tüketime

Üretim, Dağıtım, Tüketim

Bilinçli Tüketici Miyiz?

Alışverişte Kurallar

Kaynak Ve İhtiyaçlar

Yaşadığımız Yer

Doğal Afetlere Ne Kadar Hazırız

İsteklerimiz İhtiyaçlarımız

İsteklerimiz İhtiyaçlarımız

İnsanların Temel İhtiyaçları

Kaynaklar Ve İhtiyaçlar

Bilinçli Tüketim

Üretimden Tüketime Yolculuk

Meslekler

Üretimden Tüketime

Üretimden Tüketime 2

Üretimden Tüketime 3

Üretimden Tüketime 4

Üretimden Tüketime 5

Üretim Tüketim Ve Verimlilik 1

Üretim Tüketim Ve Verimlilik 2

4.Ünite Üretimden Tüketime

5.Ünite İyi Ki Var

5. Ünite: İyi Ki Var

Çevremizdeki Teknoloji

Zamanı Ölçelim

Gelişen Teknoloji

Geçmişten Günümüze Teknoloji

Teknolojiyi Doğru Kullanalım

Elektrik Süpürgesi Stetoskop

Ateşten Elektriğe

Tekerleğin Yolculuğu

Zaman İçinde Geliştiler Ve Değ.

Zaman

Zekâmızla Oluşturup Geliştirdi.

İhtiyaçlar Ve Meslekler

Teknolojiyle Zarar Vermeyelim

Buluş Yapalım

Atatürk Ve Bilim

Telefon

İyi Ki Var 1

İyi Ki Var 2

İyi Ki Var 3

İyi Ki Var Ünitesi

İyi Ki Var Ünitesi

5.Ünite İyi Ki Var

 

6.Ünite Hep Birlikte

6. Ünite: Hep Birlikte

Çevremdeki Kurumların Farkınday.

Sosyal İhtiyaçlar Ve Kurumlar

Çevremizdeki Kurumların Hayatım.

Sosyal Ve Eğitsel Etkinliklerimiz

Hep Birlikte Değerlendirme

Hep Birlikte El Ele

Sivil Toplum Örgütleri

Resmi Kurumlar

Belediyenin Görevleri

Kurum Ve Kuruluşlar

Hep Birlikte

Hep Birlikte Ünite

6.Ünite Hep Birlikte

 

7.Ünite İnsanlar Ve Yönetim

7. Ünite: İnsanlar Ve Yönetim  

 Yerel Yönetim Birimlerimiz

Bizim İçin Çalışanlar

Kamuoyu Ve Yerel Yönetimler

Büyük Millet Meclisi Ve Ulusal

İnsanlar Ve Yönetim

İl Ve İlçe Yönetimi

Milli Egemenlik

Mahalle Ve Köyümüzün Yönetimi

Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler

İnsanlar Ve Yönetim

İnsanlar Ve Yönetim 2

7.Ünite İnsanlar Ve Yönetim

 

8.Ünite Uzaktaki Arkadaşım

8. Ünite: Uzaktaki Arkadaşlarım

 Dünyamız

İnsanlar Ve Hayatları

Çocuk Her Yerde Çocuktur

Dünyada Ortak Kutlanan Özel Gün.

Uzaktaki Arkadaşlarım

Dünya Turu

Her Ülke Ayrı Bir Dünya

Hepimiz Kardeşiz

Bütün Kutlamalar Özeldir

Uzaktaki Arkadaşım Ünitesi

8.Ünite Uzaktaki Arkadaşım

 

 Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

  1.Dönem 2.Yazılı

  1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Değerl.

2.Dönem 3.Yazılı

 

Genel Değerlendirme Testleri

Sosyal Bilgiler Düzey Belirleme S.

Geşmişimi Öğreniyorum 2

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Tarama 1

Genel Tarama 2

4.Sınıf Fen Bilimleri Testleri

1.Ünite Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

1.Ünite Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Kanın Vücutta Dolanımı Değerl.

Kanın Vücutta Dolanımı Pekişt.

Kanın Vücutta Dolanımı Kavrama

Soluk Alıp Verme Değerlendirme

Solunum Sistemi Değerlendirme

Soluk Alıp Verme Pekiştirme

Solunum Sistemi Pekiştirme

Solunum Sistemi Kavrama

Soluk Alıp Verme Kavrama

Destek Ve Hareket Test

Destek Ve Hareket Yazma Etkinliği

Destek Ve Hareket Doğru Yanlış

Destek Ve Hareket Sistemi Boşluk .

Destek Ve Hareket Sistemi Testi

Destek Ve Hareket Konu Anlatımı

İskeletin Yapısı Ve Görevleri

Kasların Yapısı Ve Görevleri

Harekette İskelet Ve Kas İlişki.

İskelet Ve Kas Sağlığı

Soluk Alıp Verme

Kanın Dolaşımı

Egzersiz Yapalım

Vücudumuzun Bilmecesi

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim �.

Vücudumuzu Tanıyalım

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Egzersiz Yapalım Değerlendirme

Egzersiz Yapalım Pekiştirme

Egzersiz Yapalım Kavrama

Soluk Alıp Verme

İskeletin Yapısı Ve Görevleri

Kanın Dolaşımı

Kasların Yapısı Ve Görevleri

Egzersiz Yapalım

Harekette İskelet Kas İlişkisi

İskelet Ve Kas Sağlığı

1.Ünite Vücudumuz Bilmecesini Ç.

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 2

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Dolaşım Sistemi

Solunum Sistemi

Destek Ve Hareket Sistemi

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 1

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 2

Vücudumuzu Tanıyalım

 

2.Ünite Maddeyi Tanıyalım

 Ünite Maddeyi Tanıyalım

Karışımların Ekonomik Değeri

Karışımları Ayırma

Karışımları Nasıl Ayırırız

Saf Madde Ve Karışım Nedir

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi

Madde Yer Kaplar Mı

Maddenin Ölçülebilir Özellikle.

Madde Miktarını Nasıl Belirleri.

