4.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

1.Ünite Kendimi Tanıyorum

1.Ünite: Kendimi Tanıyorum

Kendimi Tanıyorum Ünite Değerle.

Kimlik Belgelerimiz Değerlendirme

Kimlik Belgelerimiz Pekiştirme

Kimlik Belgelerimiz

Hayatım Film Değerlendirme

Hayatım Film Pekiştirme

Hayatım Film Kavrama

Hayat Serüvenim Ve Ailem Pekişti.

Hayat Serüvenim Ve Ailem Kavrama

Hayat Serüvenim Ve Ailem Seçme

Duygu Ve Düşüncelerimiz Değerl.

Duygu Ve Düşüncelerimiz Pekişt.

Duygu Ve Düşüncelerimiz Kavrama

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı

Ben Farklıyım

Duygularımız Ve Düşüncelerimi.

Hayat Serüvenim Ve Ailem

Kimlik Belgelerimiz

Yaşadıklarımı Sıralıyorum

1.Ünite Kendimi Tanıyorum

Yaşadıklarımı Sıralıyorum

Ben Farklıyım

Kendimi Tanıyorum 2

Birey Ve Toplum

Hayat Serüvenim Ve Ailem

Duygularımız Ve Düşüncelerimi.

Kimlik Belgelerimiz

1.Ünite Kendimi Tanıyorum

Kendimi Tanıyorum

Kendimi Tanıyorum 1

Kendimi Tanıyorum 2

 Kendimi Tanıyorum 3

 

 

2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum

2.Ünite: Geçmişimi Öğreniyor.

Milli Kültürümüz

Geleneksel Oyunlarımız

Milli Mücadele Ve Atatürk

2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum

Millî Mücadele Başlıyor

Kurtuluş Savaşı

Atatürk’ün Askerlik Hayatı

Atatürk’ün Öğrenim Hayatı

Türklerin Tarihte Oynadığı Oyu.

Türklerin Tarihte Oynadığı Oyu.

Türklerin Tarihte Oynadığı Oyu.

Geçmişin İp Uçları Kavrama

Geçmişin İp Uçları Değerlend.

Geçmişin İp Uçları Pekiştirm.

Geçmişin İp Uçları

Milli Mücadele Ve Atatürk

Geleneksel Oyunlarımız

Milli Kültürümüz

2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum

Geçmişimi Öğreniyorum

Geçmişimi Öğreniyorum 1

Geçmişimi Öğreniyorum 2

 

3.Ünite Yaşadığımız Yer

3.Ünite: Yaşadığımız Yer

Yönlerimizi Buluyoruz

Şekil Ve Kroki Çizelim

Hava Olayları

Doğal Ve Beşeri Unsurlar

Yaşadığımız Yerin Coğrafi Ö.

Doğal Afetleri Tanıma

3.Ünite Yaşadığımız Yer

Çevremizi Tanıyalım

Bugün Hava Nasıl Olacak

Resimden Krokiye

Yönümüzü Buluyoruz

Hava Olayları

Şekil Ve Kroki Çizelim

Yönlerimizi Buluyoruz

Pusula Ve Yönler Test
Yönler

Doğal Afetler

Yaşadığımız Yerin Coğrafi Ö.

Doğal Ve Beşeri Unsurlar

Yaşadığımız Yer 1

Yaşadığımız Yer 2

Yaşadığımız Yer

Yaşadığımız Yer Test 1

Yaşadığımız Yer Test 2

Yaşadığımız Yer Test 3

3.Ünite Yaşadığımız Yer

 

4.Ünite Üretimden Tüketime

4.Ünite: Üretimden Tüketime

İsteklerimiz İhtiyaçlarımız

İnsanların Temel İhtiyaçları

Kaynaklar Ve İhtiyaçlar

Bilinçli Tüketim

Üretimden Tüketime Yolculuk

Meslekleri Tanıma

4.Ünite Üretimden Tüketime

Üretim, Dağıtım, Tüketim

Bilinçli Tüketici Miyiz?

