4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konur?
A) Konuşmayı sonuna kadar dinledik
B) Bu çalışmayı sana mı verecek
C) Spor yapmayı çok seven biridir
D) Neden böyle söylediğini anlayamadım
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) Bu saate kadar eve gelmedi mi?
B) Şimdiye kadar ne yaptın?
C) Anladım ki ben de yanılmışım?
D) Akşamları erken mi yatarsın?
Soru 3
“O” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirdir?
A) İnsan, o mesafeyi hesaplamaz mı?
B) Sonuçta o yanlışa düşmemeliydin.
C) Sinemada, o kalabalıkta, beni görmüş.
D) O bir zamanlar buranın hükümdarıydı.
Soru 4
“Doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız, eksiksiz” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bir noktadan sınırsız doğru geçer.
B) Küçük çocuk, eve doğru koşarak gitti.
C) O her zaman ödevini doğru yapar.
D) Onun doğruyu söylediğinden eminim.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım yoktur?
A) Zeytinin en çok yetiştiği bölge Ege’dir.
B) Akşam izlediğim film çok heyecanlıydı.
C) Alfabemizde 29 harf vardır.
D) Pazar günü mahalle maçımız var.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım yoktur?
A) En iyi tatil, deniz kıyısında yapılan tatildir.
B) Ordu fındığı nefis bir tada sahiptir.
C) Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldığında 21 yaşındaydı.
D) İyi bir romancı aynı zamandı şairdir.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?
A) Sınıftaki öğrenciler dışarı çıkmasın.
B) Elinde ki çantayı yavaşça bıraktı.
C) Ankara’dan geldim ki sizi göreyim.
D) Sen ki dünyalara bedelsin.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kesinlik” söz konusudur?
A) Eminim ki bu gece burada kalacak.
B) Sanırım yarın akşam buraya gelecek.
C) Geç geldiğine göre bir mazereti olabilir.
D) Galiba bizimle gezmek istemiyor.
Soru 9
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) yüz
B) bin
C) yaz
D) sor
Soru 10
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında son harfi yumuşamaz?
A) Hesap
B) Park
C) Çorap
D) Ocak
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin eylemi henüz gerçekleşmiştir?
A) Önümüzdeki gün erken gelmeye çalışacağım.
B) Yarına babam eve gelir.
C) Bu akşam bize misafir geliyor.
D) Annem bana yeni bir ayakkabı almış.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır?
A) Yorgun olduğu için işi erken bıraktı.
B) Seni ziyaret edemedim, çünkü hastaydım.
C) Yola çıkmak için erken yattı.
D) Yağmurun yağmasıyla herkes içeri kaçıştı.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ışık” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Camdan yansıyan ışık gözlerimi kamaştırdı.
B) Sanatçımız, edebiyatımızın vazgeçilmez ışıklarından biridir.
C) Bugünkü dersimizde ışık konusunu işleyeceğiz.
D) İçeri girer girmez ışığı etrafı kapladı.
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde “da, de” nin yazı¬mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Önce peki dedi, sonrada vazgeçti.
B) Bahar aylarında buralara gezici sirkler gelir.
C) Tren garında resim sergisi açılacakmış.
D) Bugün evde değilsiniz diye size uğramadık.
Soru 15
”seyrek” sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) çok
B) sık
C) az
D) dar
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisinde varlığı niteleyen bir sözcük yoktur?
A) Bahçesinde sarı gül yoktu.
B) Çiçeklerin hepsi baharda açar.
C) Büyük kapıdan içeriye girdik.
D) Konu başlıklarını kırmızı kalemle yazıyor.
Soru 17
“İnsanın sevinçli ve mutlu günlerinde çok dostu olur.Fakat zor günlerde dost kalmak, üzüntüleri paylaşmak özveri gerektirir. İşte bu özveriyi gösterenler gerçek dostlardır.”
Paragrafında anlatılan düşünceye aşağıdaki atasözlerindenhangisi uygundur?
A) Dost başa, düşman ayağa bakar
B) Dostun attığı taş baş yarmaz.
C) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
D) Dost kara günde belli olur.
Soru 18
“Genellikle çok konuşan insanlar, kimi zaman birtakım sözleri hiç düşünmeden söyledikleri için saçmalarlar. Saçmaladıklarını, söz ağızdan çıktıktan sonra fark ettikleri için düzeltmeye çalışmaları daha da batırır onları, lafı nasıl toparlayacaklarını, nereye bağlayacaklarını bilemezler.”
Paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düşünmeden konuşan insanlar sevilmez.
B) Hata yapınca düzeltmek için uğraşma¬mak gerekir.
C) Çok konuşan insanlar sık sık hata yaparlar ve bunu düzeltemezler.
D) Hata yapınca düzeltilemez.
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt ) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Atalarımız can çıkar huy çıkmaz demişler.
B) Ahmet gide gele her yeri tanıdı.
C) Damla demet demet çiçekler gönderdi.
D) Kader ezile büzüle yanına yaklaştı.
Soru 20
“ Olmak ” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde yetişmek anlamında kullanılmıştır ?
A) Meyveler daha olmadı.
B) Hastalarımız iyi oldu.
C) İnsan sabırlı olmalı.
D) Birden sınıfta sessizlik oldu.

