4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Değerlendirme Testleri

 4. Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

 4. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

 4. Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Değerlendirme

4.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Birey Ve Toplum

1.Tema: Birey Ve Toplum

Eş Sesli Sözcükler

Deyimler

Ismin Halleri

Zıt Anlamlı Sözcükler

Sözlük Sırası

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Ve Karşıt Anlamlı Sözcükl.

Sesteş Sözcükler

Sözcükte Anlam

1.Tema Oyun Ve Spor

Zıt Ve Eş Anlamlı Sesteş Sözc.

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam

Paragraf Bilgisi

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

Sözlük Sırası

Zıt Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

Deyimler

Birey Ve Toplum

Birey Ve Toplum 2

Birey Ve Toplum 3

1.Tema Birey Ve Toplum

1.Ünite Değerlendirme

 

2.Tema Atatürk

2.Tema: Atatürk

Mi Ekinin Yazımı

De Da Ekinin Yazımı

Türemiş Sözcükler

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

Kurallı Cümle Oluşturma

2.Dönem 1.Değerlendirme

Mi Ekinin Yazımı

De Da Ekinin Yazımı

Kurallı Cümle Oluşturma

Türemiş Sözcükler

De Danın Yazımı

Sözcükte Anlam

Sesteş Sözcükler

Cümle Bilgisi

Sözcükte Anlam

Okuma Anlama

Okuduğunu Anlama

Sözcük Bilgisi

Kelime Bilgisi

2.Tema Atatürk

2.Tema Atatürk

 

3.Tema Üretim,Tüketim Ve Verimlilik

3.Tema: Üretim Tüketim Ve Veriml.

İsim Çeşitleri

Sıfatlar

Paragraf Bilgisi

Noktalama İşaretleri

Ünlü Uyumu

Cümlede Anlam

Noktalama İşaretleri

Sıfatlar

İsim Çeşitleri

İsmin Halleri

Anlamdaş Sözcükler

Anlama

Parçada Anlam

İsim Ve Çeşitlerini Tanıma

İsimler Ve İsim Çeşitleri

Anlama Anlatım

Noktalama İşaretleri

3.Tema Üretim,Tüketim Ve Verimlilik

3.Tema Birey Ve Toplum

 

4.Tema Yenilikler Ve Gelişmeler

4.Tema: Yenilikler Ve Gelişmeler

Deyimler

Ses Düşmesi

Atasözleri

Öznel Nesnel Yargı

Abartılı İfadeler

Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler

Atasözleri

Metinde Anlam
 Deyimler Testi

Sıfatlar

Sözcükte Anlam

Deyimler

Deyimler 2

Noktalama Işaretlerin

Atasözleri

Deyimler

4.Tema Üretim Tüketim Ve Verimli.

4.Tema Yenilikler Ve Gelişmeler

4.Tema Yenilikler Ve Gelişmeler

 

Yazılı Değerlendirmeler

1.Dönem 1.Yazılı

 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

Türkçe 1.Dönem 2.Deneme

1.Dönem 2.Yazılı
  1.Dönem 2.Değerlendirme

 1.Dönem 3.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

Türkçe 2.Dönem 3.Değerlendirme

5.Tema Sağlık Ve Çevre

5.Tema: Sağlık Ve Çevre Tema

Deyimler Ve Atasözleri

Yazım Kuralları

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Türemiş Sözcükler

Cümlenin Öğeleri

Atasözleri

Deyimler

Yazım Kuralları

Deyimler

Okuduğunu Anlama

Eş Anlamlı Sözcükler

Sözcükte Anlam

De Da Nın Yazımı

Cümlede Anlam

5.Tema Sağlık Ve Çevre

 

6.Tema Güzel Ülkem Türkiye

Tema Benim Güzel Ülkem Testi

Zamirler

Önem Belirten İfadeler

Öznel Ve Nesnel Yargı

Ön Adlar

Kelime Türetme

Adlar

Adlar 2

Noktalama İşaretleri

Paragrafta Anlam

İmla Kuralları

Anlama Anlatım Testi

İmla Kuralları

Noktalama İşaretleri Ve İmla K.

Sıfatlar

Birleşik Sözcükler

Genel Ve Özel Ifadeler

Varlıkların Özelliklerini Belir.

Betimleme

Benzetme

Öznel Ve Nesnel Ifadeler

Önem Belirten Ifadeler

Kelimelerin Çağrıştırdıkları

Varlığın Özelliğini Belirten Sözcükler.