Alışverişte Kurallar

Kaynak Ve İhtiyaçlar

Yaşadığımız Yer

Doğal Afetlere Ne Kadar Hazırız

İsteklerimiz İhtiyaçlarımız

İsteklerimiz İhtiyaçlarımız

İnsanların Temel İhtiyaçları

Kaynaklar Ve İhtiyaçlar

Bilinçli Tüketim

Üretimden Tüketime Yolculuk

Meslekler

Üretimden Tüketime

Üretimden Tüketime 2

Üretimden Tüketime 3

Üretimden Tüketime 4

Üretimden Tüketime 5

Üretim Tüketim Ve Verimlilik 1

Üretim Tüketim Ve Verimlilik 2

4.Ünite Üretimden Tüketime

5.Ünite İyi Ki Var

5. Ünite: İyi Ki Var

Çevremizdeki Teknoloji

Zamanı Ölçelim

Gelişen Teknoloji

Geçmişten Günümüze Teknoloji

Teknolojiyi Doğru Kullanalım

Elektrik Süpürgesi Stetoskop

Ateşten Elektriğe

Tekerleğin Yolculuğu

Zaman İçinde Geliştiler Ve Değ.

Zaman

Zekâmızla Oluşturup Geliştirdi.

İhtiyaçlar Ve Meslekler

Teknolojiyle Zarar Vermeyelim

Buluş Yapalım

Atatürk Ve Bilim

Telefon

İyi Ki Var 1

İyi Ki Var 2

İyi Ki Var 3

İyi Ki Var Ünitesi

İyi Ki Var Ünitesi

5.Ünite İyi Ki Var

 

6.Ünite Hep Birlikte

6. Ünite: Hep Birlikte

Çevremdeki Kurumların Farkınday.

Sosyal İhtiyaçlar Ve Kurumlar

Çevremizdeki Kurumların Hayatım.

Sosyal Ve Eğitsel Etkinliklerimiz

Hep Birlikte Değerlendirme

Hep Birlikte El Ele

Sivil Toplum Örgütleri

Resmi Kurumlar

Belediyenin Görevleri

Kurum Ve Kuruluşlar

Hep Birlikte

Hep Birlikte Ünite

6.Ünite Hep Birlikte

 

7.Ünite İnsanlar Ve Yönetim

7. Ünite: İnsanlar Ve Yönetim  

 Yerel Yönetim Birimlerimiz

Bizim İçin Çalışanlar

Kamuoyu Ve Yerel Yönetimler

Büyük Millet Meclisi Ve Ulusal

İnsanlar Ve Yönetim

İl Ve İlçe Yönetimi

Milli Egemenlik

Mahalle Ve Köyümüzün Yönetimi

Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler

İnsanlar Ve Yönetim

İnsanlar Ve Yönetim 2

7.Ünite İnsanlar Ve Yönetim

 

8.Ünite Uzaktaki Arkadaşım

8. Ünite: Uzaktaki Arkadaşlarım

 Dünyamız

İnsanlar Ve Hayatları

Çocuk Her Yerde Çocuktur

Dünyada Ortak Kutlanan Özel Gün.

Uzaktaki Arkadaşlarım

Dünya Turu

Her Ülke Ayrı Bir Dünya

Hepimiz Kardeşiz

Bütün Kutlamalar Özeldir

Uzaktaki Arkadaşım Ünitesi

8.Ünite Uzaktaki Arkadaşım

 

 Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

  1.Dönem 2.Yazılı

  1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Değerl.

2.Dönem 3.Yazılı

 

Genel Değerlendirme Testleri

Sosyal Bilgiler Düzey Belirleme S.

Geşmişimi Öğreniyorum 2

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Tarama 1

Genel Tarama 2

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Ben Farklıyım

Ben Farklıyım

Online Çöz

 • 1.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir?

  • AYaşadığımız çevre
  • BAilemizin ekonomik durumu
  • CDuygularımız ve düşüncelerimiz
  • DDoğum tarihimiz
 • 2.Soru

  Beden Eğitimi dersinde bazı arka­daşlarımızın takla atma hareketini birçok kez denemelerine rağmen başaramadıklarını görürüz. Bura­dan şu çıkarımda bulunabiliriz: ……………..,  insanların  ………………olduğu alanlardan biridir.

  Boş bırakılan yerlere aşağıdaki­lerden hangilerini getirirsek, bu metni anlamlı hale getirmiş olu­ruz?