Maddenin Halleri Ve Özellikleri

Maddenin Halleri Ve Özellikleri

Maddeyi Niteleyen Özellikler

Çevremizde Sayısız Madde Vardı.

Maddenin Halleri

Maddenin Ölçülebilen Özellikle.

Maddenin Değişimi

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi

Maddeler Doğada Karışık Hâlde.

Karışımlar Ayrılabilir Mi

Maddeyi Tanıyalım Ünite

Maddeyi Tanıyalım Tarama

Maddeyi Tanıyalım Ünitesi

Maddeyi Tanıyalım Süreç

Madde

Maddeyi Tanıyalım Değerlendirme

Maddeyi Tanıyalım

Çevremizde Sayısız Madde Vardı.

Maddenin Halleri

Maddenin Ölçülebilen Özellikle.

Maddenin Değişimi

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi

Maddeler Doğada Karışık Hâlde.

Karışımlar Ayrılabilir Mi?

Maddeyi Tanıyalım 4

Maddeyi Tanıyalım 3

Maddenin Özellikleri

Maddenin Halleri Testi

Maddeyi Tanıyalım Test 2

Maddeyi Tanıyalım

Madde 1

Madde 2

Madde 3

2.Ünite Maddeyi Tanıyalım

 

3.Ünite Kuvvet Ve Hareket

3.Ünite Kuvvet Ve Hareket

Hareketli Varlıklar

Kuvvetin Etkileri

Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdu.

Mıknatıslar

Kuvvet Ve Hareket Değerlendirme

Kuvvet Ve Hareket Kavrama

Kuvvet Ve Hareket Tanıma

Kuvvet Ve Hareket

Kuvvet Ve Hareket Ünite

Kuvvet Ve Haraket

Kuvvetin Etkileri Ünitesi

Mıknatıs

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etki.

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etki.

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etki.

Kuvvetin Etkileri

Mıknatıslar

Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdu.

Hareketli Varlıklar

Kuvvet Ve Hareket 1

Kuvvet Ve Hareket 2

Kuvvet Ve Hareket 3

3.Ünite Kuvvet Ve Hareket

 

4.Ünite Işık Ve Ses

4.Ünite Işık Ve Ses

Uygun Aydınlatma

Aydınlatma Araçlarının Yaşam�.

Geçmişten Günümüze Aydınlatm.

Ses Kirliliği

Ses Teknolojilerinin Tarihçesi

Işık Kirliliği

Aydınlatma Ve Ekonomi

 Karanlıkta Görebilir Miyiz?

Işık Kaynakları

Geçmişten Günümüze Aydınlatm.

Aydınlatma Teknolojileri Yaşamı.

Işık, Çevre Kirliliğine Neden .

Her Sesin Bir Kaynağı Vardır

Ses, Cisimlerin Titreşmesi Sonucu.

Sesin İşitmedeki Önemi

Ses Çevreyi Kirletebilir

Geçmişten Günümüze Işık Ve .

Işık Ve Ses Teknolojileri

Işık Ve Ses

Geçmişten Günümüze Ses Teknol.

Geçmişten Günümüze Aydınlatm.

Karanlıkta Görebilir Miyiz

Işık Kaynakları

Geçmişten Günümüze Aydınlatm.

Aydınlatma Teknolojileri Yaşamı.

Işık, Çevre Kirliliğine Neden .

Her Sesin Bir Kaynağı Vardır

Ses, Cisimlerin Titreşmesi Sonucu.

Sesin İşitmedeki Önemi

Ses Çevreyi Kirletebilir

Işık

Işık Ve Ses 1

Işık Ve Ses 2

Işık Ve Ses 3

4.Ünite Işık Ve Ses

5.Ünite Gezegenimiz Dünya

5.Ünite Gezegenimiz Dünya

Gezegenimiz Dünyayı Tanıyalım

5.Ünite Gezegenimiz Dünya

Gezegenimiz

Dünyamızı Tanıyalım

Gezegenimizi Tanıyalım

Gezegenimiz Dünya

Dünya Dönüyor

Dünyanın Dolanma Hareketi

Gezegenimiz Dünya

5.Ünite Gezegenimiz Dünya

Gezegenimiz Dünya

Dünyanın Kendi Ekseninde Dönmes.

Dünyanın Güneşin Etrafında Do.

Dünyamızın Katmanları

Dünya’mızı Tanıyalım

Gezegenimiz Dünya 2

Gezegenimiz Dünya 3

Gezegenimiz Dünya 4

 

6.Ünite Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım

6.Ünite Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım

Mikroskobik Canlıları Tanıyalı.

İnsan Ve Çevre İlişkisi

Canlıları Tanıyalım

Canlılar Dünyasını Tanıyalım

Mikroskobik Canlılar

Canlılar Dünyasını Gezelim Tan.

Canlılar Dünyasını Gezelim

Canlılar Dünyası

6.Ünite Canlılar Dünyasını Ge.

Canlılar Dünyasını Gezelim

Calılar Dünyasını Gezelim Tan�.

İnsan Ve Çevre

Çevre Kirliliği

Mikroskobik Canlılar

Mikroskobu Tanıyalım

 

7.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

7.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

Devre Elemanlarını Tanıyalım

Devre Kuralım

Elektrik

Yaşamımızda Elektrik

Basit Elektrik Devreleri

Devre Elemanları

Evdeki Elektrik Sistemleri

Yaşamımızda Elektrik

Yaşamımızda Elektrik

Elektrik Ünitesi

7.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

 1.Dönem 2.Yazılı

  1.Dönem 2.Değerlendirme

  2.Dönem 1.Değerlendirme

  2.Dönem 1.Yazılı

  2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlen.

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değe.

 

Genel Değerlendirme Testleri

Fen Ve Teknoloji Seviye Tespit Sı.

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

4.Sınıf Matematik Testleri

Konu Testleri

Doğal sayılar

Doğal Sayı Problemleri

Doğal Sayıları Sıralama

4, 5 Ve 6 Basamaklı Sayıları Ç.