4.Sınıf Türkçe 1.Tema Birey Ve Toplum Testi

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
İçimizdeki en büyük güzellik sevgidir. Sevgi bir havai fişeğe benzer. Bırakın yüreğinizdeki havai fişekler göklere yükselsin ve oralarda patlayarak binbir renkte, binbir pırıltıyla binbir yere insin. Sevmekten korkmayın, sevdikçe dünyamız renklenecek, yalnızlık nedir bilmeyeceksiniz. Sadece aile bireylerini ve arkadaşları sevmek yetmez. İnsanları sevin, hayvanları sevin, çiçekleri, doğayı sevin. Çocukları, yaşlıları, müziği, tüm sanatları sevin. İpek ONGUN 1, 2 ve 3. sorular yukarıdaki metinle ilgilidir. Metni okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız. Metinde aşağıdaki düşüncelerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Dünyadaki tüm güzellikleri sevmek gerekir: insanları, doğayı, hayvanları, müziği vb.
B) İnsanlar sevgi ile kucaklaşırsa yeryüzünde hiç kimse birbirine kötü davranmaz.
C) Sevgi, kişinin dünyasını renklendirir ve yalnızlığını ortadan kaldırır.
D) Kişi, aile bireyleri ve arkadaşlarını sevmekle yetinmemelidir.
Soru 2
Metinde sevgi neye benzetilmektedir?
A) Güneşe
B) Uçan renkli balonlara
C) Havai fişeğe
D) Mavi gökyüzüne
Soru 3
Metnin ana fikrini açık olarak veren cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişi sevmekten korkmamalıdır.
B) Havai fişeklere benzeyen sevgi, dünyamızı aydınlatır.
C) İnsan için en büyük güzellik sevgidir.
D) Kişi sadece aile bireylerini sevmekle yetinmemelidir.
Soru 4
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) ata sözü
B) lavabo
C) tiren
D) dayire
Soru 5
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, alfabetik sıralamada baştan üçüncü sırada yer alır?
A) çadır
B) çorba
C) çakıl
D) çakır
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Sevgi dolu şiirler yazdı.
B) Annesinden büyük bir şefkat gördü.
C) Geç geldiği için derse yetişemedi.
D) İçeriye girer girmez kardeşini gördü.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerde, koyu yazılı kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır?
A) Elindeki kitabı sessizce okumaya başladı.
B) Ayağına yırtık bir çorap giymişti.
C) Ayağında burnu aşınmış eski bir ayakkabı vardı.
D) Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılı kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A) Bu kadar çok uçan kaz görmemiştim.
B) Sana böyle bir durum için söz veremem.
C) Bahçeden bana en güzel gülü uzattı.
D) Evvel zaman içinde fakir bir kız varmış.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” nin yazılışında yanlışlık yapılmıştır?
A) Hakanların nerede oturduğunu biliyor musun?
B) Yediğimiz yemek lezzetli mi lezzetliydi.
C) Bu olaydan senin haberin yokmuydu?
D) Misafirler geldi mi?
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Onu çok sevdiği için isteklerini hemen yapıyordu.
B) Benim de buradan gitmemi istiyordu çünkü okumamı istiyordu.
C) Kapıdan çıkar çıkmaz müthiş bir uluma sesi havayı inletti.
D) Hava çok soğuk olduğundan dolayı dışarıda kalamazdı.
Soru 11
“tehlike” kelimesine hangi ek getirildiğinde kelimenin anlamı olumsuz olur?
A) –lik
B) –siz
C) –li
D) –ci
Soru 12
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde mecaz anlamlı kelime vardır?
A) Heyecandan yüreğim çarpmaya başladı.
B) Bu yaz çok sıcak geçti.
C) Bunu bana babam armağan etti.
D) Güzel bir masal yazmış.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Kalemini bulamayınca oturup ağladı.
B) Ağaçların arasında kayboldu.
C) Sıkıntıdan dışarı çıkmıyor.
D) Öğretmeninin üzdüğü için özür diledi.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel yargı içerir?
A) Bizim köyde çok güzel piknik yerleri var.
B) Sabah erkenden okula gittim.
C) Hepimiz okulun önünde bekledik.
D) Geçtiğimiz yaz tatilinde amcamlarla Çorum’u gezdik.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Kar çok yağdığından dolayı yollar kapanmış.
B) Uyanamadığı için servisi kaçırmış.
C) Sedat maça gelmeyecek çünkü dizi ağrıyormuş.
D) Ben senden daha fazla kitap okudum.
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sebep-sonuç ilişkisi kurmaya yarayan ifadelerden bir değildir?
A) Bunun sonucunda
B) Bu nedenle
C) İçin
D) Fakat
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargı içerir?
A) Piknikten herkes çok memnun kalmış.
B) Şiş kebabın tadına doyum olmaz.
C) Maç bitince futbolcular soyunma odasına gitti.
D) Herkes, Uzun Göl’ü mutlaka görmeli.
Soru 18
Aşağıdaki kelimelerden hangisine “-lık” eki getirildiğinde anlamlı bir kelime oluşmaz?
A) Mutlu
B) Sevgi
C) Öğrenci
D) İyi
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargı içerir?
A) Seyhan ve Ceyhan nehirlerimiz Akdeniz’e dökülür.
B) Çukurova, ülkemizin en verimli ovalarından biridir.
C) Ülkemizde hava sıcaklıkları ilkbaharda artmaya başlar.
D) Ömer çok güzel konuşur.
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?
A) Ebru, diğer arkadaşlarından daha çalışkan bir öğrencidir.
B) Onun bu şımarıklığı beni çok üzüyor.
C) Ah seni bir yakalasam…
D) Kitapların raflarda okunmadan durması beni üzüyor.