  • Atemel ihtiyaçlar / benzer
  • Btemel ihtiyaçlar / farklı
  • Cbeceriler / benzer
  • Dyetenekler / farklı
 • 3.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden ayıran fiziksel özellik­lerden biri değildir?

  • Azayıf ya da şişman olması
  • Bparmak izi
  • Cduygu ve düşünceleri
  • Dsaç rengi
 • 4.Soru

  Ezgi, önceleri başarısız olduğu matematik dersini özverili bir şekilde çalışarak geçmiştir.

  Bu durumu aşağıdakilerden han­gisiyle açıklayabiliriz?

  • ABir konudaki becerilerimizi çok çalışarak geliştirebiliriz.
  • BFarklılıklar,  insanları birbirinden ayırır.
  • Cİnsanların çeşitli temel ihtiyaçları vardır.
  • Dİnsanlar, cinsiyet ve yaşları yö­nünden birbirinden farklıdır.
 • 5.Soru

  Bireyler, toplumun vazgeçilmez öğelerindendir.

  Bireyler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • ABireyler,  yaşadıkları toplumdan etkilenirler.
  • BToplum, bireylerden oluşur.
  • CBireyler arasında benzerlikler yoktur.
  • DBireyler, birbirlerinden farklı özel­liklere sahiptir.
 • 6.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan biri değildir?

  • A Yeteneklerimiz
  • BDuygularımız
  • CDış görünüşümüz
  • DTemel ihtiyaçlarımız
 • 7.Soru

  Dünyada milyonlarca çocuk yaşar, bu çocukların hepsi………………

  Yukarıdaki cümleyi aşağıdakiler­den hangisiyle tamamlayabiliriz?

  • Abirbirinden farklıdır.
  • Bçok başarılıdır.
  • Caynı sporu sever.
  • Daynı yeteneklere sahiptir.
 • 8.Soru

  Aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?

  • AFarklılıklar her bireyi kendine özgü yapar.
  • BCinsiyet insanlar arasındaki fark­lılıklardan biridir.
  • CToplumu oluşturan tüm bireyler benzer yeteneklere sahiptir.
  • DBedensel özelliklerimiz diğer insanlardan farklıdır.
 • 9.Soru

  “İrem çok güzel gitar çalıyor. Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor. Çünkü gitar çalmayı beceremiyor. Ama çok güzel resim yapıyor.”

  Yukarıdaki  metinden aşağıdaki­lerden hangisini çıkarabiliriz?

  • AHerkesin fiziksel yetenekleri bir­birinden farklıdır.
  • BHerkes farklı yeteneklere sahiptir.
  • Cİstersek hepimiz yeteneklerimizi geliştirebiliriz.
  • DKardeşlerden birinin yapabildiği­ni diğeri de yapabilir.
 • 10.Soru

  Azra ve Ceyda annelerinin yaptığı pırasa yemeğini severek yerken, kardeşleri Elif  bu yemeği yüzünü buruşturarak yedi.

  Buradan aşağıdaki çıkarımların hangisinde bulunabiliriz?

  • Aİnsanlar, farklı yeteneklere sahiptir.
  • BBireylerin benzer temel ihtiyaçları vardır.
  • Cİnsanlar farklı şeylerden hoşlana­bilirler.
  • DElif, et yemeklerini daha çok sever.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Ben Farklıyım