Doğal Sayıların Bölükleri

Doğal Sayıların Basamak Değeri

Doğal Sayıların Basamak Adları

4, 5 Ve 6 Basamaklı Doğal Sayıl.

Doğal Sayıları Kavrama

Doğal Sayıları Çözümleme

Doğal Sayıları Okuma
Doğal Sayılarla Örüntü

Doğal Sayılarda Sıralama

Doğal Sayıları Çözümleme

4, 5 Ve 6 Basamaklı Doğal Sayıl.

Sayı Problemleri

Doğal Sayılar 1

Doğal Sayılar 2

Doğal Sayılar

Sayılarla Örüntü

 

Doğal sayılarla toplama işlemi

Toplama İşlemi İle İlgili Prob.

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Toplama İşlemi 2

Toplama İşlemi

Toplama İşlemi Test 3

Toplama Problemleri

Toplama Çıkarma Problemleri Test.

Toplama İşlemi

Toplama İşleminde Verilmeyn Raka.

Toplama İşleminde Verilmeyeni Bu.

Toplama İşlemi

Ardışık Sayıları Toplama İş.

Toplama Problemleri

Toplama İşlemi

 

Doğal sayılarla çıkarma işlemi

Çıkarma Problemleri

Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi

Yan Yana Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşleminde Verilmeyen R.

Çıkarma İşleminde Verilmeyen T.

Alt Alta Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi Problemleri

Çıkarma İşlemi 1.Test

Çıkarma İşlemi İle İlgili Pr.

Doğal Sayılarla Çıkarma İşle.

 

Doğal sayılarla çarpma işlemi

Çarpma İşlemi

Çarpma İşleminde Verilmeyeni Bu.

2 İle Çarpma

10, 100, 1000 İle Çarpma İşlem.

10 İle Çarpma

9 İle Çarpma

8 İle Çarpma

7 İle Çarpma

6 İle Çarpma

5 İle Çarpma

4 İle Çarpma

3 İle Çarpma

Sayı Örüntüleri

Çarpma İşlemi Değerlendirme Te.

Çarpma İşlemi 1

Çarpma İşlemi 2

 

Doğal sayılarla bölme işlemi

Verilmeyen Böleni Bulma

Bölüneni Bulma

Bölme İşlemi

Bölme İşlemi

Bölme İşlemi

Dört İşlem Değerlendirme

Problem Çözme

Yuvarlama

 

Açı ve açı ölçüsü

Açı Ölçü Birimleri

Açının Özellikleri

Ölçülerine Göre Açı Çeşitl.

Açıların Çizimi Ve Ölçümü

Açılar
Üçgen Ve Açılar

Üçgen, Kare Ve Dikdörtgen

Geometri 1

Geometri 2

Karenin Çevresi

Dikdörtgenin Çevresi

Üçgen Ve Açıları

Ölçülerine Göre Açı Çeşitl.

Açılarına Göre Üçgen Çeşit.

Açının Özellikleri

Üçgen, Kare Ve Dikdörtgen

Açı Ölçü Birimleri

Kare Üçgen Dikdörtgen

Açılarına Göre Üçgen Çeşit.

Üçgen, Kare Ve Dikdörtgen

Simetri

Simetri

Simetri

Örüntü Ve Süslemeler

Örüntü Ve Süslemeler

Örüntü Ve Süslemeler

Uzunlukları Ölçme

Uzunluk Ölçüsü Problemleri

Uzunluk Ölçüleri

Uzunluk Ölçme Problemleri

Uzunlukları Ölçelim

 

Çevre

Düzlemsel Şekillerin Çevre Uzunlukları

Üçgenin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması

Kare Ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları

Aynı Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Geometrik Şekiller

Çevre Uzunlukları Ile İlgili Problemleri
Çevre Hesaplama 2

Çevre Hesaplama

Üçgenleri Kenar Uzunluklarına G.

Alan

Alan Hesapları

Alanları Ölçelim

 

Zamanı Ölçme

Saat Problemleri

Saat, Dakika Ve Saniye Arasındaki.

Zaman Ölçüleri

Tartma

Ton Kilogram Gram Miligram

Ağırlık Ölçüleri 1

Ağırlık Ölçüleri 2

Ölçüyorum Tartıyorum

 Ölçelim Tartalım Problemleri

Ölçelim Tartalım

Sıvıları Ölçme

Sıvılar Ile İlgili Problemler �.

Sıvıların Miktarını Tahmin Et.

Litre Ve Mililitre Arasındaki İl.

Sıvıları Ölçelim

Veri

Veri Ve Grafikler

Sütun Grafiği

Grafikleri Yorumlama

Sütun Grafiği

Sütun Grafiği

Olasılık

Olasılık

 

Kesirler

Kesirlerde Toplama Çıkarma Probl.

Kesirlerde Çıkarma İşlemi

Kesirlerde Toplama İşlemi

Bir Çokluğun Kesir Kadarını Bu.

Kesirleri Karşılaştırma Ve Sı.

Kesirleri Sayı Doğrusunda Göste.

Kesirleri Sayı Doğrusunda Göste.

Tam Sayılı Kesirler

Bileşik Kesirler

Basit Kesirler

 Kesirler 1

Kesirler 2

Kesirleri Tanıma

 

Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi

Kesirlerde Toplama İşlemi

Kesirleri Değerlendirme

 

Ondalık kesirler

Ondalık Kesirleri Karşılaştır.

Ondalık Kesirler

Ondalık Kesirler 1

Kesir Problemleri 1

Kesir Problemleri 2

Ondalık Kesirlerde Sıralama

Ondalık Kesirleri Karşılaştır.

Ondalık Kesirleri Tanıma

Ünite Testleri

1.Ünite Değerlendirme Testleri

1.Ünite Değerlendirme

Şekil Örüntüleri

Simetri

Kare, Dikdörtgen, Üçgen

Üçgende Açılar

Dikdörtgen, Kare Ve Üçgeni Adla.

Dikdörtgen, Kare Ve Üçgenin Ken.

