Elektrik Devreleri


Elektrik Devreleri

Başla

Elektrik Devreleri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1- Aşağıda verilenlerden hangisi elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren araçlardan birisidir?
A) Vana
B) Ampul
C) Elektrikli soba
D) Pil
2- Aşağıda verilenlerden hangisi nötr bir cisimdir?
A) (+) yük sayısı, (-) yük sayısından fazla olan cisim
B) (+) yük sayısı, (-) yük sayısından az olan cisim
C) (-) yük sayısı, (+) yük sayısından fazla olan cisim
D) (+) yük sayısı, (-) yük sayısına eşit olan cisim.
3-
I. Direnç – Ohm
II. Elektrik akım şiddeti – Amper
III. Gerilim – Volt
Yukarıda verilen birim eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) I – II – III
4- Aşağıda verilenlerden hangisi paralel bağlanmaya örnek olarak verilebilir?
A) Köprülerde süs için kullanılan aydınlatmalar.
B) Otomobillerde kullanılan elektrik sistemleri.
C) Kır düğünlerinde kullanılan aydınlatmalar.
D) Yollarda kullanılan aydınlatma sistemleri.
5- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi seri bağlanmaya ait bir özellik değildir?
A) Seri bağlı ampullerin hepsinin üzerinden aynı akım geçer.
B) Seri bağlı ampul sayısı arttıkça devrede aynı akımın geçmesi için daha fazla voltaj gerekir.
C) Seri bağlı ampullerin dirençleri birleşir.
D) Seri bağlı ampullerden birisi söndüğünde diğer ampuller yanmaya devam eder.
6- Paralel bağlanma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her bir koldan geçen akımın büyüklüğü şiddete bağlı olarak değişmektedir.
B) Paralel bağlı özdeş ampullerle oluşan devrede diğer değişkenler sabit tutulduğunda ampul sayısı arttıkça devrenin toplam direnci azalır.
C) Paralel bağlı ampullerin oluşturduğu devrede her bir ampul, pilin geriliminin hepsini kullanır.
D) Paralel bağlı devrelerde devrenin her bir kolundan geçen akım şiddeti, o koldaki dirençle ters orantılıdır.
7-
I. Ampermetrenin bir direnci vardır.
II. Ampermetre devreye seri bağlanır.
III. Ampermetre devreye paralel bağlanır.
Ampermetre ile yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I – II – III
8- Bir elektrik devresinde elektrik akım şiddeti olan I= 6A, elektrik devresindeki gerilim olan V=24V olduğuna göre Ohm yasası’nı uygulayarak ampulün direncini hesaplayınız?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
9-
I. Seri bağlanmış iki pil, lambadan iki kat potansiyel farkı geçirir.
II. Bir pil ve bir ampermetre bir lambayla seri bağlanırsa üçünden de aynı akım geçer.
III. İki lamba seri bağlandığında dirençleri tek bir lambanın direncinin iki katıdır.
Yukarıda verilen özelliklere sahip elektrik devresinde oluşan akımlar sırasıyla kaç amperdir?
A) 2 – 2 – 2
B) 2 – 4 – 2
C) 4 – 2 – 2
D) 4 – 4 – 2
10- İki lamba paralel bağlanmış, ancak her birinde iki pilden gelen potansiyel farkı var ise bu sistemdeki toplam amper kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
11- Elektrik akımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Direnci yüksek olan maddelerde ise elektrik akımı zorlanarak geçer.
B) Direnci küçük olan maddeden elektrik akımı zorlanmadan geçer.
C) Her maddenin yapısındaki düzensizlikler, elektrik akımının geçişini kolaylaştırır.
D) Elektrik akımı geçerken üretilen ısı, akımın içinden geçtiği maddenin direncini yenmesi nedeniyle oluşur.
12-
I. Dirençle ısınmanın en temel kullanımı aydınlanmadır.
II. Paralel bağlı devrelerde, direnç küçüldükçe iletkenden geçen akım artar.
III. Direnç sıfır değerine çok yaklaşırsa devredeki akımın tamamı o koldan geçer.
Direnç ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) I – II – III
13-  Elektrik enerjisindeki kısa devreyi ve fazla yük geçmesini engellemek için hangi devre elemanı kullanılır?
A) Akü
B) Sigorta
C) Pil
D) Ampul
14- Aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmemektedir?
A) Buzdolabı
B) Çamaşır makinesi
C) Ütü
D) Fırın
15-Aşağıdaki araçlardan hangisinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşmektedir?
A) Televizyon
B) Elektrikli su ısıtıcısı
C) Radyo
D) Matkap
16- 15 Amper akım geçen bir elektrik motor sisteminin korunması amacıyla aşağıdaki sigortalardan hangisini kullanmak en uygundur?
A) 10 A
B) 12 A
C) 16 A
D) 28 A
17- 200 watt gücünde olan bir ampul bir günde 8 saat çalıştırılmaktadır. Bu ampul ayda kaç Kw saat enerji tüketir? ( 1 ay 30 gün kabul edilecektir.)
A) 36
B) 38
C) 40
D) 42
18- Aşağıdaki araçlardan hangileri elektrik enerjisinden hem ışık, hem de ses enerjisi oluşturur?
A) Radyo
B) Bilgisayar
C) Ampul
D) Kapı zili
19- Ampul, pil ve de anahtardan oluşan basit bir elektrik devresinde anahtar kapatılarak ampulün ışık vermesi sağlanmaktadır. Ampulün ışık vermesinde hangi enerji dönüşümünde rol oynamamıştır?
A) Kimyasal enerji
B) Elektrik enerji
C) Kinetik enerji
D) Işık enerji
20- Elektrik devre elemanlarından birisi olan sigortayla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sigortadan geçen bir akım değeri bulunmaktadır.
B) Elektrikli sistemli araçların güvenliğini sağlanmaktadır.
C) Otomatik ve de eriyen telli sigortalar da bulunmaktadır.
D) Devreye paralel olarak bağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.