2. Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Konu Testleri

1.Tema Çocuk Dünyası

Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Sözcük Bilgisi

Cümle Bilgisi

2.Tema Konu Testleri

2.Tema Milli Mücadele ve Atatürk

Sesteş Sözcükler

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Okuma Anlama

3.Tema Konu Testleri

3.Tema Erdemler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Anlamdaş Sözcükler

Harf ve Hece

Ön adlar

4.Tema Konu Testleri

4.Tema Milli Kültürümüz

Sözcükte Anlam

Eş Sesli Sözcükler

Adların Yerine Kullanılan Sözcükler

Atasözleri ve Deyimler

5.Tema Konu Testleri

5.Tema Hayal Gücü ve Gizemler Değerlendirme

Sözcükleri Sıralama

Çoğul ve Tekil Adlar

Olayların Oluş Sırası

6.Tema Konu Testleri

6.Tema Vatandaşlık Bilinci

Eş Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Sıfatlar

5 N 1 K

7.Tema Konu Testleri

7.Tema Sağlık Ve Spor

Ses Bilgisi

Anlama Anlatım

Noktalama İşaretleri

İmla Kuralları

8.Tema Konu Testleri

8.Tema Bilim Ve Teknoloji

Metin Bilgisi

Kelimede Anlam

Okuduğunu Anlama

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam

Konu Testleri

Soru Ekinin Şazılışı

Virgül ve Kullanımı

Noktalama İşaretleri

Okuma Anlama

Kesme İşareti

Hecelere Ayırma

Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma

Eş Anlamlı Sözcükler

Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Alfabetik Sıralama

Zıt Anlamlı Sözcükler

Tümce Bilgisi

Sözlük Bilgisi

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Cümle Bilgisi