Açıları Tanıma

Açıları Ölçme

Açı Ve Çeşitleri

Açılar Konu Anlatımı

1.Ünite Değerlendirme

Örüntü Ve Süslemeler

Simetri

Açıların Çizimi Ve Ölçümü

1.Ünite Geometriye Yolculuk

 

2.Ünite Değerlendirme Testleri

2.Ünite Değerlendirme

5 Ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

Doğal Sayıları Çözümleme

Doğal Sayılarda Sıralama

Doğal Sayılarla Örüntü

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Toplama İşlemi İle İlgili Prob.

Doğal Sayılarla Çıkarma İşle.

Çıkarma İşlemi İle İlgili Pr.

Sütun Grafiği

2.Ünite Veriler Ve Sayılarla İ�.

 

3.Ünite Değerlendirme Testleri

3.Ünite Değerlendirme

Doğal Sayılarla Çarpma İşlem.

Çarpma Problemleri

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Bölme Problemleri

Tartma

Tartma Problemleri

3.Ünite Ölçüp Tartalım, Gerç.

 

4.Ünite Değerlendirme Testleri

4.Ünite Değerlendirme

Sıvı Ölçüleri

Sıvı Ölçüleri Problemleri

Bir Çokluğun Verilen Bir Kesir K.

Zaman Ölçüleri

Zaman Birimleri Ile İlgili Proble.

4.Ünite Kesirlerden Alanlara

 

5.Ünite Değerlendirme Testleri

5.Ünite Değerlendirme

Uzunluk Ölçüleri

Uzunluk Ölçme Ile İlgili Proble.

Ondalık Kesirler

Kesirler Ile İlgili Problemler

Yuvarlama

5.Ünite Ondalık Kesirler Ve Uzun.

 

6.Ünite Değerlendirme Testleri

6.Ünite Değerlendirme

Olasılık

Kare Ve Dikdörtgenin Çevre Uzunl.

Çevre Uzunlukları Ile İlgili Pr.

6.Ünite Sayılarla İşlemler Ve .

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

 2.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

 

Genel Değerlendirme Testleri

Matematik Düzey Belirleme Sınavı

Matematik 2.Dönem 3.Değerlendirm.

Genel Değerlendirme 1.Test
Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Tarama 1

Tarama Testi 2

4.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Birey Ve Toplum

1.Tema: Birey Ve Toplum

Eş Sesli Sözcükler

Deyimler

Ismin Halleri

Zıt Anlamlı Sözcükler

Sözlük Sırası

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Ve Karşıt Anlamlı Sözcükl.

Sesteş Sözcükler

Sözcükte Anlam

1.Tema Oyun Ve Spor

Zıt Ve Eş Anlamlı Sesteş Sözc.

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam

Paragraf Bilgisi

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

Sözlük Sırası

Zıt Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

Deyimler

Birey Ve Toplum

Birey Ve Toplum 2

Birey Ve Toplum 3

1.Tema Birey Ve Toplum

1.Ünite Değerlendirme

 

2.Tema Atatürk

2.Tema: Atatürk

Mi Ekinin Yazımı

De Da Ekinin Yazımı

Türemiş Sözcükler

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

Kurallı Cümle Oluşturma

2.Dönem 1.Değerlendirme

Mi Ekinin Yazımı

De Da Ekinin Yazımı

Kurallı Cümle Oluşturma

Türemiş Sözcükler

De Danın Yazımı

Sözcükte Anlam

Sesteş Sözcükler

Cümle Bilgisi

Sözcükte Anlam

Okuma Anlama

Okuduğunu Anlama

Sözcük Bilgisi

Kelime Bilgisi

2.Tema Atatürk

2.Tema Atatürk

 

3.Tema Üretim,Tüketim Ve Verimlilik

3.Tema: Üretim Tüketim Ve Veriml.

İsim Çeşitleri

Sıfatlar

Paragraf Bilgisi

Noktalama İşaretleri

Ünlü Uyumu

Cümlede Anlam

Noktalama İşaretleri

Sıfatlar

İsim Çeşitleri

İsmin Halleri

Anlamdaş Sözcükler

Anlama

Parçada Anlam

İsim Ve Çeşitlerini Tanıma

İsimler Ve İsim Çeşitleri

Anlama Anlatım

Noktalama İşaretleri

3.Tema Üretim,Tüketim Ve Verimlilik

3.Tema Birey Ve Toplum

 

4.Tema Yenilikler Ve Gelişmeler

4.Tema: Yenilikler Ve Gelişmeler

Deyimler

Ses Düşmesi

Atasözleri

Öznel Nesnel Yargı

Abartılı İfadeler

Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler

Atasözleri

Metinde Anlam
 Deyimler Testi

Sıfatlar

Sözcükte Anlam

Deyimler

Deyimler 2

Noktalama Işaretlerin

Atasözleri

Deyimler

4.Tema Üretim Tüketim Ve Verimli.

4.Tema Yenilikler Ve Gelişmeler

4.Tema Yenilikler Ve Gelişmeler

 

Yazılı Değerlendirmeler

1.Dönem 1.Yazılı

 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

Türkçe 1.Dönem 2.Deneme

1.Dönem 2.Yazılı
  1.Dönem 2.Değerlendirme

 1.Dönem 3.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

Türkçe 2.Dönem 3.Değerlendirme

5.Tema Sağlık Ve Çevre

5.Tema: Sağlık Ve Çevre Tema

Deyimler Ve Atasözleri

Yazım Kuralları

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Türemiş Sözcükler

Cümlenin Öğeleri

Atasözleri

Deyimler

Yazım Kuralları

Deyimler

Okuduğunu Anlama

Eş Anlamlı Sözcükler

Sözcükte Anlam

De Da Nın Yazımı

Cümlede Anlam

5.Tema Sağlık Ve Çevre

 

6.Tema Güzel Ülkem Türkiye

Tema Benim Güzel Ülkem Testi

Zamirler

Önem Belirten İfadeler

Öznel Ve Nesnel Yargı

Ön Adlar

Kelime Türetme

Adlar

Adlar 2

Noktalama İşaretleri

Paragrafta Anlam

İmla Kuralları

Anlama Anlatım Testi

İmla Kuralları

Noktalama İşaretleri Ve İmla K.

