Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri

Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri

Başla

Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri
1.Aşağıdakilerden hangisi yapısında mineral bulunduran taş ve kayalara verilen ortak addır?
A) Maden
B) Kayaç
C) Tortu
D) Kömür
2. Kayaçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kayaçlar, ateş küredeki magmanın yer kabuğunun arasında katılaşması ya da yeryüzüne çıkıp soğumasıyla oluşur.
B) Topraktan daha sert ve sağlam olan kayaçlar, minerallerden ya da önceden oluşmuş kaya parçalarından oluşur.
C) Kayaçlar yer kabuğunun yapısında yer aldığı için ulaşmak tehlikelidir.
D) Kayaçlardan daha küçük kaya parçalarına ise taş denir.
3. “Bazı taş ve mineraller doğada az bulunduğu için çok değerlidir. Madenler doğada ne kadar az iseler o kadar değerlidirler.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi daha değerlidir?
A) Altın
B) Gümüş
C) Bakır
D) Krom
4. Ekonomik değeri olan taş ve minerallere ne denir?
A) Maden
B) Kömür
C) Linyit
D) Para
5. Toprakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yeryüzünün en üst tabakasını oluşturan ince örtüye toprak denir.
B) Toprak yeryüzündeki tüm canlıların besin ve hayat kaynağıdır.
C) Toprak her ne kadar yer kabuğunda yer alsa da maden olarak değerlendirilmez.
D) Toprağın ana kaynağı ufalanmış kayaçlardır.
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Toprak uzun yıllar kayaların parçalanması ile oluşur.
B) Toprak oluşumuna canlıların hiçbir etkisi yoktur.
C) Toprağın rengini, toprağı oluşturan kayaçlar belirler.
D) Kayaçların rengini mineraller belirler.
7. Kayaçların parçalanması ile ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A) Bitki kökleri kayalardaki çatlakları genişleterek,
B) Yağan yağmur, kayalardaki yumuşak kısımları çözerek,
C) Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkları, kayaların parçalanıp ufalanması,
D) Kayalardaki çatlakların içine dolan kum kayaların parçalanmasına neden olur.
8. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?
A) Demir
B) Bakır
C) Elmas
D) Çakıl
9. Dünya’mızın katmanlarından olan magma tabakasından çıkan magmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?
A) Toprak
B) Kayaç
C) Kum
D) lav
10. Minerallerin en serti ve ne yumuşağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) elmas- pudra
B) elmas – cıva
C) demir – şeker
D) çelik – pamuk
11. Dünya kendi ekseninde aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar?
A) Dönme
B) Dolanma
C) Yuvarlanma
D) Eksen
12. Dünya Güneş etrafında aşağıdaki hareketlerdin hangisini yapar?
A) Eksen
B) Dolanma
C) Dönme
D) Ekliptik
13. Aşağıdakilerden hangisi eksen hareketi sonucunda oluşmaz?
A) Gece-gündüz
B) Mevsimler
C) 24 saat
D) Bir gün
14. Dünya kendi ekseni etrafında ne kadar zamanda döner?
A) 365 gün 6 saat
B) 12 ay
C) 52 hafta
D) 24 saat
15.Dünya Güneş’in çevresini ne kadar zamanda dolanır?
A) 24 saat
B) 4 Hafta
C) 365 gün
D) 6 saat
16. Dünyamız dolanma hareketini hangi gök cisminin etrafında yapar?
A) Güneş
B) Ay
C) Yıldız
D) Merkür
17.   Gece-Gündüz oluşumu aşağıdakilerden hangisinin doğal bir sonucudur?
A) Dünya’nın Güneş çevresinde dolanımı,
B) Ay’ın Dünya çevresinde dolanması,
C) Dünya’nın kendi ekseni çevresinde dönmesi,
D) Eksen’in yörünge düzlemine açı oluşturması.
18. Gece gökyüzüne baktığımızda Ay hareket ediyormuş gibi görürüz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi,
B) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması,
C) Ay’ın kendi çevresinde dönmesi,
D) Ay’ın Dünya’nın çevresinde dolanması
19.  Dünyamızın aşağıdaki hareketlerinden hangisi mevsimlerin oluşumunda etkilidir?
A) Eksenin yörünge düzlemine yaptığı açı,
B) Yörünge düzleminin Güneş’e yaklaşıp uzaklaşması,
C) Ay’ın Dünya yüzeyini etkilemesi,
D) Dünyamızın Ay’ı çekim alanında tutması,
20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanır.
B) 23 Eylül’de gece ve gündüz birbirine eşittir.
C) 21 Mart’ta gece ve gündüz birbirine eşittir.
D) 21 Haziran’da geceler gündüzden daha uzundur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.