8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme Testleri

 8. Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

 8. Sınıf 1.Dönem 1.Değerlendirme

 8. Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

 8. Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testleri

8.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi Testleri

Ünite ve Konu Testleri

 1.Ünite Kaza Ve Kader

 Kaza Ve Kader

 Kaza Ve Kader 2

 Kaza Ve Kader 3

 Kaza Ve Kader 4

 Kaza Ve Kader 5

 Kaza Ve Kader 6

 Kaza Ve Kader 7

 Din Kültürü 1. Ünite

 2.Ünite Zekat, Hac Ve Kurban İbadeti

 Din Kültürü 2. Ünite

 3.Ünite Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar

 Din Kültürü 3. Ünite

 4.Ünite Kuranda Akıl Ve Bilgi

 4.Ünite Değerlendirme Testi

 5.Ünite İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar

 Din Kültürü 5. Ünite

 6.Ünite Dinler Ve Evrensel Ögütler

 Din Kültürü 6. Ünite

 Din Kültürü 7. Ünite

 

Kazanım Testleri

 Dinler Ve Evrensel Öğütleri Kazanım

 Dinler Ve Evrensel Öğütleri Kazanım

 Dinler Ve Evrensel Öğütleri Kazanım

 Dinler Ve Evrensel Öğütleri Kazanım

 Dinler Ve Evrensel Öğütleri Kazanım

 İslam Dinine Göre Kötü Alışk.

 İslam Dinine Göre Kötü Alışk.

 İslam Dinine Göre Kötü Alışk.

 Kuranda Akıl Ve Bilgi Kazanım

 Kuranda Akıl Ve Bilgi Kazanım

 Kuranda Akıl Ve Bilgi Kazanım

 Hz. Muhammedin Hayatından Örnek Davranışlar

 Hz. Muhammedin Hayatından Örnek Davranışlar

 Hz. Muhammedin Hayatından Örnek Davranışlar

 Hz. Muhammedin Hayatından Örnek Davranışlar

 Hz. Muhammedin Hayatından Örnek Davranışlar

 Hz. Muhammedin Hayatından Örnek Davranışlar

 Hz. Muhammedin Hayatından Örnek Davranışlar

 Hz. Muhammedin Hayatından Örnek Davranışlar

 Zekât, Hac Ve Kurban İbadeti Kazanım

 Zekât, Hac Ve Kurban İbadeti Kazanım

 Zekât, Hac Ve Kurban İbadeti Kazanım

 Zekât, Hac Ve Kurban İbadeti Kazanım

 Zekât, Hac Ve Kurban İbadeti Kazanım

 Zekât, Hac Ve Kurban İbadeti Kazanım

 Kaza Ve Kader Kazanım

 Kaza Ve Kader Kazanım

 Kaza Ve Kader Kazanım

 Kaza Ve Kader Kazanım

 Kader Ve Kaza Kazanım

 Kaza Ve Kader Kazanım

 Kader Ve Kaza Kazanım

Yazılı Değerlendirme Testleri

 1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

 1.Dönem 1.Yazılı

 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

 1.Dönem 2.Değerlendirme

 Din Kültürü 1.Dönem 2.Değerle.

 1.Dönem 2.Yazılı

 1.Dönem 3.Değerlendirme

 1.Dönem 3.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Yazılı

 2.Dönem 2.Değerlendirme

 Din Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı

 2.Dönem 3.Değerlendirme

 Din Kültürü 2.Dönem 3.Yazılı

Genel Değerlendirme Testleri

 Din Kültürü Genel Değerlendirme

 Din Kültürü Genel Değerlendirme

 Din Kültürü Genel Değerlendirme

 Din Kültürü Genel Değerlendirme

 Din Kültürü Genel Değerlendirme

8.Sınıf İngilizce Testleri

Ünite Konu Testleri

 Teen Life 2

 Teen Life

 Friendship 2

 Friendship 1.Ünite Friendship

 2.Ünite Road To Success

 3.Ünite Improving One’s Look

 4.Ünite Sweet Dreams

 5.Ünite The Founder Of Turkısh R.

