Hücre ve Bölünmeler

Hücre ve Bölünmeler

Başla

Hücre ve Bölünmeler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1- 1674 yılında ilk canlı hücreyi mikroskop ile gözlemleyen kişi kimdir?

 1. A) Theodar Schwann
 2. B) Robert Hooke
 3. C) Zacharias Janssen
 4. D) Anton Van Leeuwenhoek

2-

I- Lam

II- Lamel

III- Makas

IV- Damlalık

Mikroskop kullanırken yukarıdaki malzemelerden hangilerine ihtiyaç duyulmaktadır?

 1. A) I – II – III
 2. B) I – II – IV
 3. C) I – II
 4. D) I – II – III – IV

3- Aşağıdakilerden hangisi çok hücreli canlılar kısmına girmemektedir?

 1. A) Bitki
 2. B) Mantarlar
 3. C) Bakteriler
 4. D) Hayvanlar

4- Aşağıda verilenlerden hangisi hayvanlarda bulunan dokulardan birisi değildir?

 1. A) İletim
 2. B) Epitel
 3. C) Sinir
 4. D) Yağ

 

5- Çok yapıdaki hücrelerin organizmayı oluşturabilmesi için aşağıdaki yapılardan hangisi sırayla gerçekleşmelidir?

 1. A) Doku – Hücre – Sistem – Organ
 2. B) Hücre – Doku – Sistem – Organ
 3. C) Doku – Hücre – Organ – Sistem
 4. D) Hücre – Doku – Organ – Sistem

6- Aşağıda verilenlerin hangisinin yapısında hücre bulunmaz?

 1. A) Kartal
 2. B) Şeker
 3. C) Nane
 4. D) Elma

7- Aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek hangi yapıyı oluşturmaktadır?

 1. A) Sistemler
 2. B) Hücreler
 3. C) Organlar
 4. D) Dokular

8- Hücrelerin kendilerine özgü organelleri üretebilmesi için gerekli bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?

 1. A) DNA
 2. B) Lizozom
 3. C) Mitokondri
 4. D) Golgi Cisimciği

9- Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almamaktadır?

 1. A) Üreme
 2. B) Sindirim
 3. C) Yer Değiştirme
 4. D) Gelişme

 

10- Aşağıda verilen organellerden hangisi nane bitkisinin yapraklarında bulunmamaktadır?

 1. A) Ribozom
 2. B) Lizozom
 3. C) Golgi Cisimciği
 4. D) Sentrozom

Canlıların Temel Yapı Birimi: Hücre

11- Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarı ile ilgili bir özellik değildir?

 1. A) Sitoplazma ve hücreyi en dıştan sarar.
 2. B) Hücre zarı seçici geçirgendir.
 3. C) Hücre çeperi canlıdır.
 4. D) Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz.

12- Aşağıdaki organellerden hangisi protein üretmektedir?

 1. A) Lizozom
 2. B) Endoplazmik Retikulum
 3. C) Golgi Cisimciği
 4. D) Ribozom

13- Hücre içerisinde bulunan çekirdek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Bir hücrede yalnızca bir tane çekirdek bulunmaktadır.
 2. B) Hücrenin bütün yaşamsal olaylarını kontrol eden yapıdır.
 3. C) Hayvanlarda göz rengi ve kan grubu gibi özellikleri nesilden nesile aktarılmasını sağlar.
 4. D) Bazı hücrelerde çekirdek bulunmayabilir.

14- Aşağıda verilen hücrelerden hangisi basit yapılı bir hücredir?

 1. A) Kalp Hücresi
 2. B) Akciğer Hücresi
 3. C) Bağırsak Hücresi
 4. D) Bakteri Hücresi

15- Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak olarak bulunmamaktadır?

 1. A) Mitokondri
 2. B) Koful
 3. C) Lökoplast
 4. D) Golgi Cisimciği

16- Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organel aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Ribozom
 2. B) Golgi Cisimciği
 3. C) Lizozom
 4. D) Mitokondri

17- Aşağıda verilenlerden hangisi lizozom ile ilgili bir bilgidir?

 1. A) Maddelerin taşınmasını sağlar.
 2. B) Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur.
 3. C) En çok kas ve karaciğer hücrelerinde bulunur.
 4. D) Hücre içerisinde ki maddeleri depolar.

18- Golgi cisimciğinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Hücre bölünmesi sırasında görev alır.
 2. B) Hücre içerisinde fazla olan maddeleri depolar.
 3. C) Maddelerin taşınmasını sağlar.
 4. D) Salgı paketlerini üretir ve paketler.

19- Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklardan birisi değildir?

 1. A) Hayvan hücresinde golgi cisimciği bulunur.
 2. B) Hayvan hüresin de lizozom bulunur.
 3. C) Bitki hücresinde kromoplast bulunur.
 4. D) Hayvan hücresinde snetrozom bulunur.

20- Yeşil bitkilerde bulunan organel aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Kloroplast
 2. B) Kromoplast
 3. C) Lökoplast
 4. D) Sentrozom

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.