Sıfatlar

Birleşik Sözcükler

Genel Ve Özel Ifadeler

Varlıkların Özelliklerini Belir.

Betimleme

Benzetme

Öznel Ve Nesnel Ifadeler

Önem Belirten Ifadeler

Kelimelerin Çağrıştırdıkları

Varlığın Özelliğini Belirten Sözcükler.

Bağlaçlar

6.Tema Güzel Ülkem Türkiye

 

7.Tema Değerlerimiz

7.Tema Değerlerimiz

5 N 1 K

Metnin Bölümleri

Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu

Sebep Sonuç Cümleleri

Öznel Ve Nesnel Yargı Testi

Türemiş Sözcükler

Yapım Ekleri Testi

Paragrafta Anlam Test

İsmin Halleri Testi

Yapım Ekleri Türemiş Sözcükle.

Türkçe Atasözlerinde Anlam

Özel Ve Tür Isimleri

Cümlede Karşılaştırma

Yeni Kelime Oluşturan Ekler

Öznel Nesnel Yargı

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Farklı Düşünmeye Yönlendiren .

Destekleyici Ve Açıklayıcı Ifa.

Oyun Ve Spor Ünite Değerlendirme

Zamirler
7.
Tema Değerlerimiz

 

8.Tema Hayal Gücü Ve Gizemler

8.Tema Hayal Gücü

Eylemler

Sıfatlar

Betimleyen Ve Tanımlayan İfadel.

Genel Ve Özel Durum Bildiren İf.

İsmin Halleri

Öznel Nesnel Yargı

Ses Düşmesi

Farklı Düşünceye Yönlendiren .

Abartılı İfadeler

Ünlü Uyumu

Eylem Fiil Bildiren Sözcükler

Zamirler (Adıllar)

Öznel Ve Nesnel Anlatım

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Ünlüler Sesli Harfler

Eylem Bilgisi

Eylemde Zaman

Gerçek Anlam Mecaz Anlam

Terim Anlamlı Sözcükler

Gerçek Ve Mecaz Anlamlı Sözcük.

Sesteş Sözcükler

Türemiş Sözcükler

8.Tema Hayal Gücü Ve Gizemler

 

Değerlendirme Testleri

Türkçe Düzey Belirleme Sınavı

Genel Değerlendirme 1.Test

Değerlendirme

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Deneme Testi 1

Deneme Testi 2

Deneme Testi 3

Deneme Testi 4

Deneme Testi 5

4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 1.Ünite Değerlendirme Testi 2

1.Ünite Değerlendirme Testi 2

Online Çöz

Bir konuda birine söz verirken ek olarak söylediğimiz söz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maşallah
B)Allah korusun
C)Elhamdülillah
D)İnşallah
SEÇ A B C D
Güzel olan her türlü işe başlarken aşağıdakilerden hangisini söyleriz?
A) Elhamdülillah
B) Maşallah
C) Bismillahirrahmanirrahim
D) İnşallah
SEÇ A B C D
“Euzübillahimineşşeytanirracim’’sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Kovulmuş şeytanın kötülüğünden Allah’a sığınırım.
B) Allahın rahmeti üzerinize olsun.
C) Allah’tan umut kesilmez.
D) Allah’a şükürler olsun.
SEÇ A B C D
“Bismillahirrahmanirrahim’’sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Allah rahmet eylesin.
B)Allah işinizi rast getirsin.
C)Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla
D)Allah bereket versin
SEÇ A B C D
Allah’ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir?
A) Bismillah
B) Hayırlısı
C) Elhamdülillah
D) Maşallah
SEÇ A B C D
Hasta olan kişilere aşağıdaki sözlerden hangisini söyleriz?
A) Allah rahmet eylesin
B) Allah razı olsun
C) Allah korusun
D) Allah şifalar versin
SEÇ A B C D
Aşağıdakilerden hangisi Allah’a şükür ifadesidir?
A)Lailahe illallah
B)Bismillah
C)Ya Allah
D)Elhamdülillah
SEÇ A B C D
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yapılmasını kesinlikle yasakladığı iş ve davranışlara denir?
A)Haram
B)Helal
C) Sevap
D) Cehennem
SEÇ A B C D
Aşağıdakilerden hangisi haram sayılabilecek davranışlardan değildir?
A) Hırsızlık yapmak.
B) Başkasının arkasından konuşmak.
C) Selamlaşmak.
D) Kıskançlık.
SEÇ A B C D
Yüce Allah’ın yasaklamadığı iş ve davranışlara ne denir?
A)Haram
B)Helal
C)Sevap
D)Farz
SEÇ A B C D
Ölen kimseler için nasıl dua ederiz?
A) Sübhanallah
B) Allah şifalar versin
C) Allah seni korusun
D) Allah rahmet eylesin
SEÇ A B C D
Hasta ziyaretinde aşağıdakilerden hangisini söyleriz?
A) Allah rahmet eylesin
B) Allah affetsin
C) Allah’a emanet ol
D) Allah şifa versin
SEÇ A B C D
Müslümanların toplu olarak ibadet ettikleri yerlere ne ad verilir ?
A)Türbe
B)Tekke
C) Cami
D)Medrese
SEÇ A B C D
Güzel ahlak sahibi insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
A)Doğru sözlü ve güvenilir olmak.
B)Hiç kimsenin kusurunu araştırmamak.
C) İnsanlara hoşgörüyle yaklaşmak
D)İnsanlarla alay etmek
SEÇ A B C D
Aşağıdaki özelliklerden hangisi güzel ahlak sahibi bir insanda bulunur?
A) İnsanlara lakap takmak
B)Şakada ölçüyü kaçırmak
C) Kötü söz ve davranışta bulunmak
D) Bütün varlıklara sevgi ve şefkat göstermek.
SEÇ A B C D
İnsanların “dosdoğru olması” ne demektir?
A) Uzun boylu olması
B) Zayıf ve ince olması
C) Başkasının karşısında eğilmemesi
D) Kimseyi kandırmaması
SEÇ A B C D
Allah, hangi özellikteki kullarını sever?
A) Hırsızlık yapanları
B) Temiz olanları
C) Yalan söyleyenleri
D) Dürüst olmayanları
SEÇ A B C D
Elif: Allah’a sadece dualarımızı kabul ettiği zaman şükrederiz.
Serdar: Allah’a her zaman şükretmemiz gerekir.
Bahadır: Allah’a ibadet ederek şükretmiş oluruz.
Aylin: Allah’a vermiş olduğu nimetlerden dolayı şükrederiz.
Yukarıda bazı öğrencilerin Allah’a şükürle ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?
A) Serdar
B) Bahadır
C) Aylin
D) Elif
SEÇ A B C D
Dinimizin yapmamızı istediği, yaptığımız zaman ödül kazanacağımız iş ve davranışlara ne ad verilir?
A) Haram
B) Günah
C) Mekruh
D) Sevap
SEÇ A B C D
Aşağıdakilerden hangisi sınava giren kişi için söylediğimiz ifadelerden biri değildir?
A) Allah zihin açıklığı versin
B) Allah yardımcın olsun.
C) Başarılar dilerim
D) Allah şifalar versin.
SEÇ A B C D