 6.Ünite Detective Stories

 7.Ünite Personal Experiences

 8.Ünite Cooperation In The Family

 9.Ünite Success Stories

 10.Ünite Reading For Entertainmen.

 11.Ünite Personal Goals

 12.Ünite Personality Types

 13.Ünite Language Learning

 14.Ünite Precautionary Measures

 15.Ünite Preferences Empathy

 16.Ünite Empathy

 İngilizce 1.Ünite

 İngilizce 2.Ünite

 İngilizce 3.Ünite

 İngilizce 4.Ünite

 İngilizce 5.Ünite

 İngilizce 6.Ünite

 İngilizce 7.Ünite

 İngilizce 8.Ünite

 İngilizce 9.Ünite

Kazanım Testleri

 Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

 General Revision Kazanım

 General Revision Kazanım

 Revision Kazanım

 Natural Forces Kazanım

 Natural Forces Kazanım

 Science Kazanım

 Science Kazanım

 Science Kazanım

 Chores Kazanım

 Chores Kazanım

 Chores Kazanım

 Tourism Kazanım

 Tourism Kazanım

 Tourism Kazanım

 Adventures Kazanım

 Adventures Kazanım

 Adventures Kazanım

 Revision Kazanım

 The Internet Kazanım

 The Internet Kazanım

 The Internet Kazanım

 The Internet Kazanım

 Communication Kazanım

 Communication Kazanım

 Communication Kazanım

 Communication Kazanım

 Cooking Kazanım

 Cookıng Kazanım

 Teen Life Kazanım

 Teen Life Kazanım

 Friendship Kazanım

 Friendship Kazanım

 Teen Life Kazanım

 Teen Life Kazanım

 The Internet Kazanım

 The Internet Kazanım

 The Internet Kazanım

 The Internet Kazanım

 Friendship Kazanım

 Friendship Kazanım

 Cooking Kazanım

 Cooking Kazanım

 Communication Kazanım

 Communication Kazanım

 Communication Kazanım

 Communication Kazanım

Yazılı Değerlendirme Testi

 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

 1.Dönem 1.Yazılı

 1.Dönem 2.Değerlendir.

 1.Dönem 2.Yazılı

 1.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Yazılı

 2.Dönem 2.Yazılı

 2.Dönem 3.Değerlendi.

Genel Değerlendirme Testi

 İngilizce Genel Değerlendirme 1

 İngilizce Genel Değerlendirme 2

 İngilizce Genel Değerlendirme 3

 İngilizce Genel Değerlendirme 4

 İngilizce Genel Değerlendirme 5

 İngilizce Genel Değerlendirme 6

 İngilizce Genel Değerlendirme 7

 İngilizce Genel Değerlendirme 8

 İngilizce Genel Değerlendirme 9

 İngilizce Genel Değerlendirme 10

 

8.Sınıf Matematik Testleri

Sayılar ve İşlemler

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Çarpanlar Ve Katlar

Ondalık Gösterimleri Çözümlem.

Sayıları 10 Un Farklı Tam Sayı.

Tam Kare Doğal Sayılar

Kareköklü İfadelerle Çarpma Bölme İşlemi

Kareköklü Sayılarla Toplama Ve Çıkarma İşlemi.

Tam Sayıların Pozitif Ve Negatif Kuvvetleri

EKOK EBOB Problemleri

En Küçük Ortak Kat EKOK

En Büyük Ortak Bölen EBOB

Çarpanlar Ve Katlar

Örüntüler Ve İlişkiler

Gerçek Sayılar

Kareköklü Sayılar 4

Kareköklü Sayılar 3

Kareköklü Sayılar 2

Kareköklü Sayılar

Üslü Sayılar 3

Üslü Sayılar 2

Üslü Sayılar

Tam Sayıların Ve Ondalık Kesirl.