Eş Sesli Sözcükler

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
“Dolu” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Dün yine dolu yağdı.
B) Dolu, ağaçlara zarar verdi.
C) Dolu, evin camlarını kırmış.
D) Sokaklar insan doluydu.
Soru 2
“Yaşlı kadınlar çayın kenarında yün yıkıyorlardı.” cümlesinde kaçıncı kelimeler eş seslidir?
A) iki – dört
B) beş – altı
C) bir-üç
D) üç – altı
Soru 3
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) yol
B) yüz
C) yat
D) yap
Soru 4
‘’ yüz ‘’ kelimesi hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Senin yüzün bana tanıdık geliyor
B) Yüzümde şişlikler oluştu
C) Denizin ortasına doğru yüzdüm
D) Top yüzüme doğru çarptı
Soru 5
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ‘’ yaz ‘’ sözcüğü ‘’ Yazın tatile gittik.’’ Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır.
A) Bana ara sıra mektup yaz
B) Tabeladaki yazı okunmuyor
C) Denize gitmek için yazı bekle
D) Okuduklarını deftere yaz
Soru 6
Kırmızı gülü çok severim
Gül kapıya bakar mısın?
Gülün yapraklarını koparma
Bebek çok tatlı gülüyor
‘’ Gül ‘’ sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 3
B) 2
C) 4
D) 1
Soru 7
‘’ Evimizin kirası bin liradır’’ cümlesinde eş sesli kelime hangisidir?
A) ev
B) bin
C) kira
D) lira
Soru 8
Bu yol çok uzun
Hangi numaralı kelime eş seslidir?
A) Bu
B) yol
C) çok
D) uzun
Soru 9
-Kahvaltı için biraz ceviz kırmalısın
-Gezide bir sürü kır çiçeği topladım
-Polis kır saçlı bir suçlu arıyordu
Yukarıdaki cümlelerde farklı anlamlarda kullanılan eş sesli sözcük hangisidir?
A) piknik
B) çiçek
C) kır
D) kişi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir?
A) kaz
B) sıra
C) bağ
D) burun

