4. Sınıf Milli Egemenlik

Milli Egemenlik

Online Çöz

 • Milli Egemenlik 1.Soru

  Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açılmıştır?

  • A19 Mayıs 1919
  • B23 Nisan 1920
  • C29 Ekim 1923
  • D30 Ağustos 1922
 • 2.Soru

  M. Kemal ATATÜRK “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” diyerek egemenliğin millete ait olduğunu ilan etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi egemenliğin millete ait olduğunu gösterir?

  • ADevlet yöneticilerinin millet tarafından seçilmesi.
  • BDevlet yönetiminin siyasi partilerden oluşması.
  • CMillet vekillerinin meclisi oluşturması.
  • DYargılama işinin mahkemelerde yapılması.
 • 3.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi milli egemenlik ile uyuşmaz?

  • ADevlet yönetiminin seçimle belirlenmesi.
  • BÜlke yönetiminin tek kişinin elinde olması.
  • C18 yaşına gelen her bireyin oy kullanması.
  • DHerkesin seçme ve seçilme hakkına sahip olması.
 • 4.Soru

  Osmanlı Devleti padişah tarafından yönetiliyordu. Padişahlık babadan oğla geçiyordu. Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?

  • Aİnsanların özgürlüğünden
  • BÜlkenin bağımsızlığından
  • CMilletin egemenliğinden
  • DTek kişinin hakimiyetinden
 • 5.Soru

  Ülkenin yönetimi ile ilgili kanunlar aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılır?

  • ACumhurbaşkanlığı
  • BBaşbakanlık
  • CMahkemeler
  • DMillet Meclisi
 • 6.Soru

  Yurdumuzun 1918 yılından itibaren düşmanlar tarafından işgal edilmeye başlandı. Türk milleti bu işgalleri engellemek için birlik içinde mücadeleye başladı. Bu mücadele aşağıdakilerden hangisidir?

  • AKurtuluş Savaşı.
  • BÇanakkale Savaşı.
  • CI.Dünya Savaşı.
  • DII.Dünya Savaşı.
 • 7.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi halkın kendini yönetme hakkına sahip olmasını ifade eder?

  • APadişahlık
  • BMilli Egemenlik
  • CKrallık
  • DBağımsızlık
 • 8.Soru

  Milli Egemenlik ilkesi doğrultusunda benimsenen yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  • APadişahlık
  • BDiktatörlük
  • CCumhuriyet
  • DMerkezi yönetim
 • 9.Soru

  Demokrasiyle yönetilen ülkelerde halk, yöneticilerini kendisi seçer.

  Aşağıdakilerden hangisi halk tarafından seçilmez?

  • AMuhtar
  • BBelediye Başkanı
  • CMilletvekilleri
  • DVali
 • Milli Egemenlik 10.Soru

  Osmanlı Devleti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • ATürk Milletinin kurduğu bir devletti.
  • BEgemenlik millete aitti.
  • CBağımsız bir ülkeydi.
  • DPadişahlıkla yönetilirdi.

4. Sınıf Çevre Uzunlukları İle İlgili Problemler Çözme

Çevre Uzunlukları İle İlgili Problemler Çözme

Online Çöz

 • Çevre Uzunlukları İle İlgili Problemler Çözme 1.Soru

  Kare şeklindeki oyun parkının bir kenarının uzunluğu 35 m’dir. Oyun parkının çevresinde 4 tur koşan Elif kaç metre koşmuştur?

  • A140 m
  • B560 m
  • C280 m
  • D480 m
 • 2.Soru

  Bir kenarı 25 m olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 5 sıra tel çekiliyor. Kaç metre tel kullanılmıştır?

  • A500 m
  • B250 m
  • C1000 m
  • D750 m
 • 3.Soru

  Çevresine 4 sıra 640 m tel çekilen kare şeklindeki bahçenin çevresi kaç metredir?

  • A120 m
  • B160 m
  • C170 m
  • D180 m
 • 4.Soru

  Uzun kenarı 24 m ve kısa kenarı 10 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresine 4 sıra tel çekiliyor. Kaç metre tel kullanılmıştır?