Üslü Sayılarla İşlemler

Kareköklü Toplama Ve Çıkarma İşlemi

Çarpanlarına Ayırma

Rasyonel Cebirsel İfadeler

Kareköklü Sayılar

Sayı Örüntüleri

Kareköklü Çarpma Ve Bölme İşlemi

Üslü Sayılar

Üslü Sayılar

Üslü Sayılar 2

Üslü Sayılar 1

Kareköklü Sayılar

 

Cebir

Eşlik Ve Benzerlik Kazanım

Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikle.

Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikle.

Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikle.

Denklem Sistemleri

Eşitsizlikler

Denklemler

 

Geometri ve Ölçme

Dik Üçgen Ve Pisagor Bağıntısı

Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme.

Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme.

Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme.

Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme.

Dik Üçgenler

Üçgen Çizimleri

Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik

Eğimi Tanıyalım

Koniyi Tanıyalım

Küreyi Tanıyalım

Piramitleri Tanıyalım

Prizmaları Tanıyalım

Ara Kesitler

Perspektif Çizimi

Prizma, Piramit, Koni Ve Kürenin Hacmi

Geometrik Cisimler Ve Simetri

Çok Yüzlüler

Eğim

Çok Küplü Yapılar

Çok Yüzlüler Ve Simetri

Kurallı Şekillerden Kurallı Sayılara

Dik Üçgende Oranlar

Dik Üçgende Oranlar

Geometrik Cisimlerde Ölçme

Üçgenler

Özdeşikler

Üçgende Eşitlik Ve Benzerlik

Geometrik Cisimler

Fraktallar

Yansıma, Öteleme Ve Dönme

Özdeşlik

Sayı Örüntüleri

Fraktallar

Yansıyan Ve Dönen Şekiller

 

Veri İşleme

Histogram

Standart Sapma

Histogram

Histogram

 

Olasılık

Olasılık Ve Olay Çeşitleri

Kombinasyon

Olasılık

Kombinasyon

Kazanım Testleri

Aralarında Asal Sayılar Kazanım

Ebob Ekok Kazanım

Çarpanlar Ve Katlar Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Üslü İfadeler Kazanım

Üslü İfadeler Kazanım

Üslü İfadeler Kazanım

Üslü Sayılar Kazanım

Üslü Sayılar Kazanım

Üslü Sayılar Kazanım

Kareköklü Sayılar Kazanım

Kareköklü Sayılar Kazanım

Kareköklü Sayılar Kazanım

Gerçek Sayılar Kazanım

Eşitsizlikler Kazanım

Eşitsizlikler Kazanım

Denklem Sistemleri Kazanım

Denklem Sistemleri Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Eşlik Ve Benzerlik Kazanım

Geometrik Cisimler Kazanım

Geometrik Cisimler Kazanım

Geometrik Cisimler Kazanım

Geometrik Cisimler Kazanım

Dönüşüm Geometrisi Kazanım

Dönüşüm Geometrisi Kazanım

Veri Analizi Kazanım

Veri Analizi Kazanım

Olasılık Kazanım

Olasılık Kazanım

 

Ünite Değerlendirme Testleri

1.Ünite Kurallı Şekillerden Kurallı Sayılar

1.Ünite Geometriden Olasılığa

2.Ünite Olasılık, İstatistik ve Sayılar

2.Ünite Sayıların Dünyası

3.Ünite Üçgenler Ve Cebir

3.Ünite Üçgenlerde Kenarlar Ve Açılar.

4.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Matematikte Yolculuk

5.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Geometrik Cisimleri Tanıma

6.Ünite Değerlendirme Testi
6.Ünite Geometrik Cisimlerin Hacimleri ve Çizimler

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirm.

