7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testleri

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testleri

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri

1.Ünite Melek Ve Ahiret İnancı

  1.Ünite Melek Ve Ahiret İnancı

 1.Ünite Melek Ve Ahiret İnancı

  1.Ünite Değerlendirme Testi

  Melek Ve Ahiret İnancı

  Melek Ve Ahiret İnancı 2

  Melek Ve Ahiret İnancı 3

  Melek Ve Ahiret İnancı Kazanım

  Melek Ve Ahiret İnancı Kazanım

  Melek Ve Ahiret İnancı Kazanım

2.Ünite Oruç İbadeti

  2.Ünite Oruç İbadeti

  2.Ünite Oruç İbadeti

  2.Ünite Değerlendirme Testi

  Oruç İbadeti Kazanım

  Oruç İbadeti Kazanım

  Oruç İbadeti Kazanım

3.Ünite Bir İnsan Ve Peygamber Olarak Hz Muhammed

  3.Ünite Bir İnsan Ve Peygamber Olarak Hz Muhammed

  3.Ünite Değerlendirme Testi

  Bir İnsan Ve Peygamber Olarak Hz Muhammed

  Bir İnsan Ve Peygamber Olarak Hz Muhammed

  Bir İnsan Ve Peygamber Olarak Hz Muhammed

4.Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar

  4.Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar

  4.Ünite Değerlendirme Testi

  İslam Düşüncesinde Yorumlar Kazanım

  İslam Düşüncesinde Yorumlar Kazanım

  İslam Düşüncesinde Yorumlar Kazanım

  İslam Düşüncesinde Yorumlar Kazanım

5.Ünite Din Ve Güzel Ahlak

  5.Ünite Din Ve Güzel Ahlak

  5.Ünite Değerlendirme Testi

  Din Ve Güzel Ahlak Kazanım

  Din Ve Güzel Ahlak Kazanım

6.Ünite Kültürümüz Ve Din

  6.Ünite Kültürümüz Ve Din

  6.Ünite Değerlendirme Testi

  Kültürümüz Ve Din Kazanım

Yazılı Değerlendirme Testleri

  1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

  1.Dönem 1.Yazılı

  1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

  1.Dönem 1.Değerlendirme

  1.Dönem 2.Değerlendirme

  1.Dönem 2.Yazılı

  Din Kültürü 1.Dönem 2.Değerlendirme

  1.Dönem 3.Değerlendirme

  2.Dönem 1.Değerlendirme

  2.Dönem 1.Yazılı

  2.Dönem 1.Değerlendirme

  Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme

  2.Dönem 2.Değerlendirme

  Din Kültürü 2.Dönem 3.Değerlendirme

7.Sınıf İngilizce Testleri

Ünite ve Konu Değerlendirme Testleri 

 Unıt 1 Appearance And Personality

  Unıt 2 Bıographıes

  Unit 3 Sports

  Unıt 4 Wıld Anımals

  Unıt 5 Televısıon

  Unıt 6 Celebrations

  Unıt 7 Dreams

  Unıt 8 Public Buildings

  Unıt 9 Envıronment

  Unıt 10 Planets

  Descrıbıng People

  Unit 1 Interesting Beliefs

  Unit 2 Tourıst Attractıons

  1.Ünite Appearance And Personalit.

  2.Ünite Biographies

  3.Ünite Sports

  4.Ünite Wild Animals

  5.Ünite Television

  6.Ünite Parties

  7.Ünite Superstitions

  8.Ünite Public Building

  9.Ünite Environment

  10.Ünite Planets

 

Kazanım Testleri

  Wild Animals Kazanım

  Wild Animals Kazanım

  Television Kazanım

  Television Kazanım

  Superstitions Kazanım

  Sports Kazanım

  Revision Kazanım

  Public Buildings Kazanım

  Planets Kazanım

  Parties Kazanım

  Parties Kazanım

  Environment Kazanım

  Describing People Kazanım

  Biyographies Kazanım

  Biyographies Kazanım

  Appearance And Personality Kazanı.

  Appearance And Personality Kazanı.

 

Yazılı Değerlendirme testleri

  2.Dönem 1.Yazılı

  1.Dönem 2.Yazılı

  1.Dönem 1.Yazılı

  1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

  1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

  İngilizce 2.Dönem 3.Değerlendi.

  İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı

  2.Dönem 1.Değerlendirme

  1.Dönem 3.Değerlendirme

  İngilizce 1.Dönem 2.Değerlendir.

  İngilizce 1.Dönem 1.Değerlendir.

