5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri

1.Ünite Allah İnancı

1.Ünite Değerlendirme Testi

1.Ünite Allah Inancı

1.Ünite Allah İnancı

Allah İnancı 2

Allah İnancı

Allah İnancı Kazanım

Allah İnancı Kazanım

 

2.Ünite İbadet Konusunda Bilgilenelim

2.Ünite Değerlendirme Testi

2.Ünite Değerlendirme Testi 2

2.Ünite İbadet Konusunda Bilgilenelim

2.Ünite İbadet Konusunda Bilgilenelim

İbadet Konusunda Bilgilenelim

İbadet Konusunda Bilgilenelim

İbadet Konusunda Bilgilenelim

İbadet Konusunda Bilgilenelim

İbadet Konusunda Bilgilenelim

 

3.Ünite Hz. Muhammed Ve Aile Hayatı

3.Ünite Değerlendirme Testi

3.Ünite Hz. Muhammed Ve Aile Hayatı

3.Ünite Hz. Muhammed Ve Aile Hayatı

Hz. Muhammed Ve Aile Hayatı Kazanım

 

4.Ünite Kuranı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri

4.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Kuranı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri

Kur’anı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri.

Kur’anı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri

 

5.Ünite Sevinç Ve Üzüntülerimizi Paylaşalım

5.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Sevinç Ve Üzüntülerimizi Paylaşalım

 

6.Ünite Vatanımızı Ve Milletimizi Seviyoruz

6.Ünite Değerlendirme Testi

6.Ünite Vatanımızı Ve Milletimizi Seviyoruz

Vatan Ve Milletimizi Seviyoruz

Vatan Ve Milletimizi Seviyoruz

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

Din Kültürü 1.Dönem 2.Değerle.

1.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

Din Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı

Din Kültürü 2.Dönem 3.Değerle.

 

Genel Değerlendirme Testleri

Genel Değerlendirme Testi 1

Genel Değerlendirme Testi 2

Genel Değerlendirme Testi 3

Genel Değerlendirme Testi 4

Genel Değerlendirme Testi 5

Genel Değerlendirme Testi 6

5.Sınıf İngilizce Testleri

Konu Değerlendirme Testleri

Unıt 1 Hello

Unıt 2 My Town

Unıt 3 My Daıly Routıne

Unıt 4 Games And Hobıes

Unıt 5 Health

Unıt 6 Movıes

Unıt 7 Party Tıme

Unıt 8 Fıtness

Unıt 9 The Anımal Shelter

Unıt 10 Festıvals

 

1.Ünite My Daily Routine

2.Ünite My Town

3.Ünite Hello

4.Ünite Games And Hobbies

5.Ünite Health

6.Ünite Movies

7.Ünite Party Time

8.Ünite Fitness

9.Ünite The Animal Shelter

10.Ünite Festıvals

MY TOWN

MY DAILY ROUTINES

Unit 1 Countries

Unit 2 Regions

Unit 3 Capital Cities

 

Ünite Değerlendirme Testleri

1.Ünite Değerlendirme Testi

2.Ünite Değerlendirme Testi

3.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Değerlendirme Testi

6.Ünite Değerlendirme Testi

7.Ünite Değerlendirme Testi

8.Ünite Değerlendirme Testi

9.Ünite Değerlendirme Testi

10.Ünite Değerlendirme Testi

11.Ünite Değerlendirme Testi

12.Ünite Değerlendirme Testi

13.Ünite Değerlendirme Testi

14.Ünite Değerlendirme Testi

Kazanım Testleri

Games And Hobbies Kazanım

Fitness Kazanım

Festivals Kazanım

Hello Kazanım

Hello Kazanım

Health Kazanım

Health Kazanım

My Town Kazanım

My Daily Routines Kazanım

Movies Kazanım

Movies Kazanım

The Animal Shelter

Yazılı Değerlendirme Testleri

2.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

İngilizce 2.Dönem 3.Değerlendi.

İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı

İngilizce 1.Dönem 2.Değerlendir.