  • A160 m
  • B320 m
  • C272 m
  • D240 m
 • 5.Soru

  Dikdörtgen şeklindeki Atatürk portresinin uzun kenar uzunluğu 100 cm, kısa kenar uzunluğu 60 cm’dir.  Portrenin çevresi kaç santimetredir?

  • A160 cm
  • B240 cm
  • C280 cm
  • D320 cm
 • 6.Soru

  Üçgen şeklindeki parkın çevresi 480 m’dir. İki kenar uzunluğunun toplamı 320 m olduğuna göre diğer kenar uzunluğu kaç metredir?

  • A160 m
  • B180 m
  • C240 m
  • D260 m
 • 7.Soru

  Çevresi 1480 cm uzunluğunda olan dikdörtgensel bölge şeklindeki halının uzun kenarlarının uzunlukları toplamı 1000 cm’dir. Bu halının kısa kenarı kaç cm’dir?

  • A120 cm
  • B240 cm
  • C280 cm
  • D320 cm
 • 8.Soru

  Çevre uzunluğu 22 cm olarak verilen dikdörtgenin kısa kenar uzunlukları 8 cm’dir. Dikdörtgenin uzun kenarlarından birisi kaç cm’dir?

  • A5 cm
  • B6 cm
  • C7 cm
  • D8 cm
 • 9.Soru

  İkizkenar üçgen şeklindeki bahçe çitinin çevre uzunluğu 100 m’dir. Eşit olmayan kenarın uzunluğu 20 m olduğuna göre, eşit kenarlardan birinin uzunluğu kaç metredir?

  • A24 m
  • B32 m
  • C36 m
  • D40 m
 • Çevre Uzunlukları İle İlgili Problemler Çözme 10.Soru

  Bir kenarı 12 m olan eşkenar üçgen şeklindeki bahçenin etrafına 3 sıra tel çekiliyor. Toplam kaç m tel kullanılmıştır?

  • A160 m
  • B108 m
  • C180 m
  • D200 m

4. Sınıf Aynı Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Geometrik Şekiller

Aynı Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Geometrik Şekiller

Online Çöz

 • Aynı Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Geometrik Şekiller 1.Soru

  Kenar uzunlukları 9 cm, 7 cm ve 8 cm olan üçgenin çevresine eşit olan karenin bir kenarı kaç cm’dir?

  • A4 cm
  • B6 cm
  • C8 cm
  • D12 cm
 • 2.Soru

  Çevresi 48 cm olan üçgenden bir kare oluşturuluyor. Bu karenin bir kenarı kaç cm olur?

  • A12 cm
  • B10 cm
  • C24 cm
  • D9 cm
 • 3.Soru

  Çevresi 64 cm olan bir dikdörtgenle eşit çevreye sahip olan karenin bir kenarı kaç cm olur?

  • A12 cm
  • B16 cm
  • C17 cm
  • D18 cm
 • 4.Soru

  Uzun kenarı 24 cm ve kısa kenarı 10 cm olan dikdörtgenin çevresine eşit karenin bir kenarı kaç cm olur?

  • A16cm
  • B32cm
  • C17 cm
  • D21 cm
 • 5.Soru

  Bir kenarı 9 cm olan üç kare yan yana getirilince oluşan dikdörtgenin çevresi kaç cm’olur?

  • A36 cm
  • B45 cm
  • C63 cm
  • D72 cm
 • 6.Soru

  Bir kenarı 15 cm olan karenin çevresine eşit olacak şekilde oluşturulan ve kısa kenarı 10 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm’dir?

  • A20 cm
  • B25 cm
  • C30 cm
  • D60 cm
 • 7.Soru

  Bir kenarı 20 cm olan eşkenar üçgenin çevresine eşit karenin bir kenarı kaç cm’dir?

  • A12 cm
  • B15 cm
  • C20 cm
  • D24 cm
 • 8.Soru

  Kenar uzunlukları 9 cm, 7 cm ve 12 cm olan üçgenin çevresine eşit ve uzun kenarı 8 cm olan dikdörtgenin kısa kenarı kaç cm’dir?