Ben Farklıyım

Online Çöz

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan biri değildir?
A
Duygularımız
B
Temel ihtiyaçlarımız
C
Yeteneklerimiz
D
Dış görünüşümüz
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden ayıran fiziksel özellik­lerden biri değildir?
A
parmak izi
B
saç rengi
C
zayıf ya da şişman olması
D
duygu ve düşünceleri
Soru 3
“İrem çok güzel gitar çalıyor. Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor. Çünkü gitar çalmayı beceremiyor. Ama çok güzel resim yapıyor.” Yukarıdaki metinden aşağıdaki­lerden hangisini çıkarabiliriz?
A
Herkesin fiziksel yetenekleri birbirinden farklıdır.
B
Kardeşlerden birinin yapabildiği¬ni diğeri de yapabilir.
C
Herkes farklı yeteneklere sahiptir.
D
İstersek hepimiz yeteneklerimizi geliştirebiliriz.
Soru 4
Azra ve Ceyda annelerinin yaptığı pırasa yemeğini severek yerken, kardeşleri Elif bu yemeği yüzünü buruşturarak yedi.Buradan aşağıdaki çıkarımların hangisinde bulunabiliriz?
A
İnsanlar farklı şeylerden hoşlanabilirler.
B
İnsanlar, farklı yeteneklere sahiptir.
C
Bireylerin benzer temel ihtiyaçları vardır.
D
Elif, et yemeklerini daha çok sever.
Soru 5
Ezgi, önceleri başarısız olduğu matematik dersini özverili bir şekilde çalışarak geçmiştir. Bu durumu aşağıdakilerden han­gisiyle açıklayabiliriz?
A
İnsanların çeşitli temel ihtiyaçları vardır.
B
İnsanlar, cinsiyet ve yaşları yönünden birbirinden farklıdır.
C
Bir konudaki becerilerimizi çok çalışarak geliştirebiliriz.
D
Farklılıklar, insanları birbirinden ayırır.
Soru 6
Dünyada milyonlarca çocuk yaşar, bu çocukların hepsi……………… Yukarıdaki cümleyi aşağıdakiler­den hangisiyle tamamlayabiliriz?
A
çok başarılıdır.
B
aynı yeteneklere sahiptir.
C
aynı sporu sever.
D
birbirinden farklıdır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir?
A
Yaşadığımız çevre
B
Duygularımız ve düşüncelerimiz
C
Doğum tarihimiz
D
Ailemizin ekonomik durumu
Soru 8
Bireyler, toplumun vazgeçilmez öğelerindendir. Bireyler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bireyler arasında benzerlikler yoktur.
B
Bireyler, yaşadıkları toplumdan etkilenirler.
C
Bireyler, birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir.
D
Toplum, bireylerden oluşur.
Soru 9
Beden Eğitimi dersinde bazı arka­daşlarımızın takla atma hareketini birçok kez denemelerine rağmen başaramadıklarını görürüz. Bura­dan şu çıkarımda bulunabiliriz: …………….., insanların ………………olduğu alanlardan biridir. Boş bırakılan yerlere aşağıdaki­lerden hangilerini getirirsek, bu metni anlamlı hale getirmiş olu­ruz?
A
yetenekler / farklı
B
temel ihtiyaçlar / farklı
C
temel ihtiyaçlar / benzer
D
beceriler / benzer
Soru 10
Aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?
A
Bedensel özelliklerimiz diğer insanlardan farklıdır.
B
Toplumu oluşturan tüm bireyler benzer yeteneklere sahiptir.
C
Farklılıklar her bireyi kendine özgü yapar.
D
Cinsiyet insanlar arasındaki farklılıklardan biridir.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Farklıyım, Farklısın, Farklı Testi

Farklıyım, Farklısın, Farklı Testi

Online Çöz

 1. Beden Eğitimi dersinde bazı arkadaşlarımızın takla atma hareketini birçok kez denemelerine rağmen başaramadıklarını görürüz. Buradan şu çıkarımda bulunabiliriz: ……………..,  insanların  ………………olduğu alanlardan biridir.

   

  Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerini getirirsek, bu metni anlamlı hale getirmiş oluruz?

   1. temel ihtiyaçlar / benzer

   1. temel ihtiyaçlar / farklı

   1. beceriler / benzer

   yetenekler / farklı
 2. Ezgi, önceleri başarısız olduğu matematik dersini özverili bir şekilde çalışarak geçmiştir.

  Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

   1. Bir konudaki becerilerimizi çok çalışarak geliştirebiliriz.

   1. Farklılıklar,  insanları birbirinden ayırır.

   1. İnsanların çeşitli temel ihtiyaçları vardır.

   İnsanlar, cinsiyet ve yaşları yönünden birbirinden farklıdır.
 3. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden ayıran fiziksel özelliklerden biri değildir?

   1. zayıf ya da şişman olması

   1. parmak izi

   1. duygu ve düşünceleri

   saç rengi
 4. Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir?
  1. Yaşadığımız çevre
   Ailemizin ekonomik durumu
   Duygularımız ve düşüncelerimiz
   Doğum tarihimiz
 5. Aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?