 

Genel Değerlendirme Testleri

  1.Ünite Değerlendirme Testi

  2.Ünite Değerlendirme Testi

  3.Ünite Değerlendirme Testi

  4.Ünite Değerlendirme Testi

  5.Ünite Değerlendirme Testi

  6.Ünite Değerlendirme Testi

  7.Ünite Değerlendirme Testi

  8.Ünite Değerlendirme Testi

  9.Ünite Değerlendirme Testi

  10.Ünite Değerlendirme Testi

  11.Ünite Değerlendirme Testi

  12.Ünite Değerlendirme Testi

  13.Ünite Değerlendirme Testi

  14.Ünite Değerlendirme Testi

  15.Ünite Değerlendirme Testi

  16.Ünite Değerlendirme Testi

  İngilizce Genel Değerlendirme

  İngilizce Değerlendirme 1

  İngilizce Değerlendirme 2

  İngilizce Değerlendirme 3

  İngilizce Değerlendirme 4

  İngilizce Değerlendirme 5

  İngilizce Değerlendirme 6

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

1.Ünite İletişim Ve İnsan İlişkileri

1.Ünite İletişim Ve İnsan İlişkileri

İletişim Ve İnsan İlişkileri .

İletişim Ve İnsan İlişkileri

Özgür Basın Demokrasinin Temeli.

İletişim Bir Sanattır

Bir Tuşla Dünya Evimize Geldi

Atatürk Ve İletişim

Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü

1.Ünite

İletişim Ve İnsan İlişkileri .

İletişim Ve İnsan İlişkileri .

İletişim Ve İnsan İlişkileri

İletişim Ve İnsan İlişkileri

İletişim 1

İletişim 2

İletişim 3

İletişim 4

İletişim 5

1.Ünite İletişim Ve İnsan İlişkileri

2.Ünite Ülkemizde Nüfus

2.Ünite Ülkemizde Nüfus

Ülkemizde Nüfus

Ülkemizde Nüfus 2

Yaşadığımız Yerler

Türkiye Nüfusunun Özellikleri

Göçün Neden Ve Sonuçları

Ülkemizde Nüfus

Bölgelerimiz

Nüfus Ve Yerleşim

Nerelerde Yaşıyoruz

Niçin Sayılıyoruz

2.Ünite Ülkemizde Nüfus

3.Ünite Türk Tarihinde Yolculuk

3.Ünite Türk Tarihinde Yolculuk

Türklerin Yeni Yurdu Anadolu

Seyyahların Dilinden Osmanlı Kütürü

Osmanlı’nın Kuruluşu

Nasıl Etkiledik, Etkilendik

Karaların Ve Denizlerin Hâkimi

Farklılıklara Rağmen

Beylikten Devlete

Türk Ve İslam Devletlerinde Yeti.

Söz Uçar Yazı Kalır

Türk Dünyası Ve Komşularımız

İstanbulun Fethi Ve Sonrası

Osmanlı Devleti 1

Osmanlı Devleti 2

Osmanlı Devleti 3

Türk Tarihinde Yolculuk

İnkılap Tarihi

İnsan Hakları

3.Ünite Türk Tarihinde Yolculuk

4.Ünite Zaman İçinde Bilim

4.Ünite Zaman İçinde Bilim

Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başa.

Düşünce Özgürlüğü Ve Bilim.

Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu

Zaman İçinde Bilim

4.Ünite Zaman İçinde Bilim

5.Ünite Ekonomi Ve Sosyal Hayat

5.Ünite Ekonomi Ve Sosyal Hayat

Ekonomi Ve Sosyal Hayat

Eğitim Ve Çalışma Hakkı

Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı

Toprağın Gücü

Sosyal Yaşamda Vakıflar

Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim

İnsan Gücünden Makineye

5.Ünite Ekonomi Ve Sosyal Hayat

6.Ünite Yaşayan Demokrasi

6.Ünite Yaşayan Demokrasi

Yaşayan Demokrasi

Yönetimin Özü

Örnek Yurttaş

Kuvvetler Ayrılığı

Kurultaydan Meclise

Kamuoyu Ve Basın

6.Ünite Yaşayan Demokrasi 

7.Ünite Ülkeler Arası Köprüler

7.Ünite Ülkeler Arası Köprüler

Ülkeler Arası Köprüler

7.Ünite Ülkeler Arası Köprüler

Kazanım Testleri

Zaman İçinde Bilim Kazanım

Zaman İçinde Bilim Kazanım

Yaşayan Demokrasi Kazanım

Yaşayan Demokrasi Kazanım

Ülkemizde Nüfus Kazanım

Ülkemizde Nüfus Kazanım

Ülkemizde Nüfus Kazanım

Ülkemizde Nüfus Kazanım

Ülkeler Arası Köprüler Kazanı.