 

Genel Değerlendirme Testleri

Genel Değerlendirme Testi 1

Genel Değerlendirme Testi 2

Genel Değerlendirme Testi 3

Genel Değerlendirme Testi 4

Genel Değerlendirme Testi 5

Genel Değerlendirme Testi 6

Genel Değerlendirme Testi 7

Genel Değerlendirme Testi 8

Genel Değerlendirme Testi 9

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

1.Ünite Haklarımı Öğreniyorum

1.Ünite Haklarımı Öğreniyorum

Çocuk Olarak Haklarımız Değerl.

Çocuk Olarak Haklarımız Pekişt.

Çocuk Olarak Haklarımız Kavrama

Hak Ve Sorumluluk

Hak Ve Sorumluluk Doğru Yanlış

Hak Ve Sorumluluk Boşluk Doldurma

Gruptaki Rollerimiz

Gruptaki Rollerimiz Doğru Yanlı�.

Gruptaki Rollerimiz Boşluk Doldur.

Gruptaki Yerim Boşluk Doldurma

Gruptaki Yerim Doğru Yanlış

Gruptaki Yerim

Haklarımı Öğreniyorum

Haklarımı Öğreniyorum Pekişti.

Haklarımı Öğreniyorum Kavrama

Haklarımı Öğreniyorum 1

Haklarımı Öğreniyorum 2

Haklarımı Öğreniyorum 3

Haklarımı Öğreniyorum 4

Toplumdaki Yerimiz

Haklarımızla Varız

1.Ünite Haklarımı Öğreniyorum

Haklarımı Öğreniyorum

1.Ünite Haklarımı Öğreniyorum

1.Ünite

1.Ünite Haklarımı Öğreniyorum

Haklarımı Öğreniyorum

Gruptaki Yerim

Gruplardaki Rollerimiz

Hak Ve Sorumluluk

Çocuk Olarak Haklarımız

1.Ünite Değerlendirme

Haklarımı Öğreniyorum Kazanım

Haklarımı Öğreniyorum Kazanım

2.Ünite Adım Adım Türkiye

Adım Adım Türkiye Kazanım

Adım Adım Türkiye Kazanım

Adım Adım Türkiye Değerlendirme

Adım Adım Türkiye Ünite

Adım Adım Türkiye Ünite

Adım Adım Türkiye

Atatürkçülük

Atatürkün Yaptığı Yenilikler

Atatürk İlkeleri

Çağdaşlaşan Türkiye

Yeni Türk Devletini Temelleri

Ortak Değerlerimiz

Farklılığımız Ve Benzerliğimiz Zenginliğimizdir

Zengin Kültürümüz

Ülkemizin Güzelliklerine Yolculuk

Ülkemizin Güzelliklerine Yolculuk

Ülkemizin Güzelliklerine Yolculuk
2.Ünite Adım Adım Türkiye

Kültürel Özelliklerimiz

Atatürkçülüğü Ve Atatürk İnkılapları

Atatürk İlke Ve İnkılapları

2.Ünite Değerlendirme

2.Ünite Adım Adım Türkiye

Atatürk İlkeleri Konusu

Atatürk İlkelerini Kavrama

Adım Adım Türkiye Ünitesi

Adım Adım Türkiye

Adım Adım Türkiye 2

Adım Adım Türkiye 3

Atatürk İlkeleri 1

Atatürk İlkeleri 2

Adım Adım Türkiye

Adım Adım Türkiye Kazanım

Adım Adım Türkiye Kazanım

3.Ünite Bölgemizi Tanıyalım

3.Ünite Bölgemizi Tanıyalım

Bölgemizi Tanıyalım Kazanım

Bölgemizi Tanıyalım Kazanım

Bölgemizi Tanıyalım Kazanım

Bölgemizi Tanıyalım Kazanım

Bölgemizi Tanıyalım Kazanım

Bölgemdeki Ekonominin Ülkedeki Yeri

Yaşadığımız Bölgedeki Meslek.