   1. Farklılıklar her bireyi kendine özgü yapar.

   1. Cinsiyet insanlar arasındaki farklılıklardan biridir.

   1. Toplumu oluşturan tüm bireyler benzer yeteneklere sahiptir.

   Bedensel özelliklerimiz diğer insanlardan farklıdır.
 6. Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan biri değildir?

   1. Yeteneklerimiz

   1. Duygularımız

   1. Dış görünüşümüz

   Temel ihtiyaçlarımız
 7. Dünyada milyonlarca çocuk yaşar, bu çocukların hepsi………………

  Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?

   1. birbirinden farklıdır.

   1. çok başarılıdır.

   1. aynı sporu sever.

   aynı yeteneklere sahiptir.
 8. Azra ve Ceyda annelerinin yaptığı pırasa yemeğini severek yerken, kardeşleri Elif  bu yemeği yüzünü buruşturarak yedi.

  Buradan aşağıdaki çıkarımların hangisinde bulunabiliriz?

   1. İnsanlar, farklı yeteneklere sahiptir.

   1. Bireylerin benzer temel ihtiyaçları vardır.

   1. İnsanlar farklı şeylerden hoşlanabilirler.

   Elif, et yemeklerini daha çok sever.
 9. “İrem çok güzel gitar çalıyor. Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor. Çünkü gitar çalmayı beceremiyor. Ama çok güzel resim yapıyor.”

  Yukarıdaki  metinden aşağıdakilerden hangisini çıkarabiliriz?

   1. Herkesin fiziksel yetenekleri birbirinden farklıdır.

   1. Herkes farklı yeteneklere sahiptir.

   1. İstersek hepimiz yeteneklerimizi geliştirebiliriz.

   Kardeşlerden birinin yapabildiğini diğeri de yapabilir.
 10. Bireyler, toplumun vazgeçilmez öğelerindendir.

  Bireyler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

   1. Bireyler,  yaşadıkları toplumdan etkilenirler.

   1. Toplum, bireylerden oluşur.

   1. Bireyler arasında benzerlikler yoktur.

   Bireyler, birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir.

 

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Duygularımız Ve Düşüncelerimiz

Duygularımız Ve Düşüncelerimiz

Online Çöz

 • 1.Soru

  Duygu ve düşüncelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • ADuygu ve düşünceler yüzümüze yansır.
  • BDüşünceler duyguları değil, davranışları etkiler.
  • CDüşünceler duygulardan daha önemlidir.
  • DDuygular yaşamımızdan çok hayalleri etkiler.
 • 2.Soru

  “O kadar heyecanlandım ki sınavda hiçbir şey yapamadım.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  • ADüşüncelerini ön planda tutar.
  • BSınavlarda başarılı değildir.
  • CMantıklı düşünen biridir.
  • DDuyguları yaşamını etkiler.
 • 3.Soru

  Duygu ve düşüncelerle ilgili,

  I. Olay ve durumlara göre değişir.

  II. Bizleri olumsuz etkiler.

  III. Kibarca ifade edilmelidir.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  • AI ve II
  • BI ve III
  • CII ve III
  • DI, II ve III
 • 4.Soru

  “Burak gün içinde farklı duygular hissetmektedir.”

  Bu durumda Burak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  • ATutarsız biridir.
  • BOlaylar, duygularını değiştirebilir.
  • CDuygularını tanımlayamaz.
  • DDuygu ve düşüncelerini gizler.
 • 5.Soru

  Aşağıdaki davranışlardan hangisi başkalarının düşüncesine saygı göstermeye örnektir?

  • AArkadaşlarımız düşüncesini söylerken başka şeyle ilgilenmek
  • BKendi düşüncemizi zorla kabul ettirmek
  • CFarklı düşüncedeki insanlara kaba davranmak
  • DSöz alarak konuşan öğrencileri dinlemek
 • 6.Soru

  Arda, arkadaşı Efe şişman olduğu için şişmanlıkla ilgili şakalar yapmamaktadır.

  Arda ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • AHoşgörülüdür.
  • BDuyarlıdır.
  • CYeteneklidir.
  • DDuygusaldır.
 • 7.Soru

  Aşağıdakilerden hangisinde bireysel farklılıklardan söz edilmiştir?