Ülkeler Arası Köprüler Kazanı.

Türk Tarihine Yolculuk Kazanım

Türk Tarihine Yolculuk Kazanım

Türk Tarihine Yolculuk Kazanım

Türk Tarihine Yolculuk Kazanım

Insan Ve Çevre Kazanım

Iletişim Ve Insan Ilişkileri Kaz.

İletişim Ve İnsan İlişkileri .

İletişim Ve İnsan İlişkileri .

İletişim Ve İnsan İlişkileri .

Ekonomi Ve Sosyal Hayat Kazanım

Ekonomi Ve Sosyal Hayat Kazanım

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Sosyal Bilgiler Seviye Tespit Sın.

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Değerl.

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Değerl.

2.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Değerl.

 

Genel Değerlendirme Testleri

Sosyal Bilgiler Genel Değerlendir.

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20

7.Sınıf Matematik Testleri

Ünite ve Konu Testleri

 Tam Sayılar ve İşlemler

Tam Sayılarda İşlemler

Tam Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemleri.

Tam Sayılarla Çarpma Ve Bölme

Tam Sayılarla Toplama Ve Çıkarma.

Tam Sayıların Kuvveti Ve Örünt.

Tam Sayıların Kuvveti

Tam Sayılarda Bölme İşlemi

Tam Sayılarda Çarpma İşlemi

Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi

Tam Sayılarda Toplama İşlemi

Tam Sayılar

Tam Sayılarda Toplama

Tam Sayılarda Çıkarma

Tam Sayılarda Çarpma 2

Tam Sayılarda Çarpma 1

Tam Sayılarda Bölme

Tam Sayılarda İşlemler

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılarla İşlemler

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılarla Çarpma Ve Bölme.

Rasyonel Sayılarla Toplama Ve Çıkarma

Adım Adım İşlemler Ve Problemleri.

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılarda Çarpma Bölme.

Rasyonel Sayılarda Toplama Çıka.

Rasyonel Sayılar 2

Rasyonel Sayılar 1

Doğru Ve Ters Orantı

Oran Ve Orantı

Yüzde Hesapları

Yüzdeler

 

Cebir

Eşitlik Ve Denklem

Cebirsel İfadelerle İşlemler

Cebirsel İfadeler Ve Denklemler

Denklemler Ve Koordinat Sistemi

Denklemler

 

Geometri ve Ölçme

Üç Doğrunun Oluşturduğu Açı.

Doğru Ve Üçgende Açılar

Doğrular Ve Açılar

Doğrular Ve Açılar

Açılar 1

Açılar 2

Açılar 3

Çember Ve Daire

Çokgenler

Doğrular Ve Açılar

Çember Ve Daire

Üç Doğrunun Birbirine Göre Dur.

Doğrusal Denklemler Ve Koordinat .

Çokgenler

Süslemeler

Yansıma Ve Dönme

Çember Ve Dairenin Özellikleri

Daire Ve Daire Dilimi

Türk Bayrağı

Çemberde Açılar

Çokgenlerin Eşliği Ve Benzerliği

Olasılık

Faktöriyel Ve Permütasyon

Dik Dairesel Silindir Ve Alanı

Dik Dairesel Silindirin Hacmi

Dörtgenlerin Özellikleri Ve Dö.

 

Veri İşleme

Veri Analizi

Verilerin Farklı Temsil Biçimler.

 

Kazanım Testleri

 Yüzdeler Kazanım

Veri İşleme Kazanım

Rasyonel Sayılar Kazanım

Rasyonel Sayılarla İşlemler Kaz.

Tam Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemleri

Problemler Kazanım

Oran Orantı Kazanım

Eşitlik Ve Denklemler Kazanım

Dönüşüm Geometrisi Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Çokgenlerde Alan Kazanım

Çokgenler Kazanım

Çok Adımlı Işlemler Ve Problem.

Cisimlerin Farklı Yönlerden Gö.

Çember Ve Daire Kazanım

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

 1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme.

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

 1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme.

2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

 

Ünite Değerlendirme Testleri

1.Ünite Tam Sayılardan Rasyonel .

2.Ünite Tam Sayılardan Rasyonel .

