Birey Ve Toplum

Temmuz 28 18:41 2018 Print This Article

 

6.Sınıf Birey ve Toplum

TEBRİKLER.

6.Sınıf Birey ve Toplum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Dünyayı tanıtarak, birçok ülkeden oluştuğunu ve bu ülkelerin ayrı özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirsiniz.” Şeklindeki bir ifade aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
A
Tümevarım
B
Sınıflandırma
C
Parçadan bütüne
D
Tümdengelim
Soru 2
“Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifadeler­dir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
A
Olgu
B
Görüş
C
Kavram
D
Genelleme
Soru 3
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A
Olgu:Tam olarak bilinen, objektif olarak ispatlanan, somut bağlar, olay ve düşüncelerdir.
B
Kavram:Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.
C
Görüş: Kişiden kişiye değişmeyen, toplumun genelinin kabul ettiği düşüncelerdir.
D
Genelleme:Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifadelerdir.
Soru 4
-Olayların ilk bakışta gördüğümüz nedenleri ve sonuçları vardır. Ancak olaylar yakından incelendiğinde, bir çok sebep ve sonuçla karşılaşılır. Bu durum, olayların çok boyutluluğunu gösterir. Buna göre olaylar hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A
Bir olayın birden fazla nedeni olabilir
B
Bir olayın nedeni başka bir olayın sonucu olabilir
C
Her olayın bazı sonuçları vardır
D
Her olay kendiliğinden ortaya çıkar
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bir olgu ifadesi değildir?
A
Ordu Karadeniz Bölgesinde bulunur.
B
Ankara, Türkiye’nin başkentidir.
C
İstanbul en güzel şehrimizdir.
D
Atatürk 1881’de Selanik’te doğdu.
Soru 6
Belirli bir küme ya da sınıfın sınırlı bir parçasından edinilen yaşantılara dayanarak tümü üzerinde ileri sürülen yargıya ne denir?
A
Genelleme
B
Görüş
C
Olgu
D
Kavram
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi olgudur?
A
Dünyamız Güneş’in etrafında döner.
B
Hava bugün çok güzel.
C
Türkler özgürlüklerine düşkün bir millettir.
D
Çevre kirliliği çağımızın en önemli sorunudur.
Soru 8
Görüşle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kişiden kişiye değişebilir.
B
Doğruluğu kanıtlanamaz, ölçülemez ispat edilemez.
C
Bizce, bize göre gibi ifadeler kullanılır.
D
Kesinlik bildirir.
Soru 9
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Görüş: Uludağ'ın yükseltisi 2543 metredir.
B
Olgu: Dünya'nın kutuplardan basık Ekvator'dan şişkince olan şekline geoid denir.
C
Genelleme Dünya'nın geoid şeklinde olmasının sonucunda güneş ışınları her noktaya farklı açılarla düşer.
D
Kavram: Dünya
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi görüş değildir?
A
Türkiye'de tatil yapılabilecek en güzel kıyılar güneyde yer almaktadır.
B
Dünyadaki en ilgi çekici kayak merkezi Uludağ'dır.
C
Dünyanın en iyi futbol' takımı İtalya'dadır.
D
2006 Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan ülke Finlandiya'dır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi “Tümevarım” kavramını açıklar?
A
Parçadan bütüne varmaktır.
B
Bütünleri gruplandırmaktır.
C
Bütünleri parçalamaktır.
D
Parçaları sınıflandırmaktır.
Soru 12
“İnsanlar her gün yeni bilgiler öğrenirler. Kimi bilgiler okula gitmeden günlük yaşamda kendiliğinden öğrenilir. Bu bilgileri gözlem yoluyla öğreniriz.” Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?
A
Hayvanların yavrulayarak çoğaldığını,
B
Üçgenin alanının hesaplanmasını,
C
Bütün canlıların üreme özelliğine sahip olduğunu,
D
Ağaçların büyük bir kısmının sonbaharda yapraklarını döktüğünü,
Soru 13
“Meydana gelen ya da ortaya çıkan hâl, iş veya duruma OLAY denir. Yaşadığımız olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Çevremizde meydana gelen bir olay, yaşamın birçok alanını içine alan etkilerde bulunabilmektedir.”  Bu duruma ne ad verilir?
A
Çok boyutluluk.
B
Olgu ve görüş.
C
Genelleme
D
Toplumsal etki.
Soru 14
İnsanların kişisel fikirlerini yansı­tan ve doğruluğu kişiden kişiye değişen bilgilere ne denir?
A
Görüş
B
Kavram
C
Genelleme
D
Olgu
Soru 15
“Deney ve araştırmalarla değilde sadece gözlemle elde ettiğimiz bilgilere “görüş” diyoruz.” Aşağıdakilerden hangisi “görüşe” örnek olabilir?
A
Bu okulun en başarılı öğrencisi Ezgi’dir.
B
Bir yıl üç yüz atmış beş gündür.
C
Ay Dünya’nın çevresinde dönmektedir.
D
Güneş doğudan doğar, batıdan batar.
Soru 16
Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A
Kolayca anlaşılabilen, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.
B
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlığa birey denir.
C
Zihinde tasarlanan, canlandırılan her şeye düşünce denir.
D
Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütününe kimlik denir.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi görüştür?
A
Türkiye'nin güney kıyılarında deniz suyu sıcaklığı kuzeye göre daha fazladır.
B
Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en güzel bölgesidir.
C
Yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi'dir.
D
Bir futbol takımı sahada on bir kişi ile mücadele eder.
Soru 18
“Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
A
Kavram
B
Genelleme
C
Olgu
D
Görüş
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi kişiden kişiye değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgidir?
A
Varsayım
B
Olgu
C
Görüş
D
Genelleme
Soru 20
Doğruluğu kişiden kişiye değişme­yen ve herkes tarafından kabul edilen, varlığı de­neyler ve bilimsel verilerle kanıtlanabilen bilgilere ne denir?
A
Genelleme
B
Görüş
C
Olgu
D
Kavram
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlığa birey denir.
B) Zihinde tasarlanan, canlandırılan her şeye düşünce denir.
C) Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütününe kimlik denir.
D) Kolayca anlaşılabilen, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.