  • ASınıf arkadaşlarım da on bir yaşındalar.
  • BSaçlarımın kıvırcık olmasından memnunum.
  • CNüfus cüzdanımı kaybettim.
  • DYarışmada hepimiz şarkı söyledik.
 • 8.Soru

  “Olay ya da durumların iç dünyamızda uyandır-dıklarına ………………denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  • Aihtiyaç
  • Bduygu
  • Cdüşünce
  • Distek
 • 9.Soru

  Arkadaşımı birden karşımda I -gördüm. İkimiz de  II-şaşırmıştık. Arkadaşım konuşurken  III– kekelemeye  başladı. Onun bu özelliğini IV-unutmuştum.                                    

  Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış kelimelerden hangisi duygu belirtir?

  • AI
  • BII
  • CIII
  • DIV
 • 10.Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birdüşünce belirtilmiştir?

  • AUzun bir süre a.ağaçların gölgesinde oturduk.
  • BYarın müze gezisine gidileceğini hatırladım.
  • CBence söylediklerinin çoğunu abartıyorsun.
  • DBu deneyi daha kaç defa yapacağız?

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Duygularımız Ve Düşüncelerimiz

Duygularımız Ve Düşüncelerimiz

Online Çöz

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde bireysel farklılıklardan söz edilmiştir?
A
Sınıf arkadaşlarım da on bir yaşındalar.
B
Saçlarımın kıvırcık olmasından memnunum.
C
Yarışmada hepimiz şarkı söyledik.
D
Nüfus cüzdanımı kaybettim.
Soru 2
Aşağıdaki davranışlardan hangisi başkalarının düşüncesine saygı göstermeye örnektir?
A
Söz alarak konuşan öğrencileri dinlemek
B
Arkadaşlarımız düşüncesini söylerken başka şeyle ilgilenmek
C
Kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmek
D
Farklı düşüncedeki insanlara kaba davranmak
Soru 3
Arkadaşımı birden karşımda I -gördüm. İkimiz de IIşaşırmıştık. Arkadaşım konuşurken III kekelemeye başladı. Onun bu özelliğini IV-unutmuştum. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış kelimelerden hangisi duygu belirtir?
A
II
B
III
C
IV
D
I
Soru 4
“Olay ya da durumların iç dünyamızda uyandır-dıklarına ………………denir.” cümlesinde boş bırakılan yereaşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
duygu
B
düşünce
C
istek
D
ihtiyaç
Soru 5
Duygu ve düşüncelerle ilgili, I. Olay ve durumlara göre değişir. II. Bizleri olumsuz etkiler. III. Kibarca ifade edilmelidir. ifadelerinden hangileri doğrudur?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 6
“Burak gün içinde farklı duygular hissetmektedir.” Bu durumda Burak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Duygu ve düşüncelerini gizler.
B
Tutarsız biridir.
C
Duygularını tanımlayamaz.
D
Olaylar, duygularını değiştirebilir.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir düşünce belirtilmiştir?
A
Yarın müze gezisine gidileceğini hatırladım.
B
Uzun bir süre ağaçların gölgesinde oturduk.
C
Bu deneyi daha kaç defa yapacağız?
D
Bence söylediklerinin çoğunu abartıyorsun.
Soru 8
“O kadar heyecanlandım ki sınavda hiçbir şey yapamadım.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Mantıklı düşünen biridir.
B
Düşüncelerini ön planda tutar.
C
Sınavlarda başarılı değildir.
D
Duyguları yaşamını etkiler.
Soru 9
Arda, arkadaşı Efe şişman olduğu için şişmanlıkla ilgili şakalar yapmamaktadır. Arda ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Duyarlıdır.
B
Duygusaldır.
C
Hoşgörülüdür.
D
Yeteneklidir.
Soru 10
Duygu ve düşüncelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Düşünceler duyguları değil, davranışları etkiler.
B
Düşünceler duygulardan daha önemlidir.
C
Duygular yaşamımızdan çok hayalleri etkiler.
D
Duygu ve düşünceler yüzümüze yansır

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşadıklarımı Sıralıyorum

Yaşadıklarımı Sıralıyorum

Online Çöz

 • 1.Soru

  İnsanların hayatındaki dönemlerden hangisi kronolojik sıraya konulduğunda en sonda yer alır?