Bağlaçlar

6.Tema Güzel Ülkem Türkiye

 

7.Tema Değerlerimiz

7.Tema Değerlerimiz

5 N 1 K

Metnin Bölümleri

Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu

Sebep Sonuç Cümleleri

Öznel Ve Nesnel Yargı Testi

Türemiş Sözcükler

Yapım Ekleri Testi

Paragrafta Anlam Test

İsmin Halleri Testi

Yapım Ekleri Türemiş Sözcükle.

Türkçe Atasözlerinde Anlam

Özel Ve Tür Isimleri

Cümlede Karşılaştırma

Yeni Kelime Oluşturan Ekler

Öznel Nesnel Yargı

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Farklı Düşünmeye Yönlendiren .

Destekleyici Ve Açıklayıcı Ifa.

Oyun Ve Spor Ünite Değerlendirme

Zamirler
7.
Tema Değerlerimiz

 

8.Tema Hayal Gücü Ve Gizemler

8.Tema Hayal Gücü

Eylemler

Sıfatlar

Betimleyen Ve Tanımlayan İfadel.

Genel Ve Özel Durum Bildiren İf.

İsmin Halleri

Öznel Nesnel Yargı

Ses Düşmesi

Farklı Düşünceye Yönlendiren .

Abartılı İfadeler

Ünlü Uyumu

Eylem Fiil Bildiren Sözcükler

Zamirler (Adıllar)

Öznel Ve Nesnel Anlatım

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Ünlüler Sesli Harfler

Eylem Bilgisi

Eylemde Zaman

Gerçek Anlam Mecaz Anlam

Terim Anlamlı Sözcükler

Gerçek Ve Mecaz Anlamlı Sözcük.

Sesteş Sözcükler

Türemiş Sözcükler

8.Tema Hayal Gücü Ve Gizemler

 

Değerlendirme Testleri

Türkçe Düzey Belirleme Sınavı

Genel Değerlendirme 1.Test

Değerlendirme

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Deneme Testi 1

Deneme Testi 2

Deneme Testi 3

Deneme Testi 4

Deneme Testi 5

4.Sınıf Sıfatlar

Sıfatlar

Online Çöz

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük
kullanılmıştır?
A) cep telefonu B) kısa etek
C) rüzgar gülü D) altın yüzük
2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük
kullanılmamıştır?
A) kitap dolabı B) kırmızı gül
C) ucuz elbise D) soğuk su
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelliğini belirten sözcük
kullanılmıştır?
A) Yarın hava güneşli olacak.
B) Minik tavşan ormanda dolaşmaya başladı.
C) Yerlere çöp atanları uyaralım.
D) Burç, bu sınava çok iyi hazırlandı.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelliğini belirten sözcük
kullanılmamıştır?
A) Manav, çürük sebzeleri çöpe attı.
B) Annesinden kırışık gömleğini ütülemesini istedi.
C) Ezgi, her zaman kitap okumayı sever.
D) Çocuklar, keskin bıçakla şaka olmaz.
5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük
kullanılmıştır?
A) Zabıta ekibi pazarı denetledi.
B) Kalemini de silgisini de çantaya koydu.
C) Eflal, kedisi Minnoş’u çok sever.
D) Emin, eski defterleri geri dönüşüme attı.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığı niteleyen sözcük vardır?
A) Emir, çok güzel bir resim yaptı.
B) Gül, en sevdiğim çiçeklerden biridir.
C) Baharda ağaçlar çiçek açmaya başlar.
D) Elif’in ödevi seninkinden daha güzel.
7. Aşağıdakilerin hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük
kullanılmamıştır?
A) geveze papağan B) okul bahçesi
C) düzenli çocuk D) dar sokak
8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde varlığın özelliğini belirten sözcük
kullanılmıştır?
A) Çivi çıkar ama izi kalır.
B) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.
C) Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.
D) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir varlığı niteleyen sözcük yoktur?
A) Sporcular sağlam bir vücuda sahiptirler.
B) Konu başlıklarını kırmızı kalemle yazıyor.
C) Gürültüyle açılan büyük kapıdan içeri girdik.
D) Baharda ağaçlar çiçek açmaya başlar.
10. Aşağıdakilerden hangisinin yanıtı bir varlığın özelliğini belirtmez?
A) Nasıl bir elbise istiyormuş?
B) Akşamki maçı kim kazandı?
C) Hangi gömleği beğendin?
D) Kaçıncı katta oturuyorsunuz?