Ekonomik Faaliyetler Ve Coğrafi Özellikler

Ekonomik Faaliyetler

Bölgelerimiz Ve Özellikleri

Doğal Afetler Ve Yanlış Uygulamalar

Doğal Afetler Ve Kültür

Yurdumuzdaki Afetler

İnsanlar Doğayı Şekillendiriyor

İnsanların Yaşadıkları Yerler

İklim Ve İnsan Yaşantısı

Ekonomik Gelişmede İnsan Faktörü

Bölgemi Tanıyorum

Yüzey Şekilleri

Doğal Varlıklar, Tarihî Mekânlar

Ekonomik Faaliyetle

Ekonomik Faaliyetler Ve Coğrafi Özellikler

Ekonomik Faaliyetlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri

Ekonomi Ve İnsan

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

Yaşadığımız Bölgede Nüfus ve Coğrafi Özellikler

Doğal Afetler Ve Coğrafi Özelli.

3.Ünite Değerlendirme

Nüfus Ve Yerleşim

İklim Ve İklim Özellikleri

Doğal Afetler

3.Ünite Bölgemizi Tanıyalım

Bölgemizi Tanıyalım

Bölgemizi Tanıyalım 2

Yeryüzü Şekilleri

Taş Tabletten Kağıda

Sosyal Örgütler

4.Ünite Ürettiklerimiz

4.Ünite Ürettiklerimiz

Ürettiklerimiz Kazanım

Ürettiklerimiz

Ürettiklerimiz Kazanım

Ürettiklerimiz Ünite Değerlendirme

4.Ünite Ürettiklerimiz

Ürettiklerimiz

Ürettiklerimiz 2

Ürettiklerimiz 3

Ürettiklerimiz 1

Ürettiklerimiz 2

4.Ünite Değerlendirme

5.Ünite Gerçekleşen Düşler

5.Ünite Gerçekleşen Düşler

Gerçekleşen Düşler Kazanım

Gerçekleşen Düşler Kazanım

Gerçekleşen Düşler

5.Ünite Gerçekleşin Düşler

5.Ünite Değerlendirme

Gerçekleşen Düşler

Gerçekleşen Düşler 2

Gerçekleşen Düşler 3

Bilim İnsanları

Teknolojik Ürünler Ve Toplum Hayatımız

Buluş Yapanlar Ve Bilim İnsanlar.

Atatürk Ve Bilim

Uygarlığa Giden Yol

Teknoloji Ve İnsan Hayatı

Buluşlar Dünyamızı Değiştiriyor

İyi Ki Var Değerlendirme

6.Ünite Toplum İçin Çalışanlar

6.Ünite Toplum İçin Çalışanlar

Toplum İçin Çalışanlar Kazanım

Toplum İçin Çalışanlar Kazanım

Kurumlar Hepimiz İçin

Kurumlar Ve Toplumun Temel İhtiyaçları

Toplumsal Yaşam Ve Yasalar

Merkeze Bağlı Yönetim Birimlerinin Temel Görevleri

Merkezî Yönetim Birimlerinin Temel Görevi

Demokratik Yönetim Birimleri Ve Ulusal Egemenlik

Kurumlar Ve Toplumun Temel İhtiyaçları

Kurumların İnsan Yaşamındaki Y.

 Sivil Toplum Kuruluşları Ve Resmi

Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi

6.Ünite Değerlendirme

6.Ünite Toplum İçin Çalışanlar

Toplum İçin Çalışanlar 2

Toplum İçin Çalışanlar

Toplum İçin Çalışanlar

7.Ünite Bir Ülke, Bir Bayrak

7.Ünite Bir Ülke, Bir Bayrak

Bir Ülke Bir Bayrak Kazanım

Bir Ülke Bir Bayrak Kazanım

7.Ünite Bir Ülke, Bir Bayrak
7.Ünite Değerlendirme

Bir Ülke Bir Bayrak

Bir Ülke Bir Bayrak 2

Bir Ülke Bir Bayrak 3

 

8.Ünite Hepimizin Dünyası

8.Ünite Hepimizin Dünyası

Hepimizin Dünyası Kazanım

Dünya Çocuklarının Ortak Yönleri

Ekonomik İlişkiler, Ulaşım Ve İltişim

Ülkelerin Ortak Miras Öğeleri

Turizm, Ortak Miras Ve Uluslar arası İlişkiler

8.Ünite Değerlendirme

8.Ünite Hepimizin Dünyası

Hepimizin Dünyası

Hepimizin Dünyası 2

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme
 1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Değerlendirme.