Deyimler

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
“Çok acıkmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aç gözlü
B) Çile çekmek
C) Açmaza düşmek
D) Karnı zil çalmak
Soru 2
“Hapı yutmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasta olunca hapı yutmak
B) İğneden korktuğundan hapı yutmak
C) Kötü duruma düşmek
D) Hapı sevmek
Soru 3
“Anlayışlılığı, çalışkanlığı, becerikliliği ile büyüğünün sevgi ve güvenini kazanmak” anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kafasına koyma
B) Gözünde olmamak
C) Kafaya takmak
D) Gözüne girmek
Soru 4
Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok iyi dinlemek” anlamı taşır?
A) Kulağı çınlamak
B) Kulak kabartmak
C) Can kulağıyla dinlemek
D) Kulağına koymak
Soru 5
“Onunla kafa buldu.” cümlesindeki “kafa buldu” deyiminin anlamı hangisidir?
A) Sevinmek
B) Utanmak
C) Alay etmek
D) Çok üzülmek
Soru 6
“Bir şeyin fazla üstüne düşmemelidir.” tümcesinde “üstüne düşmek” deyiminin anlamına uygun seçenek hangisidir?
A) Gereğinden çok ilgilenmek
B) Uzun uzun söz etmek
C) Endişeye kapılmak
D) Arkasından gitmek
Soru 7
“Can atmak” deyimi hangi anlama gelmektedir?
A) Çok yorulmak
B) Çok istekli olmak
C) Sevmek
D) Önemli olmak
Soru 8
“Sesini çıkarmaksızın her türlü acıya katlanmak” anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Bağrı yanık
B) Bağrına taş basmak
C) Bağrı yufka
D) Bağrına basmak
Soru 9
“Gözü yükseklerde olmak” deyimini hangisi açıklar?
A) Devamlı yükseklere bakmak
B) Yüksek yerlere tırmanmak
C) Daha üstün duruma gelmeyi amaçlamak
D) Çevreyi çok dikkatli gözlemek
Soru 10
“Tepeden bakmak” deyiminin anlamını aşağıdakilerden hangisi karşılar?
A) Alçak gönüllü davranmak
B) Birdenbire öfkelenmek
C) Etrafına çok dikkat etmek
D) Kendini karşısındakinden üstün görmek

İsmin Halleri

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Hangi atasözünde isimler yalın hâldedir?
A) Armudu soy da ye, elmayı say da ye.
B) Yularsız ata binilmez.
C) Ateş düştüğü yeri yakar.
D) Boş torba ile at tutulmaz.
Soru 2
Yürüyorum adım adım
Koşuyorum işte bakın
Hedef uzak değil yakın
Orada, Ata’m gösteriyor.
Bu dörtlükte isim hal eklerinden hangisi kullanılmış?
A) –i
B) –den
C) –de
D) –e
Soru 3
“Yaşlı ağacın altında oyun oynamayı özledim.”
Cümlesinde hangi isim hal ekleri kullanılmıştır?
A) –i ,-de
B) -in, -de, -i
C) -li ,- in,-de,-i
D) -de,-i
Soru 4
Hangi kelime ismin –den halinde bulunmaktadır?
A) Bahçeye
B) Sandalye
C) Sokaktan
D) Okulda
Soru 5
“ Dost başa düşman ayağa bakar.”
Atasözünde altı çizili kelimeler adın hangi durumundadır?
A) Yalın hali
B) Belirtme hali
C) Yönelme hali
D) Bulunma hali
Soru 6
“Atatürk ulusuna yeni ufuklar açmıştı.”
Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) –den eki almış ad
B) çoğul ad
C) –e eki almış ad
D) özel ad
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılı kelimelerden hangisi adın “-e” hali durumundadır?
A) Karşıya yaya geçidinden geçerim.
B) Dondurmaya hiç dayanamam.
C) Güzelce uyudum.
D) İlçe, köyden büyüktür.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Ayrılma hali eki” yoktur?
A) Kedi ağaçtan atladı ve caddeye koştu.
B) Havluyu verir misin ?
C) Ortega, Fenerbahçe’ den ayrıldı.
D) Murat’ tan telefonu isteyeceğim.
Soru 9
Aşağıdaki isimlerden hangisi hal eki almamıştır?
A) Sınıftan
B) Masaya
C) Tahta
D) Okulda
Soru 10
“Kayalıkta” sözcüğü ismin hangi halindedir?
A) -i hali
B) -den hali
C) -e hali
D) -de hali