  • ABebeklik dönemi
  • BYaşlılık dönemi
  • CGençlik dönemi
  • DÇocukluk dönemi
 • 2.Soru

  Aşağıda Özkan’ın hayatındaki önemli tarihler verilmiştir. Bu olayları kronolojik sıraya koyduğumuzda 3. Sırada hangisi yer alır?

  • AI. Askere gidiş 2008
  • BII. Evlilik Tarihi 2011
  • CIII. Liseyi Bitirme 2002
  • DIV. Üniversiteye gidiş 2003
 • 3.Soru


  Aşağıdaki soruları yukarıdaki kronolojiye göre cevaplayınız.

  Atatürk kaç yılında doğmuştur?

  • A1881
  • B1919
  • C1920
  • D1923
 • 4.Soru

  Atatürk kaç yılında Samsun’a çıkmıştır?

  • A1881
  • B1919
  • C1920
  • D1923
 • 5.Soru

  Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir?

  • A1881
  • B1919
  • C1920
  • D1923
 • 6.Soru

  Atatürk kaç yaşında vefat etmiştir?

  • A52
  • B57
  • C63
  • D75
 • 7.Soru

  TBMM kaç yılında açılmıştır?

  • A1881
  • B1919
  • C1920
  • D1923
 • 8.Soru

  2015 yılında Atatürk’ün kaçıncı ölüm yıl dönümüdür?

  • A52
  • B57
  • C65
  • D77
 • 9.Soru

  Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı?

  • A38
  • B42
  • C57
  • D77
 • 10.Soru

  Atatürk Samsun’a çıktığında kaç yaşındaydı?

  • A38
  • B42
  • C57
  • D77

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kimlik Belgelerimiz

Kimlik Belgelerimiz

Online Çöz

 • 1.Soru

  “Kişilere doğumundan itibaren verilen ve o kişiye ait bilgileri içeren belgeye………….. ………..denir.” cümlesini hangi seçe­nek doğru tamamlar?

  • Anüfus cüzdanı
  • Bpaso
  • Cdoğum raporu
  • Döğrenci kimlik kartı
 • 2.Soru

  Nüfus cüzdanı hangi kurum tarafından verilir?

  • Ahastane
  • Bnüfus müdürlüğü
  • Cpostane
  • Dbelediye
 • 3.Soru

  Nüfus müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır?

  • AAdalet Bakanlığına
  • BBaşbakanlığa
  • CMillî Eğitim Bakanlığına
  • Dİçişleri Bakanlığına
 • 4.Soru

  Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapıştırılır?

  • Aon beş yaşına girince
  • Bokulu bitirince
  • Cevlenince
  • Dokula başlayınca
 • 5.Soru

  I. seri numarası
  II. Vatandaşlık numarası

  III. Okul numarası

  IV. Veriliş tarihi

  Bir nüfus cüzdanında yukarıdakilerden hangileri bulunur?

  • AI-II-III
  • BII-III-IV
  • CI -II -III -IV
  • DI-II-IV
 • 6.Soru

  Kişisel bilgilerimizden hangisi nüfus cüz­danında bulunmaz?

  • Aboy uzunluğumuz
  • Bsoyadımız
  • Cdoğum tarihimiz
  • Dadımız
 • 7.Soru

  Ülkemizde kadınlara ait nüfus cüzdanları hangi renktedir?

  • Amavi
  • Bturuncu
  • Cmor
  • Dpembe
 • 8.Soru

  Nüfus cüzdanında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

  • Adoğduğu yer
  • Byaşadığı yer
  • Canne adı
  • Dbaba adı
 • 9.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi olarak kullanılamaz?

  • Aöğrenci kimlik kartı
  • Bkarne
  • Cehliyet
  • Dpasaport
 • 10.Soru

  Nüfus cüzdanı bilgilerinde hangisi yoktur?

