3.Sınıf Sayılardaki Örüntüler

 

3.Sınıf Sayı Örüntüleri

TEBRİKLER.

3.Sınıf Sayı Örüntüleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
72-63-54-45-36-27-18 yanda verilen örüntü için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
İleriye doğru 8’erli örüntü oluşturulmuştur.
B
İleriye doğru 9’arlı örüntü oluşturulmuştur.
C
Geriye doğru 9’arlı örüntü oluşturulmuştur.
Soru 2
18 ile 70 arasındaki en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır?
A
88
B
86
C
87
Soru 3
19’dan başlayıp 9’ar ritmik sayarken aşağıdakilerden hangi sayıyı söylemeyiz?
A
46
B
54
C
37
Soru 4
29-36-..-50-…….-64 örüntüsünde verilmeyen sayıların toplamı kaçtır?
A
107
B
43
C
100
Soru 5
Aşağıdaki örüntülerden hangisinin kuralı farklıdır?
A
4-8-12-16-20-24-28
B
57-53-49-45-41-37-33
C
81-77-73-69-65-61-57
Soru 6
15-25-40-45-55 Yandaki sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A
45
B
25
C
40
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisini hem altışar hem de yedişer ritmik saymada söyleriz?
A
49
B
60
C
42
Soru 8
4’er ritmik sayarken 48 sayısından önce ve sonra gelen sayıların toplamı kaçtır?
A
92
B
44
C
96
Soru 9
18’den başlayıp (18 dahil) 6’sar ritmik sayarken 60’a kadar kaç tane sayı sayarız?
A
7
B
8
C
6
Soru 10
3’erli ritmik sayma yaparken 3 ile 30 arasında kaç tane sayı sayarız?
A
7
B
8
C
6
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Romen Rakamları

 

3.Sınıf Romen Rakamları

TEBRİKLER.

3.Sınıf Romen Rakamları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
XII  Romen rakamı ile yazılan sayı hangisidir?
A
12
B
13
C
11
Soru 2
8 sayısının Romen rakamı ile yazılışı hangisidir?
A
VIII
B
VII
C
IIX
Soru 3
Hangi sayını Romen rakamı ile yazılışı yanlış verilmiştir?
A
9 = IX
B
17 = XIIV
C
14 = XIV
Soru 4
II, VI, X, ……. Yandaki verilen örüntüyü devam ettiren Romen rakamı hangisidir?
A
XV
B
XIV
C
XVI
Soru 5
Verilen Romen rakamlarından hangisinin yazılışı yanlıştır?
A
XIV = On altı
B
XVIII = On sekiz
C
XII = On İki
Soru 6
Aşağıdaki Romen rakamlarından en küçük olan hangisidir?
A
X
B
IX
C
VII
Soru 7
Romen rakamları ile yazılan XIX sayının okunuşu hangisidir?
A
18
B
19
C
9
Soru 8
VII, X, XIV sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
7, 10, 14
B
7, 10, 16
C
6, 10, 14
Soru 9
7 + 11  işleminin sonucunun Romen rakamı ile yazılışı hangisidir?
A
XVII
B
XIX
C
XVIII
Soru 10
Aşağıdaki Romen rakamlarından hangisi 7’dir?
A
IV
B
VII
C
IX
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Sayıları Karşılaştıralım

3.Sınıf Doğal Sayıları Karşılaştırma

TEBRİKLER.

3.Sınıf Doğal Sayıları Karşılaştırma

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“660< A <668” ifadesinde A içine kaç farklı doğal sayı yazabilir? 
A
6
B
8
C
7
Soru 2
647, 715, 615, 730, 710 sayıları için hangi sıralama yanlıştır?
A
615<647<710<715<730
B
730>715>710>647>615
C
730>710>715>647>615
Soru 3
327, 383, 429, 415 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A
429> 415> 383> 327
B
415> 429> 383> 327
C
327> 383> 415> 429
Soru 4
900 > ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A
990
B
799
C
890
Soru 5
Hangi sayı çiftinin arasına “>” sembolü konulursa karşılaştırma doğru olur?
A
98 … 125
B
128 …. 136
C
311 … 310
Soru 6
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A
756<750
B
803=803
C
213>208
Soru 7
447, 239, 743, 578 sayılarını “ >” sembolü ile sıraladığımızda baştan üçüncü sayı hangisidir?
A
578
B
743
C
447
Soru 8
828, 826, 867, 818 sayıları arasındaki ilişkiyi sırasıyla gösteren işaretler hangileridir?
A
>, <, <
B
<, >, <
C
>, <, >
Soru 9
202> ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A
222
B
200
C
215
Soru 10
978<  İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılır?
A
985
B
975
C
970
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Üç Basamaklı Doğal Sayılar