Zıt Anlamlı Sözcükler

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “dalmak” sözcüğünün zıt anlamlısıdır?
A) batmak
B) girmek
C) atlamak
D) çıkmak
Soru 2
“Taze” sözcüğünün karşıt anlamlısı hangi sözcüktür?
A) Eski
B) Yeni
C) Bayat
D) Kuru
Soru 3
Sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlı değildir?
A) İleri-geri
B) Uzun-kısa
C) Barış-savaş
D) Konuk-misafir
Soru 4
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur?
A) Büyük balık ,küçük balığı yutar.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) Üzüm üzüme baka baka kararır.
D) Az tamah ,çok zarar getirir.
Soru 5
“ AÇIK” sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcük hangi cümlede kullanılmıştır?
A) Gökyüzünü kara bulutlar kaplamıştı.
B) Kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu.
C) Bu saatte sadece nöbetçi eczaneler açık olur.
D) Dükkanın kapıları kapanmıştı.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Deniz kenarından irili ufaklı taşlar topladık.
B) Lunaparktaki oyuncakları çok sevdim.
C) Kalabalığın gürültüsünden başım ağrıdı.
D) Hasta olduğum için ilaç içiyorum.
Soru 7
“GEL” sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir?
A) yürü
B) git
C) gelme
D) ilerle
Soru 8
Sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlıdır?
A) konuk-misafir
B) ince-kalın
C) hikaye-öykü
D) faydalı-yararlı
Soru 9
Hangi ikili zıt anlamlıdır?
A) cesur-yürekli
B) cesur-atak
C) cesur-korkak
D) cesur-yiğit
Soru 10
Hangi ikili zıt anlamlı değildir?
A) Islak – kuru
B) aydınlık – karanlık
C) geniş – dar
D) leziz – nefis

Sözlük Sırası

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret” kelimesinden önce gelir?
A) zümre
B) ziyaretçi
C) zurna
D) ziyafet
Soru 2
“liman – limon – lale . leylak” kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda sondan ikinci kelime hangisi olur?
A) lale
B) lale
C) liman
D) limon
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
A) yatak
B) yatık
C) yatalak
D) yatır
Soru 4
“Sinema – soğuk . ……………… . sünger”
Aşağıdakilerden hangisini noktalı yere yazarsak sözlük sırasını bozmadan tamamlamış oluruz?
A) sarı
B) soba
C) söğüt
D) süper
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre yanlış sıralanmıştır?
A) merdiven – mor – mutlu – mübarek
B) cazip – cevap – cilve – Cuma
C) fakir – fikir – feda – füze
D) takı – tel – telefon – teyp
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi “tepelik” kelimesinden sonra gelir?
A) tepelikli
B) tepeli
C) tepe
D) teneke
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasında baştan ikinci sırada yer alır?
A) Su
B) Sel
C) Set
D) Sal
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasında baştan üçüncü sırada yer alır?
A) Makas
B) Maşa
C) Tencere
D) Dere
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasında baştan dördüncü sırada yer alır?
A) Gemi
B) Geçit
C) Gerçek
D) Geniş
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasında ” Nene ” sözcüğünden sonra gelir?
A) Yazı
B) Kazı
C) Nane
D) Nezle

