Etkin Vatandaşlık

Etkin Vatandaşlık

Başla

Etkin Vatandaşlık

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yaşama haklarından birisi değildir?
A)  Yeterli bir yaşam düzeyi.
B) Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
C) Sıcak bir yuva.
D) Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
2. Aşağıdakilerden hangisi gelişme ile ilgili çocuk haklarından değildir?
A) Oyun, eğlence ve kültürel etkinlik.
B) Haber alma ve yayma olanakları.
C) Görüş bildirebilmek.
D) Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
3. Aşağıdakilerden hangisi Korunma ile İlgili çocuk haklarından değildir?
A) Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
B) Yasalarla belirlenmiş çalışma yaşının altındaki çocuklar, işçi olarak çalıştırılmamalı.
C) Çocuklar, kötü alışkanlıklardan korunmalıdır.
D) Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
4. Aşağıdakilerden hangisi Katılım ile İlgili çocuk haklarından değildir?
A)  İçinde bulunduğum ortama, ülkeme katılımda bulunacak birey olarak yetiştirilmek.
B) Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
C) Kendimi ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmek.
D) İleride sorumlu vatandaş olabilmek için toplum faaliyetlerinde yer alma haklarım vardır.
5. Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
A) Düzenli olmak
B) Okul kurallarına uymak
C) Bir işte çalışmak
D) Beslenmek
6.İyi bir grup çalışması için ne gereklidir?
A) İş birliği
B) Kaynak
C) Pasiflik
D) Araç – gereç
7. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan biridir?
A) Çöpleri dökmek
B) Camları silmek
C) Kütüphaneye kitap satın almak
D) Okulu temiz tutmak
8. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?
A) Öğrenci
B) Cumhurbaşkanı
C) Asker
D) Başbakan
9. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından değildir?
A) Derslerine çalışmak
B) Bir işte çalışmak
C) Aile kurallarına uymak
D) Okulda öğretmenini dinlemek
10.Aşağıdakilerden hangisi gruptaki sorumluluklarımızdan değildir?
A) Grubun kararlarına uymak
B) Grupta aldığımız görevleri yerine getirmek
C) Gruptan yararlanmak
D) Grup üyelerine yardım etmek
11. Okulda ilgi ve yeteneklerimize göre katılabildiğimiz sosyal guruplara ne denir?
A) Öğrenci Kulübü
B) Spor Kulübü
C) Resmi Kurum
D) Sivil Toplum Örgütü
12. Okullarda oluşturulan eğitsel ve sosyal etkinlik yapma amaçlı kulüpler aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?
A) Resmi Kurum B) Sosyal Örgüt
C) Özel Kurum D) Devlet Kurumu
13. Okulda bir kulübe katılmak için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
A) Herkesin katılmasına
B) Okul dışı etkinliklere yer vermesine
C) İlgi ve yeteneklerimize
D) Daha ekonomik olmasına
14. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sosyal kulüplerin bize kazandırdıklarından birisi değildir?
A) Planlı çalışma alışkanlığı kazanmamızı sağlar.
B) Kendimize olan güvenimizin artmasını sağlar.
C) Yeteneklerimizi geliştirebilmemizi sağlar.
D) Boş vakitlerimizde ders çalışmamızı sağlar.
15. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sosyal kulüplerin bize kazandırdıklarından birisi değildir?
A) Duygu ve düşüncelerimizi başkalarına anlatma yeteneğimizin gelişmesini sağlar.
B) Sosyal ilişkilerimizde anlayışlı ve hoşgörülü olmamızı sağlar.
C) Takım hâlinde çalışıp, grubumuza karşı sorumluluk duygularımızın gelişmesini sağlar.
D) Bireysel çalışmalar yapmamıza olanak sağlar.
16. “Özgü, kaza ve ani hastalıklarda, savaş ve felaket günlerinde koruyucu ve kurtarıcı önlemler almayı bu kulüpte öğrendiğini belirtti.” Bu ifadeye göre Özgü hangi kulüpte görev almıştır?
A) Sivil Savunma Kulübü
B) Spor Kulübü
C) Sağlık ve Temizlik Kulübü
D) Trafik ve İlkyardım Kulübü
17. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi okulda kurulan satranç kulübü tarafından yapılan bir çalışmadır?
A) Atık pil toplamak B) Yarışma düzenlemek
C) Atık kağıt toplamak D) Sergi açmak
18. Aşağıdakilerden hangisi kültür ve edebiyat kulübünün faaliyetlerinden birisi olamaz?
A) Kitap toplama kampanyası B) Kütüphane gezisi
C) Futbol turnuvası D) Şiir sunusu
19. Aşağıdakilerden hangisi yeşilay kulübünün faaliyetlerinden birisidir?
A) Çevre koruma binci kazandırmak.
B) Okul ve çevresinin temizliğini sağlamak.
C) Yardıma muhtaç örencilere yardım toplamak.
D) Kötü alışkanlıklara karşı toplumu bilinçlendirmek.
20. Okullarda kurulan sosyal kulüplerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sosyal etkinlikler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanıyıp bu yetenekleri geliştirmelerine yardımcı olur.
B) Öğrencilerin kendilerine güven duymalarını ve başarılı olmalarını
sağlar.
C) Sosyal ilişkilerde saygılı ve anlayışlı olmalarına ve yaşama etkin bir şekilde katılmalarına hizmet eder.
D) Okula ekonomik katkı saylayarak ihtiyaçlarını karşılamak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.