4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 1.Ünite Değerlendirme Testi

1.Ünite Değerlendirme Testi

Online Çöz

 1. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda kullandığımız dini ifadelerden biri olamaz?

   1.  Bismillah

   1.  Elhamdülillah

   1.  Hoşça kal

    Allah korusun
 2. “Bismillahirrahmanirrahim” ifadesinin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

   1.  Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım

   1.  Allah korusun beni

   1.  Allah’ım koru beni

    Allah sağlık versin
 3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde besmele çekmek gerekir?

   1.  Su içmeden önce

   1.  Yemeğe başlamadan önce

   1.  Yatağımıza yatarken

    Hepsi
 4. “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla (bu işe başlarım)” sözü aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır?

   1.  Kelime-i Tevhid

   1.  Kelime-iŞehadet

   1.  Bismillahirrahmanirrahim

    Euzü billahimineşşeytanirracim
 5. Bize iyilik yapan birine teşekkür ederiz. Bize sayamayacağımız kadar çok nimet veren Yüce Rabbimiz bunca nimet karşılığında bizden ne istemektedir?

   1.  Çalışmamızı istemektedir.

   1.  Hiçbir şey çünkü Allahın hiçbir şeye ihtiyacı

  yoktur

   1. .

   1.  Şükretmemizi istemektedir.

   Kötülük yapanlara iyilik yapmamızı istememektedir.
 6. Aşağıdakilerden hangisi Allah’a verdiği nimetler için teşekkür etme anlamına gelir?

   1.  Lailahe illallah

   1.  Elhamdulillah

   1.  Bismillahirrahmanirrahim

   1.  Ya Allah
 7. Yüce Allah’ın verdiği nimetlere karşı ne yapmalıyız?

   1.  Selam ederiz

   1.  Şükrederiz

   1.  Nankörlük ederiz

   1.  Hiçbiri
 8. Aşağıdakilerden hangisi Helal ve haram hakkında Yanlıştır.

   1.  Helâl, dinimize göre yapmamızda sakınca olmayan iş ve davranışlardır.

   1.  Helâlin karşıtı haramdır.

   1.  Uyumak, gezmek, konuşmak gibi davranışlar helâldir.

   1.  Hırsızlık yapmak, helaldır.
 9. Yapılmasında dinsel açıdan hiçbir sakınca olmayan işler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

   1.  Sevap

   1.  Haram

   1.  Helal

   1.  Günah
 10. Din kurallarına aykırı olan, dince yasaklanan davranışlara ne ad verilir?

   1.  Haram

   1.  Helal

   1.  Günah

   1.  Sevap
 11. İçki içmek, kumar oynamak, arkadaşlarımızla alay etmek, lakap takmak gibi dinimizce yasaklanan davranışlara ne ad verilir?

   1.  Sevap

   1.  Helal

   1.  Günah

   1.  Sembol
 12. Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevaptır?

   1.  Birisinin hakkını yemek

   1.  Arkadaşının kalemini izinsiz almak

   1.  Yerlere çöp atmak

   1.  Yerdeki çöpü alarak çöp kutusuna atmak
 13. Peygamber Efendimizin hayatı boyunca söylediği sözler, yaptığı iş ve davranışlar ile takrirlerine ne denir?

   1.  Hadis

   1.  Sünnet

   1.  Farz

   1.  Vacip
 14. Yaşantımızda, her zaman Allah’ı anmalı ve ondan…………………….dilemeliyiz. Noktalı yere uygun kelime hangisidir?

   1.  Besmele

   1.  Yardım

   1.  Kitabımız

   1.  İslâm’dır
 15. Günlük yaşantımızda dilek ve dualarımızda dini ifadeler kullanırız. Aşağıdaki şıklardan hangisinde hem dilek ifadesi hem de Allah’a yapılan dua ifadesi yer almaktadır?

   1.  Hayırlı işler- Allah bereket versin.

   1.  Allah razı olsun – Allah şifa versin.

   1.  Allahaısmarladık- Allaha emanet ol.

   1.  Hayırlı sabahlar – Başarılar.
 16. Vefat eden kimseler için söylediğimiz dua ifadesi hangisidir?

   1.  Allah nazardan saklasın

   1.  Allah şifalar versin

   1.  Allah seni korusun

   1.  Allah rahmet eylesin
 17. Peygamber Efendimiz bir hadisinde “ Yaptığınız zaman, birbirinizi seveceğiniz bir davranış söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.” buyurmuştur. Bu hadisten yola çıkarak hangisi söylenebilir?

   1.  Birbirimizi sevmek çokta gerekli

  değildir

   1. .

   1.  Birbirimize iyi davranmalıyız.

   1.  Selamlaşarak aramızdaki sevgiyi arttırmalıyız.

   1.  Tanımadıklarımıza selam vermemeliyiz.
 18. Allah’ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği dinlere ne ad verilir ?

