4. Sınıf Dünyanın Güneşin Etrafında Dolanması

Dünyanın Güneşin Etrafında Dolanması

Online Çöz

 • 1.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş’in çevresinde dönmesinin bir sonucudur?

  • AGece-gündüz oluşumu
  • BMevsimlerin oluşumu
  • CAy ve Güneş tutulması
  • DDünya’nın küre şeklinde olması
 • 2.Soru

  Dünya’mız Güneş etrafındaki dönüşünü ne kadar zamanda tamamlar?

  • A1 yılda
  • B24 saatte
  • C1 günde
  • D1 haftada
 • 3.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’mızın Güneş çevresinde dönüşünün bir sonucu değildir?

  • AMevsimlerin oluşması.
  • BGece ve gündüzün birbiri ardına gelmesi.
  • CBir yılın oluşması.
  • DGece ve gündüz sürelerinin düzenli olarak uzayıp kısalması.
 • 4.Soru

  Dünya’mızın Güneş çevresinde döndüğü yola ne ad verilir?

  • ADüzlem
  • BElips
  • CEksen
  • DYörünge
 • 5.Soru

  “Dünya’nın Güneş etrafında hareketi sırasında izlediği yol ………….. şeklindedir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir?

  • Adaire
  • Bçember
  • Cyuvarlak
  • Delips
 • 6.Soru

  Dünya’nın Güneş etrafında dolandığı yörüngenin elips şeklinde oluşmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  • AMevsimlerin oluşması ve gece-gündüz sürelerinin değişmesi.
  • BDünya’mızın kendi ekseninde dönmesi.
  • CAy ve Güneş tutulması.
  • DHer zaman aynı mevsimin yaşanması.
 • 7.Soru

  Gece-gündüz sürelerinin yıl içerisinde uzayıp kısalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  • ADünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi.
  • BDünya ekseninin yörünge düzlemine yaptığı açının değişmesi.
  • CDünya’nın şeklinin kutuplardan basık olması.
  • DDünya’nın Güneş’in çevresinde dönmesi.
 • 8.Soru

  Aşağıdaki tarihlerin hangisinde gece gündüz süreleri birbirine eşittir?

  • A21 Haziran ve 21 Aralık
  • B21 Haziran ve 21 Eylül
  • C21 Mart ve 23 Eylül
  • D21 Mart ve 21 Aralık
 • 9.Soru

  Aşağıdaki tarihlerin hangisinde en uzun gece yaşanır?

  • A23 Eylül
  • B21 Haziran
  • C21 Mart
  • D21 Aralık
 • 10.Soru

  Aşağıdaki tarihlerin hangisinde en uzun gündüz yaşanır?

  • A23 Eylül
  • B21 Haziran
  • C21 Mart
  • D21 Aralık

4. Sınıf Dünyanın Kendi Ekseninde Dönmesi

Dünyanın Kendi Ekseninde Dönmesi

Online Çöz

 • Dünyanın Kendi Ekseninde Dönmesi 1.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi geometride dünyamızın şekline verilen addır?

  • ADaire
  • BKüre
  • CKare
  • DKüp
 • 2.Soru

  Aşağıda Dünya’nın şeklini ispatlayan ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • AHer mevsim farklı iklimlerin yaşanması.
  • BDeniz kenarında bizden uzaklaşan geminin yavaş yavaş kaybolması.
  • CUzaydan çekilen fotoğraflar.
  • DDünya yüzeyinde hep aynı yöne gidildiğinde başlangıç noktasına dönülmesi.
 • 3.Soru

  Dünya kendi etrafında dönüşünü ne kadar zamanda tamamlar?

  • A12 ay
  • B24 saat
  • C4 mevsim
  • D1 Yıl
 • 4.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın kendi ekseni çevresinde dönmesi sonucu oluşur?

  • AMevsimler
  • B1 Yıl
  • CYönler
  • DGece-gündüz
 • Dünyanın Kendi Ekseninde Dönmesi 5.Soru

  Gece ve gündüzün birbiri ardına gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  • AGüneş’in Dünya çevresinde dönmesi.
  • BDünya’nın Güneş’in çevresinde dolanması.
  • CAy’ın Dünya ile birlikte kendi çevresinde dolanması.
  • DDünyanın kendi ekseninde dönmesi.
 • 6.Soru

  Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • ADünyamızın şekli gece-gündüz oluşumunu etkilemez.
  • BDünyamızın şekli küreye benzer.
  • CDünyamız kutuplardan basık ve ekvatordan şişkindir.
  • DDünyamızın şekli daha çok portakala benzer.
 • 7.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın yuvarlak oluşunun bir ispatıdır?

