6.Sınıf Matematik Testleri

1.Ünite Değerlendirme Testleri

1.Ünite Değerlendirme

Üslü Nicelikler
Üslü Nicelikler

1.Ünite

Doğal Sayıların Çarpanları Ve.

Çarpanlar Ve Katlar

Çarpanlar Ve Katlar

Çarpanlar Ve Katlar Kazanım

Çarpanlar Ve Katları

Çarpanlara Ayırma Ve Asal Sayıl.

İşlem Önceliği

Bölünebilme Kuralları

Asal Sayılar Ve Doğal Sayıları.

Cebirsel İfade

Cebirsel İfadeler

Cebirsel İfadeler Ve Denklemler

İşlem Önceliği

Bölünebilme Kuralları

Doğal Sayıların Çarpanları Ve.

İki Doğal Sayının Ortak Bölen.

Açılar

Açılar

Açılar

Açılar Kazanım

Bir Doğal Sayı Ile Bir Cebirsel .

Cebirsel İfadelerle Toplama Ve Ç.

Bölünebilme 1

Bölünebilme 2

Oran

Oran

Oran

Oran Kazanım

Oran Ve Orantı

1.Ünite Değerlendirme

2.Ünite Değerlendirme Testleri

2.Ünite Değerlendirme

Kesirler

Kesirler

Kesirler

Kesirler 1

Kesirler 2

Kesirler 3

Kesirler 4

Kesirler 5

Kesirler 6

Kesirler 7

Kesirlerle Toplama İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

Kesirlerle Toplama İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

Kesirlerle İşlemler Kazanım

Kesirlerle İşlemler

2.Ünite Değerlendirme

3.Ünite Değerlendirme Testleri

3.Ünite Değerlendirme

Ondalık Gösterimleri Çözümlem.

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İ.

Ondalık Gösterimlerle Bölme

Ondalık Gösterim Kazanım

Ondalık Gösterim

Ondalık Gösterimleri Çözümlem.

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İ.

Kesirler Testi

Ondalık Sayılar

Ondalık Kesirler

Ondalık Kesirler
Veri Toplama Ve Düzenleme

Aritmetik Ortalama Ve Açıklık

Aritmetik Ortalama Ve Açıklık

Veri Toplama Ve Düzenleme

İstatistik

3.Ünite Değerlendirme

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirm.

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

 

 

5.Ünite Değerlendirme Testleri

5.Ünite Değerlendirme

Alan Ölçme Birimleri

Paralelkenarın Alanı

Üçgenin Alanı

Arazi Ölçme Birimleri

Geometrik Cisimler Ve Hacim Ölçm.

Sıvı Ölçme Birimleri

Çember

Üçgenin Alanı

Çember

Hacim

Paralelkenarın Alanı

Paralelkenarın Alanı

Alan Ölçme Birimleri

Sıvı Ölçme Birimleri

Arazi Ölçme Birimleri

Problemler Kazanım

Sıvıları Ölçme

Çember

Çokgenler, Eşlik Ve Benzerlik

Doğru, Doğru Parçası Ve Açıl.

Doğrunun Yolculuğu

Çokgenler

Açılar

Geometrik Cisimler

Uzunluk Ve Alan Ölçme

Geometrik Cisimler Ve Hacim Ölçm.

Alan Ölçme

Problem Çözme

Problemler

Problem Çözme

Olasılık

Olasılık

5.Ünite Değerlendirme

Kümeler

Kümeler

Kümeler 2

Kümeler

Kümeler 1

Kümeler 2

Genel Değerlendirme Testleri

Matematik Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20

6. Sınıf Matematik Problemler Kazanım Testini Çöz

6.sınıf problemler, 6.sınıf doğal sayı problemleri konu anlatımı, 6. sınıf doğal sayı problemleri çalışma kağıdı, doğal sayılarla problemler ve çözümleri, 6.sınıf doğal sayı problemleri, doğal sayı problemleri 6. sınıf, 6.sınıf matematik üslü sayılar problemleri, 6.sınıf problem çözme konu anlatımı, 6.sınıf matematik problemleri,

Online Çöz

6. Sınıf Matematik Oran Kazanım Testini Çöz

6.Sınıf Oran, 6. sınıf oran orantı soruları, 6.sınıf oran orantı, 6 sınıf matematik oran konu anlatımı, 6.sınıf oran çalışma kağıdı, oran problemleri nasıl çözülür, birimli oran nedir, 6.sınıf birimli ve birimsiz oran konu anlatımı, oran orantı problemleri 7.sınıf çözümlü,