3.Sınıf Üç Basamaklı Doğal Sayılar

TEBRİKLER.

3.Sınıf Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"100 + 100 + 100 + 100 + 1 + 1 "şeklinde çözümlenmiş olan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dört yüz yirmi iki
B
Dört yüz yirmi
C
Dört yüz iki
Soru 2
"Sekizyüzdokuz" sayısının rakamla gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A
890
B
889
C
809
Soru 3
“429” sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
4 yüzlük + 2 onluk + 9 birlik
B
4 yüzlük + 9 birlik
C
4 yüzlük + 9 onluk + 2 birlik
Soru 4
"587” sayısının yüzler basamağında hangi rakam vardır?
A
8
B
7
C
5
Soru 5
“305" sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
100+100+100+10+10+10+10+10
B
100+100+100+1+1+1+1
C
100+100+1OO+1+1+1+1+1
Soru 6
“734” sayısının içinde kaç yüzlük vardır?
A
7
B
3
C
4
Soru 7
"4 yüzlük + 8 onluk + 2 birlik" hangi sayıyı oluşturur?
A
482
B
428
C
498
Soru 8
 “653" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Altı yüz üç
B
Altı yüz otuz beş
C
Altı yüz elli üç
Soru 9
"2 yüzlük + 4 onluk + 7 birlik" hangi doğal sayıyı oluşturur?
A
207
B
247
C
274
Soru 10
"iki yüz yetmiş altı" sayısının rakamla gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A
207
B
276
C
267
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Fen Bilimleri Hava Katmanı

3.Sınıf Hava Katmanı

TEBRİKLER.

3.Sınıf Hava Katmanı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın dışında yer alan katmanlardan birisi değildir?
A
Atmosfer
B
Manto
C
Yer kabuğu
Soru 2
Hava katmanı aşağıdaki katmanlardan hangisi ile temas etmez?
A
Ateş katmanı
B
Kara katmanı
C
Su katmanı
Soru 3
Dünyamızın en çok yer kaplayan katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Su katmanı
B
Gaz katmanı
C
Kara katmanı
Soru 4
Kar, yağmur, rüzgâr gibi doğa olayları hangi katmanda gerçekleşir?
A
Su katmanı
B
Atmosfer
C
Yer kabuğu
Soru 5
Atmosferle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Hava katmanı, kara ve su katmanları ile temas halindedir.
B
Atmosfer sadece oksijen ve hidrojen gazlarından oluşur.
C
Dünya'mızı Güneş'in zararlı ışınlarından atmosfer korur.
Soru 6
Aşağıdaki katmanlardan hangisi Dünya’mızın en dış katmanıdır?
A
Atmosfer
B
Yer kabuğu
C
Su küre
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Hava küre, su küre içerisinde yer alır.
B
Hava küre canlıların yaşamasını sağlayan gazlardan oluşur.
C
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerden sadece Dünya’mızın hava katmanı vardır.
Soru 8
Dünyamızda yaşayan canlılara yaşama ortamı oluşturan katmaların tamamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Kara katmanı, Su katmanı
B
Su katmanı, Gaz katmanı
C
Kara katmanı, Su katmanı, Gaz katmanı
Soru 9
Atmosferde bulunan ve canlıların yaşamasını sağlayan gaz hangisidir?
A
Oksijen
B
Azot
C
Karbondioksit
Soru 10
Dünyamızın en dış katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Su katmanı
B
Yer kabuğu
C
Atmosfer
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Fen Bilimleri Kara ve Su katmanları

3.Sınıf Dünyamızın Katmanları

TEBRİKLER.