Genel Değerlendirme Testleri

Değerlendirme 1

Değerlendirme 2

Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Tarama Testi 1

Tarama Testi 2

Tarama Testi 3

Tarama Testi 4

Tarama Testi 5

Sosyal Bilgiler Seviye Tespit Sın.

 

5.Sınıf Fen Bilimleri Testleri

Ünite Konu Tarama Testleri
1.Ünite Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

1.Ünite Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Besinler Ve İçerikleri Kazanım

Besinler Ve İçerikleri

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Besinler Ve İçerikleri

Sindirim Ve Boşaltım Sistemi

Boşaltım Organları Ve Sağlığı

Boşaltım Organları Ve Sağlığı

Boşaltım Organları Ve Sağlığı

Diş Ve Diş Sağlığı Değerlendirme

Diş Ve Diş Sağlığı Pekiştirme

Diş Ve Diş Sağlığı Kavrama

Sindirim Sistemi

Besinlerin Sindirimi Değerlendirme

Besinlerin Sindirimi Pekiştirme

Besinlerin Sindirimi Kavrama

Vitaminleri Tanıma

Besinler Ve Özellikleri Boşluk Doldurma

Besinler Ve Özellikleri Doğru Yanlış.

Besinler Ve Özellikleri Doğru Yanlış

Besinler Ve Özellikleri

Besinler Ve Özellikleri

Zararlı Alışkanlıklar

Besinlerin Sindirimi

Vücudumuzda Başaltım

1.Ünite Vücudumuz Bilmecesini Ç.

Boşaltım Sistemi

Besinlerin Sindirimi

Besinler Ve Özellikleri

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

1.Ünite Testleri

1.Ünite Test Soruları

1.Ünite Değerlendirme Testi

Sindirim Ve Sindirim Sistemi

Besinler Ve Dengeli Beslenme

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 2

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Vitaminler

Besin İçerikleri 1

Besin İçerikleri 2

Sindirim Sistemi

Dengeli Beslenme 1

Dengeli Beslenme 2

Besinlerin Gerekliliği

Besin İçerikleri Ve Görevleri

1.Ünite Değerlendirme

 

2.Ünite Kuvvet ve Hareket

Sürtünme Kuvveti

Kuvvetin Ölçülmesi

2.Ünite Değerlendirme

Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

Kuvvetin Etkileri

Kuvvet Ve Hareket

Kuvvet

Sürtünme Kuvveti

Kuvvetin Ölçülmesi Ve Sürtünme

Kuvvetin Ölçülmesi

Kuvvetin Etkileri

Kuvvet

Kuvvetin Ölçülmesi Ve Sürtünme

Sürtünme Kuvveti Değerlendirme

Sürtünme Kuvveti Kavrama

Sürtünme Kuvveti Pekiştirme

Kuvvetin Ölçülmesi

Kuvvetin Ölçülmesi

2.Ünite Kuvvet Ve Hareket

2.Ünite Kuvvet Ve Hareket

Kuvvet Ve Hareket

2.Ünite Kuvvet Ve Hareket

Işık Ve Ses Ünitesi

Kuvvet Ve Hareket 2

Kuvvet Ve Hareket

 Kuvvet Ve Hareket 1

Kuvvet Ve Hareket 2

 

3.Ünite Maddenin Değişimi Ve Tanınması

 Maddenin Değişimi Ve Tanınması.

Maddenin Değişimi Ve Tanınması.

Maddenin Değişimi Ve Tanınması.

Maddenin Değişimi Ve Tanınması.

Maddenin Hal Değişimi Kazanım

Maddenin Değişimi Ve Tanınması.

Hal Değişimi

Maddeleri Ayırt Edelim

Isı Ve Sıcaklık

Isı Maddeleri Etkiler

 Isı Maddeleri Etkiler Kazanım

Isı Ve Sıcaklık Kazanım

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri.

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Maddenin Hâl Değişimi

Maddenin Değişimi Ve Tanınması.

Maddenin Değişimi Ve Tanınması.

3.Ünite Maddenin Değişimi Ve Ta.