Online Çöz

6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Kazanım Testini Çöz

6.Sınıf Ondalık Gösterim, ondalık gösterim 6 sınıf test, 6.sınıf matematik ondalık gösterim testleri, 6.sınıf ondalık kesirler konu anlatımı, ondalık kesirler 6.sınıf test, ondalık gösterim nedir, ondalık gösterim çözümleme, 6 sınıf ondalık kesirler problemleri ve çözümleri, 6.sınıf matematik ondalık kesirler konu anlatımı,

Online Çöz

6. Sınıf Matematik Kesirlerle İşlemler Kazanım Testini Çöz

6.Sınıf Kesirlerle İşlemler, 6 sınıf matematik kesir problemleri ve çözümleri, 6.sınıf kesirler testi, 6 sınıf kesirler konu anlatımı, kesirlerle toplama işlemi, 6. sınıf kesirler çalışma kağıdı, kesirlerde çarpma ve bölme işlemi, kesirlerde toplama işlemi 6.sınıf soruları, kesirlerde çarpma ve bölme işlemi 6.sınıf soruları,

Online Çöz

6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Kazanım Testini Çöz

6.Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler, 6. sınıf doğal sayılarla işlemler ile ilgili sorular, doğal sayılarla işlemler 6. sınıf yaprak test, doğal sayılarla işlemler 6. sınıf, 6.sınıf doğal sayılarla işlemler, doğal sayılarda işlemler test, 6 sınıf doğal sayılar işlemler çalışma kağıdı, doğal sayılarla işlemler nedir, tonguç akademi 6.sınıf matematik tam sayılar,

Online Çöz

6. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Kazanım Testini Çöz

6.Sınıf Çarpanlar ve Katlar, 6 sınıf çarpanlar ve katlar test, çarpanlar ve katlar 6. sınıf konu anlatımı, 6.sınıf matematik çarpanlar ve katlar konu anlatımı, 6. sınıf çarpanlar ve katlar çalışma kağıdı, çarpanlar ve katlar 6 sınıf test ve cevapları, çarpanlar ve katlar konu anlatımı 6. sınıf, 6.sınıf çarpanlar ve katlar, çarpanlar ve katlar 6. sınıf örnekler,

Online Çöz

6. Sınıf Matematik Açılar Kazanım Testini Çöz

6.Sınıf Açılar, 6 sınıf açılar testi, 6. sınıf açılar çalışma kağıdı, 6. sınıf açılar test, açılarla ilgili çözümlü sorular, açılar 6.sınıf soru ve cevapları, tümler bütünler açı soruları ve çözümleri, açılarla ilgili sorular, 6. sınıf tümler ve bütünler açılar konu anlatımı,

Online Çöz

6.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

Online Çöz

Soru 1
Biri diğerinin 3 katından 4 fazla olan iki doğal sayının farkı 80 dir. Buna göre, bu iki sayıdan küçük olanı kaçtır?
A
35
B
38
C
40
D
52
Soru 2
Ardışık dört çift sayının toplamı 372 dir. Bu sayıların en büyüğü kaçtır?
A
96
B
85
C
74
D
68
Soru 3
7020 < 9854 –A ifadesini sağlayan A doğal sayısının en büyük değeri kaçtır?
A
2830
B
2831
C
2832
D
2833
Soru 4
Rakamları 0 ve 1’den farklı olan dört basamaklı abcd sayısının rakamlarının sayı değerleri birer azaltılırsa sayı kaç azalır?
A
2356
B
2222
C
1965
D
1111
Soru 5
4.a+ 8 = 40 olduğuna göre, “a” kaçtır?
A
6
B
7
C
8
D
9
Soru 6
5 katının 2 eksiği, 3 katının 8 fazlasına eşit olan sayı kaçtır?
A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 7
A=(1,2,3) kümesinin altkümelerinin kaç tanesinde 3 eleman olarak bulunur?
A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 8
Bir kümenin alt küme sayısı ile özalt küme sayısı toplamı 63 ise bu küme kaç elemamlıdır?
A
6
B
5
C
4
D
3
Soru 9
6 işçinin 12 günde yaptıkları bir işin 8 günde yapılabilmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır?
A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 10
Genel terimi 2n + 3 olan sayı örüntüsünde 5. terim aşağıdakilerden hangisidir?
A
11
B
13
C
15
D
17
Soru 11
Çevresi 24 cm olan karenin alanı kaç cm²dir?
A
25
B
28
C
30
D
36
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin alt kümelerinin sayısını belirtmez?
A
2
B
36
C
64
D
128
Soru 13
A = { 1 , 2 , 3 } kümesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi, A kümesinin alt kümesidir ?
A
{ a }
B
{ b }
C
{ c }
D
{ }
Soru 14
Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi, aralarında asaldır?
A
3 ile 9
B
5 ile 10
C
6 ile 4
D
18 ile 35
Soru 15
İki basamaklı doğal sayılar yazılırken kaç kere 4 kullanılır?
A
8
B
19
C
22
D
26
Soru 16
63 tane özalt kümesi olan kümenin eleman sayısı kaçtır?
A
5
B
6
C
7
D
8
Soru 17
Olabilecek tüm olasılıklar hangi sayılar arasındadır?
A
-1,0
B
0,1
C
-1,1
D
1,2
Soru 18
A = 3x + 1 = 4y + 2 = 7z + 5 olduğuna göre, en küçük A sayısının rakamları toplamı kaçtır?
A
8
B
9
C
10
D
12
Soru 19
Ortak katlarının en küçüğü 150 olan farklı iki doğal sayının toplamı en çok kaçtır?
A
225
B
230
C
235
D
240
Soru 20
İki doğal sayılarının OBEBi 6 , OKEKi 36 dır. Bu sayılardan biri 12 olduğuna göre diğeri kaçtır?
A
12
B
16
C
17
D
18

