5.Sınıf Fen Bilimleri Hayvanlar

Online Test Çöz

5.Sınıf Fen Bilimleri Hayvanlar

KURBAĞALAR
Kurbağalar nehir ve göl kenarlarında yaşar. Kurak bölgelerde pek görülmezler. Kurbağaların derileri ince ve pulsuzdur. Ağızlarında diş bulunmaz. Uzun arka bacakları sayesinde suda rahatlıkla yüzer. Kurbağalar etçil hayvanlardır. Küçük böcekler ve tırtıl ile beslenirler. Yumurta ile çoğalırlar. Kurbağaların derilerinin yaşamaları için nemli olması gereklidir. Bu nedenle yaşantılarının bir bölümünü su kenarlarında bir bölümünü de suda geçirirler.

SÜRÜNGENLER
Omurgalı hayvanlardan olan sürüngenlerin başlıcaları ; yılan kertenkele ve kaplumbağadır. Sıcak bölgelerde yaşayan timsahlar da sürüngen hayvanlardır. Timsahlar hem karada hem de suda yaşar. Yılanlar ve kaplumbağaların da hem karada hem suda yaşayan türleri vardır. Sürüngenlerin ayakları kısa ve yanlardadır. Yerde sürünerek hareket ettiklerinden bu hayvanlara sürüngen hayvanlar adı verilir. Sürüngenlerin vücutlarısert pullarla kaplıdır. Yumurta ile çoğalırlar. Etçil ve otçul olanları vardır. Kış uykusuna yatarlar.
SICAK KANLI CANLILAR (ÖZET) : VÜCUT SICAKLIĞI ORTAM SICAKLIĞINA GÖRE DEĞİŞMEYEN VE HEP AYNI KALAN CANLILAR.

Az bir hayvan grubu kendi vücut ısısın ayarlayabilir. Bunlara da
sıcak kanlı hayvanlar ( Homoiotermik ) denir. Bu özellikteki hayvanlar metabolizmalarını değiştirerek ısı kazançlarını değiştirirler. Vücutlarında kirli kan ve temiz karışmaz, kalpleri 4 odacıklıdır.

Çevrenin sıcaklığına büyük ölçüde bağımlı olmadan yaşamını sürdüren hayvanlar. Sıcakkanlı adlandırması aslında doğru değildir; doğrusu “ Sabit sıcaklıklı hayvanlar ”dır. Sabit sıcaklığın meydana gelmesiyle, besinin yakılması için etkin bir oksijen alımı ortaya çıkmıştır. Isısını kendi başına üreten bu yeni canlı tipi, tüm biyolojik ortamlara başarılı bir şekilde uyum sağlayarak birçok yeni türü meydana getirmiştir. Bu rekabete dayanamayan birçok hayvan türü de böylece ortadan kalkmıştır.

Sıcak Kanlı Canlı Örnekleri :

Örnek olarak, kedi, köpek, tavşan, aslan, koyun, güvercin, leylek, tavuk, ördek ve daha pek çok hayvan verilebilir.

 

soğuk kanlı canlılar

Balıklarda: Kalp bir kulakçık ve bir karıncık olmak üzere iki odalıdır. Kalpte devamlı kirli kan bulunur. Kalp kirli kanı solungaçlara pompalar. Burada temizlenen kan bütün vücudu dolaşarak kirlenmiş halde kalbe geri döner. Soğuk kanlı canlılardır. Sazan hariç kış uykusuna yatmazlar.

Kurbağalarda ve Sürüngenlerde: Kalp üç odalıdır. İki kulakçık, bir karıncık vardır. Kirli ve temiz kan karanlıkta karışır ve buradan vücuda pompalanır. Yani kurbağa ve sürüngenlerin vücutlarında karışık kan dolaşır.

Soğuk kanlı canlılardır. Kış uykusuna yatarlar. Kurbağalarda larva döneminde solungaç solunumu, ergin döneminde akciğer ve deri solunumu görülür.

Sürüngenlerde karıncıkta yarım bir perde bulunu Fakat yine de kirli ve temiz kan karışır.
Timsahlarda ı’se karıncıkta tam perde vardır. Fakat yine de kirli ve temiz kan kalpten çıktıktan sonra karışır. Vücutlarında karışık kan dolaştığı için vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığına göre değişir. 0 yüzden bu can-lılara soğuk kanlı canlılar denir.