  • AMevsimlerin sürekli değişmesi.
  • BAy tutulmasında Ay’ın üzerine düşen gölge.
  • CGüneş’in doğması ve batması.
  • DAy’ın Dünya’nın çevresinde dönmesi.
 • 8.Soru

  Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

  • A1 Yıl
  • BMevsimler
  • C1 Gün
  • D1 Mevsim
 • 9.Soru

  Bir gün kaç saattir?

  • A48 saat
  • B12 saat
  • C10 saat
  • D24 saat
 • Dünyanın Kendi Ekseninde Dönmesi 10.Soru

  Dünya’nın kendi ekseninde dönmesi sonucunda gece ve gündüz oluşur. Güneş’in doğudan doğup batıdan batması Dünya’nın hangi yönde döndüğünü gösterir?

  • ADoğudan batıya doğru.
  • BBatıdan doğuya doğru.
  • CKuzeyden güneye doğru.
  • DGüneyden kuzeye doğru.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite Kendimi Tanıyorum

1.Ünite Kendimi Tanıyorum

Online Çöz

 • 1.Soru

  “Arkadaşım kalemimi benden izinsiz aldığında ……………………….” cümlesi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanamaz?

  • Autanırım.
  • Bkırılırım.
  • Csinirlenirim.
  • Düzülürüm.
 • 2.Soru

  “Nüfus cüzdanı kişiye özel bir kimliktir. Ancak adı, soyadı, ana- baba adı, doğum yeri gibi bilgiler başkalarıyla aynı olabilir.”

  Yukarıdaki açıklamaya göre nüfus cüzdanında başkalarıyla aynı olmayacak bölüm hangisidir?

  • ADoğum günü ve ayı
  • BNüfusa kayıtlı olduğu yer
  • CT.C. kimlik numarası
  • DVerildiği nüfus müdürlüğü
 • 3.Soru

  “ 15 yaşımıza geldiğimizde nüfus cüzdanımız ……………………. olacaktır.”

  Bu cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

  • Apembe renkli
  • Bfotoğraflı
  • Cmavi renkli
  • Dsoğuk damgalı
 • 4.Soru

  “Telefon çaldığında …………………… kalbi küt küt atmaya başladı.” Cümlesini tamamlamak için hangi ifade kullanılamaz?

  • Asevinçten
  • Bheyecandan
  • Ckorkudan
  • Düzüntüden
 • 5.Soru

  “İnsanların davranışlarına bakarak duygularını anlayabiliriz.” Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen davranış-duygu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  • AAğlamak-üzüntü
  • BBağırmak-öfke
  • CGülmek-mutluluk
  • DKaş çatmak – sevinç
 • 6.Soru

  “Sarı, kıvırcık saçlı ve mavi gözlüyüm, sağ yanağımda gamzem var.” Kendini bu şekilde tanımlayan kişi hangi özelliklerini söylemiştir?

  • AZihinsel
  • BDuygusal
  • CFiziksel
  • DBireysel
 • 7.Soru

  “Ayşe çocuk parkında oynarken topallayarak yürüyen bir kedi görür. Kedinin zayıflıktan karnı yapışmış gibidir. Cebindeki paraya bakar. Süt alacak kadar parası vardır. Küçük bir kutu süt alır, kedinin önüne koyar. Kedi sütü içinceye kadar bekler. Kedi sütü şıpır şıpır içerken arada bir Ayşe’ye bakar…”

  Ayşe’nin davranışına neden olan duygu hangisidir?

  • AEndişe
  • BAcıma
  • CSuçluluk
  • DÖfke
 • 8.Soru

  “Filiz, spor salonunda kalemini düşürür. Aramasına rağmen bulamaz. Çok üzülür çünkü kalemi doğum gününde halası armağan etmiştir.” Sınıf arkadaşları bu duruma farklı tepkiler gösterirler. Bu tepkilerden hangisi Filiz’in duygu ve düşüncelerinin saygıyla karşılanmadığına örnek olarak gösterilebilir?

   

  • AOkulun ilan tahtasına yazalım, bulan getirir.
  • BKalemi belki de evde unutmuşsundur.
  • CÜzülme, görevliler temizlik yaparken bulurlar.
  • DNe de kıymetli kalemin varmış!
 • 9.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, “Zihinsel özelliklerinize örnek veriniz?” sorusuna cevap olarak verilebilir?

  • AKuşları severim.
  • BUzun boyluyum.
  • CSatranç oynarım.
  • DGözlük kullanıyorum.
 • 10.Soru

  Nilgün Hanım’ın çocukken çok sevdiği bir köpeği varmış. Köpeğine boncuklu bir tasma takarmış. Hayvan o kadar sevimliymiş ki bir bakan bir daha bakarmış. Nilgün Hanım’ın köpek kulübesinin kapısını kilitlemeyi unuttuğu bir gece köpek kaybolmuş. Bu olayla ilgili olarak

  Nilgün Hanım duygularını şöyle ifade etmektedir:

  “Bu olayın üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Nerede bir köpek görsem kendimi …………………. hissediyorum.”

