İnsan ve Çevre

İnsan ve Çevre

Başla

İnsan ve Çevre

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ve etkileşimde bulunduğu ortama ne ad verilir?

A) Doğa

B) Çevre

C) Ortam

D) Tabiat

 

Çevreyi oluşturan unsurlardan hangisi farklıdır?

A) Canlı

B) Hava

C) Su

D) Toprak

 

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi daha çok etkilemektedir?

A) Doğal afetler

B) İnsanlar

C) Hayvanlar

D) İklim

 

Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir?

A) Orman

B) Deniz

C) Tarla

D) Tepe

 

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan cansız unsurlardır?

A) Hava

B) Su

C) Toprak

D) Hepsi

 

Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örenektir?

A) Nehir

B) Köprü

C) Baraj

D) Yol

 

Aşağıdakilerden hangisi daha geniş bir çevreyi ifade eder?

A) Şehir B) Bölge

C) Köy D) Mahalle

 

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan unsurlardan birisi değildir?

A) Hava

B) Bitki

C) Işık

D) Hayvanlar

 

Yaşadığımız çevre ile sürekli etkileşim halindeyiz. Bu etkileşim çevreyi bazen olumlu bazen de olumsuz yönde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkileyen bir faaliyettir?

A) Yol yapmak

B) Baraj yapmak

C) Bahçe yapmak

D) Ağaç dikmek

 

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumak için yapılan faaliyetlerden birisi değildir?

A) Erozyonla mücadele etmek.

B) Yeni tarım alanları açmak.

C) Tarımsal ilaç kullanımını kısıtlamak.

D) Güneş enerjisi kullanımını artırmak.

 

Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması sonucu çevrede oluşan sorunlara ne denir?

A) Çevre koruma

B) Çevre sorunu

C) Çevre temizliği

D) Çevre değişimi

 

En başta gelen çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre kirliliği

B) Çarpık kentleşme

C) Hızlı sanayileşme

D) Nüfus artışı

 

Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu değildir?

A) Su kirliliği

B) Bilgi kirliliği

C) Hava kirliliği

D) Toprak kirliliği

 

Yakacak olarak katı yakıtların kullanılması öncelikle aşağıdaki çevre sorunlarından hangisine neden olur?

A) Su kirliliği

B) Toprak kirliliği

C) Hava kirliliği

D) Işık kirliliği

 

Tarım alanlarında aşırı ilaç ve gübre kullanılması sonucu öncelikle aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi görülür?

A) Hava kirliliği

B) Tarla kirliliği

C) Ses kirliliği

D) Toprak kirliliği

 

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

A) Tarım alanlarında bulunan bitki ve hayvan atıkları.

B) Tarımda zirai ilaçlama yapılması.

C) Kimyasal atıkların toprağa atılması.

D) Tarımda zirai gübre kullanımı.

 

Kimyasal atıkların toprağa karışması sonucu toprak kirliliğinin yanı sıra aşağıdakilerden hangisi de görülür?

A) Hava kirliliği

B) Su kirliliği

C) Ses kirliliği

D) Işık kirliliği

 

Su kirliliği aşağıdaki ortamların hangisinde görülmez?

A) Denizlerde

B) Göllerde

C) Ormanlarda

D) Akarsularda

 

Doğal bir yaşam alanı olan ormanların korunması ve çoğaltılması aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olur?

A) Su kirliliği

B) Toprak kayması

C) Hava kirliliği

D) Canlı çeşitliliği

 

Aşağıdakilerden hangisi öncelikle hava kirliliğine neden olmaz?

A) Orman yangınları

B) Aşırı kuraklık

C) Araba egzozları

D) Fabrika bacaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.