3.Ünite Cebirsel İfadeler

4.Ünite Çember, Daire Ve Çokgen.

5.Ünite Grafikler, Veri Analizi V.

6.Ünite Alan Ve Hacim

1.Ünite Tam Sayılardan Rasyonel .

2.Ünite Tam Sayılar, Cebir Ve Ge.

3.Ünite Orantı Ve Çokgenler

4.Ünite Çember, Daire Ve Çokgen.

5.Ünite Grafikler, Veri Analizi V.

6.Ünite Alan Ve Hacim

 

Genel Değerlendirme Testleri

Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20

SBS Deneme 1

SBS Deneme 2

SBS Deneme 3

SBS Deneme 4

SBS Deneme 5

SBS Deneme 6

SBS Deneme 7

SBS Deneme 8

SBS Deneme 9

SBS Deneme 10

SBS Deneme 11

SBS Deneme 12

7.Sınıf Fen Bilimleri Testleri

1.Ünite Vücudumuzda Sistemler

1.Ünite Vücudumuzda Sistemler

Denetleyici Ve Düzenleyici Sistem.

Duyu Organları

Denetleyici Ve Düzenleyici Sistem.

Boşaltım Sistemi

Sindirim Sistemi

Duyu Organları

Denetleyici Ve Düzenleyici Sistem.

Sindirim Ve Boşaltım Sistemi

Denetleyici Ve Düzenleyici Sistem.

Boşaltım Sistemi

Vücudumuzdaki Sistemler Arasında.

Sindirim Sistemi

Duyu Organları

Sindirim Sistemi

Boşaltım Sistemi

Denetleyici Ve Düzenleyici Sistem.

Duyu Organlarımız

Duyu Organlarımız

Boşaltım Sistemi

Sindirim Sistemi

Vücudumuzda Sistemler

Vücudumuzda Sistemler

1.Ünite Vücudumuzda Sistemler

 

2.Ünite Kuvvet Ve Hareket

2.Ünite Kuvvet Ve Hareket

Kuvvet, İş Ve Enerji İlişkisi

Enerji Dönüşümleri

Kütle Ve Ağırlık İlişkisi

Kuvvet Ve Katı Basıncı İlişki.

İş Ve Enerji

Enerji Ve Sürtünme Kuvveti

Basit Makineler

Sarmal Yaylar Ve Özellikleri

Kuvvet Ve Hareket

Kuvvet Ve Hareket 1

2.Ünite Kuvvet Ve Hareket

 

3.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

3.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

Elektriklenme

Elektrik Akımı, Gerilim Ve Diren.

Ampulleri Seri Ve Paralel Bağlaya.

Elektronların Dizilimi Ve Kimyasal Özellikler

Yaşamımızda Elektrik

Yaşamımızdaki Elektrik

Ampullerin Bağlanma Şekilleri

3.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

 

4.Ünite Maddenin Yapısı Ve Özellikleri

4.Ünite Maddenin Yapısı Ve Özellikleri

Karışımlar

Evsel Atıklar Ve Geri Dönüşüm

Saf Maddeler

Maddenin Tanecikli Yapısı

Atomun Yapısı

Bileşikler Ve Bileşiklerin Formülleri

Kimyasal Bağlar

Karışımlar

Elementler Ve Sembolleri

Maddenin Yapısı Ve Özellikleri

4.Ünite Maddenin Yapısı Ve Özellikleri

 

5.Ünite Işık

5.Ünite Işık

Işığın Soğurulması

Aynalar

Işığın Kırılması

 Mercekler

Işığın Soğurulması

Işık

5.Ünite Işık

 

6.Ünite İnsan Ve Çevre

6.Ünite İnsan Ve Çevre

Ekosistemler

Biyo Çeşitlilik

Ekosistem

Biyolojik Çeşitlilik

İnsan Ve Çevre

6.Ünite İnsan Ve Çevre

 

 

7.Ünite Güneş Sistemi Ve Ötesi

7.Ünite Güneş Sistemi Ve Ötesi

Gök Cisimleri

Güneş Sistemi

Uzay Araştırmaları

Cisimler Nasıl Renkli Görülür

Ülkemizde Ve Dünyadaki Çevre So.

Uzay Araştırmaları

Güneş Sistemi Ve Ötesi

Gök Cisimlerini Tanıyalım

Güneş Sistemi Ve Ötesi

7.Ünite Güneş Sistemi Ve Ötesi

Kazanım Testleri

Sindirim Ve Boşaltım Sistemi Kaz.