  Nilgün Hanım, cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamıştır?

  • Amutlu
  • Bneşeli
  • Cşaşkın
  • Dsuçlu
 • 11.Soru

  Berat yeni tanıştığı Hüseyin’in fiziksel, duygusal ve zihinsel özelliklerini öğrenmek için ona çeşitli sorular sorar. Aşağıdakilerden hangisi Berat’ın sorularından biri olamaz?

  • ABoş vakitlerinde neler yaparsın?
  • BFutbol oynamayı sever misin?
  • CKaç kardeşin var?
  • DKaç numara ayakkabı giyiyorsun?
 • 12.Soru

  Sedat ve Merve aynı sınıftalar. O gün sabah Sedat, Merve’nin sırasını tebeşirle çizmişti. Merve sırasını tozlu görünce “ Sedat, tebeşirle sıram çizildiği zaman çok rahatsız oluyorum, tozlar boğazıma kaçıyor.” dedi. Ertesi gün Merve, sabah sınıfa girdiğinde yine sırasının çizildiğini gördü.

  Bu durumda Merve hangi duyguyu yaşamıştır?

  • AKızgınlık
  • BKıskançlık
  • CSuçluluk
  • DPişmanlık
 • 13.Soru

  “Öğretmenim bana söz verdiğinde ne söyleyeceğimi unutuyorum. Bazen de yanlış cevap verirsem arkadaşlarımın bana güleceğini düşünerek konuşmak istemiyorum. Duygu ve düşüncelerimi yazılı olarak ifade etmek bana daha kolay geliyor. Bu yüzden yazılı sınavlarda daha başarılıyım.”

  Yukarıdaki cümlelerle kendini tanıtan kişi için hangisi söylenemez?

   

  • AUtangaç
  • BÇekingen
  • CAtılgan
  • DSessiz
 • 14.Soru

  Çoğu zaman yaşadığı duygular kişinin yüzünden anlaşılır. Sinirlenen kişinin yüzünün kızardığını, asıldığını, kaşlarının çatıldığını görmüşsünüzdür. Kişinin zihninden geçirdiği düşünceleri ise sözle anlatması ya da davranışlarıyla belli etmesi gerekir.

  Yukarıdaki açıklamaya göre hangi cümlede “düşünce” ifade edilmektedir?

  • AKardeşini çok sevdiği yüzünden belli oluyordu.
  • BAskerden dönen oğlunu hasretle kucakladı.
  • CGözleri dolu doluydu, dokunsanız ağlayacak gibiydi.
  • DOysa ne çalışkan bir çocukmuş.
 • 15.Soru

  Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygu ifade etmektedir?

  • ANeredeyse mutluluktan uçacağım.
  • BParamı gereksiz yere harcamamalıyım.
  • CDerslerime daha çok çalışmalıyım.
  • DYaşlı kimselere otobüste yer vermeliyim.
 • 16.Soru

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde duygu ve düşüncelere saygıdan söz edilemez?

   

  • AAhmet, ağlayan arkadaşını teselli etti.
  • BSevgi, arkadaşının konuşmasını sonuna kadar dinledi.
  • CAydın, arkadaşının eleştirilerini sakin sakin cevapladı.
  • DMerve, arkadaşının kedileri çok sevmesine şaşırdığını söyledi.
 • 17.Soru

  Aşağıdaki eylemlerden hangisi nüfus cüzdanı olmadan yapılamaz?

  • AAlışveriş yapmak
  • BTiyatroya gitmek
  • COkula kayıt olmak
  • DKütüphaneye girmek
 • 18.Soru

  Aşağıdaki belgelerden hangisi kimlik belgesi olarak kabul edilmez?

  • AÖğrenci pasosu
  • BNüfus cüzdanı
  • CSporcu kimlik belgesi
  • DÖğrenci kimlik belgesi
 • 19.Soru

   “Burç gün içinde farklı duygular hissetmektedir.”