3.Sınıf Dünyamızın Katmanları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Dünyamızda üç tane okyanus vardır.
B
Dünyanın yüzeyini kaplayan büyük su kitlelerine okyanus denir.
C
Okyanusların birbiriyle bağlantısı yoktur.
Soru 2
Su katmanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Su katmanı Dünya yüzeyinin çoğunu kaplar.
B
Su katmanı yer kabuğunun içinde yer alır.
C
Su ve kara katmanı iç içedir.
Soru 3
Mağma ya da ateş küre nerede yer alır?
A
Yer kabuğunun üstünde
B
Kara katmanının altında
C
Atmosferde
Soru 4
Okyanuslar, denizler, göller, nehirler, yeraltı suları, kutuplardaki buzullar hangi katmanı oluşturur?
A
Atmosfer
B
Su katmanı
C
Yer kabuğu
Soru 5
Kara katmanının yapısında aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Kaya
B
Hava
C
Su
Soru 6
Aşağıdaki katmanlardan hangisi kayaçlardan oluşmuştur?
A
Yer kabuğu
B
Çekirdek
C
Mağma
Soru 7
Büyük kara parçalarına kıta denir. Dünyamızda kaç tane kıta vardır?
A
6
B
5
C
3
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi okyanuslardan birisi değildir?
A
Okyanusya.
B
Atlas Okyanusu
C
Hint Okyanusu
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun özelliklerinden birisi değildir?
A
Yer kabuğunun okyanus diplerinde ince olması.
B
Yer kabuğunun dünya yüzeyinin tamamını kaplaması.
C
Yer kabuğunun dünyanın en kalın katmanı olması.
Soru 10
Aşağıdaki katmanlardan hangisi kara katmanı olarak adlandırılır?
A
Atmosfer
B
Yer Kabuğu
C
Manto
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Gezegenimizi Tanıyalım Ünite Değerlendirme Testi

3.Sınıf Gezegenimizi Tanıyalım

TEBRİKLER.

3.Sınıf Gezegenimizi Tanıyalım

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I-Pisagor II-Birûnî III-Magellan Yukarıdaki bilim insanlarının ortak görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dünya'mızın güneş siteminin merkezinde olduğunu söylemişlerdir.
B
Dünya'mızın tepsi gibi düz olduğuna inanmışlardır.
C
Dünya'mızın küre şeklinde olduğunu savunmuşlardır.
Soru 2
“Dünya’mız küre şeklindedir, fakat tam yuvarlak değildir. Kutuplardan biraz basık, ekvatordan biraz şişkindir.” Yukarıdaki açıklamaya göre, hangisi dünyaya daha çok benzemektedir?
A
Çilek
B
Elma
C
Portakal
Soru 3
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Dünya'mızın yüzeyinde sular daha çok yer kaplar.
B
Dünya'mızın yüzeyinde karalar daha çok yer kaplar.
C
Dünya'mızın yüzeyinde karalar ve sular eşit olarak yer kaplar.
Soru 4
Gezegenimizin şeklini bir varlığa benzetmek istersek hangisine benzetebiliriz?
A
Muz
B
Kabak
C
Armut
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızı oluşturan tabakalardan birisi değildir?
A
Işık tabakası
B
Su tabakası
C
Hava tabakası
Soru 6
Dünya modelinde mavi ile gösterilen alanlar neyi ifade eder?
A
Dağları
B
Ovaları
C
Suları
Soru 7
Dünya'mızın şekli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Dünya'mızın şekli küreye benzer.
B
Dünya'mızın şekli silindire benzer.
C
Dünya'mızın şekli küpe benzer.
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Su tabakası yeşil renktedir.
B
Hava tabakası canlıların yaşamasına elverişli değildir.
C
Yeryüzünün büyük bölümü sularla kaplıdır.
Soru 9
Gezegenimizin şeklini en doğru şekilde nereden görebiliriz?
A
Ay’a çıkıp Dünya’ya bakarak.
B
Yüksek tepelere çıkıp ufka bakarak.
C
Deniz kenarından gökyüzüne bakarak.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi su tabakasında yer almaz?
A
Denizler
B
Okyanuslar.
C
Dağlar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Dünyamızın Şekli Bölüm Değerlendirme

 

3. Sınıf Dünyanın Şekli

TEBRİKLER.