Eş Anlamlı Sözcükler

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
‘’ Yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan sözcüklere …………………… sözcükler denir.’’
Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) Karşıt anlamlı
B) Sesteş
C) Yakın anlamlı
D) Eş anlamlı
Soru 2
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?
A) konuk-misafir
B) kelime-sözcük
C) ileri-geri
D) ak-beyaz
Soru 3
‘’ Hakikat ‘’ sözcüğünün eş anlamlısı hangi kelimedir?
A) Yalan
B) Sonuç
C) Hakim
D) Gerçek
Soru 4
‘’Eşyalarımızı valize tıka basa doldurduk.’’ Cümlesinde ‘’valiz’’ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) kutu
B) cüzdan
C) bavul
D) sepet
Soru 5
‘’ Usanmak ‘’ sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?
A) Çok çalıştım ve çok yoruldum
B) Uzun zamandır yalnızım
C) Hep aynı kitabı okumaktan bıktım
D) O oyuncak bozuk çıktı
Soru 6
Ağlamaktan gözlerin kızarmıştı akları,
Büyük yas karartmıştı kırmızı bayrakların
Yukarıdaki dizede geçen hangi kelimenin eş anlamlısı doğru verilmiştir?
A) ak-beyaz
B) ağlamak-gülmek
C) büyük-küçük
D) yas-sevinç
Soru 7
‘’ Belleğimde o kadar çok kötü hatıralar var ki’’ cümlesinde koyu yazılı sözcüğün eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?
A) Baş
B) Hafıza
C) Beden
D) Hayal
Soru 8
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) ileri-geri
B) uzak-ırak
C) eski-yeni
D) faydalı-zararlı
Soru 9
‘’ Başka bir işiniz var mı ? ‘’ tümcesinde koyu yazılı sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisini kullanırsak cümlenin anlamı bozulmaz?
A) görüşünüz
B) kaleminiz
C) uğraşınız
D) düşünceniz
Soru 10
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?
A) uzun-kısa
B) doğru-yanlış
C) hafif-ağır
D) hayal-rüya