2. “İnsanlar her gün yeni bilgiler öğrenirler. Kimi bilgiler okula gitmeden günlük yaşamda kendiliğinden
öğrenilir. Bu bilgileri gözlem yoluyla öğreniriz.”
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?
A) Hayvanların yavrulayarak çoğaldığını,
B) Bütün canlıların üreme özelliğine sahip olduğunu,
C) Üçgenin alanının hesaplanmasını,
D) Ağaçların büyük bir kısmının sonbaharda yapraklarını döktüğünü,

3. “Meydana gelen ya da ortaya çıkan hâl, iş veya duruma OLAY denir. Yaşadığımız olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Çevremizde meydana gelen bir olay, yaşamın birçok alanını içine alan etkilerde bulunabilmektedir.” Bu duruma ne ad verilir?
A) Çok boyutluluk.
B) Toplumsal etki.
C) Genelleme
D) Olgu ve görüş.

4. Aşağıdakilerden hangisi kişiden kişiye değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgidir?
A) Olgu
B) Görüş
C) Genelleme
D) Varsayım

5. Görüşle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Doğruluğu kanıtlanamaz, ölçülemez ispat edilemez.
B) Bizce, bize göre gibi ifadeler kullanılır.
C) Kişiden kişiye değişebilir.
D) Kesinlik bildirir.

6. “Deney ve araştırmalarla değilde sadece gözlemle elde ettiğimiz bilgilere “görüş” diyoruz.”
Aşağıdakilerden hangisi “görüşe” örnek olabilir?
A) Ay Dünya’nın çevresinde dönmektedir.
B) Bu okulun en başarılı öğrencisi Ezgi’dir.
C) Bir yıl üç yüz atmış beş gündür.
D) Güneş doğudan doğar, batıdan batar.