3. Sınıf Dünyanın Şekli

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki katmanlardan hangisi "Atmosfer" olarak adlandırılır?
A
Tş küre
B
Hava küre
C
Su küre
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın gözlenebilen katmanlarından birisidir?
A
Ateş küre
B
Su küre
C
Ağır küre
Soru 3
"Yarısı kesilmiş bir şeftaliyi incelediğinizde şeftalinin farklı katmanlardan oluştuğunu gözlemlersiniz. Şeftali dıştan içe doğru kabuk, yediğimiz sulu kısmı ve çekirdek olmak üzere üç katmandan oluşur. Dünya’mız da farklı özelliklere sahip katmanlardan oluşmaktadır." Yukarıdaki anlatıma göre şeftalinin çekirdeği Dünya'nın hangi katmanına benzetilebilir?
A
Taş küre
B
Ağır küre
C
Yer kabuğu
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en iç katmanıdır?
A
Hava küre
B
Ağır küre
C
Ateş küre
Soru 5
Dünyamızın en iç katmanı hangisidir?
A
Taş küre
B
Ateş küre
C
Ağır küre
Soru 6
Dünyamızı oluşturan tabakalardan en dışta hangisi yer alır?
A
Hava tabakası
B
Su tabakası
C
Taş tabakası
Soru 7
Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu ileri süren ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aristo
B
Pisagor
C
Thales
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Tüm katmanlar gözlemlenebilir.
B
Dünya'nın en büyük katmanı hava katmanıdır.
C
Dünya'nın 4'te 1'ini denizler oluşturur.
Soru 9
Dünya'nın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?
A
Prizma
B
Küp
C
Küre
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin küreye benzediğini ispatlamada kullanılır?
A
Gündüz Güneş'in görünmesi
B
Dünya'nın uydular aracılığıyla çekilen fotoğrafları
C
Dünya'nın sularla kaplı olması
Soru 11
Aşağıdaki katmanlardan hangisi "Çekirdek" olarak adlandırılır?
A
Ağır küre
B
Taş küre
C
Ateş küre
Soru 12
"Magma adı verilen sıcak ve akışkan bir maddeden oluşur. Yeryüzüne çıkan magmaya lav denir. Magmanın yeryüzü- ne çıktığı yerler yanardağ olarak adlandırılır. Yanardağdan çıkan magma bir süre sonra soğuyup katılaşır." Yukarıdaki paragrafta hangi katman anlatılmaktadır?
A
Taş küre
B
AĞır küre
C
Ateş küre
Soru 13
Dünya’nın kendi çevresinde döndüğünü söyleyen ilk bilim adamı kimdir?
A
Galileo Galilei (Galilo)
B
Nikolaus Copernucus (Kopernik)
C
Chrostopher Colombus (Kolomb)
Soru 14
Denizden kıyıya doğru yaklaşan bir geminin önce dumanının, sonra bacasının, son olarak da gövdesinin görülmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A
Dünya'nın hareketsiz durduğunu.
B
Dünya'nın tepsi gibi düz olduğunu .
C
Dünya'nın küre biçiminde yuvarlak olduğunu.
Soru 15
Dünya'nın çevresini ilk dolanan kimdir?
A
Chrostopher Colombus
B
Galileo Galilei
C
Ferdinand Magellean
Soru 16
Dünyamızın en dış katmanı hangisidir?
A
Su küre
B
Taş küre
C
Hava küre
Soru 17
" Dünya’mız hava küre, su küre, taş küre, ateş küre ve ağır küre olmak üzere beş katmandan oluşur. " Aşağıdaki katmanlardan hangisi Dünyamızın gözlenebilen katmanlarından birisi değildir?
A
Ateş küre
B
Atmosfer
C
Taş küre
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispatlar?
A
Dünya üzerinde denizleri ve karaların olması.
B
Dünya'nın kendi çevresinde dönmesi.
C
Deniz kenarında bizden uzaklaşan geminin yavaş yavaş kaybolması.
Soru 19
Gök cisimleri ile uğraşan bilimin adı nedir?
A
Astronomi
B
Fizik
C
Geometri
Soru 20
Aşağıdaki katmanlardan hangisi "Mağma" olarak adlandırılır?
A
Ağır küre
B
Ateş küre
C
Taş küre
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

3.Sınıf Fen Bilimleri Dünya’mızın Katmanları

3. Sınıf Dünyanın Şekli

TEBRİKLER.

