Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Başla

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

1-  Hücrenin yapısında bulunan kalıtsal madde, üreme olayının en temel kavramıdır. Bir canlının tüm özelliklerinin bilgisini içeren kalıtsal maddeye ne denir?
A) Mitoz
B) Nükleotid
C) DNA
D) RNA
2- İnsan vücudundaki kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 40
B) 42
C) 44
D) 46
3- DNA hücrelerin aşağıdaki özelliklerin hangisinde rol almaz?
A) Sindirim
B) Üreme
C) Boşaltım
D) Beslenme
4- Nükleotid i oluşturan moleküller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Organik baz
B) Şeker
C) DNA
D) Fosfat
5-
I. Hücre bölünmesi, birbirini takip eden çekirdek ve sitoplazma bölünmesi şeklinde oluşur.
II. Çekirdek bölünmesi hücrede profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evresi olarak aşamayla gerçekleşir.
III. Oluşan hücrelerin organel çeşitliği aynı olmakla birlikte organel sayısı ve büyüklüğü değişmez.
Mitoz bölünme ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) I – II – III
6- Mitoz bölünmede, sitoplazmanın bölünmesi hayvan hücreleri için hangi şekilde oluşur?
A) Boğumlanma
B) Lamel
C) Nükleotid
D) Ara lamel
7- Mayoz üreme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Biyolojik çeşitliliğe neden olan en önemli olay, mayozdur.
B) Döllenme sonucunda n kromozomlu üreme hücreleri, n kromozomlu yavru canlıyı oluşturur.
C) Mayoz sonucunda 2n kromozomlu üreme ana hücrelerinden n kromozomlu üreme hücreleri oluşur.
D) Bir hücre, iki takım kromozom içeriyorsa 2n, tek takım kromozom içeriyorsa n kromozomludur.
8- Aşağıda verilenlerden hangisi mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran özelliklerden birisidir?
A) Oluşan yavru hücreler ana canlı ile aynı genetik bilgiye sahiptir.
B) Kromozom sayısı değişmez.
C) Vücut hücrelerinin ve üreme ana hücrelerinin çoğalmasında görülür.
D) Dört yeni hücre oluşur.
9- Erkek ve dişi üreme hücrelerinin bir araya gelmesi ile yavru bireyler oluşur. Bu olaya döllenme, oluşan döllenmiş dişi üreme hücresine de …………. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Zigot
B) Döl
C) Nükleotid
D) Yumurtalık
10- Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek isteyen anne adayı aşağıdakilerden hangisini yapması sakıncalıdır?
A) Anne adayının istediği zamanda ilaç kullanması.
B) Anne adayının psikolojik olarak ani değişimler yaşamaması.
C) Anne adayının sağlıklı ve dengeli beslenmesi.
D) Anne adayının sigara kullanmaması.
11- Döllenmiş yumurta hücresinin zigotta tutunarak geliştiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vajina
B) Döl yolu
C) Döl yatağı
D) Yumurtalık
12- Aşağıda verilenlerden hangisi ergenlik döneminde erkeklerde ve kızlarda ortak görülen değişikliklerden birisi değildir?
A) Sivilce oluşumu
B) Aşırı sinirlenme
C) Karar vermede zorluk
D) Adet görme
13- Yumurtayla spermin birleşmesi sonucunda oluşan hücre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Çiftleşme – Mayoz
B) Döllenme – Zigot
C) Döllenme – Yumurta
D) Embriyo – Sperm
14- Aşağıda verilenlerden hangisi dişi üreme yapısında bulunan bir organ değildir?
A) Döl yatağı
B) Döl yolu
C) Yumurtalık
D) Salgı bezi
15- Aşağıda verilenlerden hangisi genlerde bulunan genetik kodlardan birisi değildir?
A) Kan grubu
B) Göz rengi
C) Cinsiyet
D) Saç rengi
16- Zigot ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Döl yatağına doğru ilerleyen embriyo, döl yatağına tutunarak gelişimine devam eder.
B) Ergenlikten sonra üreme organlarımızda neslin devamı için mitozla üreme hücreleri oluşmaya başlar.
C) Üreme hücrelerinin yumurta kanalında birleşmesi sonucu  oluşan zigot, mitoz sonucu gelişmeye başlar.
D) Zigot bir insanın kalıtsal bilgisini içermektedir.
17- Bir DNA zincirinde 100 adenin 200 de sitozin varsa toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?
A) 300
B) 400
C) 500
D) 600
18- Aşağıda verilenlerden hangisi insandaki gelişimin doğru sıralanışıdır?
A) Bebeklik – ergenlik – yetişkinlik – yaşlılık
B) Bebeklik – çocukluk – ergenlik – yetişkinlik – yaşlılık
C) Bebeklik – yetişkinlik – yaşlılık
D) Ergenlik – çocukluk – yetişkinlik – yaşlılık
19- Aşağıdaki canlılardan hangisinde mayoz bölünme gerçekleşmez?
A) Hayvanlar
B) Tek hücreli canlılar
C) İnsanlar
D) Bitkiler
20- Ergenlik dönemi hangi yaş aralığını kapsamaktadır?
A) 12 – 21
B) 12 – 18
C) 9 – 18
D) 9 – 21

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.