Madde Ve Değişim Ünite Değerlendirme

3.Ünite Maddenin Değişimi Ve Tanınması

3.Ünite Değerlendirme

4.Ünite Işık Ve Ses

Işık Ve Ses

Işık

4.Ünite Işık Ve Ses

Işık Nasıl Yayılır

Isı Ve Sıcaklık

Ses Nasıl Yayılır

Işık Oyunları Gölgeler

Işık Bir Engelle Karşılaşırsa

Işığın Yayılması Kazanım

Sesin Yayılması Kazanım

Tam Gölge Kazanım

Işığın Yayılması

Sesin Yayılması

4.Ünite Işık Ve Ses

 

5.Ünite Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım

5.Ünite Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım

İnsan Ve Çevre İlişkisi

Mantarlar Ve Mikroskobik Canlılar

Hayvanlar

Bitkiler

Canlıların Sınıflandırılması

Canlıları Tanıyalım

Canlılar Dünyası

Canlılar Dünyasını Tanıyalım

Canlılar Dünyasını Tanıyalım

5.Ünite Canlılar Dünyasını Ge.

5.Ünite Değerlendirme

Canlıları Tanıyalım

Canlılar Dünyası

İnsan Ve Çevre

Canlıları Tanıyalım Kazanım

 

6.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

Ampullerin Parlaklığını Değiştirelim

Sembollerle Gösterelim

Yaşamımızda Elektrik

Elektrik Ünitesi

6.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Ele.

6.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

6.Ünite Değerlendirme

 

7.Ünite Dünya, Güneş Ve Ay

Yer Kabuğunda Neler Var

Erozyon Ve Heyelanın Yer Kabuğun.

Yer Kabuğundaki Yer Altı Ve Yer .

Hava, Toprak Ve Su Kirliliği

Yer Kabuğunun Gizemi Ünite Değe.

7.Ünite Dünya, Güneş Ve Ay

Dünya Güneş Ve Ay 1

Dünya Güneş Ve Ay 2

Güneş’in Yapısı Ve Özellikleri

Güneş, Dünya Ve Ay

Yer Kabuğunun Özellikleri Kazanım

Yer Kabuğunun Özellikleri Kazanım

Yer Kabuğunun Özellikleri Kazanım

7.Ünite Dünya, Güneş Ve Ay

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Değerlen.

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme
2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

Fen Ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazı.

2.Dönem 2.Yazılı
Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Değerlen.

Fen Ve Teknoloji 2.Dönem 3.Değer.

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

Genel Değerlendirme Testleri

Fen Seviye Tespit Sınavı

Genel Tekrar 1

Genel Tekrar 2

Genel Tekrar 3

Genel Tarama 1

Genel Tarama 2

Genel Tarama 3

Genel Tarama 4

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

5.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Vatandaşlık Bilinci

1.Tema Değerlendirme

Zıt Anlamlı Sözcükler

Cümlede Anlam

De Ve Ki Ekinin Yazımı

Yazım Kuralları
Zıt Anlamlılık

Zamirler

Öznel Ve Nesnel Yargı

Öznel Ve Nesnel Anlatım

Okuma Anlama

Gerçek Ve Mecaz Anlatım

Anlama

1.Tema Vatandaşlık Bilinci

1.Tema Vatandaşlık Bilinci

1.Tema Vatandaşlık Bilinci

 

2.Tema Millî Mücadele Ve Atatürk

2.Tema Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

Yapım Ekleri

Yapım Ekleri

Paragrafta Anlam

Şiirde Anlam

Atasözleri
Sesteş Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Sözcükte Anlam

Eş Sesli Sözcükler

Kelimelerin Sözlükte Sıralanışı

2. Sözcüklerin Sözlükte SıralanışıTema Millî Mücadele Ve Atatürk

2.Tema Millî Mücadele Ve Atatürk

2.Tema Millî Mücadele Ve Atatürk

 

3.Tema Sağlık Ve Çevre

3.Tema Değerlendirme

1.Dönem 2. Değerlendirme

Sebep Sonuç İlişkisi

Öznel Nesnel Yargı

İsim Bilgisi

Sözcükte Anlam
Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Eş Anlamlı Sözcükler

Öznel Nesnel Yargı

Tümcede Anlam

Yazım Kuralları Testi
3.Tema Millî Kültürümüz

3.Tema Sağlık Ve Çevre

3.Tema Sağlık Ve Çevre

4.Tema Bilim Ve Teknoloji

4.Tema Değerlendirme

1.Dönem 3. Değerlendirme Testi

Zıt Anlamlılık

Türemiş Sözcükler

Ses Bilgisi

Eş Sesli Sözcükler
  Mecaz Anlamlılık

 Zıt Anlamlılık

 Gerçek Ve Mecaz Anlamlı.