 

 

Genel Değerlendirme Testleri

Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

8.Sınıf İnkılap Tarihi Testleri

1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor

 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor

Bir Kahraman Doğuyor

Bir Kahraman Doğuyor 2

Bir Kahraman Doğuyor 3

Mustafa Kemal’in Kişilik Özell.

Mustafa Kemal Ve Dört Şehir

Mustafa Kemal’in Okul Hayatı

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

Bir Kahraman Doğuyor

Dört Şehir Ve Mustafa Kemal

Atatürkün Kişilik Özellikleri

Atatürkün Kişiliği

Atatürkün Hayatı

Batıya Erken Açılan Kent

1.Dünya Savaşının Sebepleri

1.Dünya Savaşı

1.Dünya Savaşının Sonuçları

1.Dünya Savaşı

1.Dünya Savaşı

1.Dünya Savaşı

1.Dünya Savaşı Sonrası Osmanlı Devleti

1.Ünite

Bir Kahraman Doğuyor

Bir Kahraman Doğuyor

1.Ünite 1.Değerlendirme

1.Ünite 2.Değerlendirme

1.Ünite 3.Değerlendirme

1.Ünite 4.Değerlendirme

1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor

 

2.Ünite Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

2.Ünite Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış, Yurdumuzun İşgal.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Cemiyetler

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dön.

Milli Uyanış

İsyanlar Ve Mustafa Kemal

Milli Mücadele

Misak-I Milli

Cephelerde Osmanlı Askeri

Kongreler

Mondros Ateşkes Antlaşması

TBMMnin Açılışı

Milli Egemenlik

Ve Milli Mücadele Başlıyor

Mondoros Ateşkes Antlaşması Ve .

Kuvai Milliye Ve Kongreler

2.Ünite 3.Değerlendirme

2.Ünite 2.Değerlendirme

2.Ünite 1.Değerlendirme

Mondros Ateşkes Antlaşması

Yararlı Zararlı Cemiyetler

Misakı Milli

Atatürkün Savaştığı Cepheler

Samsun Çıkış Ve Amasya Genelge.

Erzurum Ve Sivas Kongresi

2.Ünite Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

 

3.Ünite ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm

3.Ünite Ya İstiklal, Ya Ölüm

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm

Ya İstiklal Ya Ölüm

Ya İstiklal Ya Ölüm 2

Ya İstiklal Ya Ölüm 3

Batı Cephesi

Lozana Kadar

Kurtuluş Savaşı

Sakarya Savaşı

Doğu Ve Güney Cephesi

Lozan Barış Antlaşması

Kongreler

Doğu Ve Güney Cephesi

Destanlaşan Direniş

3.Ünite 1.Değerlendirme

3.Ünite 3.Değerlendirme

3.Ünite 2.Değerlendirlme

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı 1

Kurtuluş Savaşı 2

Doğu Cephesi

Batı Cephesi

3.Ünite ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’

4.Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

4.Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda adımlar

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Demokratik Türkiye Cumhuriyeti

Çok Partili Siyasi Hayat

Atatürkün Yaptığı Yenilikler

Saltanatın Kaldırılması

Cumhuriyet Yönetimi

Cumhuriyetin Kazandırdıkları

Çağdaş Türkiye

Çok Partili Hayat

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Atatürk İnkılapları

4.Ünite 1.Değerlendirme

4.Ünite 3.Değerlendirme

4.Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

4.Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

 

5.Ünite Atatürkçülük

5.Ünite Atatürkçülük

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük

Atatürk İlkeleri

Atatürkçülüğün Esasları

Atatürkçülük

Atatürkçülük 2

Atatürkçülük 3

Atatürkçülük

Atatürk İlkeleri

5.Ünite Atatürkçülük

 

6.Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü

6.Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk Dönemi Dış Politika Ka.

Atatürk Dönemi Dış Politika Ka.

Atatürk Dönemi Türk Dış Polit.

Atatürkün Ölümü

6.Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü

 

7.Ünite Atatürk’ten Sonraki Türkiye

7.Ünite Atatürk’ten Sonra Türkiye

Atatürk Sonrası Türkiye Kazanı.

İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrası.

Atatürkten Sonraki Türkiye

Vatandaşlık Ve İnsan Hakları

İnsan Hakları

Milli Güvenlik

Türk Dış Politikası

Soğuk Savaş Sonrası Dünya

Atatürkten Sonra Türkiye

Türkiyeyi Tehdit Eden Güçler Ve.

İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrası.
 4.Ünite 2.Değerlendirme

 7.Ünite Atatürk’ten Sonraki Türkiye

Yazılı Değerlendirme Testleri

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Değer.

2.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

İnkılap Tarihi 2.Dönem 3.Değer.

İnkılap Tarihi 2.Dönem 2.Yazıl.

2.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Değer.

 

Genel Değerlendirme Testleri

Sosyal Bilgiler Seviye Tespit Sın.

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20

8.Sınıf Fen Bilimleri Testleri

1.Ünite Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım

1.Ünite Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım

İnsanda Üreme, Büyüme Ve Gelişme

İnsanda Üreme, Büyüme Ve Gelişme

Mayoz Bölünme Kazanım

Mayoz Kazanım

Mitoz Kazanım

Mitoz Kazanım

Dna Ve Genetik Kod Kazanım

Dna Ve Genetik Kod Kazanım

Fotosentez Kazanım

İnsanda Üreme, Büyüme Ve Gelişme

İnsanda Üreme, Büyüme Ve Gelişme

DNA Ve Genetik Kod

Mitoz

Mayoz

İnsanda Üreme, Büyüme Ve Gelişme

Adaptasyon Ve Evrim

DNA Ve Genetik Kod Mutasyon Modifikasyon

Mayoz Bölünme

Kalıtım 2

Kalıtım

Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme

Kalıtım

DNA’nın Yapısı

Adaptasyon Ve Evrim

Mitoz Bölünme

Mayoz Bölünme

Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım

1.Ünite

Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım

Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım

 Fotosentez Kemosentez

Oksijensiz Solunum

Oksijenli Solunum

Kalıtım Fotosentez Hareket

Hücre Fotosentez Canlılar

Hücre Fotosentez Kimyasal Bağlar

Vücudumuz Ve Özellikleri

Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım

Solunum Kazanım

Duyu Organlarımız

Boşaltım Sistemi

Hücre Ve Canlılar

1.Ünite Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım

 

2.Ünite Kuvvet Ve Hareket

2.Ünite Kuvvet Ve Hareket

Basit Makineler Kazanım

Basit Makineler Kazanım

Basit Makineler Kazanım

Basit Makineler Kazanım

Kaldırma Kuvveti

Basınç

Kuvvet Ve Hareket

Kuvvet Ve Hareket

Basınç Ve Özellikleri

Atom İş Ve Hareket

Madde Cisim Kuvvet Hareket

Kuvvet Ve Hareket

İş Enerji Güç

2.Ünite Kuvvet Ve Hareket

 

3.Ünite Maddenin Yapısı Ve Özellikleri

3.Ünite Maddenin Yapısı Ve Özellikleri

Türkiyede Kimya Endüstrisi

Kimyasal Tepkimeler Kazanım

Kimyasal Tepkimeler Kazanım

Asitler Ve Bazlar Kazanım

Kimyasal Bağ Kazanım

Elementlerin Sınıflandırılması

Periyodik Sistem Kazanım

Periyodik Sistem Kazanım

Madde Döngüleri Kazanım

Madde Döngüleri Kazanım

Su Kimyası Ve Su Arıtımı

Periyodik Sistem

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Tepkimeler

Asit Ve Baz Tepkimeleri

Maddenin Yapısı Ve Halleri

Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimeler

Asitler, Bazlar, Tuzlar

Organik Ve İnorganik Moleküller

Kimyasal Bağlar Ve Tepkimeler

Madde

Sıvı Yoğunluğunun Yüzme Ve Batma Üzerine Etkisi

Atom Ve Moleküller

Madde Ve Özellikleri

Maddenin Yapısı Ve Özellikleri

3.Ünite Maddenin Yapısı Ve Özellikleri

 

 

4.Ünite Işık ve Ses

4.Ünite Işık ve Ses

Sesin Sürati Kazanım

Işığın Kırılması Ve Mercekl.