Saf Maddeler Kazanım

Saf Maddeler Kazanım

Maddenin Tanecikli Yapısı Kazanım

Kuvvet Ve Hareket Kazanım

Kuvvet Ve Hareket Kazanım

Kuvvet Ve Hareket Kazanım

Işık Kazanım

Işık Kazanım

İş Enerji Kazanım

Güneş Sistemi Kazanım

Güneş Sistemi Kazanım

Evsel Atıklar Ve Geri Dönüşü.

Elektrik Kazanım

Elektrik Kazanım

Duyu Organları Kazanım

Duyu Organları Kazanım

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

 1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlen.

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değer.

2.Dönem 3.Değerlendirme

 

Genel Değerlendirme Testleri

Fen Ve Teknoloji Seviye Tespit Sı.

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20

Genel Değerlendirme 21

7.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Sevgi

1.Tema Sevgi

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Noktalama İşaretleri

Metinde Anlam

Cümlede Anlam

 Yazım Kuralları Kazanım

Çok Anlamlılık Kazanım

 Söz Gruplarında Anlam Deyimler ve Atasözleri

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Öznel Ve Nesnel Anlatım

Sözcükte Anlam

Öznel Nesnel Anlatım

Cümlede Yapı

De Da Nın Yazımı

Noktalama İşaretleri

1.Tema Sevgi

 

2.Tema Atatürk

2.Tema Atatürk

Parçada Anlam 1

Parçada Anlam 2

Parçada Anlam 3

Anlatım Bozukluğu

Ses Bilgisi

Edebiyat Bilgisi

Anlam Bilgisi

Tümce Çeşitleri

Sözcükte Anlam 1

Sözcükte Anlam 2

Çekim Yapım Ekleri

Ek Kök Bilgisi

Cümlede Anlam 4

Sözcükte Anlam 3

Ses Bilgisi 2

Sözcükte Yapı

Deyimler

Noktalama İşaretleri

2.Tema Atatürk

 

3.Tema Kişisel Gelişim

3.Tema Kişisel Gelişim

Parçada Anlam 4

Parçada Anlam 5

Parçada Anlam 6

Deyimler

İsim Bilgisi

Tümcede Anlam Bilgisi

Cümlede Anlam Bilgisi

Cümlede Anlam

Tümcede Anlam

Cümle Türleri

Yapım Ve Çekim Ekleri

Anlatım Bozukluğu

Metinde Anlam Bilgisi

Anlam Bilgisi

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Cümlede Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam

3.Tema Kişisel Gelişim

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı

 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

Türkçe 2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

4.Tema Toplum Hayatı

4.Tema Toplum Hayatı

Parçada Anlam 7

Parçada Anlam 8

Cümlede Anlam 1

Cümlede Anlam 2

Cümlede Anlam 3

Zamirler

Sıfatlar 2

Sıfatlar 1

Edat Bağlaç Ünlem
Anlam Bilgisi

Parçada Anlam Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Yakın Anlamlı Cümle Tamamlama

Cümlede Anlatım Örtülü Anlama

4.Tema Toplum Hayatı

 

5.Tema Milli Kültür

5.Tema Milli Kültür

Zarflar 2

Fiil Çatısı

Eylem Fiil 1

Eylem Fiil 2

Eylem Fiil 3

Eylem Fiil 4

Zarflar

Cümlenin Öğeleri

Sıfatlar

Ek Kök Bilgisi

Ses Bilgisi

Cümle Çeşitleri

Zamirler

Paragrafta Anlam

Yazım Kuralları

Edat Bağlaç Ünlem

Sözcükte Yapı

Edebiyat Bilgisi

Anlam Bilgisi

Çekim Ve Yapım Ekleri

Anlatım Bozukluğu

İsim Bilgisi

 Parçada Anlam

Cümlede Anlam

Düşünceyi Geliştirme Yolları.

Parça Oluşturma, Parça Tamamlama

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Duygu

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Düşünce

Metin Türleri Kazanım

5.Tema Milli Kültür

 

6.Tema Doğa Ve Evren

6.Tema Doğa Ve Evren

Tümcenin Ögeleri

Tümcede Yapı

Cümlenin Öğeleri 1

Cümlenin Öğeleri 1

Cümlenin Öğeleri 2

Fiiller

Zarflar

Fiilde Çatı

Zarf Kazanım

Zarf Kazanım

Ek Fiil Fiilde Yapı Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiil

Anlam Kip Kişi

6.Tema Doğa Ve Evren

Genel Değerlendirme Testleri

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

1 2 3 41