4.Sınıf Sesteş Sözcükler

Sesteş Sözcükler

Online Çöz

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) yoktur?
A) bin B) dağ
C) yağ D) çay
2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) vardır?
A) yaş B) kış
C) bayrak D) bul
3. Dolu: Buz tanesi şeklinde yağan bir yağış çeşidi.
Dolu sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki anlamıyla
kullanılmıştır?
A) Çantanın içi oyuncak dolu.
B) Genellikle ilkbaharda dolu yağar.
C) Su dolu bidonları kamyona yüklediler.
D) Şişeler ağzına kadar yağ dolu.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yol” sözcüğü farklı anlamda
kullanılmıştır?
A) İleride yol yapım çalışması var.
B) Eve her zaman aynı yoldan gider.
C) Sana tavuğun tüylerini yol dedim.
D) Okul yolunda oyalanmamak gerekir.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gül” sözcüğü diğerleriyle sesteştir?
A) Güleriz ağlanacak halimize.
B) Ayşe’nin anlattığı fıkraya çok güldük.
C) Gülme komşuna, gelir başına.
D) Annesine kırmızı bir gül aldı.
6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sesteş bir kelime vardır?
A) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
B) Mum dibine ışık vermez.
C) Güneş girmeyen eve doktor girer.
D) Damlaya damlaya göl olur.
7. Dal sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi sinde ağacın dalı anlamıyla
kullanılmamıştır?
A) Çocuklar, ağacın dallarını kırmayın.
B) Cankurtaran suya dalıp çocuğu kurtardı.
C) Meyve yüklü dallar yere eğiliyordu.
D) Kuru dalları toplayıp odun yaptık.
8. I- dil II- yüz III- bal
IV- kır V- zil VI- pil
Yukarıdaki sözcüklerden hangilerinin iki anlamı vardır?
A) I – III – IV B) II – IV – V
C) I – II
IV D) III – V VI
9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli (sesteş) değildir?
A) kol B) kız
C) ben D) gün
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “set” sözcüğü diğerleriyle sesteştir?
A) Voleybol maçı toplam üç settir.
B) Kunduzlar suyun önüne set yaptı.
C) Oyunun ikinci setinde kırmızı kart gördü.
D) Son sette maçı kazandık.

4.Sınıf Eş Ve Karşıt Anlamlı Sözcükler

Eş Ve Karşıt Anlamlı Sözcükler

Online Çöz

1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi “zıt anlamlıdır”?
A) dert
sıkıntı B) aydınlık karanlık
C) yanıt – cevap D) basit – kolay
2. “yararlı” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) faydalı B) yaramaz
C) yararsız D) zararlı
3. I. yanıt – cevap
II. ilk – son
III. ödül – ceza
IV. armağan – hediye
Yukarıdaki sözcüklerden hangileri zıt anlamlıdır?
A) I – II B) I – III
C) III – IV D) II
IV
4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?
A) çalışkan
B) sevinç
C) konut
D) yaramaz
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt an lamlı sözcükler bir arada
verilmiştir?
A) Hırsız gizlice içeri girdi.
B) Küçük kız, yaşlı adamın yanına oturdu.
C) Soğuk su içince hastalandı.
D) Soruların bazılarını doğru, bazılarını yanlış olmuş.
6. “Tarkan meşhur bir şarkıcıdır.”
Cümlesinde koyu yazılı sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ünlü B) hızlı
C) yardımsever D) cömert
7. “Ezgi yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı.”
Yukarıdaki cümlede koyu yazılı sözcüğün yerine hangisi yazılırsa cümlenin
anlamı değişmez?
A) üstü kapalı B) ayrıntılı
C) sevinçli D) karışık
8. “Özkan, deneyimli bir öğretmenden ders alıyor”
Cümlesinde koyu yazılı sözcüğün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) usta B) güvenilir
C) tecrübeli D) bilgili
9. “anne – valide” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi hangi seçenekte
vardır?
A) soru – cevap
B) yavaş-hızlı
C) kalp – yürek
D) korkak – cesur
10. “Babam, bozulan ütüyü tamir etti.”
Cümlesinde koyu yazılı sözcüğün yerine hangisi yazılırsa cümlenin anlamı
değişmez?
A) yeniledi B) onardı
C) bozdu D) temizledi