  Bu durumda Burç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  • ATutarsız biridir.
  • BOlaylar, duygularını değiştirebilir.
  • CDuygularını tanımlayamaz.
  • DDuygu ve düşüncelerini gizler.
 • 20.Soru

  Bireysel farklılıklarla ilgili,

  I. insanları eşsiz kılar.

  II. Saygı gösterilmelidir.

  III. Zenginlik olarak görülmelidir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  • AI ve II
  • BI ve III
  • CII ve III
  • DI, II ve III

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum

1. Ünite: Kendimi Tanıyorum

Online Çöz

Soru 1
“ 15 yaşımıza geldiğimizde nüfus cüzdanımız ……………………. olacaktır.” Bu cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
A
pembe renkli
B
fotoğraflı
C
soğuk damgalı
D
mavi renkli
Soru 2
“Öğretmenim bana söz verdiğinde ne söyleyeceğimi unutuyorum. Bazen de yanlış cevap verirsem arkadaşlarımın bana güleceğini düşünerek konuşmak istemiyorum. Duygu ve düşüncelerimi yazılı olarak ifade etmek bana daha kolay geliyor. Bu yüzden yazılı sınavlarda daha başarılıyım.”Yukarıdaki cümlelerle kendini tanıtan kişi için hangisi söylenemez?
A
Çekingen
B
Sessiz
C
Utangaç
D
Atılgan
Soru 3
Çoğu zaman yaşadığı duygular kişinin yüzünden anlaşılır. Sinirlenen kişinin yüzünün kızardığını, asıldığını, kaşlarının çatıldığını görmüşsünüzdür. Kişinin zihninden geçirdiği düşünceleri ise sözle anlatması ya da davranışlarıyla belli etmesi gerekir. Yukarıdaki açıklamaya göre hangi cümlede “düşünce” ifade edilmektedir?
A
Gözleri dolu doluydu, dokunsanız ağlayacak gibiydi.
B
Oysa ne çalışkan bir çocukmuş.
C
Kardeşini çok sevdiği yüzünden belli oluyordu.
D
Askerden dönen oğlunu hasretle kucakladı.
Soru 4
Aşağıdaki eylemlerden hangisi nüfus cüzdanı olmadan yapılamaz?
A
Kütüphaneye girmek
B
Okula kayıt olmak
C
Tiyatroya gitmek
D
Alışveriş yapmak
Soru 5
Aşağıdaki belgelerden hangisi kimlik belgesi olarak kabul edilmez?
A
Nüfus cüzdanı
B
Öğrenci pasosu
C
Öğrenci kimlik belgesi
D
Sporcu kimlik belgesi
Soru 6
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde duygu ve düşüncelere saygıdan söz edilemez?
A
Sevgi, arkadaşının konuşmasını sonuna kadar dinledi.
B
Ahmet, ağlayan arkadaşını teselli etti.
C
Aydın, arkadaşının eleştirilerini sakin sakin cevapladı.
D
Merve, arkadaşının kedileri çok sevmesine şaşırdığını söyledi.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, “Zihinsel özelliklerinize örnek veriniz?” sorusuna cevap olarak verilebilir?
A
Satranç oynarım.
B
Kuşları severim.
C
Uzun boyluyum.
D
Gözlük kullanıyorum.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygu ifade etmektedir?
A
Neredeyse mutluluktan uçacağım.
B
Paramı gereksiz yere harcamamalıyım.
C
Yaşlı kimselere otobüste yer vermeliyim.
D
Derslerime daha çok çalışmalıyım.
Soru 9
“Telefon çaldığında …………………… kalbi küt küt atmaya başladı.” Cümlesini tamamlamak için hangi ifade kullanılamaz?
A
sevinçten
B
üzüntüden
C
korkudan
D
heyecandan
Soru 10
“Arkadaşım kalemimi benden izinsiz aldığında ……………………….” cümlesi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanamaz?
A
üzülürüm.
B
kırılırım.
C
utanırım.
D
sinirlenirim.
Soru 11
“Buğra gün içinde farklı duygular hissetmektedir.” Bu durumda Buğra ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Duygu ve düşüncelerini gizler.
B
Olaylar, duygularını değiştirebilir.
C
Tutarsız biridir.
D
Duygularını tanımlayamaz.
Soru 12
Ahmet yeni tanıştığı Hüseyin’in fiziksel, duygusal ve zihinsel özelliklerini öğrenmek için ona çeşitli sorular sorar.Aşağıdakilerden hangisi Ahmet’in sorularından biri olamaz?
A
Boş vakitlerinde neler yaparsın?
B
Futbol oynamayı sever misin?
C
Kaç kardeşin var?
D
Kaç numara ayakkabı giyiyorsun?
Soru 13
“Filiz, spor salonunda kalemini düşürür. Aramasına rağmen bulamaz. Çok üzülür çünkü kalemi doğum gününde halası armağan etmiştir.” Sınıf arkadaşları bu duruma farklı tepkiler gösterirler. Bu tepkilerden hangisi Filiz’in duygu ve düşüncelerinin saygıyla karşılanmadığına örnek olarak gösterilebilir?
A
Üzülme, görevliler temizlik yaparken bulurlar.
B
Kalemi belki de evde unutmuşsundur.
C
Ne de kıymetli kalemin varmış!
D
Okulun ilan tahtasına yazalım, bulan getirir.
Soru 14
“Sarı, kıvırcık saçlı ve mavi gözlüyüm, sağ yanağımda gamzem var.” Kendini bu şekilde tanımlayan kişi hangi özelliklerini söylemiştir?
A
Bireysel
B
Zihinsel
C
Fiziksel
D
Duygusal
Soru 15
Nilgün Hanım’ın çocukken çok sevdiği bir köpeği varmış. Köpeğine boncuklu bir tasma takarmış. Hayvan o kadar sevimliymiş ki bir bakan bir daha bakarmış. Nilgün Hanım’ın köpek kulübesinin kapısını kilitlemeyi unuttuğu bir gece köpek kaybolmuş. Bu olayla ilgili olarak Nilgün Hanım duygularını şöyle ifade etmektedir: “Bu olayın üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Nerede bir köpek görsem kendimi …………………. hissediyorum.” Nilgün Hanım, cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamıştır?
A
neşeli
B
mutlu
C
suçlu
D
şaşkın
Soru 16
“insanların davranışlarına bakarak duygularını anlayabiliriz.” Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen davranış-duygu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Bağırmak-öfke
B
Kaş çatmak – sevinç
C
Gülmek-mutluluk
D
Ağlamak-üzüntü
Soru 17
Sedat ve Merve aynı sınıftalar. O gün sabah Sedat, Merve’nin sırasını tebeşirle çizmişti. Merve sırasını tozlu görünce “ Sedat, tebeşirle sıram çizildiği zaman çok rahatsız oluyorum, tozlar boğazıma kaçıyor.” dedi. Ertesi gün Merve, sabah sınıfa girdiğinde yine sırasının çizildiğini gördü. Bu durumda Merve hangi duyguyu yaşamıştır?
A
Pişmanlık
B
Kızgınlık
C
Suçluluk
D
Kıskançlık
Soru 18
“Nüfus cüzdanı kişiye özel bir kimliktir. Ancak adı, soyadı, ana- baba adı, doğum yeri gibi bilgiler başkalarıyla aynı olabilir.” Yukarıdaki açıklamaya göre nüfus cüzdanında başkalarıyla aynı olmayacak bölüm hangisidir?
A
Doğum günü ve ayı.
B
Nüfusa kayıtlı olduğu yer.
C
Verildiği nüfus müdürlüğü.
D
T.C. kimlik numarası
Soru 19
“Ayşe çocuk parkında oynarken topallayarak yürüyen bir kedi görür. Kedinin zayıflıktan karnı yapışmış gibidir. Cebindeki paraya bakar. Süt alacak kadar parası vardır. Küçük bir kutu süt alır, kedinin önüne koyar. Kedi sütü içinceye kadar bekler. Kedi sütü şıpır şıpır içerken arada bir Ayşe’ye bakar…” Ayşe’nin davranışına neden olan duygu hangisidir?
A
Acıma
B
Suçluluk
C
Öfke
D
Endişe
Soru 20
Bireysel farklılıklarla ilgili, I. insanları eşsiz kılar. II. Saygı gösterilmelidir. III. Zenginlik olarak görülmelidir.ifadelerinden hangileri doğrudur?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişin İp Uçları