4.Sınıf Türkçe 2.Tema: Atatürk Testi

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Atatürk’ün özel kütüphanesindeki kitaplarının sayısı 4289’dur. Süreli yayınlar dışında bunların değişik bilim dallarındaki dağılımı da onun geniş bir yelpazede bilgi edinmek ve sürekli yenilenmek istediğini göstermektedir. Atatürk’ün kütüphanesinde 194’ü işaretli, 9’u notlu ve 101’i işaretli-notlu olmak üzere, 304 işaretlenmiş kitap bulunmaktadır. Bu kitaplardan 192’si Fransızca, 91’i Türkçe, 9’u İngilizce ve 12’si Almanca başta olmak üzere diğer yabancı dillerde basılmıştır. Fransızca kitapların çoğu yalnızca işaretlenmiş iken, Türkçe kitaplarda notlu ve işaretli kitap sayısının daha çok olduğu görülmektedir. Kütüphanede bulunan kitaplar; eğitim, ders kitapları, psikoloji, Türk tiyatrosu, dil bilimi, biyografi, kamu yönetimi, din, felsefe sistemleri, metafizik, estetik, kütüphanecilik, heykeltıraşlık, müzik, güzel sanatlar, Türk romanı ve hikâyesi, edebiyat tarihi gibi birçok konuyu kapsamaktadır. Atatürk’ün kütüphanesinde imzalı hediye kitapların varlığı da dikkat çekmektedir. Yabancı devlet adamları ile İsmet Paşa ve Fevzi Paşa’nın da Atatürk’e hediye ettiği kitaplar, kütüphanede yer almaktadır. Aşağıda verilen 1 , 2 ,3 ve 4. soruları yukarıda verilen metne göre cevaplayınız. Yukarıda verilen metne bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Atatürk bilgi edinmek ve sürekli yenilenmek için kitap okumaktan hiçbir zaman vazgeçmemiştir.
B) Atatürk’ün kütüphanesinde farklı dillerde yazılmış kitaplar bulunmaktadır.
C) Atatürk belirli konulardaki kitapları okumayı tercih etmiştir.
D) Atatürk’ün okuma tutkusu yabancı devlet adamları ve yakın arkadaşları tarafından da bilinmektedir.
Soru 2
Yukarıda verilen metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atatürk ile Okuma Üzerine
B) Atatürk’ün Okuma Tutkusu
C) Her Yönüyle Atatürk
D) Bilim Adamı Atatürk
Soru 3
Verilen metinde Atatürk’ün hangi özellikleri vurgulanmaktadır?
A) Eğitimci-Lider
B) Aydın-Çok Yönlü
C) Gerçekçi-İleri Görüşlü
D) Barışçı-Vatansever
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi verilen metnin sonuç cümlesi olamaz?
A) Bundan dolayı Atatürk’ün kitaplara olan tutkusu sır olarak kalmıştır.
B) Hediye edilen bu kitaplar günümüzde özenle korunmaktadır.
C) Atatürk, hediye edilen bu kitaplar için kütüphanesinde ayrı bir bölüm oluşturmuştur
D) Hatta Atatürk bu kitapların birçoğunu okumuş ve okudukları ile ilgili notlar almıştır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur?
A) Hayret! Bugün erken gelmişsin.
B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C) Bu yıl, benim için daha güzel geçti.
D) Onun arabası var ama eskiymiş.
Soru 6
‘Sınav’ kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Bugün matematik dersinde yazılı olduk.
B) Sınıflar arası yarışmada birinci olduk.
C) İmtihanda bütün soruları cevapladı.
D) Her akşam mutlaka test çözerim.
Soru 7
“Türkiye’de 81 il vardır.” cümlesindeki koyu yazılı sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Ülkemizin anakentlerinde yaşamak oldukça güçtür.
B) Tabelalardan kent merkezine geldiğimizi anladık.
C) Şehir ve insan arasında var oluştan itibaren bir etkileşim vardır.
D) Konya vilayeti turistik bakımdan önemlidir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinde ‘gelecek’ kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?
A) “Ey Türk istikbalinin evladı!”
B) Meslek sahibi olmak için çalışmalısın.
C) Geçmişte çok hatalarım oldu.
D) Okulumuzda yarın gösteri yapılacak.
Soru 9
“İşte, bu durum ve koşullar içinde bile vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda bulunmaktadır!” Aşağıdaki kelimelerden hangisi, paragrafta verilen koyu yazılı kelimelerden birinin eş anlamlısı değildir?
A) görev
B) güç
C) soylu
D) gelecek
Soru 10
“Doğu-Batı” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) kurak-sulak
B) uygar-medeni
C) savaş-barış
D) kötümser-iyimser
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerden hangisi söyleyenin kişisel düşüncesini (öznel bir yargı) içermemektedir?
A) Gezdiğimiz sergi çok güzeldi.
B) Yemeğe fazla tuz koymuşsun.
C) İskeletimiz vücudun dik durmasını sağlar.
D) Elbisenin dikimini hiç beğenmedim.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?
A) Annesinin söyledikleri hoşuna gitmeyince üzüldü.
B) Şairin son şiir kitabı 2003’te yayımlandı.
C) Şair, duygularını çok iyi anlatamamış.
D) Bugün hava çok güzeldi.
Soru 13
Atatürk ( ) son sözü söyler ( ) ( ) Biz Türkler ( )bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa simge olmuş bir milletiz ( ) Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangi yazılmalıdır?
A) (,),(:),(,),(,),(.)
B) (:),(:),(.),(,),(!)
C) (:),(!),(.),(,),(.)
D) (,),(:),(-),(,),(.)
Soru 14
Atatürk’ün şu sözü çok hoşuma gider. Diyor ki; “Geçmişi ne kadar çok unutursak, geleceği korumak o kadar zor olur.”Yukarıdaki sözüyle Atatürk neyi vurgulamak istemektedir?
A) Geçmişini bilmenin önemini
B) Geleceği korumanın önemini
C) Geçmişini bilmenin zorluğunu
D) Geleceği korumanın zorluğunu
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcükte hatalı kısaltma yapılmıştır?
A) Prof. Dr. Kevser Su, dün bir açıklama yaptı.
B) Meclis Başkanı, TBMM’nin açılışında konuştu.
C) Kavaklıdere İ.Ö. Okulunda okuyorum.
D) Muhsin Ertuğrul Mah.nde oturuyorum.
Soru 16
Silgiyi Selin’den aldım. Örnekte koyu yazılı sözcükte olduğu gibi -de/-den/-i/-e hâl ekleri sözcüğe bitişik yazılır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Aradığım kitabı kütüphanede buldum.
B) Dün Şermin’i parkta gördüm.
C) Şermin de bayram da bize gelecekmiş.
D) Yarın akşam Samsun’a gideceğiz.
Soru 17
‘Ahlak kuralları, bireylerin toplumda ilişkilerini düzenler.’ cümlesinde hece sayısı en fazla olan kelime hangisidir?
A) kuralları
B) ilişkilerini
C) toplumsal
D) bireylerin
Soru 18
‘kopmak’ kelimesin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Sınıfta gürültü koparmanın anlamı yok.
B) Akşama kadar yük taşımaktan kollarım koptu.
C) Mustafa ile ilişkilerimiz koptu.
D) Çamaşır astığımız ip kopmuş.
Soru 19
Koyu yazılı kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A. Kardeşimin rengi solmuştu. B. Solyanı ağrıyordu. C. Bahçenin sol tarafına iki fidan dikelim. D. Adam sola doğru hızla döndü.
A) Bahçenin sol tarafına iki fidan dikelim.
B) Sol yanı ağrıyordu.
C) Kardeşimin rengi solmuştu.
D) Adam sola doğru hızla döndü.
Soru 20
Hafif bir rüzgâr eşliğinde kıyıyı okşayan dalgalar, tatlı bir müziği andırıyor. Köprüden geçen araçların gürültüsü bu melodiyi bozuyor. Dalgalar kıyıya vurdukça etrafa deniz kokusu yayılıyor. Yukarıdaki paragrafta hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir?
A) görme
B) tatma
C) işitme
D) koklama