 Hayal Ürünü İfadeler

 Deyimler Ve Atasözleri

 Atasözleri Ve Deyimler

 Anlama Anlatım

 Metinde Anlam

 Anlam Bilgisi

4.Tema Bilim Ve Teknoloji

4.Tema Bilim Ve Teknoloji
4. 
Tema Bilim Ve Teknoloji

5.Tema Biz Ve Değerlerimiz

5.Tema Biz Ve Değerlerimiz Değer.

Benzetme

Noktalama İşaretleri

Ek Kök Bilgisi

  Neden Sonuç İlişkisi

 Yapım Eki Almış Sözcükler.

 Türemiş Sözcükler

 Öznel Nesnel Anlatım

 Duygusal Ve Abartılı İ.

 Kelimede Anlam

 Anlama Anlatım

 Okuduğunu Anlama

 Noktalama İşaretleri

 Noktalama İşaretleri

Eylem Ve Eylemde Zaman

5.Tema Biz Ve Değerlerimiz

5.Tema Biz Ve Değerlerimiz

6.Tema Sanat Ve Toplum

6.Tema Sanat Ve Toplum Değerlendi.

2.Dönem 1.Değerlendirme

Öznel Nesnel Yargı

Terim Anlamlı Sözcükler

Cümlenin Öğeleri

Varlıkların Özelliklerini Belirten Sözcükler

  Sözcük Bilgisi

 Kelime Bilgisi

 Cümle Bilgisi

 Deyimler

 Eş Anlamlı Sözcükler

 Genel Değerlendirme

 İsmin Halleri

 Noktalama İşaretleri

 Okuma Anlama

 Öznel Ve Nesnel Yargı

 Paragrafta Anlam

6.Tema Sanat Ve Toplum

6.Tema Sanat Ve Toplum

7.Tema Sağlık, Spor Ve Oyun

7.Tema Sağlık, Spor Ve Oyun Değ.

2.Dönem 2.Değerlendirme

Yazım Kuralları

Özdeyişler
  Sözcükte Anlam

 Zamirler (Adıllar)

Belirteçler, Zarflar

Terim Anlamlılık

Sözcükte Yapı

Sözcükte Anlam

Sıfatlar

Ses Bilgisi

Ses Düşmesi

Varlıkların Yerine Kullanılan S.

Betimleme Ve Tanımlama

7.Tema Sağlık, Spor Ve Oyun

 7.Tema Sağlık, Spor Ve Oyun

8.Tema Güzel Sanatlar

8.Tema Değerlendirme

8.Tema Güzel Sanatlar

Öznel Nesnel Yargı

Özne Yüklem

Mecaz Anlamlılık

Kaynaştırma Benzeşme

Karşıt (Zıt) Anlamlılık

Eylem Fiil

Eş Sesli Sesteş Sözcükler

Deyimler

8.Tema Güzel Sanatlar

 Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

 1.Dönem 2.Değerlendirme

 1.Dönem 2.Yazılı

 1.Dönem 2.Deneme

 1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

 2.Dönem 2.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Değerlendirme

  2.Dönem 1.Değerlendirme
2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı   

2.Dönem 3.Yazılı

 2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

 2.Dönem 3.Değerlendirme

 Kazanım Testleri

Canlıları Tanıyalım Kazanım

Çok Anlamlılık Kazanım

Anlatım Biçimleri Ve Hikâye Unsurları Kazanım

Fiil (Eylem) Edat Bağlaç Yapım Ekleri Kazanım

Deyimler Ve Atasözleri Kazanım

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam Kazanım

İsim Zamir Kazanım

İsim Tamlamaları Kazanım

Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu K.

Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu K.

Parça Oluşturma Ve Metin Tamamla.

Yazım Kuralları Kazanım

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi Kazanım

Sözcük Gruplarında Anlam Kazanım

 

 

5.Sınıf Matematik Testleri

Konu Testleri

 Doğal Sayılar

  Doğal Sayıları Kavrama

Doğal Sayılar Kazanım

Doğal Sayılar

Doğal Sayıları Kavrama

Milyonlu Sayılar

Milyonlar

Doğal Sayılar

Doğal Sayılar

Milyonlu Sayılar Değerlendirme

Toplama İşlemi

Toplama İşlemi

Toplama İşlemi Problemleri

Toplama İşlemi

Toplama İşlemi

Toplama İşlemi Değerlendirme

Çıkarama İşlemi

Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi Değerlendirme

Çıkarma İşlemi Problemleri

Doğal Sayılarla İşlemler Kavrama

Doğal Sayılarla İşlemler Kazanım

Doğal Sayılarla İşlemler

Toplama Ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin

Zihinden Toplama Ve Çıkarma İşlemleri.

Çarpma İşlemi

Çarpma İşlemi

Çarpma İşlemi

Çarpma İşlemi Problemleri

Çarpma İşlemi

Çarpma İşlemi
Kat Problemleri

Bölme İşlemi

Bölme İşlemi 2

Bölme İşlemi
Zihinden Çarpma Ve Bölme İşlemleri

Bölme İşlemi

Çarpma Ve Bölme İşlemlerinde Tahmin

Çarpma Ve Bölme İşlemleri İle İlgili Problemler.

Bölme İşlemi Problemleri

Problem Çözme

Problem Çözme
İki Adımlı Problemler

Üç Adımlı Problemler

Yaş Hesapları

Parantezli İşlemler ve İşlem Önceliği

Parantezli İşlemler

Üslü Nicelikler Ve İşlem Önceliği

İşlem Önceliği

Parantezli İşlemler

Parantezli İşlemler

Üslü Sayılar

Bir Sayının Karesi Ve Küpü

Üslü Sayılar 2

Üslü Sayılar

Kesirler

Kesirleri Tanıma

Kesirler
Kesirler

Kesirler Konu Testi

Kesir Problemleri

Kesirleri Sıralama

Kesirleri Karşılaştırma

Basit Kesirler

Bileşik Kesirler

Tam Sayılı Kesirler

Denk Kesirler

Kesirlerde Sadeleştirme Ve Genişletme

Birim Kesirler Sayı Doğrusunda Gösterme

Birim Kesirleri Sıralama

Birim Kesir

Kesirler Kazanım

Kesirlerde İşlemler

Kesirlerle İşlemler Kazanım

Kesirlerde Çıkarma İşlemi

Kesirlerde Toplama İşlemi
Kesirlerde Toplama Çıkarma Problemleri
 Kesirlerde Toplama Çıkarma İşlemi

Kesirlerde Toplama Çıkarma Çarpma

Ondalık Gösterimler

Ondalık Kesirler 1

Ondalık Kesirler 2

Ondalık Gösterimle Verilen Sayı.