Geçmişin İp Uçları

Online Çöz

 • 1.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimize ait bir bilgi verir?

  • AAile doktoru
  • BAile albümü
  • COkuduğumuz okul
  • DEvimizin bölümleri
 • 2.Soru

  Aile tarihimizi araştırırken aşağıdakilerden hangisinden alacağımız bilgi bizleri daha eski dönemlere götürür?

  • Adede
  • Bbaba
  • Chala
  • Danne
 • 3.Soru

   I- Aile fotoğrafları

  II- Eski eşyalar

  III- Ailedeki en yaşlı kişi

  Ailemizin tarihi hakkında araştırma yaparken hangilerinden yararlanırız?

  • AI-II
  • BI-III
  • CII-III
  • DI-II-III
 • 4.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış eşyalardandır?

  • ABilgisayar
  • BCep telefonu
  • CRadyo
  • DLaptop
 • 5.Soru

  Sözlü tarih çalışması yapan Berat aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi edinemez?

  • AKöy yaşamı
  • BDüğünler
  • CAskerlik yılları
  • DGelecek yıllar
 • 6.Soru

  Azra ailesinin geçmişini öğrenmek için dedesine sormak üzere sorular hazırlamıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu sorular arasında yer almaz?

  • AHangi oyunları oynardınız?
  • BBabaannemle nasıl tanıştınız?
  • CGelecekte nerede yaşayacaksınız?
  • DBu şehre neden yerleştiniz?
 • 7.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış bir oyun değildir?