3. Sınıf Dünyanın Şekli

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Dünya'nın en büyük katmanı hava katmanıdır.
B
Tüm katmanlar gözlemlenebilir.
C
Dünya'nın 4'te 1'ini denizler oluşturur.
Soru 2
Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu ileri süren ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aristo
B
Thales
C
Pisagor
Soru 3
Aşağıdaki katmanlardan hangisi "Atmosfer" olarak adlandırılır?
A
Hava küre
B
Su küre
C
Tş küre
Soru 4
Gök cisimleri ile uğraşan bilimin adı nedir?
A
Astronomi
B
Fizik
C
Geometri
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en iç katmanıdır?
A
Hava küre
B
Ateş küre
C
Ağır küre
Soru 6
Dünyamızın en dış katmanı hangisidir?
A
Hava küre
B
Taş küre
C
Su küre
Soru 7
Aşağıdaki katmanlardan hangisi "Mağma" olarak adlandırılır?
A
Ateş küre
B
Ağır küre
C
Taş küre
Soru 8
" Dünya’mız hava küre, su küre, taş küre, ateş küre ve ağır küre olmak üzere beş katmandan oluşur. " Aşağıdaki katmanlardan hangisi Dünyamızın gözlenebilen katmanlarından birisi değildir?
A
Ateş küre
B
Taş küre
C
Atmosfer
Soru 9
"Magma adı verilen sıcak ve akışkan bir maddeden oluşur. Yeryüzüne çıkan magmaya lav denir. Magmanın yeryüzü- ne çıktığı yerler yanardağ olarak adlandırılır. Yanardağdan çıkan magma bir süre sonra soğuyup katılaşır." Yukarıdaki paragrafta hangi katman anlatılmaktadır?
A
AĞır küre
B
Taş küre
C
Ateş küre
Soru 10
"Yarısı kesilmiş bir şeftaliyi incelediğinizde şeftalinin farklı katmanlardan oluştuğunu gözlemlersiniz. Şeftali dıştan içe doğru kabuk, yediğimiz sulu kısmı ve çekirdek olmak üzere üç katmandan oluşur. Dünya’mız da farklı özelliklere sahip katmanlardan oluşmaktadır." Yukarıdaki anlatıma göre şeftalinin çekirdeği Dünya'nın hangi katmanına benzetilebilir?
A
Ağır küre
B
Taş küre
C
Yer kabuğu
Soru 11
Aşağıdaki katmanlardan hangisi "Çekirdek" olarak adlandırılır?
A
Ağır küre
B
Ateş küre
C
Taş küre
Soru 12
Dünyamızı oluşturan tabakalardan en dışta hangisi yer alır?
A
Taş tabakası
B
Hava tabakası
C
Su tabakası
Soru 13
Denizden kıyıya doğru yaklaşan bir geminin önce dumanının, sonra bacasının, son olarak da gövdesinin görülmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A
Dünya'nın tepsi gibi düz olduğunu .
B
Dünya'nın küre biçiminde yuvarlak olduğunu.
C
Dünya'nın hareketsiz durduğunu.
Soru 14
Dünyamızın en iç katmanı hangisidir?
A
Ağır küre
B
Taş küre
C
Ateş küre
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın gözlenebilen katmanlarından birisidir?
A
Ağır küre
B
Su küre
C
Ateş küre
Soru 16
Dünya'nın çevresini ilk dolanan kimdir?
A
Chrostopher Colombus
B
Ferdinand Magellean
C
Galileo Galilei
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispatlar?
A
Deniz kenarında bizden uzaklaşan geminin yavaş yavaş kaybolması.
B
Dünya üzerinde denizleri ve karaların olması.
C
Dünya'nın kendi çevresinde dönmesi.
Soru 18
Dünya'nın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?
A
Küre
B
Küp
C
Prizma
Soru 19
Dünya’nın kendi çevresinde döndüğünü söyleyen ilk bilim adamı kimdir?
A
Galileo Galilei (Galilo)
B
Chrostopher Colombus (Kolomb)
C
Nikolaus Copernucus (Kopernik)
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin küreye benzediğini ispatlamada kullanılır?
A
Dünya'nın sularla kaplı olması
B
Gündüz Güneş'in görünmesi
C
Dünya'nın uydular aracılığıyla çekilen fotoğrafları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