6.Sınıf Matematikz Sıvıları Ölçme

Online Test Çöz

6.Sınıf Matematik Sıvıları Ölçme
Sıvıları Ölçme
1- Bir şişe su 300 mL’dir. Günde 540 şişe su satan bir market günde kaç litre su satmaktadır?
A) 124
B) 145
C) 162
D) 198
2- 1 L den daha az olan sıvılar aşağıda verilenlerden hangisiyle ölçülmezler?
A) Litre
B) Desilitre
C) Santilitre
D) Mililitre
3- 16,80 dm3 sıvı yağı, her biri 1,20 L’lik kaç şişeye doldurulabilir?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
4-
3,6 L = 360 cL
6,3 L = 630 mL
850 mL = 8,5 cL
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
5- Dekalitresi 80 TL olan meyve suyunun 0,5 L’lik dolu şişelerinin her biri kaç TL’dir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
6- 48 dm3 lük zeytin yağı 120 cL’lik şişelere doldurulacaktır. Kaç adet şişe gerekmektedir?
A) 30
B) 35
C) 40
D) 45
7- 35 L + 3200 mL + 800 mL işleminin sonucu kaç L’dir?
A) 8060
B) 1550
C) 390
D) 39
8- 150 litrelik sütleri doldurmak için 25 litrelik kaç tane kapa ihtiyacımız vardır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
9- Üçte biri dolu olan su deposuna 800 L su konulduğundan depo tamamen dolmaktadır. Bu depo kaç litre su alabilmektedir?
A) 1200
B) 800
C) 400
D) 200
10- Bir litre su 10 bardak doldurursa, 10 litre su kaç bardak doldurur?
A) 25
B) 50
C) 100
D) 150
11- Litresi 3,15 TL olan mazotun 42 L’si kaç TL’dir?
A) 80,5
B) 102,1
C) 125,6
D) 132,3
12- Bir aile 2 günde 5 L süt tüketmektedir. Bu aile 12 günde kaç L süt tüketir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
13- Dakikada 20 mL su damlatan bir musluk saatte kaç L su damlatır?
A) 1
B) 1,2
C) 2,5
D) 3
14- Bir su satıcısı 10 L’lik su dolu olan damacanalardan 30 tane sattığına göre toplamda kaç litre su satmıştır?
A) 200
B) 250
C) 300
D) 350
15- 1 L benzin ile 12 km yol giden bir araç, 144 km yolu kaç L benzin ile tamamlar?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
16- 6 dm3 süt 300 mL’lik kaç bardak doldurur?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
17- Kaç adet 200 mL 5 Litre eder?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
18- 2500 L’lik süt 50 dL’lik şişelere doldurulacaktır. Kaç şişeye ihtiyaç vardır?
A) 200
B) 300
C) 400
D) 500
19- 3/5 ‘i 15 L olan sütün 1/4 ‘ü kaçtır?
A) 5,5
B) 6,25
C) 7,75
D) 9,5
20- 20L – 2 dm3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 120
B) 18
C) 12
D) 10
1 2 3 7