  • AKaragöz ile Hacivat
  • BMendil kapmaca
  • CKörebe
  • DYakan top
 • 8.Soru

  Aile geçmişini araştıran Ceyhun aşağıdakilerin hangisinden fazla bir yardım alamaz?

  • Adedesi
  • Bbabası
  • Cannesi
  • Dağabeyi
 • 9.Soru

  Ülkemize ait olan duygu, düşünce ve yaşam biçimine milli kültür denir.

  Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün bir parçası değildir?

  • ATürküler
  • BYılbaşı kutlaması
  • CYayla Şenlikleri
  • DMilli bayramlarımız.
 • 10.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi kültür kavramının içinde yer almaz?

  • AAtasözleri
  • BHalk oyunları
  • CMasallar
  • DHava durumu

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Hayat Serüvenim Ve Ailem

Hayat Serüvenim Ve Ailem

Online Çöz

 • Hayat Serüvenim Ve Ailem 1.Soru

  Aile ile ilgili aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

  • AToplumun temel kurumlarından biridir.
  • BAnne, baba ve çocuklardan oluşur.
  • CÜyeleri arasında dayanışma vardır.
  • DHer ailede evin geçimini baba sağ­lamak zorundadır.
 • 2.Soru

  ………………….   oluşturan   bireyler arasında ………………… bağı bulun­maktadır. Bu nedenle bireyler ara­sında çok sıkı ilişkiler mevcuttur.

  Bu metin, sırasıyla aşağıdaki söz­cüklerden hangileriyle tamam­lanmalıdır?

  • AAileyi / akrabalık
  • BSosyal örgütleri / arkadaşlık
  • CAileyi / komşuluk
  • DGrupları / hemşerilik
 • 3.Soru

  1. Akrabalık -> Bireylerin kan bağı veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olması
  2. Aile -> Anne, baba ve çocuklar­dan oluşan en küçük topluluk
  3. Evrensel değerler -> Bir milleti diğer milletlerden ayıran özellik­ler

  Yukarıdaki eşleştirmelerden han­gisi veya hangileri yanlıştır?

  • AYalnız I
  • BYalnız III
  • CYalnız II
  • DI ve II
 • 4.Soru

  ………………..  tarihimizi  öğrenmek için, sözlü tarih yöntemine ve ata­larımızdan kalan ………………. niteli­ğindeki belge ve nesnelere başvu­ruruz.

  Bu metin aşağıdaki sözcüklerden hangileriyle tamamlanabilir?

  • AAile / kanıt
  • BToplum / yazılı
  • CDevlet / hikaye
  • DSavaş / şiir
 • Hayat Serüvenim Ve Ailem 5.Soru

  Hayatınızdaki önemli olayları kronolojik sıralama yaptığınızda birinci sıraya han­gisi yazılmalıdır?

  • Ayürümeye başlama tarihiniz
  • B okula başlama tarihiniz
  • Cdoğum tarihiniz
  • Ddördüncü sınıfa başlama tarihiniz
 • 6.Soru

  Bir kişinin soyunu gösteren çizelge veya şemaya ne denir?

  • Asoy ağacı
  • Bkarne
  • Caşı kartı
  • Dkimlik
 • 7.Soru

  Atatürk’ün soy ağacında aşağıdakilerden hangiismi yer almaz?

  • A İsmet İnönü
  • BAli Rıza Bey
  • CZübeyde Hanım
  • DMakbule Hanım
 • 8.Soru

  Soy ağacı hazırlarken aşağıdakilerden hangisi yazılmaz?

  • Abüyük anne
  • Bkardeşler
  • C arkadaşlar
  • Dbüyük baba
 • 9.Soru

  Aile ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • Aİnsanın ilk eğitim yuvasıdır.
  • BBütün toplumlar ailelerden oluşur.
  • CBütün toplumlarda aile kutsal sayılmıştır.
  • DBüyük aile tipi daha çok sanayisi gelişmiş kentlerde bulunur.
 • Hayat Serüvenim Ve Ailem 10.Soru

  “Büyük aile tipi daha çok ………………. küçük aile tipi ise daha çok …………… görülür.” Cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  • Aşehirlerde-kentlerde
  • Bkırsal kesimde-şehirlerde
  • Cşehirlerde-kırsal kesimde
  • Dillerde-ilçelerde

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Hayat Serüvenim Ve Ailem Kavrama