3.Sınıf Fen Bilimleri Dünya’mızın Şekli Neye Benzer?

 

3.Sınıf Gezegenimizi Tanıyalım

TEBRİKLER.

3.Sınıf Gezegenimizi Tanıyalım

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki bilim insanlarından hangileri Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemiştir?
A
Arşimet, Newton, Paskal
B
İbni Sina, Lokman Hekim, Farabi
C
Buruni, Pisagor ve Aristo
Soru 2
Aşağıdaki olaylardan hangisi dünyamızın yuvarlak olmasının bir sonucudur?
A
Mevsimlerin oluşması.
B
İklim ve hava olaylarının değişmesi.
C
Uçakla hep aynı yöne gidildiğinde yine başlangıç yerine gelinmesi.
Soru 3
" Eski Yunanlılara göre Dünya’nın şekli düz bir tepsiye benzemekteydi. Hatta bazıları bu tepsinin içinin suyla dolu olduğunu ve Dünya’nın da bu suyun içinde yüzdüğünü düşünmüşlerdir. " Aşağıdakilerden hangisi bu düşüncenin doğru olmadığının kanıtıdır?
A
Deniz sularının kıyılara doğru taşmaması.
B
Ay'ın Dünya'nın çevresinde dolanması.
C
Deniz kenarında bizden uzaklaşan geminin yavaş yavaş gözden kaybolması.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yuvarlak olmasının bir sonucudur?
A
Gece-Gündüz oluşması
B
Mevsimlerin oluşması
C
Hava durumunun sürekli değişmesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yuvarlak olduğunun bir ispatıdır?
A
Mevsimlerin oluşması.
B
Dünyanın Güneş'in etrafında dönmesi.
C
Dünya üzerinde hep aynı yöne gidersek yine başladığımız yere geri dönmemiz.
Soru 6
Eskiden beri insanlar yaşadığımız Dünya'nın şeklini merak etmişlerdir. Bu nedenle de dünyamızın şekli ile ilgili tahminlerde bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tahminlerden birisi değildir?
A
Dünyamızın top gibi yuvarlak olması.
B
Dünyamızın bir öküzün boynuzunda yer alması.
C
Dünyamızın tepsi gibi düz olması.
Soru 7
Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Bir liman veya deniz kenarında duran bir kişi uzaktan gelen bir geminin önce direklerini ve bacasını, ardından burnunu ve üst kısmını, sonra da geminin gövdesini görür. Bu durum Dünya'nın düz olduğunu gösterir.
B
Dünya’mız alt ve üst kısımlarından basık, yanlardan şişkindir.
C
Gelişmiş teknolojik araçlarla uzaydan çekilen fotoğraflar Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini kanıtlamaktadır.
Soru 8
" Portekizli gemici Ferdinand Magellan (Ferdinand Macellan) bir yerden yolculuğa başlayan ki- şinin hep aynı yöne gitmesi hâlinde başladığı yere varacağını söylemiş ve İspanya’dan Dünya turuna çıkmıştır. Fakat yolculuk sırasında hastalanmış ve hayatını kaybetmiştir. Magellan’ın beraber yola çıktığı çok sayıdaki gemiden ancak iki tanesi İspanya’ya geri dönebilmiştir. " Bu olay bize neyi ispatlamıştır?
A
Dünyanın yuvarlak olduğunu
B
Dünyanın düz olduğunu.
C
Dünyanın geniş olduğunu
Soru 9
"Eski dönemlerde yaşamış olan insanlardan bazıları da Dünya’nın şeklinin yuvarlak olabileceğini iddia etmişlerdir. Bu görüş daha sonraları birçok bilim insanı tarafından da kabul görmüş ve çeşitli olaylara dayanılarak ispatlanmıştır. Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşayan Yunan bilim insanı Pisagor, Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanıdır. " Metne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı Pisagor'dur.