Kus ve Memelilerde: Kalp dört odacıklıdır. Yani kalp sağ ve sol olmak üzere tamamen ikiye ayrılmıştır. Temiz ve kirli kan birbirine karışmaz. Kalbin sağ tarafında kirli, sol tarafında ise daima temiz kan bulunur. Vücutta karışık kan dolaşmadığı için memeli hayvanlar ve kuşlar sıcak kanlı canlılardır.

KUŞLAR
Kuşlar da omurgalı hayvanlardır. Kümes hayvanları da kuş türü içinde yer alır. Bunlar diğer kuşlar gibi uçamaz. Yeryüzünde değişik özellikte çok sayıda kuş vardır. Bülbül kanarya saka gibi kuşlar ötücü kuşlardır. Kartal akbaba şahin başkuş gibi kuşlar yırtıcı kuşlardır. Kaz ördek martı pelikan gibi kuşlar perde ayaklıdır. Deve kuşu hızlı koşabilen bir hayvandır. Horoz tavuk ördek hindi evcilleşmiştir.

Kuşların vücutları tüylerle örtülüdür. Kuşların bir bölümü sonbahardan başlayarak sıcak ülkelere göç eder. Bütün kuşlar akciğer solunumu yapar. Kuşlarda hareketi kanatlar sağlar. Kuşlar yumurta ile çoğalır. Kuşlarda diş yoktur. Kuşların bazıları avladıkları hayvanların etleriyle bazıları da bitkisel besinlerle beslenir.

MEMELİLER
Yavrularını doğurarak dünyaya getiren ve onları sütle besleyen hayvanlara memeli hayvanlar denir. Koyun inek kedi köpek at maymun yarasa balina gibi hayvanlar memeli hayvanlardır.
Memeli hayvanların bir bölümü otla beslenir. Bu nedenle bu tip hayvanlara otçul hayvan denir. Geyik maymun deve koyun keçi inek gibi hayvanlar otçul memelilerdir. Otla beslenen hayvanların çene yapıları ot koparmaya elverişlidir.
Et yiyerek beslenen memeli hayvanlara etobur memeliler denir. Çeneleri kuvvetli dişleri uzun ve sivridir. Et yiyerek beslenen hayvanların büyük bir bölümü yabanidir. Kedi köpek aslan kaplan kurt ve çakal etle beslenen memeli hayvanlardır.
Kesici dişleri çok gelişmiş olan fare sincap tavşan kunduz gibi hayvanlar kemirici memelilerdir. Kemirici memeliler bitkilerin kök ve gövdelerini kemirerek beslenir.
Yarasa uçabilen memeli hayvandır. Yarasaların işitme duyuları çok gelişmiştir. Mağaralarda yaşar. Böceklerle beslenir.
Yunus balina ve fok suda yaşayan ve yüzen memeli hayvanlardır. Derilerinde kıl ve tüy yoktur.
Kelebek kuş ve yarasalar karada yaşar. Kanatları vardır ve uçarlar. Buna rağmen kelebek ve yarasa kuşlar gurubunda değildir. Çünkü kelebek omurgasız hayvandır. Yarasalar ise canlı doğum yaptıklarından memeli hayvanlar gurubuna girer.
 

 

5.Sınıf Fen Bilimleri Bitkiler

Online Test Çöz

5.Sınıf Fen Bilimleri Bitkiler

 

BİTKİLER

Bitkiler birerden başka bir yere gidemezler . Ancak güneşe doğru yönelme hareketi yaparlar. İnsanlarda boy uzanası  17-18 yaşlarına kadar sürerken bitkilerin boylarının uzaması yaşamları boyunca devam eder .Bitkiler kendi aralarında çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere 2’ ye ayrılır.

Çiçeksiz Bitkiler

Karayosunu

Eğreltiotu

Atkuyruğu

Kibritotu

 

Çiçekli Bitkileri Tanıyalım:

Kök :Kök suda erimiş mineralleri ve alır ve gövdedeki taşıma boruları aracılığı ile tüm bitkiye dağılır.

Bazı bitkilerde besin depo eder (havuç,patates,turp,pancar)

Saçak kök,kazık kök,depo kök gibi çeşitleri vardır.

Gövde:Bitkinin dik durmasnı sağlar dal tomurcuk yaprak ,çiçek gibi bölümlerini taşır.İletim boruları gövdenin içindedir.Bu iletim boruları insanlardaki damar görevini görür.

Çiçek :Meyve oluşumunu sağlayan bölümdür.

Çiçekler,meyve ve tohum  oluşturur.Bu tohumlardan yeni bitkiler oluşur yani çiçekler bitkilerin üreme organıdır,diyebiliriz.

