5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Yazılı

5. Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

Online Çöz

 

Soru 1
”Bir milleti ayakta tutan, insanları anlaştıran, küsleri barıştıran en büyük güç dildir.” Cümleye göre bir milleti ayakta tutan en büyük güç nedir?
A
sanat
B
vatan
C
birlik
D
dil
Soru 2
Aşağıdaki kelimlerden hangisinde farklı bir ses olayı vardır?
A
dolapta
B
sancağı
C
kaşığa
D
gömleğe
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A
Yapılan iyilikler, aradan uzun yıllar geçse de unutulmaz.
B
Onları görünce sinirlerim bozuldu.
C
Ali’nin gömleğine çay dökülmüş.
D
İnsanlar birbirlerine iyilikte bulunmalıdır.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
A
Hasattan sonra tarladaki buğday saplarını ateşe verdiler.
B
Öğrencilerden bazıları iyi güreşiyor.
C
Onunla görüşmemiz iyi oldu.
D
Bütün insanlar birbirine benzer.
Soru 5
Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hem yapım eki, hem çekim eki vardır?
A
Kapıcılar
B
Tuzluk
C
Eşekler
D
Kitapçı
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A
Tekerleğin altında kaldı kedi.
B
Manavdan 1 kilo dut almış.
C
İki saat sonra göle altı kuş geldi.
D
Yemekler çok lezzetli görünüyor.
Soru 7
Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi cümle değildir?
A
Ali bize geldi
B
Ağlaştık
C
Kazmalar
D
Mektuplaştık
Soru 8
”ileri” sözcüğü, hangi tümcede “mecaz” anlamda kullanılmıştır?
A
Bu sözlerle çok ileri gitti.
B
Öğretmenini görünce ileri doğru koştu.
C
Şu masayı biraz daha ileri çekebilir misin?
D
Balık tutabilmek için ilerdeki iskele daha uygun.
Soru 9
Aşağıdaki kelimelerden hangi ikisi zıt anlamlıdır?
A
acı-ekşi
B
eş-dost
C
süt-peynir
D
az-çok
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismi niteleyen bir sözcük (sıfat) yoktur?
A
Küçük insanlar kenara çekilmiş.
B
Orada derin uçurumlar var.
C
Tekneye büyük balık çarpmış.
D
Avcılar avlanmaya çıktı.
Soru 11
”Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözüne anlamca en yakın atasözü hangisidir?

A
Bal bal demekle ağız ballanmaz.
B
Kurt dumanlı havayı sever.
C
İtle yatan bitle kalkar.
D
Sakla samanı gelir zamanı.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?
A
Ayağı kayınca birden yere düştü.
B
Sınıfa renkli tebeşir getirir misin?
C
Yol kenarındaki karlar eridi.
D
Bana sadece o, sıcak davranıyor.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı anlam vardır?
A
Bazı insanlar için düşünmek boş iştir.
B
Gürültüden kulaklarım patladı.
C
Oturduğumuz mahallenin sokakları onarıldı.
D
Suçlular iki gün içinde yakalandı.
Soru 14
Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ünlü düşmesi olur?
A
kulak
B
çocuk
C
oğul
D
kabak
Soru 15
Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ince ünlü yoktur?
A
Bu yaz bize gelecekler.
B
Hemen şu odunları kır.
C
Yağmur nasıl oluşmaktadır?
D
Kimse bu çocuklarla başa çıkamıyor.
Soru 16
Hangi tümcede karşılaştırma yapılmıştır?
A
Bu şeftaliden yemelisin.
B
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C
Annem de babam gibi çok çalışkandır.
D
Ne yapacağına karar verememişti.
Soru 17
Yazılışları bir, anlamları çok farklı kelimelere ne ad verilir?
A
eş anlamlı
B
sesteş
C
zıt anlamlı
D
türemiş
Soru 18
Aşağıdakilerin hangisinde bulunan sözcüklerin tümü soyut anlamlıdır?
A
Beden, Sağlık, Elektrik, Nem
B
Ay, Bulut, Güneş, Ses
C
Üzüntü, Ümit, Korku, Sevinç
D
Yağmur, Yıldırım, Irmak, Buhar
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz gerçekleşmemiştir?
A
Dede, torunlarına hediyeler almış.
B
Halamlar, iki gün bizde kaldı.
C
Yemek salonumuz önümüzdeki hafta açılacak.
D
Oturduğumuz evin duvarları onarıldı.
Soru 20
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumundadır?
A
kirli
B
sepet
C
odada
D
kalmış