Hayat Serüvenim Ve Ailem Kavrama

Online Çöz

Hayat Serüvenim Ve Ailem Kavrama Soru 1
Bir kişinin soyunu gösteren çizelge veya şemaya ne denir?
A
kimlik
B
karne
C
soy ağacı
D
aşı kartı
Soru 2
…………………. oluşturan bireyler arasında ………………… bağı bulun­maktadır. Bu nedenle bireyler ara­sında çok sıkı ilişkiler mevcuttur. Bu metin, sırasıyla aşağıdaki söz­cüklerden hangileriyle tamam­lanmalıdır?
A
Aileyi / komşuluk
B
Aileyi / akrabalık
C
Grupları / hemşerilik
D
Sosyal örgütleri / arkadaşlık
Soru 3
“Büyük aile tipi daha çok ………………. küçük aile tipi ise daha çok …………… görülür.” Cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
kırsal kesimde-şehirlerde
B
şehirlerde-kentlerde
C
illerde-ilçelerde
D
şehirlerde-kırsal kesimde
Soru 4
Hayatınızdaki önemli olayları kronolojik sıralama yaptığınızda birinci sıraya han­gisi yazılmalıdır?
A
doğum tarihiniz
B
okula başlama tarihiniz
C
yürümeye başlama tarihiniz
D
dördüncü sınıfa başlama tarihiniz
Soru 5
Atatürk’ün soy ağacında aşağıdakilerden hangi ismi yer almaz?
A
İsmet İnönü
B
Makbule Hanım
C
Ali Rıza Bey
D
Zübeyde Hanım
Soru 6
Aile ile ilgili aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?
A
Üyeleri arasında dayanışma vardır.
B
Anne, baba ve çocuklardan oluşur.
C
Her ailede evin geçimini baba sağ¬lamak zorundadır.
D
Toplumun temel kurumlarından biridir.
Soru 7
I- Akrabalık -> Bireylerin kan bağı veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olması II- Aile -> Anne, baba ve çocuklar­dan oluşan en küçük topluluk III- Evrensel değerler -> Bir milleti diğer milletlerden ayıran özellik­ler Yukarıdaki eşleştirmelerden han­gisi veya hangileri yanlıştır?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 8
……………….. tarihimizi öğrenmek için, sözlü tarih yöntemine ve ata­larımızdan kalan ………………. niteli­ğindeki belge ve nesnelere başvu­ruruz. Bu metin aşağıdaki sözcüklerden hangileriyle tamamlanabilir?
A
Toplum / yazılı
B
Savaş / şiir
C
Aile / kanıt
D
Devlet / hikaye
Soru 9
Aile ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Büyük aile tipi daha çok sanayisi gelişmiş kentlerde bulunur.
B
Bütün toplumlar ailelerden oluşur.
C
İnsanın ilk eğitim yuvasıdır.
D
Bütün toplumlarda aile kutsal sayılmıştır.
Hayat Serüvenim Ve Ailem Kavrama Soru 10
Soy ağacı hazırlarken aşağıdakilerden hangisi yazılmaz?
A
büyük baba
B
büyük anne
C
kardeşler
D
arkadaşlar

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Geleneksel Oyunlarımız

Geleneksel Oyunlarımız

Online Çöz

 • Geleneksel Oyunlarımız 1.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi milli oyunlarımızdan birisi değildir?

  • AÇevgan
  • BYalı güreş
  • CBeigoma
  • DDeve güreşi
 • 2.Soru

  Hangisi milli kültürümüzü oluşturan öğelerden biri değildir?

  • AHalk oyunlarımız
  • BTürkülerimiz
  • CBayrağımız
  • DYollarımız
 • 3.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?

  • ACirit
  • BVoleybol
  • CFutbol
  • DBasketbol
 • 4.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzda yapılan geleneksel eğlencelerden biri değildir?

   

  • AKına gecesi
  • BAsker uğurlama
  • CBale izleme
  • DSünnet düğünü
 • Geleneksel Oyunlarımız 5.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır?

  • AVoleybol
  • BBasketbol
  • CTenis
  • DGüreş
 • 6.Soru

  Aşağıdaki öğelerden hangisi millî kültürümüze ait değildir?

  • AÖğrendiğimiz yabancı dil
  • BGeleneklerimiz
  • CTürkçe
  • DTürküler
 • 7.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi yöresel bir kutlamadır?

  • ACumhuriyet Bayramı
  • BKurban Bayramı
  • CBartın Festivali
  • DRamazan Bayramı
 • 8.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi, Türk kültürüne ait geleneksel kutlamalardan biri değildir?

  • ANevruz kutlaması
  • BSünnet düğünü
  • CFilm festivali
  • DKına gecesi
 • 9.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi atla yapılan geleneksel Türk oyunlarındandır?

  • AOkçuluk
  • BCirit
  • CKayak
  • DGüreş
 • Geleneksel Oyunlarımız 10.Soru

  Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde geleneksel cirit oyunları yaygın olarak oynanmaz?