  • A4 cm
  • B5 cm
  • C6 cm
  • D7 cm
 • 9.Soru

  Bir kenarı 15 cm olan karenin çevresine eşit olan ikiz kenar üçgenin farklı kenarı 24 cm ise ikiz kenarlarından biri kaç cm’dir?

  • A12 cm
  • B10 cm
  • C16 cm
  • D18 cm
 • 10.Soru

  Çevre uzunlukları 10 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm ve 17 cm olan geometrik şeklin çevresine eşit karenin bir kenarı kaç cm’dir?

  • A16 cm
  • B17 cm
  • C18 cm
  • D20 cm

4. Sınıf Kare Ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları

Kare Ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları

Online Çöz

 • Kare Ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları 1.Soru

  Bir kenarı 7 cm olan karenin çevresi kaç cm’dir?

  • A21 cm
  • B28 cm
  • C35 cm
  • D42 cm
 • 2.Soru

  Bir kenarı 12 birim olan karenin çevresi kaç birimdir?

  • A48 br
  • B24 br
  • C36 br
  • D56 br
 • 3.Soru

  Çevresi 64 cm olan karenin bir kenarı kaç cm’dir?

  • A12 cm
  • B16 cm
  • C17 cm
  • D18 cm
 • 4.Soru

  Çevresi 96 birim olan karenin bir kenarı kaç birimdir?

  • A16 br
  • B32 br
  • C24 br
  • D48 br
 • 5.Soru

  Bir kenarı 10 cm olan iki kare yan yana getirilince oluşan şeklin çevresi kaç cm olur?

  • A40 cm
  • B80 cm
  • C30 cm
  • D60 cm
 • 6.Soru

  Uzun kenarı 12 cm ve kısa kenarı 8 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

  • A40 cm
  • B60 cm
  • C36 cm
  • D80 cm
 • 7.Soru

  Kısa kenarı 7 cm ve uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

  • A35 cm
  • B42 cm
  • C28 cm
  • D48 cm
 • 8.Soru

  Çevresi 56 cm ve kısa kenarı 10 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm’dir?

  • A14 cm
  • B16 cm
  • C18 cm
  • D20 cm
 • 9.Soru

  Uzun kenarı 15 cm ve çevresi 48 cm olan dikdörtgenin kısa kenarı kaç cm’dir?

  • A8 cm
  • B10 cm
  • C12 cm
  • D9 cm
 • Kare Ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları 10.Soru

  Uzun kenarı 24 cm olan bir dikdörtgen ortadan iki eş parçaya bölününce iki tane kare oluşmaktadır. Oluşan bir karenin çevresi kaç cm olur?

  • A36 cm
  • B48 cm
  • C72 cm
  • D96 cm

4. Sınıf Üçgenin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması

Üçgenin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması

Online Çöz

 • 1.Soru Üçgenin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması

  Kenar uzunlukları 10 cm, 8 cm ve 12 cm olan üçgenin çevresi kaç cm’dir?

  • A24 cm
  • B30 cm
  • C36 cm
  • D32 cm
 • 2.Soru

  Çevresi 35 cm ve kenar uzunlukları 12 cm ve 13 cm olan üçgenin verilmeyen kenarı kaç cm’dir?

  • A10 cm
  • B11 cm
  • C12 cm
  • D13 cm
 • 3.Soru

  Çevresi 45 cm olan eşkenar üçgenin bir kenarı kaç cm’dir?

  • A10 cm
  • B15 cm
  • C12 cm
  • D18 cm
 • 4.Soru

  Bir kenarı 13 cm olan eşkenar üçgenin çevresi kaç cm’dir?

  • A26 cm
  • B32 cm
  • C39 cm
  • D45 cm
 • 5.Soru

  Çevresi 100 cm olan üçgenin iki kenarının uzunluğu 64 cm ise verilmeyen kenarı kaç cm’dir?

  • A24 cm
  • B32 cm
  • C45 cm
  • D36 cm
 • 6.Soru

  Farklı kenarı 15 cm ve ikiz kenarlarından biri 12 cm olan ikizkenar üçgenin çevresi kaç cm’dir?