Işığın Kırılması Ve Mercekl.

Işığın Kırılması Ve Mercekl.

Işık Ve Ses

Ses Dalgası

Çevremizdeki Farklı Sesler

Ses Ünitesi

Optik Mercek Ve Aynalar

4.Ünite Ses

5.Ünite Maddenin Halleri Ve Isı

5.Ünite Maddenin Halleri Ve Isı

Isı Ve Sıcaklık Kazanım

Isı Ve Sıcaklık Kazanım

Öz Isı Kazanım

Maddenin Halleri Isı

Maddenin Halleri Ve Isı

Isı Alış Verişi Ve Sıcaklık.

Maddenin Isı Alış Verişi Ve Hal Değişimi

Isı Ve Sıcaklık

5.Ünite Maddenin Halleri Ve Isı

6.Ünite Canlılar Ve Enerji İlişkileri

6.Ünite Canlılar Ve Enerji İlişkileri

Besin Zinciri Kazanım

Canlılar Ve Enerji İlişkileri

Besin Zincirindeki Enerji Akışı

Doğal Süreçler

Canlılar Ve Hayat 1

Canlılar Ve Hayat 2

Canlılar Ve Enerji İlişkisi

6.Ünite Canılar Ve Enerji İlişkileri

7.Ünite Yaşamımızda Elektrik

7.Ünite Yaşamımızda Elektrik

Yenilenebilir Ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

Manyetizma

Elektrik Akımının Isı Ve Işı.

Elektriksel Enerji Kullanımı

Yaşamımızda Elektrik

7.Ünite Yaşamımızda Elektrik

8.Ünite Doğal Süreçler

8.Ünite Doğal Süreçler

Yer Kabuğu

Hava Olayları

Güneş Sistemi Ve Uzay

8.Ünite Doğal Süreçler

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlen.

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 2.Değer.

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazı.

 

Genel Değerlendirme testleri

Fen Ve Teknoloji Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20

8.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Toplum Hayatı

1.Tema Toplum Hayatı

Sözcükte Anlam 1

Sözcükte Anlam 2

Sözcükte Anlam 3

Sözcükte Anlam 4

Deyimler Ve Atasözleri

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Ses Bilgisi 2

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Ses Bilgisi

Deyimler Ve Atasözleri Özdeyişl.

Yazım Kuralları

Sözcüklerde Çok Anlamlılık

Sözcükler Arasındaki Anlam İli.  Cümlede Anlam

Yazım Kuralları

Deyimler Ve Atasözleri

Deyimler Ve Atasözleri

Söz Gruplarında Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkis.

Sözcükte Anlam

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Noktalama İşaretleri

Metinde Anlam

Cümlede Anlam

1.Tema Toplum Hayatı

 

2.Tema Atatürk

2.Tema Atatürk

Cümle Çeşitleri

Anlatım Bozukluğu

Cümlede Anlam 1

Cümlede Anlam 2

Metinde Anlam

Paragrafta Anlam

İmla Kuralları

Cümle Bilgisi

Sözcük Türleri 1

Sözcük Türleri 2

Ses Bilgisi

Sözcükte Anlam

Kelimede Anlam

Ses Bilgisi

Paragrafta Anlam

Noktalama İşaretleri

Cümlede Anlam

Paragrafta Bilgisi

Sözcük Bilgisi

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Deyimler – Atasözleri – Özde.