  • AErzurum
  • BBayburt
  • Cİstanbul
  • DSöğüt

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Geleneksel Oyunlarımız

Geleneksel Oyunlarımız

Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki öğelerden hangisi millî kültürümüze ait değildir?
A
Türkçe
B
Geleneklerimiz
C
Türküler
D
Öğrendiğimiz yabancı dil
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır?
A
Voleybol
B
Tenis
C
Basketbol
D
Güreş
Soru 3
Hangisi milli kültürümüzü oluşturan öğelerden biri değildir?
A
Halk oyunlarımız
B
Bayrağımız
C
Yollarımız
D
Türkülerimiz
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?
A
Futbol
B
Basketbol
C
Cirit
D
Voleybol
Soru 5
Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde geleneksel cirit oyunları yaygın olarak oynanmaz?
A
İstanbul
B
Söğüt
C
Bayburt
D
Erzurum
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi atla yapılan geleneksel Türk oyunlarındandır?
A
Güreş
B
Kayak
C
Okçuluk
D
Cirit
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi milli oyunlarımızdan birisi değildir?
A
Beigoma
B
Yalı güreş
C
Deve güreşi
D
Çevgan
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzda yapılan geleneksel eğlencelerden biri değildir?
A
Bale izleme
B
Sünnet düğünü
C
Asker uğurlama
D
Kına gecesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, Türk kültürüne ait geleneksel kutlamalardan biri değildir?
A
Kına gecesi
B
Film festivali
C
Nevruz kutlaması
D
Sünnet düğünü
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yöresel bir kutlamadır?
A
Kurban Bayramı
B
Bartın Festivali
C
Cumhuriyet Bayramı
D
Ramazan Bayramı

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Türklerin Tarihte Oynadığı Oyunlar Kavrama

Türklerin Tarihte Oynadığı Oyunlar Kavrama

Online Çöz

 1. Türklerin Tarihte Oynadığı Oyunlar “At üzerindeki oyuncular ellerindeki sopaları fırlatarak diğer oyuncuları vurmaya çalışırlar.” Yandaki ifadede anlatılan oyun aşağıdakilerden hangisidir?
  1. uzuneşek
  2. deve güreşi
  3. yağlı güreş
  4. cirit  
 2. “İki veya daha fazla oyuncuyla oynanır. Oyunculardan biri eğilir, diğeri onun üzerin den atlar. Atlayan oyuncu da eğilir ve diğer oyuncular atlar.” şeklinde oynanan oyun hangisidir?
  1. istop
  2. binicilik  
  3. birdirbir
  4. yerden yüksek
 3. Eskiden oynanan, bir kişinin topluluk önünde çeşitli hikâyeler anlatması, bu hikâyeleri anlatırken hikâyedeki kişileri taklit ederek canlandırması şeklinde gerçekleşen oyun hangisidir?

  1. Meddah
  2. İbiş
  3. Hacivat ile Karagöz
  4. Orta oyunu
 4. Türk tiyatrosunda gölge oyunu olarak adlandırılır. Gölge oyunu Türklerin Orta Asya’dan beri oynadıkları oyunlardan biridir. Deri üzerine çizilmiş figürler, çubuklara tutturulmuş olarak beyaz perde arkasında oynatılır.” Anlatımda aşağıdaki oyunlardan hangisi anlatılmaktadır?

  1. Kukla
  2. Meddah
  3. Karagöz ile Hacivat
  4. Sessiz sinema
 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Sadece çocuklar değil büyükler de oyun oynarlar.
  2. Oyunların tamamında önce “ebe” seçilir.
  3. Oyunlar daha çok eğlence amaçlı olarak oynanmaktadır.
  4. Yurdumuzun farklı bölgelerinde farklı oyunlar da oynanmaktadır.
 6. Aşağıdakilerden hangisi milli oyunlarımızdan birisi değildir?

  1. Cirit
  2. Güreş
  3. Körebe
  4. Futbol
 7. Aşağıdaki oyunlardan hangisinin oynanması tehlikeli sonuçlar doğurabilir?
  1. çizgili seksek
  2. bezirgân başı
  3. uzuneşek
  4. yağ satarım, bal satarım
 8. Aşağıdaki oyunların hangisinde “ebe” yoktur?
  1. yakan top
  2. körebe
  3. saklambaç
  4. kartal
 9. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış bir oyun değildir?

  1. Yakan top
  2. Mendil kapmaca
  3. Körebe
  4. Meddah
 10. Türklerin Tarihte Oynadığı Oyunlar Aşağıdaki oyunların hangisinde oyuncular karşılıklı olarak dizilir?

  1. yerden yüksek
  2.   mendil kapmaca
  3. beştaş
  4. seksek
1 2 3 7