Yaprağın Görevleri :

1-Yaprak terleme yapar:

Topraktan gelen su yapraktaki gözeneklerden havanın sıcaklığının etkisi ile buharlaşarak havaya karışır .Bu olaya terleme denir.

 

2-Yapraklar solunum yapar

Yapraklar solunum içim gerekli olan oksijeni gözenekleri ile havadan alıp solunum sonucu açığa çıkan karbondioksiti yine havaya verir.

Yapraklar için ,bitkinin solunum  ve boşaltım organıdır diyebiliriz.

3-Yapraklar fotosentez yapar.

Bitkiler kendi besinlerini kendi yaparlar. Besinler yapraklarda yapılır güneş enerjisini

kullanarak karbondioksiti su ile birleştirip besin yaparlar bu sırada oksijen açığa çıkar bu olaya fotosentez denir.

 

NOTLAR

wCanlılar sınıflandırılır çünkü ;biri hakkında bilgi edinilirse guruptaki diğer canlılar hakkında da bilgi edinilmiş olur.

 

wÇiçekli bitkiler çiçekle ,çiçeksiz bitkiler sporla ürer.

 

wBitkilerin besin üretebilmesi için mutlaka güneş ışığına ihtiyacı vardır.

Belleğe çağıralım

 

Besin maddeleri

 

Enerji verici   Yapıcı Ve Onarıcı   Düzenleyici

Karbon hidrat      Proteinler            Vitaminler

Yağlar                 Minerallaer        Minerallaer

Proteinler                 Su                        Su

 

Karbonhidrat:Ekmek,Patates,şeker,pasta,makarna,mısır,bal(unlu ve şekerli besinler-tahıllar)

 

Protein:Süt,yumurta,peynir,zeytin ,ayçiçeği ,fındık ,fıstık ceviz

Vitamin:her besin gurubunda bulunur En çok sebze ve meyvelerde bulunur.

K vitamini :kanın pıhtılaşmasını sağlar.

C vitamini vücudun direncini arttırır

D vitamini kemik ve diş sağlığını korur

A vitamini göz sağlığını korur

E vitamini deri sağlığını korur

5.Sınıf Fen Bilimleri Canlıların Sınıflandırılması

Online Test Çöz

5.Sınıf Fen Bilimleri Canlıların Sınıflandırılması

8.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

8.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 1. Tema : Okuma Kültürü
 2. Tema : Atatürk
 3. Tema : Milli Kültür
 4. Tema : Kişisel Gelişim
 5. Tema : Toplum Hayatı
 6. Tema : Zaman ve Mekan

7.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

7.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 1. Tema : Sevgi
 2. Tema : Atatürk
 3. Tema : Kişisel Gelişim 
 4. Tema : Toplum Hayatı
 5. Tema : Milli Kültür
 6. Tema : Doğa ve Evren

6.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

6.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 1. Tema : Sevgi
 2. Tema : Atatürk
 3. Tema : Okuma Kültürü
 4. Tema : Duygular
 5. Tema : Milli Kültür
 6. Tema : Doğa ve Evren

5.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

5.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 1. Tema : Vatandaşlık Bilinci
 2. Tema : Milli Mücadele ve Atatürk
 3. Tema : Milli Kültürümüz
 4. Tema : Bilim ve Teknoloji
 5. Tema : Biz ve Değerlerimiz
 6. Tema : Sanat ve Toplum
 7. Tema : Sağlık, Spor ve Oyun
 8. Tema : Dünya ve Çevre

4.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

4.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 1. Tema : Oyun ve Spor
 2. Tema : Atatürk
 3. Tema : Birey ve Toplum
 4. Tema : Üretim, Tüketim ve Verimlilik
 5. Tema : Değerlerimiz
 6. Tema : Hayal Gücü
 7. Tema : Güzel Ülkem Türkiye
 8. Tema : Sağlık ve Çevre

3.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

3.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 

 1. Tema : Birey ve Toplum
 2. Tema : Atatürk
 3. Tema : Sevgi
 4. Tema : Üretim Tüketim ve Verimlilik
 5. Tema : Sağlık ve Çevre
 6. Tema : Masallar
 7. Tema : Değerlerimiz
 8. Tema : Oyun ve Spor

2.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

2.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 1. Tema : Birey ve Toplum
 2. Tema : Atatürk
 3. Tema : Sağlık ve Çevre
 4. Tema : Üretim, Tüketim ve Verimlilik
 5. Tema : Dünya’mız ve Uzay
 6. Tema : Değerlerimiz
 7. Tema : Oyun ve Spor
 8. Tema : Güzel Ülkem Türkiye
1 2 3 83