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı

5. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı

Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamında kullanılmıştır?
A
Odunları, kırılması için istif etmişler.
B
Yemek pişti, buyurun.
C
Bu tür olayları benim yüreğim götürmez.
D
Açları doyurmak için onlara iş bulmak gerekir.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
A
Burnundan kan geldi.
B
Yaptığı iyilikleri burnundan getirmişti.
C
Her şeye burnunu sokardı.
D
Adeta burnundan soluyordu.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde nesnel ifade kullanılmıştır?
A
Operayı en güzel italyanlar okur.
B
Anne,baba ve çoçuklar bir aile oluşturur.
C
Voleybol en faydalı spordur.
D
Babam en çok sevdiği köy kuşkonağıdır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinde öznel ifade kullanılmıştır?
A
İstanbul en çok nufusu olan ilimizdir.
B
Bayramın amaçlarından birisi de akrabaları ziyaret etmektir.
C
Ben şiir yazmayı severim.
D
Ormanlar,şehrimizin nefes almasını sağlayan akciğerleridir.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kelime kullanılmamıştır?
A
Perde kapanmadan seyirciler ayağa kalktılar.
B
Verilen cümlede sıfatları bulunuz.
C
Hakem maçta penaltı vermeliydi.
D
Geniş iş imkânları sağladı.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma yapılmamıştır?
A
Sinemada gülmekten öldük.
B
Dünya kadar ödevim var.
C
Doğum gününde pasta yaptırmış.
D
Onu destekleyen dağ gibi babası var.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A
Fazla ışık gözlerime dokunduğundan perdeyi kapattım.
B
Kardeşi iyileşsin diye Allah’a dua ediyor.
C
Yoksulluktan kurtulmak için şehre göç etmiş.
D
Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “de” yanlış yazılmıştır?
A
Bu caddede bizim evimiz var.
B
Benim ödevimi de sen yapar mısın?
C
Beril de yeni kalem almış.
D
Bu elbiseleride beğenmedim.
Soru 9
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ”birikim yapmayı”tavsiye etmektedir?
A
Ecele çare olmaz.
B
Damlaya damlaya göl olur.
C
El el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.
D
Bugünün işini yararına bırakma.
Soru 10
”Hiçbir yeteneği, bilgisi olmayan, kavrayıştan ve faziletten yoksun kimse, hangi mevkiye geçerse geçsin, ne kadar yetki ve mal sahibi olursa olsun değerli ve saygın kılınamaz.” cümlesine en uygun atasözü hangisidir?
A
Can boğazdan gelir.
B
Eşeğe altın semer vursalar, eşek yine eşektir.
C
Para parayı çeker.
D
Vakitsiz öten horozun başını keserler.
Soru 11
Özel isimlere aşağıdaki eklerden hangisi gelirse kesme işareti ile ayrılır?
A
B
ler
C
de
D
gil
Soru 12
Hangi cümledeki “da, de” nin yazımı doğrudur?
A
Silgim sen de kalmış.
B
Davet ettide gitmedik mi?
C
Okulumuz da spor salonu var.
D
Kalemim arkadaşımda kalmış.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mı/mi”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A
Davet etti de gitmediniz mi?
B
Benim ödevimi de sen yapar mısın?
C
Topumu bahçedemi unutmuş?
D
Kaç saattir gelemedi.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özlem duygusu vardır?
A
Ah, nerede o gençlik yıllarım.
B
Var ne bilsin yokun halinden.
C
İlkbaharda tüm doğa canlanır.
D
Veren eli herkes öper.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisini sözlükte aradığımızda en son buluruz?
A
keçi
B
kemik
C
kaşe
D
kilim
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
A
Her sabah evden çıkar, sahilde dolaşırdı.
B
Okulda iyi ve kötü günlerimiz oldu.
C
Doğru dürüst birisiydi.
D
Gülme komşuna gelir başına.
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş seslisi kelime yoktur?
A
Sahilde bir saat kadar yüzdü.
B
İnşaat için çukur kazdılar.
C
Çay kenarında çamaşır yıkarlarmış.
D
Dün akşam köye gitti.
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A
Konuyu ona buna anlatma.
B
İyi kötü günler yaşandı.
C
Savurganlıktan uzak durmalıyız.
D
Eve gider gitmez uyudum.
Soru 19
“Abim, her sabah ekmek almak için bakkala giderdi.” Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur?
A
Kim
B
Ne zaman
C
Niçin
D
Nerede
Soru 20
“Geçmiş” kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?
A
Geçmemiş
B
Bugün
C
Yarın
D
Gelecek

 

 

5.Sınıf Matematik 1.Dönem 3.Yazılı

5. Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

5. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

5. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

 

5.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı

5. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı

5. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

5. Sınıf 1.Dönem 2.Değerlendirme

5. Sınıf 1.Dönem 2.Değerlendirme

5. Sınıf 1.Dönem 2.Değerlendirme

 

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı

5. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı

5. Sınıf 1.Dönem 2.Değerlendirme

5. Sınıf 1.Dönem 2.Değerlendirme

5. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Değerlendirme

5. Sınıf 1.Dönem 2.Değerlendirme

 

 

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı

5. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı

5. Sınıf 1.Dönem 2.Değerlendirme

5. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

5. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

5.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı

5. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı

5. Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Değerlendirme

 

 

5.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı

5. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı

5. Sınıf 1.Dönem 2.Değerlendirme

5. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Değerlendirme

7.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı

7. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı

7. Sınıf 1.Dönem 2.Değerlendirme

7. Sınıf 1.Dönem 2.Değerlendirme

7. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Değerlendirme

 

 

7.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı

7. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı

7. Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Değerlendirme

 

1 2 3 51