  • A39 cm
  • B42 cm
  • C36 cm
  • D54 cm
 • 7.Soru

  Çevresi 49 cm olan ikizkenar üçgenin farklı kenarı 17 cm ise ikizkenarlarının uzunluğu kaç cm’dir?

  • A26 cm
  • B32 cm
  • C36 cm
  • D42 cm
 • 8.Soru Üçgenin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması

  Çevresi 56 cm olan ikizkenar üçgenin farklı kenarı 24 cm ise ikizkenarlarından birisi kaç cm’dir?

  • A14 cm
  • B15 cm
  • C16 cm
  • D18 cm
 • 9.Soru

  Kenar uzunlukları 15 cm ve 20 cm olan bir ikizkenar üçgenin çevresi en fazla kaç cm olabilir?

  • A35 cm
  • B45 cm
  • C50 cm
  • D55 cm
 • 10.Soru Üçgenin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması

  Bir kenarı 5 cm olan eşkenar 2 üçgen yan yana getirilirse oluşan şeklin çevresi kaç cm olur?

  • A15 cm
  • B20 cm
  • C25 cm
  • D30 cm

4. Sınıf Düzlemsel Şekillerin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması

Düzlemsel Şekillerin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması

Online Çöz

 • 1.Soru

  Düzlemsel Şekillerin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması Kenar uzunlukları 6 cm, 7 cm, 10 cm, 8 cm ve 12 cm olan bir şeklin çevresi kaç cm’dir?

  • A31 cm
  • B43 cm
  • C36 cm
  • D54 cm
 • 2.Soru
  Yandaki şeklin çevresi kaç cm’dir?
  • A96 cm
  • B48 cm
  • C56 cm
  • D84 cm
 • 3.Soru
  Yandaki şeklin çevresi kaç cm’dir?
  • A8 cm
  • B10 cm
  • C12 cm
  • D15 cm
 • 4.Soru

  Yandaki şeklin çevresi 61 cm ise verilmeyen kenarı kaç cm’dir?

  • A10 cm
  • B12 cm
  • C13 cm
  • D15 cm
 • 5.Soru Düzlemsel Şekillerin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması

  Yandaki şeklin çevresi kaç cm’dir?

  • A24 cm
  • B32 cm
  • C45 cm
  • D36 cm
 • 6.Soru

  Yandaki şeklin çevresi kaç cm’dir?

  • A34 cm
  • B24 cm
  • C36 cm
  • D42 cm
 • 7.Soru

  Yandaki şeklin çevresi kaç cm’dir?

  • A26 cm
  • B32 cm
  • C36 cm
  • D42 cm
 • 8.Soru

  Yandaki şeklin çevresi kaç birimdir?

  • A10 br
  • B15 br
  • C22 br
  • D32 br
 • 9.Soru

  Yandaki şeklin çevresi kaç cm’dir?

  • A38 cm
  • B56 cm
  • C64 cm
  • D76 cm
 • 10.Soru

  Yandaki şekilde kısa çizgilerin hepsi 5’er cm ise çevresi kaç cm’dir?

  • A50 cm
  • B80 cm
  • C75 cm
  • D100 cm

4. Sınıf Çevre Kirliliği

Çevre Kirliliği

Online Çöz

 • 1.Soru

  Çevre Kirliliği Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması sonucu çevrede oluşan sorunlara ne denir?

  • AÇevre koruma
  • BÇevre sorunu
  • CÇevre temizliği
  • DÇevre değişimi
 • 2.Soru

  En başta gelen çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

  • AÇevre kirliliği
  • BÇarpık kentleşme
  • CHızlı sanayileşme
  • DNüfus artışı
 • 3.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu değildir?

  • ASu kirliliği
  • BBilgi kirliliği
  • CHava kirliliği
  • DToprak kirliliği
 • 4.Soru

  Yakacak olarak katı yakıtların kullanılması öncelikle aşağıdaki çevre sorunlarından hangisine neden olur?

  • ASu kirliliği
  • BToprak kirliliği
  • CHava kirliliği
  • DIşık kirliliği
 • 5.Soru

  Tarım alanlarında aşırı ilaç ve gübre kullanılması sonucu öncelikle aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi görülür?