   1.  İlahi dinler

   1.  Beşeri dinler

   1.  İnsani dinler

   1.  İlahi olmayan dinler
 19. Doğrulamak, inanmak gibi anlamları olan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

   1.  Kelime-i Şehadet

   1.  Kelime-i Tevhid

   1.  İman

   1.  İhlas
 20. “ La İlahe İllallah Muhammedürrasulullah” Kelimesine ne denir ?

   1.  Kelimyi Şehadet

   1.  Kelimeyi Tevhid

   1.  Salavat

    Naat

 

4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 2.Ünite Değerlendirme Testi 2

2.Ünite Değerlendirme Testi 2

Online Çöz

 1. Aşağıdakilerden hangisi helal bir davranış değildir?
  A) Spor yapmak
  B) Çalışarak kazanılan para
  C) Dinlenmek
  D) Başkasına ait bir eşyayı izinsiz kullanmak

  SEÇ

     1. Aşağıdakilerden hangisi haram bir davranıştır?
      A) Çalışmak
      B) Namaz kılmak
      C) Selam vermek
      D) Hırsızlık yapmak

      SEÇ

         1. Vefat eden kişinin yakınlarına nasıl dua ederiz?
          A) Allah şifalar versin
          B) Allah razı olsun
          C) Allah korusun
          D) Allah sabır versin

          SEÇ

             1. Aşağıdaki selamlardan hangisi günün her saatinde söylenebilir?
              A) İyi geceler
              B) Günaydın
              C) Selamun aleyküm
              D) İyi akşamlar

              SEÇ

                 1. Yapılan bir iyilik karşısında teşekkür olarak ne söyleriz?
                  A) Allah sabır versin
                  B) Allah’a emanet ol
                  C) Allah kavuştursun
                  D) Allah razı olsun

                  SEÇ

                     1. Aşağıdakilerden hangisi evlenenler için söylediğimiz dua ifadelerinden biri değildir?
                      A) Allah mutlu etsin
                      B) Allah bir yastıkta kocatsın
                      C) Hayırlı olsun
                      D) Allah kavuştursun

                      SEÇ

                         1. “İnşallah” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
                          A) Allah’a şükür
                          B) Allah korusun
                          C) Allah en büyüktür
                          D) Allah izin verirse

                          SEÇ

                             1. Aşağıdakilerden hangisi selamlaşırken kullandığımız sözlerden biri değildir?
                              A) Merhaba
                              B) Allaha ısmarladık
                              C) Selamun aleyküm
                              D) İyi Günler

                              SEÇ

                                 1. Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir?
                                  A) Lâ ilâhe illallah.
                                  B) Allahü ekber
                                  C) Elhamdülillah
                                  D) Bismillah

                                  SEÇ

                                     1. “Lâ ilâhe illallah” ın anlamı nedir?
                                      A) Allah’ın adıyla.
                                      B) Allah en büyüktür.
                                      C) Allah’tan başka Tanrı yoktur.
                                      D) Allah’a şükür.

                                      SEÇ

                                         1. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah” cümlesinin anlamı nedir?
                                          A) Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.
                                          B) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
                                          C) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
                                          D) Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur

                                          SEÇ

                                             1. “Eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resûluhu” cümlesinin anlamı nedir?
                                              A) Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur
                                              B) Tanıklık ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.
                                              C) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
                                              D) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

                                              SEÇ

                                                 1. “Eşhedü …………ilâhe illallah ve eşhedü ………… Muhammeden Abduhu ve Resûluh” Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
                                                  A) enne- ilahe
                                                  B) illallah- enla
                                                  C) enla- ilahe
                                                  D) enla- enne

                                                  SEÇ

                                                     1. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin sembollerinden biri olamaz?
                                                      A) Heykel
                                                      B) Kabe
                                                      C) Besmele yazılı levhalar
                                                      D) Tespih

                                                      SEÇ

                                                         1. -Caminin bahçesinde Abdest almak için yapılmış yerlerdir. -Dinimizin temizliğe verdiği önemi simgeler. Yukarıda özellikleri verilen yapılara ne ad verilir?
                                                          A) Şadırvan
                                                          B) Mahya
                                                          C) Çeşme
                                                          D) Mescit

                                                          SEÇ

                                                             1. Ramazan ayında veya kandil gecelerinde minareler arasına asılan ışıklı yazılara ne ad verilir?
                                                              A) Kandil
                                                              B) Dua
                                                              C) Cami
                                                              D) Mahya

                                                              SEÇ

                                                                 1. Hıristiyanların ibadet ettikleri yere ne ad verilir?
                                                                  A) Havra
                                                                  B) Cami
                                                                  C) Kilise
                                                                  D) Sinagog

                                                                  SEÇ

                                                                     1. Namaz kıldıran din görevlisine ne ad verilir?
                                                                      A) Rahip
                                                                      B) Müezzin
                                                                      C) Haham
                                                                      D) İmam

                                                                      SEÇ

                                                                         1. Cengiz: İnsanlara dini melekler anlatmıştır
                                                                          Canan: Dini insanlara peygamberler bildirmiştir
                                                                          Ceren: Din, insanların mutluluğunu sağlamak amacıyla gönderilmiştir.
                                                                          Cenk: Din, Allah tarafından gönderilmiştir.
                                                                          Yukarıda bazı öğrencilerin din ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?
                                                                          A) Ceren
                                                                          B) Cenk
                                                                          C) Canan
                                                                          D) Cengiz

                                                                          SEÇ

                                                                             1. I- İslamiyet
                                                                              II- Hıristiyanlık
                                                                              III- Budizm
                                                                              Yukarıda verilenlerden hangileri Allah’ın gönderdiği dinlerdendir?
                                                                              A) Yalnız II
                                                                              B) I ve II
                                                                              C) Yalnız III
                                                                              D) II ve III

                                                                              SEÇ

                                                                                  

                                                                                 4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 2.Ünite Temiz Olalım Değerlendirme Testi