  • AEv adresimiz
  • BAnne adımız
  • CCinsiyetimiz
  • DDoğum yerimiz

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kimlik Belgelerimiz

Kimlik Belgelerimiz

Online Çöz

Soru 1
Kişisel bilgilerimizden hangisi nüfus cüz­danında bulunmaz?
A
soyadımız
B
doğum tarihimiz
C
boy uzunluğumuz
D
adımız
Soru 2
Ülkemizde kadınlara ait nüfus cüzdanları hangi renktedir?
A
turuncu
B
pembe
C
mavi
D
mor
Soru 3
Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapıştırılır?
A
okulu bitirince
B
evlenince
C
on beş yaşına girince
D
okula başlayınca
Soru 4
Nüfus cüzdanı hangi kurum tarafından verilir?
A
nüfus müdürlüğü
B
belediye
C
postane
D
hastane
Soru 5
I. seri numarası II. Vatandaşlık numarası III. Okul numarası IV. Veriliş tarihi Bir nüfus cüzdanında yukarıdakilerden hangileri bulunur?
A
I-II-III
B
I-II-IV
C
I -II -III -IV
D
II-III-IV
Soru 6
“Kişilere doğumundan itibaren verilen ve o kişiye ait bilgileri içeren belgeye………….. ………..denir.” cümlesini hangi seçe­nek doğru tamamlar?
A
nüfus cüzdanı
B
doğum raporu
C
öğrenci kimlik kartı
D
paso
Soru 7
Nüfus cüzdanında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
A
anne adı
B
doğduğu yer
C
baba adı
D
yaşadığı yer
Soru 8
Nüfus müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır?
A
Başbakanlığa
B
İçişleri Bakanlığına
C
Adalet Bakanlığına
D
Millî Eğitim Bakanlığına
Soru 9
Nüfus cüzdanı bilgilerinde hangisi yoktur?
A
Cinsiyetimiz
B
Ev adresimiz
C
Doğum yerimiz
D
Anne adımız
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi olarak kullanılamaz?
A
karne
B
pasaport
C
ehliyet
D
öğrenci kimlik kartı

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kimlik Belgelerimiz

Kimlik Belgelerimiz

Online Çöz

    Kimlik belgesi, kısaca toplum içinde kişilerin kendisini başkalarına kolaylaştıracak bilgilerin üzerinde bulunduğu belgedir. Çeşitli amaçlarla kullanılan belgeleri vardır. Kimlik belgelerini; kimlik belgesi vermeye yetkili resmî hazırlar ve onaylar.

             Kimlik belgelerinden en önemlisi nüfus cüzdanıdır. Nüfus cüzdanı; kişinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu kanıtlayan resmî bir belgedir. müdürlüklerince doğan her Türk vatandaşına bir nüfus cüzdanı verilir. Yapılacak resmî iş ve işlemlerde nüfus cüzdanının kendisi ya da fotokopisi istenir. Bayanların nüfus cüzdanları -turuncu, erkeklerinki ise renklidir. Nüfus cüzdanlarımızda kendimizle ve ailemizle ilgili bilgiler yer alır.

            Üst bölümde ay ve yıldızdan oluşan bayrağımızın görseli üzerinde soğuk bulunur. On beş yaşını doldurmuş herkesin nüfus cüzdanında fotoğrafının bulunması zorunludur. yaşından önce de fotoğraf yapıştırılabilir. 

             Nüfus Cüzdanı Seri ve Numarası bölümünde nüfus cüzdanımıza ait harf ve rakamlardan oluşan cüzdan numarası yer alır.

              Nüfus Müdürlüğü tarafından T.C. vatandaşlarına verilen, rakamdan oluşan bir sayıdır.

Devlet kurumlarında, hastanelerde, bankalarda ve daha birçok yerde kimlik numarası kullanılır. Her vatandaşın T.C. kimlik diğer insanlarınkinden farklıdır.

             Kişisel Bilgilerimiz bölümünde , adımız, anne ve babamızın adı, yerimiz ve doğum tarihimizle ilgili bilgiler yer alır. Nüfus cüzdanımız üzerindeki bilgiler kişiye özeldir. Ad, soyad, anne ve baba adı bir başka vatandaşınkiyle aynı olabilir. Ancak aynı kimlik numarasından iki tane bulunmaz. Nüfus cüzdanımız kaybolduğunda yenisini çıkarmak için önce muhtarlığa sonra Nüfus Müdürlüğüne başvurmak gerekir.

1 2 3 17