  • AHava kirliliği
  • BTarla kirliliği
  • CSes kirliliği
  • DToprak kirliliği
 • 6.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

  • ATarım alanlarında bulunan bitki ve hayvan atıkları.
  • BTarımda zirai ilaçlama yapılması.
  • CKimyasal atıkların toprağa atılması.
  • DTarımda zirai gübre kullanımı.
 • 7.Soru

  Kimyasal atıkların toprağa karışması sonucu toprak kirliliğinin yanı sıra aşağıdakilerden hangisi de görülür?

  • AHava kirliliği
  • BSu kirliliği
  • CSes kirliliği
  • DIşık kirliliği
 • 8.Soru

  Çevre Kirliliği Su kirliliği aşağıdaki ortamların hangisinde görülmez?

  • ADenizlerde
  • BGöllerde
  • COrmanlarda
  • DAkarsularda
 • 9.Soru

  Doğal bir yaşam alanı olan ormanların korunması ve çoğaltılması aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olur?

  • ASu kirliliği
  • BToprak kayması
  • CHava kirliliği
  • DCanlı çeşitliliği
 • 10.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi öncelikle hava kirliliğine neden olmaz?

  • AOrman yangınları
  • BAşırı kuraklık
  • CAraba egzozları
  • DFabrika bacaları

4. Sınıf İnsan Ve Çevre

İnsan Ve Çevre

Online Çöz

 • 1.Soru

  İnsan Ve Çevre Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ve etkileşimde bulunduğu ortama ne ad verilir?

  • ADoğa
  • BÇevre
  • COrtam
  • DTabiat
 • 2.Soru

  Çevreyi oluşturan unsurlardan hangisi farklıdır?

  • ACanlı
  • BHava
  • CSu
  • DToprak
 • 3.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi çevreyi daha çok etkilemektedir?

  • ADoğal afetler
  • Bİnsanlar
  • CHayvanlar
  • Dİklim
 • 4.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir?

  • AOrman
  • BDeniz
  • CTarla
  • DTepe
 • 5.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan cansız unsurlardır?

  • AHava
  • BSu
  • CToprak
  • DHepsi
 • 6.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örenektir?

  • ANehir
  • BKöprü
  • CBaraj
  • DYol
 • 7.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi daha geniş bir çevreyi ifade eder?

  • AŞehir
  • BBölge
  • CKöy
  • DMahalle
 • 8.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan unsurlardan birisi değildir?

  • AHava
  • BBitki
  • CIşık
  • DHayvanlar
 • 9.Soru

  Yaşadığımız çevre ile sürekli etkileşim halindeyiz. Bu etkileşim çevreyi bazen olumlu bazen de olumsuz yönde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkileyen bir faaliyettir?

  • AYol yapmak
  • BBaraj yapmak
  • CBahçe yapmak
  • DAğaç dikmek
 • 10.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumak için yapılan faaliyetlerden birisi değildir?

  • AErozyonla mücadele etmek.
  • BYeni tarım alanları açmak.
  • CTarımsal ilaç kullanımını kısıtlamak.
  • DGüneş enerjisi kullanımını artırmak.

4. Sınıf Olasılık

Olasılık

Online Çöz

 • Olasılık 1.Soru

  Olasılık Aşağıdakilerden hangisi imkansızdır?

  • AHavaya atılan bir paranın yazı gelmesinin şansı daha yüksektir.
  • BBir filin uçması mümkündür.
  • CBir öğrencinin dakikada 230 kelime okuması olasıdır.
  • DDeprem olduğunda can kayıpları olabilir.
 • 2.Soru

  Aşağıdakilerden hangisinin olasılığı yoktur?

  • ABir insanın ne zaman öleceği kesinlikle bellidir.
  • BFutbol maçlarının hepsinin berabere bitmesi kesin değildir.
  • Cİlaçlarını düzensiz kullanan birinin tekrar hasta olması olasıdır.
  • DBulutlu bir günde yağmur yağması muhtemeldir.
 • 3.Soru

  Havaya atılan bir topun uzaya kadar gitmesi …………………………

  Cümlesi hangisi ile tamamlanabilir?

