Kültür ve Miras

Kültür ve Miras

Başla

Kültür ve Miras

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimize ait bir bilgi verir?
A) Aile doktoru
B) Aile albümü
C)Okuduğumuz okul
D) Evimizin bölümleri

2. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdakilerden hangisinden alacağımız bilgi bizleri daha eski dönemlere götürür?
A) dede
B) baba
C) hala
D) anne

3. I- Aile fotoğrafları
II- Eski eşyalar
III- Ailedeki en yaşlı kişi
Ailemizin tarihi hakkında araştırma yaparken hangilerinden yararlanırız?
A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III

4. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış eşyalardandır?
A) Bilgisayar
B) Cep telefonu
C) Radyo
D) Laptop

5. Sözlü tarih çalışması yapan Berat aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi edinemez?
A) Köy yaşamı
B) Düğünler
C) Askerlik yılları
D) Gelecek yıllar

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Oyunlar daha çok eğlence amaçlı olarak oynanmaktadır.
B) Sadece çocuklar değil büyükler de oyun oynarlar.
C) Oyunların tamamında önce “ebe” seçilir.
D) Yurdumuzun farklı bölgelerinde farklı oyunlar da oynanmaktadır.
7. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış bir oyun değildir?
A) Meddah
B) Mendil kapmaca
C) Körebe
D) Yakan top

8. “Türk tiyatrosunda gölge oyunu olarak adlandırılır. Gölge oyunu Türklerin Orta Asya’dan beri oynadıkları oyunlardan biridir. Deri üzerine çizilmiş figürler, çubuklara tutturulmuş olarak beyaz perde arkasında oynatılır.” Anlatımda aşağıdaki oyunlardan hangisi anlatılmaktadır?
A) Sessiz sinema
B) Kukla
C) Meddah
D) Karagöz ile Hacivat

9. Eskiden oynanan, bir kişinin topluluk önünde çeşitli hikâyeler anlatması, bu hikâyeleri anlatırken hikâyedeki kişileri taklit
ederek canlandırması şeklinde gerçekleşen oyun hangisidir?
A) İbiş
B) Meddah
C) Hacivat ile Karagöz
D) Orta oyunu

10. Aşağıdakilerden hangisi milli oyunlarımızdan birisi değildir?
A) Körebe
B) Cirit
C) Güreş
D) Futbol

11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin başlangıcı sayılabilir?
A) Kongrelerin yapılması
B) Düzenli ordunun kurulması
C) TBMM’nin açılması
D) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması

12. I- Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
II- Yurdumuzun işgal edilmesi
III- Sivas Kongresi’nin düzenlenmesi
IV- Erzurum Kongresi’nin toplanması
Yukarıda verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır?
A) III- II- IV- I
B) I-II-III-IV
C) II-I-IV-III
D) IV-III-II-I

13. Aşağıdakilerden hangisi Mili Mücadele’nin amaçları arasında yer almaz?
A) Ülkenin bağımsızlığını sağlama
B) Sınırları genişletmek
C) Ulusal egemenliği gerçekleştirmek
D) Ülkeyi işgalden kurtarmak

14. Milli cemiyetler aşağıdakilerin hangisinde tek çatı altında toplanmıştır?
A) Havza Genelgesi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Erzurum Kongresi
15. Milli sınırlarımız hangi belge ile belirlenmiştir?
A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Samsun Bildirgesi
D) Misakımillî

16. Milletin egemenliğin temelinin atıldığı TBMM ne zaman açılmıştır?
A) 29 Ekim 1923
B) 29 Ekim 1918
C) 23 Nisan 1920
D) 23 Nisan 1923

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.