7. Doğruluğu kişiden kişiye değişme¬yen ve herkes tarafından kabul edilen, varlığı de¬neyler ve bilimsel verilerle kanıtlanabilen bilgilere ne denir?
A) Genelleme
B) Olgu
C) Görüş
D) Kavram

8. Aşağıdakilerden hangisi bir olgu ifadesi değildir?
A) Ankara, Türkiye’nin başkentidir.
B) Ordu Karadeniz Bölgesinde bulunur.
C) Atatürk 1881’de Selanik’te doğdu.
D) İstanbul en güzel şehrimizdir.

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi olgudur?
A) Dünyamız Güneş’in etrafında döner.
B) Hava bugün çok güzel.
C) Çevre kirliliği çağımızın en önemli sorunudur.
D) Türkler özgürlüklerine düşkün bir millettir.

10. İnsanların kişisel fikirlerini yansı¬tan ve doğruluğu kişiden kişiye değişen bilgilere ne denir?
A) Genelleme
B) Olgu
C) Görüş
D) Kavram

11. Aşağıdakilerden hangisi görüştür?
A) Yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi’dir.
B) Bir futbol takımı sahada on bir kişi ile mücadele eder.
C) Türkiye’nin güney kıyılarında deniz suyu sıcaklığı kuzeye göre daha fazladır.
D) Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en güzel bölgesidir.

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi görüş değildir?
A) 2006 Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan ülke Finlandiya’dır.
B) Dünyanın en iyi futbol’ takımı İtalya’dadır.
C) Türkiye’de tatil yapılabilecek en güzel kıyılar güneyde yer almaktadır.
D) Dünyadaki en ilgi çekici kayak merkezi Uludağ’dır.

13. Aşağıdakilerden hangisi “Tümevarım” kavramını açıklar?
A) Bütünleri parçalamaktır.
B) Parçadan bütüne varmaktır.
C) Parçaları sınıflandırmaktır.
D) Bütünleri gruplandırmaktır.

14. “Dünyayı tanıtarak, birçok ülkeden oluştuğunu ve bu ülkelerin ayrı özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirsiniz.” Şeklindeki bir ifade aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
A) Tümevarım
B) Tümdengelim
C) Parçadan bütüne
D) Sınıflandırma

15. “Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
A) Genelleme
B) Olgu
C) Görüş
D) Kavram

16. “Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifadeler¬dir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
A) Genelleme
B) Olgu
C) Görüş
D) Kavram

17. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) Genelleme:Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifadelerdir.
B) Kavram:Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.
C) Görüş: Kişiden kişiye değişmeyen, toplumun genelinin kabul ettiği düşüncelerdir.
D) Olgu:Tam olarak bilinen, objektif olarak ispatlanan, somut bağlar, olay ve düşüncelerdir.

18. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Görüş: Uludağ’ın yükseltisi 2543 metredir.
B) Olgu: Dünya’nın kutuplardan basık Ekvator’dan şişkince olan şekline geoid denir.
C) Genelleme Dünya’nın geoid şeklinde olmasının sonucunda güneş ışınları her noktaya farklı açılarla düşer.
D) Kavram: Dünya

19. Belirli bir küme ya da sınıfın sınırlı bir parçasından edinilen yaşantılara dayanarak tümü üzerinde ileri sürülen yargıya ne denir?
A) Genelleme
B) Olgu
C) Görüş
D) Kavram

20. -Olayların ilk bakışta gördüğümüz nedenleri ve sonuçları vardır. Ancak olaylar yakından
incelendiğinde, bir çok sebep ve sonuçla karşılaşılır. Bu durum, olayların çok boyutluluğunu
gösterir.
Buna göre olaylar hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Bir olayın birden fazla nedeni olabilir
B) Bir olayın nedeni başka bir olayın sonucu olabilir
C) Her olayın bazı sonuçları vardır
D) Her olay kendiliğinden ortaya çıkar

view more articles

About Article Author

Hamit Biçer
Hamit Biçer

View More Articles
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.