  • Aolasıdır
  • Bimkansızdır
  • Cşansı eşittir,
  • Dmümkündür
 • 4.Soru

  Aşağıdakilerden hangisinde kesinlik vardır?

  • ATamirci bugün gelebilir.
  • BAkşam belki erken yatarım.
  • CDün futbol oynadık.
  • DBugün çok yağmur yağabilir.
 • 5.Soru

  Aşağıdakilerden hangisinin olması imkansızdır?

  • ABu yıl Fenerbahçe’nin şampiyon olması
  • BBebeklerin ağlaması
  • CBir insanın 110 yıl yaşaması
  • DBalığın ağaca tırmanması
 • 6.Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik yoktur?

  • ABabam telefon aldı
  • BSınavdan 100 alabilirim
  • CYarın tatil olabilir
  • DSınavdan 40 aldım
 • 7.Soru

  Ayşe ve Elif girdikleri bir yarışmada eşit oy almışlardır. Yarışmayı kazanmaları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  • AAyşe kesin kazanır.
  • BAyşe ile Elif eşit şansa sahiptir.
  • CAyşe’nin şansı daha çoktur.
  • DElif kesin kazanır.
 • 8.Soru

  Bir satıcı 60 TL’ye aldığı telefonu 50 TL ‘ye satmıştır. Bu satıcının kar zarar durumu hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  • AZarar etmemesi mümkün değildir.
  • BKar zarar durumu belirsizdir.
  • CZarar etmesi kesindir.
  • DKar etmesi kesindir.
 • 9.Soru

  Aşağıdakilerden hangisinde olasılık ifadesi yoktur?

  • AAnnemle babamın gelmemesi muhtemel.
  • BAnnemin bugün gelmesi imkansız.
  • CBabamın yarın geleceği belirsiz.
  • DAnnemi ve babamı çok özledim.
 • 10.Soru

  Bir torbada 4 sarı, 5 kırmızı, 4 mavi ve 6 siyah top vardır. Torbadan rastgele toplar çekilecektir. Bu olay için hangisini söyleyemeyiz?

  • AÇekilen topun sarı veya mavi gelmesi şansı eşittir.
  • BÇekilen topun kırmızı olma şansı sarı olma şansından düşüktür.
  • CÇekilen topun turuncu olması imkansızdır.
  • DÇekilen topun siyah olması şansı en yüksektir.

 

4. Sınıf Birleşik Sözcükler

Birleşik Sözcükler

Online Çöz

 • 1.Soru

  Birleşik Sözcükler Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

  • AKaradeniz
  • BKapı
  • CKalemlik
  • DMasa
 • 2.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

  • ABilgisayar
  • BTelevizyon
  • CBuzdolabı
  • DAyakkabılık
 • 3.Soru

  Birleşik Sözcükler Aşağıdakilerden hangisi birleşik yapılı bir sözcüktür?

  • ATürkiye
  • BStadyum
  • CBoğaziçi
  • DSandalye
 • 4.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bileşik sözcük değildir?

  • AKırıkkale
  • BÇankaya
  • CÇanakkale
  • DBalıkesir
 • 5.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklı bir sözcüktür?

  • AKırklareli
  • BAfyonkarahisar
  • CBabaanne
  • DBuluş
 • 6.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından farklıdır?

  • AÇekyat
  • BKanepe
  • CKoltuk
  • DSehpa
 • 7.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcüğün birleşmesi ile oluşmuştur?

  • AMakarna
  • BKuşbaşı
  • CPastırma
  • DPırasa
 • 8.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşmamıştır?

  • AKalemtıraş
  • BVatansever
  • CKalemlik
  • DUçaksavar
 • 9.Soru

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

  • AHanımeli
  • BŞıpsevdi
  • CKasımpatı
  • Dtoplantı
 • 10.Soru

  Birleşik Sözcükler Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik yapılı bir sözcük değildir?

  • AKeloğlan
  • BKazandibi
  • CKülbastı
  • DKaranfil
1 2 3 27