B
Dünyanın yuvarlak olduğu çeşitli olaylara dayandırılarak ispatlanmıştır.
C
2500 yıl önce Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için uzaya gidilmiştir.
Soru 10
Dünyamızın da yer aldığı dokuz gezegenin oluşturduğu yapıya ne ad verilir?
A
Güneş sistemi
B
Uzay boşluğu
C
Saman yolu
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın küre şeklinde olduğunun bir kanıtı değildir?
A
Dünyanın güneş etrafında dönmesi.
B
Deniz kenarında bizden uzaklaşan geminin yavaş yavaş kaybolması.
C
Uzaydan çekilen fotoğraflar.
Soru 12
Dünyamızın şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Dünyamız tepsi şeklindedir.
B
Dünyamızın şekli biraz yumurtaya benzemektedir.
C
Dünyamız kutuplardan basık top şeklindedir.
Soru 13
"Teknolojinin henüz gelişmemiş olduğu eski zamanlarda yaşamış insanlar, Dünya’mızın şekli ile ilgili farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. " Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzetilmemiştir?
A
Kutu
B
Masa
C
Tepsi
Soru 14
I. Dünya'nın uzayda çekilen resimlerinde Dünya'nın küre şeklinde olması. II. Dünya'nın ay üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olması. III. Sürekli aynı yöne doğru ve aynı yükseltiden uçan uçağın, ilk kalktığı yere tekrar gelmesi. IV. Yaklaşan bir geminin önce dumanını, sonra bacasını, daha sonra gövdesini görürüz. Yukarıdakilerden kaç tanesi dünyamızın yuvarlak olduğunun kanıtıdır?
A
3
B
4
C
2
Soru 15
" Bazı insanlar ise Dünya’nın bir öküzün boynuzlarında durduğunu düşünmüşlerdir. Öküzün kafasını oynatmasıyla Dünya’da deprem olduğuna inanmışlardır. " Sizce Dünya nerede durmaktadır?
A
Öküzün boynuzlarında.
B
İçi su dolu tepsi gibi denizin ortasında.
C
Uzay boşluğunda.
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Eskiden insanlar dünyamızın düz olduğuna inanıyordu.
B
Dünyamızın şekli kutuplardan basıktır.
C
Bilim adamları dünyanın düz olduğunu ispatlamıştır.
Soru 17
"Güneş doğarken önce Güneş’in bir kısmı, sonra yarısı, en sonunda ise tamamı görülür. Güneş batarken de yavaş yavaş gözden kaybolur."   Bu durumun sebebi nedir?
A
Dünya'nın küre gibi olması.
B
Güneş'in Dünya etrafında dönmesi.
C
Dünya'nın Güneş'in etrafında dönmesi.
Soru 18
Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için gemiyle yola çıkıp dünyanın etrafını dolandıktan sonra yine aynı yere gelen bilim adamı hangisidir?
A
Pisagor
B
Buruni
C
Macellan
Soru 19
"Dünya’da bir yerden havalanan uçak, hep aynı yöne doğru uçarsa havalandığı noktaya ulaşır. Örneğin, İstanbul’dan kalkan bir uçak sürekli doğuya doğru uçtuğunda tekrar İstanbul’a gelir. " Bu durum, Dünya’nın şeklinin neye benzemesinin bir sonucudur?
A
Küpe
B
Daireye
C
Küreye
Soru 20
Aşağıdaki olayların hangisinde dünyamızın yuvarlak olduğunu gözlemleyebiliriz?
A
Gece-gündüz oluşumunda.
B
Deprem sel gibi doğal afetler sırasında.
C
Ay tutulması sırasında.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

 

1 2 3 5