Kuvvet ve Enerji

Kuvvet ve Enerji

Başla

Kuvvet ve Enerji

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1- Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Cisimlerin yere düşmesi onlara bir hacmin etki ettiğini gösterir.

B) Dünya, yeryüzündeki tüm varlıklara itme kuvveti uygular.

C) Ağırlık bir hacimdir.

D) Kütle Ve Ağırlık Farklı Kavramlardır.

2- Yer çekimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Cisimlere etki eden kuvvetlerin dinamometre ile ölçülür.

B) Dünya, yeryüzündeki bütün varlıklara itme kuvveti uygular.

C) Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir.

D) Yer çekim kuvveti Dünya’nın her yerinde, yerin merkezine doğrudur.

3- Ağırlığın birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Newton

B) Hertz

C) Viskozite

D) Ohm

4- Kütle ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Birimi kilogramdır.

B) Bir cismin kütlesi bulunduğu yere göre değişir.

C) Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür.

D) Kütle değişmeyen madde miktarıdır.

5- Eşit kollu terazi ile kütlesi 2 kg ölçülen cisim dinamometre ile ölçüldüğünde ağırlık yaklaşık olarak kaç olur?

A) 5

B) 10

C) 20

D) 30

 

6- Dünya’da ağırlığı 24 N olarak ölçülen cisim Ay’da kaç N olarak ölçülür?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

7-  Dünya’da 1 kilogramlık cisme etki eden kütle çekim kuvveti ……….. N iken Jüpiter’de bu değer ………. N’dur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 10 – 23

B) 9,81 – 23,3

C) 10 – 24

D) 9,81 – 24,3

8- Dünya ile kütle – ağırlık ilişkisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya’nın yüzeyinden uzaklaşıldıkça Dünya’nın cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti artar.

B) Dünya’dan Ay’a doğru yol alan bir cismin Dünya’nın yörüngesinden çıkana kadar ağırlığı azalır.

C) Belli bir noktadan sonra cisme, Ay’ın çekim kuvveti etki etmeye başlar.

D) Bir cismin ağırlığı, Dünya’nın şekli kutuplardan basık olduğundan kutuplarda en çok, ekvatorda en az ölçülür.

9- ……………. değişmeyen madde miktarı, …………… ise Dünya’nın cisimlere uyguladığı çekim kuvvetinin ölçüsüdür. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Hacim – Yer çekimi

B) Hacim – Kütle

C) Kütle – Ağırlık

D) Kütle – Yer çekimi

10- Kütle aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür?

A) Multimetre

B) Tek kollu terazi

C) Dinamometre

D) Eşit kollu terazi

11- Bir cismin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekmektedir?

A) Cismin hareket ettirilmesi.

B) Cisim bir araç ile taşınmalıdır.

C) Cisim kuvvet yönünde hareket ettirilmelidir.

D) Cisme herhangi bir kuvvet uygulanmadan bir yere taşınması.

12- Bir cisme aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa o cisim fiziksel anlamda iş yapmamış olur?

A) Telefonu iten kişi.

B) Koltuğu iten kişi.

C) Bebek arabasını iten kişi.

D) Yürürken çanta taşıyan kişi.

13- 5 N ‘lik kuvvet sonucunda cisim 10 m yol aldığına göre kaç joule’lik iş yapılmış olur.

A) 1/2

B) 5

C) 2

D) 50

14- İşin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) N × m

B) m × s

C) kg × m

D) g × s

15- Kinetik enerjinin büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız – Alınan yol

B) Sürat – Kütle

C) Yer çekimi – Hacim

D) Mesafe – Yük

 

16- Bir bisikletin ağırlığı 30 kg dir. Bisikletin sürati ise 10 km/s dir. Bu bisikletin kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3

B) 100

C) 300

D) 1/3

17- Potansiyel enerji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjidir.

B) Belirli yükseklikte bulunan cisimler, yer çekimi kuvvetinin etkisi ile çekim potansiyel enerjisine sahip olur.

C) Esnek cisimlerde, esneklik potansiyel enerjisi bulunur.

D) Cisimlerin sahip oldukları çekim potansiyel enerjisi yükseklik arttıkça azalır.

18-

Havaya doğru atılan top.

Yokuştan aşağı doğru yuvarlanan top.

Balkondan aşağı doğru atılan top.

Yukarıda verilenlerden hangisinde kinetik enerji artmaktadır? (Ortam sürtünmesiz bir haldedir.)

A) I ve III

B) I ve II

C) II ve III

D) I – II – III

19-

Enerji, kısaca iş yapabilme yeteneğidir.

Bir iş yapılıyorsa mutlaka enerji harcanıyordur.

Enerji harcanması, iş yapıldığı anlamına gelir.

Enerji ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I –II – III

20- Aşağıda verilen işlemlerin hangisi gerçekleşirse potansiyel enerji gerçekleşmiş olur?

A) Esen rüzgarın.

B) Koşarak top oynayan çocuğun.

C) Denizdeki dalgalar.

D) Elmanın dalından koparak yere düşmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.