Paragrafta Anlam

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Deyimler Ve Atasözleri Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

2.Tema Atatürk

 

3.Tema Millî Kültür

 3.Tema Milli Kültür

Anlatım Bozukluğu

Cümlenin Öğeleri 2

Cümlenin Öğeleri 1

Zarf Edat Ünlem Bağlaç

Tümcenin Ögeleri

Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozukluğu

İsim Tamlamalırı

Cümlede Anlam Bilgisi

Yapım Ve Çekim Ekleri

Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozuklukları

İsim Tamlamaları

Adlar İsim Bilgisi

Tümcede Yapı

Tümcede Anlam Bilgisi

Tümcede Anlam

Metinde Anlam Bilgisi

Cümlede Anlam

Cümle Türleri

Cümleye Hâkim Olan Duygu Kazanı.

Cümlenin İfade Ettiği Anlam Kaz.

Cümlede Anlam İlişkisi Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

3.Tema Millî Kültür

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

 

 

4.Tema Kişisel Gelişim

4.Tema Kişisel Gelişim

Fiilimsiler 3

Fiilimsiler 2

Fiiller 3

Fiiller 2

Fiiller 1

Zamirler

Sıfatlar 2

Yapım Ve Çekim Ekleri

Kök Ek Bilgisi

Sıfatlar

Fiilimsiler

Ek Fiil

Fiilde Kip

Ad Tamlamaları

Adlar İsimler

Sözcükte Yapı

Edebiyat Bilgileri

Fiil Çatısı

Cümlenin Öğeleri

 Sözcük Gruplarında Anlam

Fiilimsiler

Söz Sanatları

Parçada Yardımcı Düşünce

Parça İnceleme

Parçada Anlam

Parçada Ana Düşünceler

Anlatım Biçimleri Ve Düşüncey.

Parça Oluşturma

Noktalama İşaretleri

4.Tema Kişisel Gelişim

5.Tema Zaman Ve Mekan

5.Tema Zaman Ve Mekan

 Tümcenin Ögeleri

Belirteç

Adıllar

Tümce Bilgisi

Sözcükte Yapı

Eylem

İsim Bilgisi

Fiilde Yapı

Fiilde Çatı

Eylem Fiil Bilgisi

Edat Bağlaç Ünlem

Edatlar

Fiilde Çatı Kazanım

Fiilde Çatı Kazanım

Fiilde Çatı Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Ana Düşünce Konu Şiirde Ana Du.

Metin Türleri Kazanım

Metin Türleri Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Cümlenin Öğeleri

Filimsiler

Filimsiler

5.Tema Zaman Ve Mekan

 

6.Tema Güzel Sanatlar

6.Tema Güzel Sanatlar

Metin Türler

Cümle Türleri

Cümlenin Yapı Özellikleri

Cümlenin Ögeleri

Fiilde Çatı

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

Cümlede Anlam

Fiilimsiler

Söz Sanatları Kazanım

Söz Sanatları Kazanım

Söz Gruplarında Anlam Kazanım

Söz Gruplarında Anlam Kazanım

Anlatım Biçimleri Ve Düşüncey.

Parça Tamamlama Ve Oluşturma Kaz.

Soru Cevap Kazanım

Anlatıcı Hikâye Unsurları Kaza.

Yardımcı Düşünce Kazanım

Yapılarına Göre Cümleler Kazan.

İsim Cümlesi Fiil Cümlesi Kura.

Çok Anlamlılık Kazanım

Sözcükte Çok Anlamlılık Kazan.

Anlatım Bozukluğu Kazanım

Anlatım Bozukluğu Kazanım

Edebi Türler Ve Söz Sanatları

Sözcükte Anlam

Söz Sanatları

6.Tema Güzel Sanatlar

 

 

Genel Değerlendirme Testleri

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20

Genel Değerlendirme 21

Genel Değerlendirme 22

Genel Değerlendirme 23

Genel Değerlendirme 24

Genel Değerlendirme 25

Genel Değerlendirme 26

1 2 3 33