                                                                                 2.Ünite Temiz Olalım Değerlendirme Testi

                                                                                 Online Çöz

                                                                                 Aşağıdakilerden hangisi hem ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar? Aşağıdakilerden hangisi hem ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar? A) Abdest B) Hac C) Zekât D) OruçSEÇ    A      B      C      D  “Allah temizdir, temiz olanları sever” “Temizlik imanın yarısıdır” Yukarıdaki hadislerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız? A) Allah’ın bizi sevmesi için temiz olmamız gerekir B) Allah’a inanan kişi temiz olmak zorundadır C) Kalplerimizi de temiz tutmamız gerekir D) Temiz olmadan ibadet edebilirizSEÇ    A      B      C      D  Aşağıdaki namazın farzlarından hangisi, gözle görülmeyen pisliklerden temizlenmektir? A) Namaz kılacağımız yerin temiz olması B) Vücudumuzun pisliklerden temiz olması C) Elbiselerimizin temiz olması D) Abdestimiz yoksa abdest alarak temiz olmamızSEÇ    A      B      C      D  Aşağıdakilerden hangisi temizlik bilinci hakkında doğrudur? A) Çağdaş insan temizliğine dikkat etmelidir. B) Sanayi atıklarıyla çevreyi kirletmemeliyiz. C) Temizlik bilinci küçük yaştan kazandırılmalıdır. D) HepsiSEÇ    A      B      C      D  Aşağıdakilerden hangisi beden temizliği ile ilgili değildir? A) Dürüst olmak B) Tırnakları kesmek C) Elleri yıkamak D) Saçları taramakSEÇ    A      B      C      D  Beden temizliği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Namaz kılabilmek için bedenimiz temiz olmalıdır B) Dinimiz, bedenimizi temiz tutmamızı istemiştir C) Bedenimizi temiz tutarsak, Allah’ın hoşnutluğunu kazanırız D) Beden temizliği yapmanın bir sevabı yokturSEÇ    A      B      C      D  Tırnaklarımızı……………………… kesmeliyiz. Noktalı yere uygun kelime hangisidir ? A) Temiz B) Uzatmadan C) Elimizi D) FırçalamalıyızSEÇ    A      B      C      D  Elbise temizliğini sağlamak için … A) Sık sık yıkamalıyız. B) Temiz ve dikkatli kullanmalıyız. C) Belli aralıklarla değiştirmeliyiz. D) HepsiSEÇ    A      B      C      D  Elbise temizliği için yapılması gerekenler vardır. Hangisi bu kurallara uymayan bir davranıştır? A) Okuldan eve gittiğimizde elbiselerimizi düzenli bir şekilde yerine koymak B) Çoraplarımızı sık sık değiştirmek C) Elbiselerimizin ter kokmamasına özen göstermek D) Temiz elbiselerimizle çamurlu yerlerde oynamakSEÇ    A      B      C      D  Çoraplarımızı her gün……………………………Noktalı yere uygun kelime hangisidir ? A) Temizlemeliyiz B) Ayaklarımızı C) Elimizi D) YenilemeliyizSEÇ    A      B      C      D  “Aslan yatağından bellidir.” Atasözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemi belirtilmiştir? A) Aslanın en güçlü hayvan olduğu. B) Aslanın yatağını başkasıyla paylaşmadığını C) Bulunduğumuz yeri temiz tutmanın önemi D) Lüks yerlerde yaşamanın önemi.SEÇ    A      B      C      D  Hangisini yaparsak çevremizin temizliğine katkıda bulunuruz? A) Yollara çöp atarsak B) Yerlere tükürürsek C) Yoldaki taşı kenara koyarsak D) Çiçekleri koparırsakSEÇ    A      B      C      D  Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumamız için yapmamız gerekenler arasında yer almaz.? A) Ağaç ve çiçek dikerim B) Piknik yaptığımız yerlerdeki çöplerin toplanmasını belediye çöpçülerine bırakırım. C) Park ve bahçelerdeki çiçekleri korurum. D) Ormanda ateş yakmamSEÇ    A      B      C      D  Evimizin temizliği için yapılması gerekenler vardır. Hangisi bu kurallara uymayan bir davranıştır? A) Yatağımızı ve çalışma masamızı her gün düzeltmek B) Tuvaleti kullandıktan sonra temiz bırakmak C) Kullandığımız eşyaları işimiz bittikten sonra yerine koymak D) Kitap ve defterlerimizi dağınık bırakmakSEÇ    A      B      C      D  Temiz bir insan aşağıdakilerden hangisini yapar? A)Tuvaletten sonra elerini yıkamaz B)Saçlarını taramaz C)Sık sık banyo yapmaz D)Çevresini kirletmezSEÇ    A      B      C      D  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız B) Elbiselerimizi temiz tutmalıyız C) Tırnaklarımızı kesmeliyiz D) Çöplerimizi yere atmalıyızSEÇ    A      B      C      D  Aşağıdakilerden hangisi sağlığımız için önemlidir ? A) Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi yıkamamalıyız. B) Açıkta satılan yiyeceklerden almalıyız. C) Yaşadığımız çevreyi daima temiz tutmalıyız. D) Pis, kapalı, tozlu ve dumanlı yerlerde bulunmalıyız.SEÇ    A      B      C      D  Aşağıdakilerden hangisi temizlik çeşitleri hakkında yanlıştır ? A) Temizlik, maddî ve manevî olmak üzere ikiye ayrılır. B) Maddî temizlik; beden, elbise ve çevre temizliğidir. C) Manevî temizlik, kalp ve ruh temizliğidir. D) Namaz kılmak maddi temizliktir.SEÇ    A      B      C      D  Sözünde durmak, dürüst ve güvenilir olmak da bir çeşit ;……. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. A) Yanlıştır B) Günahtır C) Namaz çeşididir D) TemizliktirSEÇ    A      B      C      D  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Allah temiz insanları sever. B) Temiz olan her yerde ibadet edebiliriz. C) Allah’ın verdiği nimetlere şükretmeliyiz. D) Küfürlü konuşmaktan bir şey olmaz.SEÇ    A      B      C      D

                                                                                 1 2 3 96