4.Sınıf Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

Online Çöz

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisine farklı bir noktalama işareti gelmelidir?
A) Hayır kalemini ben almadım
B) Bu da ne
C) Sen ne dersen öyle olsun
D) Hediyen için teşekkür ederim
2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Berfin’ler dün akşam Antalya’dan geldi.
B) En büyük Türk Atatürk’tür.
C) İstanbul’dan geçen hafta geldim.
D) Dayım Almanya’dan geldi.
3. Aşağıdakilerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?
A) Bugün yemekte ne var?
B) Bu kitabı okusam mı? Okumasam mı? diye düşünüyorum.
C) Kitap okumak eğlenceli mi?
D) Onu da nereden buldun şimdi?
4. Hey Osman( ) Akşam bize gelecek misin ( )
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri
gelmelidir?
A) ( , ) ( ! )
B) ( ! ) ( . )
C) ( ! ) ( ? )
D) ( , ) ( ? )
5. Defterimi kitabımı silgimi kalemimi boyalarımı ve beslenmemi çantama koydum
Mert’in cümlesinde kaç tane virgül kullanmak gerekir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
6. Eflal( )in kedilerle ilgili çok güzel fotoğrafları var( ) Bir keresinde şöyle bir
resim çekmişti( )
Yukarıdaki cümlede parantezlerin bulunduğu yerlere konulması gereken
noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) ( ’ ) ( . ) ( : )
B) ( ; ) ( . ) ( ; )
C) ( . ) ( ! ) ( : )
D) ( : ) ( . ) ( ! )
7. Babam eve geldi mi kardeşim çok sevinirdi
Yukarıdaki cümlenin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi
gelmelidir?
A) Soru işareti B) Nokta
C) Ünlem D) Virgül
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisine “?” konmaz?
A) Marketten ne aldın
B) Yarın geziye geliyor musun
C) Bugün gelir mi bilmiyorum
D) Bunlar benim için mi
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Ödevim evde kalmış.
B) Okuldan yeni çıktım.
C) Çalış ki başarılı ol.
D) 2’şer tane ceviz yedik.
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işareti “!” kullanılmaz?
A) Hava ne kadar soğuk
B) Bu senin mi
C) Yaşasın Tatil başlıyor
D) Of canım sıkıldı

4. Sınıf Birleşik Sözcükler

Birleşik Sözcükler

Online Çöz

 • 1.Soru

  Birleşik Sözcükler Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

  • AKaradeniz
  • BKapı
  • CKalemlik
  • DMasa
 • 2.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

  • ABilgisayar
  • BTelevizyon
  • CBuzdolabı
  • DAyakkabılık
 • 3.Soru

  Birleşik Sözcükler Aşağıdakilerden hangisi birleşik yapılı bir sözcüktür?

  • ATürkiye
  • BStadyum
  • CBoğaziçi
  • DSandalye
 • 4.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bileşik sözcük değildir?

  • AKırıkkale
  • BÇankaya
  • CÇanakkale
  • DBalıkesir
 • 5.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklı bir sözcüktür?

  • AKırklareli
  • BAfyonkarahisar
  • CBabaanne
  • DBuluş
 • 6.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından farklıdır?

  • AÇekyat
  • BKanepe
  • CKoltuk
  • DSehpa
 • 7.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcüğün birleşmesi ile oluşmuştur?

  • AMakarna
  • BKuşbaşı
  • CPastırma
  • DPırasa
 • 8.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşmamıştır?

  • AKalemtıraş
  • BVatansever
  • CKalemlik
  • DUçaksavar
 • 9.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

  • AHanımeli
  • BŞıpsevdi
  • CKasımpatı
  • Dtoplantı
 • 10.Soru

  Birleşik Sözcükler Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik yapılı bir sözcük değildir?

  • AKeloğlan
  • BKazandibi
  • CKülbastı
  • DKaranfil

4. Sınıf Genel Ve Özel İfadeler

Genel Ve Özel İfadeler

Online Çöz

 • 1.Soru

  Aşağıdakilerden hangisinde genel bir ifade içermektedir?

  • AEzgi, akşamları yatmadan önce çoğunlukla kitap okur.
  • BBurç, dün sadece test çözdü.
  • CEflal, özel olarak gidip öğretmenle konuştu.
  • DArda, arkadaşlarından hiç birini çağırmadı.
 • 2.Soru

  “Ezgi, sık sık kitap okur.” cümlesi aşağıdaki cümlelerin hangisi ile aynı anlamdadır?