Kesirlerin Ondalık Gösterimleri

Ondalık Gösterimleri Çıkarma

Ondalık Gösterimleri Toplama

Ondalık Gösterimleri Karşılaştırma

Ondalık Gösterim

Ondalık Gösterim Kazanım

Yüzdeler

Yüzde Hesapları

Yüzde Problemleri

Yüzdeler

Yüzdeler Kazanım

Aritmetik Ortalama

Oran Ve Orantı

Aritmetik Ortalama Problemleri

Bir Çokluğun Belirli Bir Yüzdesini Bulma

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Çokgenler

Çokgenler

Açı Ve Açı Çeşitleri

Çokgenler

Geometri Tangram

Doğru, Işın Ve Doğru Parçası

Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme

Açı Oluşturma

Çokgenler

Noktaların Birbirine Göre Konumları

Çokgenleri Tanıma

Açılar

Doğru, Doğru Parçası, Işın

Noktaların Birbirine Göre Konumları

Açıları Ölçme

 Temel Geometrik Kavramlar Ve Çizimler

Üçgen ve Dörtgenler

Karenin Çevresi

Dikdörtgenin Çevresi

Üçgen Ve Üçgen Çeşitleri

Üçgenin Çevresi

Üçgen Çeşitleri

Geometri

Çokgenler Ve Çevre Uzunlukları

Üçgenin Ve Dörtgenin Açıları

Üçgen Ve Çeşitleri

Dörtgen, Beşgen Ve Köşegen

Üçgenler

Üçgenler Ve Dörtgenler

Üçgenler Ve Dörtgenler Kazanım

Çember

 

Uzunluk ve Zaman Ölçme

Zaman Ölçüleri

Zaman Ölçüleri Kazanım

Uzunluk Ölçüleri

Zamanı Ölçme

Zaman Ölçme

Uzunluk Ölçüleri

Zaman Ölçme

Tarih Hesapları

Saat Hesapları

Uzunluk Ölçüleri

Uzunluk Ölçüleri Kazanım

Zaman Ölçme Kazanım

 Zaman Ölçme Kazanım

Zaman Ölçme

Tarih Hesapları

Saat Hesapları

Uzunluk Ölçüleri Kazanım

Uzunluk Ölçüleri

Uzunluk Ölçüleri

Zamanı Ölçme

Zaman Ölçme

Zaman Ölçüleri

Uzunluk Ölçüleri

Alan Ölçme

Alan Hesapları

Geometrik Şekillerin Alanı

Alan Ölçme

Alan Ölçme Kazanım

Geometrik Cisimler

 Geometrik Cisimler Kazanım

 Geometrik Cisimler Kazanım

Alan Ve Hacim Ölçme

Geometrik Cisimler

Simetri ve Örüntüler

Örüntü Ve Süslemeler

Örüntüler

Örüntüler

Sayı Örüntüleri

Şekil Örüntüleri

Şekil Ve Sayı Örüntüleri

Veri İşleme

Verileri Düzenleme

Grafikler

Simetri

Tablo Ve Veri

Veri Analizi Ve Yorumlama

Araştırma Sorusu Oluşturma

Veri Toplama

Verileri Düzenleme

Veri Analizi Ve Yorumlama

Ağaç Şeması

Veri Toplama Kazanım

Araştırma Soruları Üretme Ve Veri Toplama

Veri Analizi Ve Yorumlama Kazanım

Veri Analizi Ve Yorumlama Kazanım

Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme

Temel Geometrik Kavramlar Kazanım

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

Matematik 1.Dönem 2.Değerlendirm.

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

Matematik 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirm.

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Yazılı Değerlendirme

 Matematik 2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3. Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

Ünite Testleri

1.Ünite Değerlendirme

1.Ünite Geometrik Şekiller

1.Ünite Testi

2.Ünite Testi

2.Ünite Ünite Değerlendirme

2.Ünite Kesirler

3.Ünite Testi

3.Ünite Değerlendirme

3.Ünite Değerlendirme Testi

3.Ünite Hayatımızdaki Matematik

4.Ünite Değerlendirme

4.Ünite Alan Ve Hacmi Ölçme

4.Ünite Testi

5.Ünite Testi

5.Ünite Değerlendirme

5.Ünite Sayıların Dünyası

6.Ünite Çarpma Ve Bölme İşlem.

 Genel Değerlendirme

 Seviye Belirleme

 Matematik Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Tarama 1

Genel Tarama 2

Genel Tarama 3

Genel Tarama 4

Genel Tarama 5

 

Allah İnancı Testi

İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Yönelik İnteraktif Online KonuTestleri

Kaynak: Allah İnancı Testi

Allah İnancı Testi

İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Yönelik İnteraktif Online KonuTestleri

Kaynak: Allah İnancı Testi

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı Testi

İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Yönelik İnteraktif Online KonuTestleri

Kaynak: Hz. Muhammed ve Aile Hayatı Testi

İbadet Konusunda Bilgilenelim Testi

İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Yönelik İnteraktif Online KonuTestleri

Kaynak: İbadet Konusunda Bilgilenelim Testi
1 2 3 35