5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Değerlendirme Testleri

 5. Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Değerlendirme

 5. Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

 5. Sınıf 1.Dönem 3. Değerlendirme Testi

5.Sınıf Karşılaştırma Cümleleri Testi

Karşılaştırma Cümleleri

Başla

Karşılaştırma Cümleleri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

5.Sınıf Atasözleri, Deyimler, Özdeyişler Testi

Atasözleri, Deyimler, Özdeyişler

Başla

Atasözleri, Deyimler, Özdeyişler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

5.Sınıf Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Testi

 

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam

Başla

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

5.Sınıf Öyküleyici Metinler Testi

Öyküleyici Metinler

Başla

Öyküleyici Metinler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

5.Sınıf Metinde Anlam Testi

Okuma Anlama

Başla

Okuma Anlama

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

5.Sınıf Sözcükte Anlam Testi

 

Sözcükte Anlam

Başla

Sözcükte Anlam

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

5.Sınıf Çocuk Dünyası Tema Testi

Çocuk Dünyası

Başla

Çocuk Dünyası

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

5.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Vatandaşlık Bilinci

1.Tema Değerlendirme

Zıt Anlamlı Sözcükler

Cümlede Anlam

De Ve Ki Ekinin Yazımı

Yazım Kuralları
Zıt Anlamlılık

Zamirler

Öznel Ve Nesnel Yargı

Öznel Ve Nesnel Anlatım

Okuma Anlama

Gerçek Ve Mecaz Anlatım

Anlama

1.Tema Vatandaşlık Bilinci

1.Tema Vatandaşlık Bilinci

1.Tema Vatandaşlık Bilinci

 

2.Tema Millî Mücadele Ve Atatürk

2.Tema Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

Yapım Ekleri

Yapım Ekleri

Paragrafta Anlam

Şiirde Anlam

Atasözleri
Sesteş Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Sözcükte Anlam

Eş Sesli Sözcükler

Kelimelerin Sözlükte Sıralanışı

2. Sözcüklerin Sözlükte SıralanışıTema Millî Mücadele Ve Atatürk

2.Tema Millî Mücadele Ve Atatürk

2.Tema Millî Mücadele Ve Atatürk

 

3.Tema Sağlık Ve Çevre

3.Tema Değerlendirme

1.Dönem 2. Değerlendirme

Sebep Sonuç İlişkisi

Öznel Nesnel Yargı

İsim Bilgisi

Sözcükte Anlam
Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Eş Anlamlı Sözcükler

Öznel Nesnel Yargı

Tümcede Anlam

Yazım Kuralları Testi
3.Tema Millî Kültürümüz

3.Tema Sağlık Ve Çevre

3.Tema Sağlık Ve Çevre

4.Tema Bilim Ve Teknoloji

4.Tema Değerlendirme

1.Dönem 3. Değerlendirme Testi

Zıt Anlamlılık

Türemiş Sözcükler

Ses Bilgisi

Eş Sesli Sözcükler
  Mecaz Anlamlılık

 Zıt Anlamlılık

 Gerçek Ve Mecaz Anlamlı.

 Hayal Ürünü İfadeler

 Deyimler Ve Atasözleri

 Atasözleri Ve Deyimler

 Anlama Anlatım

 Metinde Anlam

 Anlam Bilgisi

4.Tema Bilim Ve Teknoloji

4.Tema Bilim Ve Teknoloji
4. 
Tema Bilim Ve Teknoloji

5.Tema Biz Ve Değerlerimiz

5.Tema Biz Ve Değerlerimiz Değer.

Benzetme

Noktalama İşaretleri

Ek Kök Bilgisi

  Neden Sonuç İlişkisi

 Yapım Eki Almış Sözcükler.

 Türemiş Sözcükler

 Öznel Nesnel Anlatım

 Duygusal Ve Abartılı İ.

 Kelimede Anlam

 Anlama Anlatım

 Okuduğunu Anlama

 Noktalama İşaretleri

 Noktalama İşaretleri

Eylem Ve Eylemde Zaman

5.Tema Biz Ve Değerlerimiz

5.Tema Biz Ve Değerlerimiz

6.Tema Sanat Ve Toplum

6.Tema Sanat Ve Toplum Değerlendi.

2.Dönem 1.Değerlendirme

Öznel Nesnel Yargı

Terim Anlamlı Sözcükler

Cümlenin Öğeleri

Varlıkların Özelliklerini Belirten Sözcükler

  Sözcük Bilgisi

 Kelime Bilgisi

 Cümle Bilgisi

 Deyimler

 Eş Anlamlı Sözcükler

 Genel Değerlendirme

 İsmin Halleri

 Noktalama İşaretleri

 Okuma Anlama

 Öznel Ve Nesnel Yargı

 Paragrafta Anlam

6.Tema Sanat Ve Toplum

6.Tema Sanat Ve Toplum

7.Tema Sağlık, Spor Ve Oyun

7.Tema Sağlık, Spor Ve Oyun Değ.

2.Dönem 2.Değerlendirme

Yazım Kuralları

Özdeyişler
  Sözcükte Anlam

 Zamirler (Adıllar)

Belirteçler, Zarflar

Terim Anlamlılık

Sözcükte Yapı

Sözcükte Anlam

Sıfatlar

Ses Bilgisi

Ses Düşmesi

Varlıkların Yerine Kullanılan S.

Betimleme Ve Tanımlama

7.Tema Sağlık, Spor Ve Oyun

 7.Tema Sağlık, Spor Ve Oyun

8.Tema Güzel Sanatlar

8.Tema Değerlendirme

8.Tema Güzel Sanatlar

Öznel Nesnel Yargı

Özne Yüklem

Mecaz Anlamlılık

Kaynaştırma Benzeşme

Karşıt (Zıt) Anlamlılık

Eylem Fiil

Eş Sesli Sesteş Sözcükler

Deyimler

8.Tema Güzel Sanatlar

 Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

 1.Dönem 2.Değerlendirme

 1.Dönem 2.Yazılı

 1.Dönem 2.Deneme

 1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

 2.Dönem 2.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Değerlendirme

  2.Dönem 1.Değerlendirme
2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı   

2.Dönem 3.Yazılı

 2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

 2.Dönem 3.Değerlendirme

 Kazanım Testleri

Canlıları Tanıyalım Kazanım

Çok Anlamlılık Kazanım

Anlatım Biçimleri Ve Hikâye Unsurları Kazanım

Fiil (Eylem) Edat Bağlaç Yapım Ekleri Kazanım

Deyimler Ve Atasözleri Kazanım

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam Kazanım

İsim Zamir Kazanım

İsim Tamlamaları Kazanım

Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu K.

Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu K.

Parça Oluşturma Ve Metin Tamamla.

Yazım Kuralları Kazanım

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi Kazanım

Sözcük Gruplarında Anlam Kazanım

 

 

1 2 3 9