  • AEzgi, özellikle kitap okur.
  • BEzgi, çoğu zaman kitap okur.
  • CEzgi, her zaman kitap okur.
  • DEzgi, ara sıra kitap okur.
 • 3.Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “futbol” ile ilgili özel durum belirten bir ifade vardır?

  • AFutbol genellikle her yaşta oynanır.
  • BFutbol müsabakalarını çoğunlukla televizyondan izlerim.
  • CSporlar içinde sadece futbolu seviyorum.
  • DBoş zamanlarımda genellikle arkadaşlarımla futbol oynarım.
 • 4.Soru

  Aşağıdaki cümlelerden hangisi özel bir durumu belirtmektedir?

  • AHer zaman kitap okuyabilirsiniz.
  • BÇoğunlukla akşamları kitap okurum.
  • CBoran, okula genellikle geç gelir.
  • DTamamen taştan yapılmış bir binadır.
 • 5.Soru

  Hangi seçenekteki cümlede özel bir durum vardır?

  • AHer hafta sonu kütüphaneye gidiyorum.
  • BSabahları genel olarak erken kalkarım.
  • CSık sık buluşup oyun oynuyorum.
  • DBunların hepsini senin için aldım.
 • 6.Soru

  Aşağıdaki cümlelerden hangisi genel bir durumu bildirmektedir?

  • AArkadaşlarımla çoğunlukla futbol oynarız.
  • BBabam, bazen balığa gider.
  • COdamda kitap okurken uyuyakalmışım.
  • DÖğrencilerden bir kaçı bugün okula gelmemişti.
 • 7.Soru

  Hangi seçenekte verilen cümlede genel durum bildiren ifade vardır?

  • ABiraz parası olsa eminim bir araba daha alır.
  • BArabamızın sık sık bozulması bütçemizi sarsmaya başladı.
  • CArabada yedek teker olmadığını anlayınca küplere bindi.
  • DYeni arabasını çaldırmış geçtiğimiz günlerde.
 • 8.Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel durum bildiren bir ifade kullanılmıştır?

  • AKonuşmacıyı sadece sakallı adam alkışlamadı.
  • BYangında eşyalar tamamen yanmıştı.
  • CGenellikle günde 7 saat uyuyordu.
  • DBahçede oynayan çocuklardan biri ağaca tırmandı.
 • 9.Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel durum bildiren bir ifade kullanılmıştır?

  • AEvimizde her zaman annemin sözü geçer.
  • BArkadaşlarımın sık sık yaptığı kötü şakalar beni çok üzüyor.
  • CKoyunlar genellikle sürü halinde otlarlar.
  • DBu şiiri özel olarak benim için mi yazdın?
 • 10.Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel durum bildiren bir ifade kullanılmamıştır?

  • ABalıkçılar genel olarak akşam balığa çıkarlar.
  • BHafta sonları çoğunlukla parka gideriz.
  • CBardaklardan birçoğu sarsıntının etkisiyle düşüp kırıldı.
  • DMatematikten bazı konuları anlamıyorum; bunlardan biri kesirlerdir.

 

4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Online Çöz

 • 1.Soru

  …………………………………………………

  Bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Bayram temizliği yapılmış, baklavalar açılmıştı. Amcamın hanımı yaprak sarmalarını yapmıştı. Bu bayram da diğer bayramlar gibi sabah kahvaltısını dedemlerde yapacak ve ilk önce onlarla bayramlaşacaktık. Neden sadece iki tane dini bayramımız var ki. Hâlbuki ne güzel günler bu günler. İnsanlar birbirine gidip geliyor, uzun zamandır görüşemeyenler görüşebiliyor. Bayram harçlıkları ve hediyelerle çocuklar sevindiriliyor. Bu yüzden biz de büyüyünce bu geleneklerimizi yaşatmalıyız. Bayramlarımıza sahip çıkmalıyız.

  ( İlk 5 soruyu paragrafa göre yanıtlayınız.)

  Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  • Abayram harçlıkları
  • Bmilli bayramlarımız
  • Cgeleneklerimiz
  • Dbayramlarımızın önemi
 • 2.Soru

  Bu paragraftan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

  • ABayramdan önce bayram temizliği yapılır.
  • BBayramlarımız toplumun kaynaşması için çok önemlidir.
  • CBayramlar bayram harçlığı almak için vardır.
  • DBayramlarda büyüklerimiz ziyaret edilir.
 • 3.Soru

  Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  • ADedemlerde Bayram Sabahı
  • BBayramlarımız
  • CBayram Ziyaretleri
  • DBayram Harçlığı
 • 4.Soru

  Yazar ve ailesi bayram sabahları nerede kahvaltı yapıyorlarmış?

