Basit Elektrik Devreleri

Basit Elektrik Devreleri

Başla

Basit Elektrik Devreleri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün elektrik devreleri anahtarla kontrol edilir.

B) Devre açıkken ampul ışık verir.

C) Bütün elektrikli aletler bir devreyle çalışır.

D) Asansörün çalışmasını sağlayan bir elektrik devresi vardır.

 

Devrenin enerji ihtiyacını karşılayan yapıya ne ad verilir?

A) Pil

B) Anahtar

C) Duy

D) Bağlantı kablosu

 

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devrelerinde kullanılan enerji kaynaklarından birisi değildir?

A) Batarya

B) Kablo

C) Akü

D) Şehir cereyanı

 

Aşağıdakilerden hangisi pille çalışır?

A) Televizyon

B) Bilgisayar

C) Kumanda

D) Fırın

 

Otomobillerin elektrik ihtiyacı aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

A) Pil

B) Batarya

C) Panel

D) Akü

Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde ampulün takıldığı kısımdır?

A) Duy B) Pil

C) Anahtar D) Kablo

 

Basit elektrik devresini kontrol etmeye yarayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil

B) Anahtar

C) Ampul

D) Duy

 

Basit elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi ile çevreye ışık verir?

A) Duy

B) Kablo

C) Ampul

D) Anahtar

 

Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde düşük güçte enerji üreten elektrik kaynağıdır?

A) Duy

B) Ampul

C) Kablo

D) Pil

 

Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde elektriğin iletilmesini sağlar?

A) Pil B) Kablo

C) Anahtar D) Duy

 

Yukarıdaki devreye göre “1” numara ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil B) Anahtar

C) Kablo D) Duy

 

Yukarıdaki resme göre “2” numara ile gösterilen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil B) Anahtar

C) Kablo D) Duy

 

Yukarıdaki resme göre “5” numara ile gösterilen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil B) Kablo

C) Anahtar D) Duy

 

Yukarıdaki resme göre “3” numara ile gösterilen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil B) Anahtar

C) Kablo D) Duy

 

 

Yukarıdaki resme göre ampul kaç numara ile gösterilmiştir?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

 

Bir elektrik devresinde ampulün parlaklığını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Devreye ikinci bir pil eklenir.

B) Devreyi tamamlayan kablolar kısaltılır.

C) Anahtar sayısı artırılır.

D) Ampul sayısı artırılır.

 

Basit bir elektrik devresinde ampul sayısı artırılırsa aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir?

A) Devre daha çok ışık yayar.

B) Devre daha az ışık yayar.

C) Devrenin yaydığı ışık değişmez.

D) Devre çalışmaz.

 

Basit elektrik devresinde ışığı artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Anahtar sayısı artırılmalıdır.

B) Ampul sayısı artırılmalıdır.

C) Pil sayısı artırılmalıdır.

D) Kablo uzatılmalıdır.

 

Aşağıdaki devrelerden hangisi daha çok ışık verir?

A) 2 duy, 1 pil ve 2 ampulle oluşan devre

B) 2 duy, 2 pil ve 2 ampulle oluşan devre

C) 2 duy, 2 anahtar ve 2 ampulle oluşan devre

D) 2 duy, 3 pil ve 2 ampulle oluşan devre

 

Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde ışık miktarını etkiler?

A) Kablo B) Ampul

C) Anahtar D) Duy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.