-Mi Ekinin Yazımı

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-mi” ekinin yazılışında hata yapılmıştır?
A) Benim okula geldiğimi bilmiyor muydu?
B) Soruları zor mu buldunuz ?
C) Yanına geleyimmi gelmeyeyimmi bilmiyorum.
D) Güneş miydi o yanında yürüyen?
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mi” ekinin yazılışı ile ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Bizimle parka gelecek misin , gelmeyecek misin ?
B) Sınıfımızdaki tebeşirler bitmedi mi daha?
C) Evde gazete okumuyor musun?
D) Oyuncağımı almışmıydın?
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Uzun mu uzun bir yol…
B) Sanırım gelemem mi, demiş.
C) Oğlum da oğlum, diye mi ağladı?
D) Kardeşini sev miyor musun?
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mi” ekinin yazılışı ile ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Yarın okula gelir mi gelmez mi bilinmez.
B) Ders çalışmayı sevmediği mimi sanıyorsunuz?
C) Beşiktaş yinemi yenilmiş?
D) Ayçayı mı soruyordu öğretmeni?
Soru 5
Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Ahmet demi gelmek istiyor?
B) Ahmet’de mi kızamık olmuş?
C) Ahmet te mi okula gelmemiş?
D) Ahmet de mi sınava girmemiş?
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mi” ekinin yazılışı ile ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Bir bardak su verir misin?
B) Hemen gidiyor musun?
C) Hey, çocuk, buraya bakar mı sın?
D) Bu dükkana ben bak mıyorum.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Sınıfını geçtimi ona bilgisayar alacağım.
B) Çocuklarla mı kalacaksın?
C) Soğuk mu soğuk bir su çıkar bu dağdan.
D) Ev mi araba mı istiyor?
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” yanlış yazılmıştır?
A) Anladın mı her soruyu yaparsın.
B) Tatlı mı tatlı çocuklar var.
C) Sen gel miyormusun?
D) Okula mı gidiyor?
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” yanlış yazılmıştır?
A) Sen onu dinledin mi?
B) Güzel mi güzel bir çocuktu.
C) Kızı mı oğlu mu bakıyor?
D) Ben sevdimmi tam severim, dedi.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımı yanlıştır?
A) Okula gitmiyor muydunuz?
B) Topu kalelere sen mi yolladın?
C) Sorunların bitmiyormuydu?
D) Ağladı mı yer gök inler.

1 2 3 50