  • ABayramlaşmak için gittikleri yerlerde
  • Bdedelerinde
  • Camcalarında
  • Dçay bahçesinde
 • 5.Soru

   Paragrafa göre bayramlarımıza niçin sahip çıkmalıyız?

  • Aharçlık almaya devam etmek için
  • Bdaha çok baklava yemek için
  • Cdedelerimizde kahvaltı edebilmek için
  • Dtoplumsal ilişkileri geliştirdiği için
 • 6.Soru

  Doymak nedir bilmeyen” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

  • AAğzı kulaklarına varmak
  • BAçgözlü
  • CAğızdan kapmak
  • DAğzı kalabalık
 • 7.Soru

  “Yaz” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

  • AÖğretmenle beraber sen de defterine yaz.
  • BDeniz kenarında yazın tatil yaptık.
  • CHavaların ısındığını gazeteler yazdı.
  • DHatıralarını yazdığı defterini kaybetmiş.
 • 8.Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

  • AOlanları anlatamam çünkü ona söz verdim.
  • BCezalı olduğundan dolayı dışarı çıkamadı.
  • CBurada yüzden fazla renkli boncuk var.
  • DGeç gelmesinin nedeni trafiğin yoğun olmasıymış.
 • 9.Soru

  “ büyük küçük” sözcükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?

  • Aokul – mektep
  • Böğrenci – talebe
  • Cgüzel – çirkin
  • Diri –kocaman
 • 10.Soru

  “kaybetmek” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

  • ABalkondan düşen çocuk hafızasını kaybetti
  • BHaberi olsun artık beni kaybetti.
  • CHakkı amcayı dün kaybettik.
  • DVeli, dün eşeğini kaybetti.
 • 11.Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok sevinmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

  • ABabam ağzının tadını bilir.
  • BBisikleti görünce ağzı kulaklarına vardı.
  • CAğzı ile kuş tutsa artık affetmem.
  • DTatlıyı görünce ağzımın suyu aktı.
 • 12.Soru

  “Dün pazardan peynir aldım.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

  • ANereden?
  • BNiçin?
  • CKim
  • DNe zaman?
 • 13.Soru

  Açık kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

  • AKitap açık kalmış.
  • BKapıyı açık bıraktım.
  • CPaketin ağzı açık kalmış.
  • DBu boyanın rengi çok açık.
 • 14.Soru

  Alfabemizde kaç ünlü, kaç ünsüz harf vardır?

  • A29 ünsüz 8 ünlü
  • B21 ünsüz 21 ünlü
  • C8 ünlü 21 ünsüz
  • D21 ünlü 8 ünsüz
 • 15.Soru

  Aşağıdaki koyu yazılı sözcüklerden hangisi mecaz anlamdadır?

  • AEvde ağır bir koku var.
  • BBir kilo demir mi yoksa pamuk mu ağırdır?
  • CAğır vasıta kaza yaptı.
  • DÇuvalı taşımak bana ağır geldi.
 • 16.Soru

  “içi burkulmak” deyimi aşağıdakilerden hangisinde doğru kullanılmıştır?

  • AMutluluktan içi burkuldu.
  • BGördüğü manzara karşısında içi burkuldu.
  • CHediyeyi görünce içi burkuldu.
  • DSınavdan yüz alınca içi burkuldu.
 • 17.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • AAlfabemizde 28 harf vardır.
  • BSoru cümlelerin sonunda üç nokta vardır.
  • C8 tane ünlü harf vardır.
  • DÖzel isimler duruma göre küçük harfle başlayabilir.
 • 18.Soru

  “ Kara ” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır?

  • AKaradır kaşları ferman yazdırır.
  • BKara talihi peşini bırakmıyor.
  • CKara gözlerini kocaman açarak baktı.
  • DKara kedi fareyi kovaladı.
 • 19.Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

  • AAnnemle teyzem pazara gittiler.
  • BSuna benden daha uzun boyludur.
  • CKardeşim henüz yürüyemiyor.
  • DSonbaharda yapraklar yeşil olur.
 • 20.Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi  yoktur?

  • ASınavı kazandı çünkü  çok çalışmıştı.
  • BAnnem en sevdiğim yemeği yapmış.
  • COkula geç kaldığından koşuyor
  • DÖzgür, planlı çalıştığı için başarılıdır
1 2 3 26