Birey Ve Toplum

 

7.Sınıf Birey Ve Toplum

TEBRİKLER.

7.Sınıf Birey Ve Toplum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İletişim genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır İletişim olumlu ve olumsuz iletişim olarak ikiye ayrılır
Aşağıdaki ifadelerden hangisi olumlu bir iletişim kurmada diğerlerine göre daha etkili olur?
A
Ben sizden büyük olduğum için sizin konuşmanızı dinlememe gerek yok
B
Kimse bana nasıl hareket edeceğimi söyleyemez.
C
Elinize sağlık, yemek çok lezzetli olmuş
D
Sen bu kafayla sınavda başarılı olamazsın.
Soru 2
Betül her akşam eve geldiğinde babasına okulda yaptıklarını anlatmaya çalışmaktadır. Babası ise Betül’ü televizyon izlerken dinlemektedir. Ancak bir süre sonra, Betül babasına okulda yaptıklarını anlatmayı bırakmıştır.
Betül ile babası arasında yaşanan iletişim probleminin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Betül’ün çok heyecanlı anlatması
B
Yüz yüze iletişim kurulmaması
C
Betül’ün hep iyi olayları anlatması
D
Baba'nın Betül’ü inandırıcı bulmaması
Soru 3
Günümüzde televizyon, radyo, bilgisayar, uydu yayınları gibi kitle iletişim araçları etkileşimi hızlandırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçla­rının olumlu özelliklerinden değildir?
A
Internet erişimi ile sosyalleşmeyi azalmaktadır.
B
Yeni düşünceleri, haberleri kısa sürede geniş kitleler ulaştırır.
C
Kamuoyu oluşturmada en etkili araçtır.
D
Dünyadaki gelişmelerden anında haberdar olunabilmektedir.
Soru 4
İlk insanlar ateş ve duman ile haberleşirken İlk çağdan itibaren yazı kullanılmış geçen yüzyıl telgraf kullanılırken günümüzde telefon, internet gibi anında sesli ve görüntülü iletişim başlamıştır.
Buna göre iletişimin tarihsel süreciyle ilgili  aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
İletişimin ilk insanlardan itibaren başladığına
B
İletişim araçlarının zamanla geliştiğine
C
İletişim araçları değiştikçe iletişimin kalitesi de artmıştır
D
İletişim araçlarını her topluluk aynı anda kullandığına
Soru 5
Sen dili doğası gereği karşımızdakini yargılayan ve durumu yorumlayan mesajlar taşır. Bu yüzden olumlu bir iletişimde “Sen Dili” yerine “Ben Dili” kullanılması gerekmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumlu bir iletişime örnektir?
A
Niye her zaman yaramazsın
B
Bir kerede uslu dursan ne olur
C
Ne zaman işini düzgün yaptın ki
D
Görevlerini yerine getirmemen beni üzüyor
Soru 6

Ahmet Bey işini büyüttüğü için yeni bir işhanına taşınmış ve bürosunu yerleştirmekle uğraşıyordu. Yan tarafındaki Hasan Bey de yorulan yeni komşusuna biraz yardım etmiş ve mola verdiklerinde soğuk bir şeyler ısmarlamıştır.

Yaşanan bu olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Hasan Bey iyi bir iletişim örneği sergile­miştir.
B
Ahmet Bey yeni taşındıkları işhanında kötü karşılanmışlardır.
C
Ahmet Bey iyi komşuluk ilişkilerine henüz alışamamışlardır.
D
Ahmet Bey yeni işhanından memnun değildir.
Soru 7
Önceki yıllarda İran, Pakistan ve Yunanistan’da meydana gelen doğal afetleri televizyondan izleyen vatandaşlarımız ve çeşitli kuruluşlarımız daha sonra bu ülkelere çeşitli yardımlar göndermiştir.
Bu bilgilere bakarak Kitle İletişim Araçları ile ilgili olarak hangisi söylenebilir?
A
Vatandaşlık görevlerimizi bilmemizi sağlar
B
İnsanlar arası etkileşimi artırarak, dayanışmaya katkı sağlar
C
Depreme karşı alınacak tedbirleri öğretir
D
Kitle İletişim araçları toplumun eğitim düzeyini yükseltmeye katkı sağlar
Soru 8
İletişimin unsurları etkili anlatım ve iyi bir dinleyici olmadan geçer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde olması gereklidir?
A
Kendi düşüncelerimizi karşıdakine kabul ettirmeye çalışmak
B
Karşıdakinin sözlerine müdahale etmek
C
Karşıdaki konuşurken başka işle uğraşmamak
D
Yüksek sesle konuşmak
Soru 9

I- Üretilen bilgiler, dünyanın her yerine kolayca yayılmıştır.

II- Toplumdan kopuk bireylerin sayısında artış yaşanmıştır.

III- Uluslar, birbirlerini daha yakından tanıma imkânı bulmuştur.

IV- Kuşaklar arası kültürel çatışma daha belirgin bir hâle gelmiştir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri, kitle iletişim araçlarının zararlı etkilerini dile getirmektedir?
A
I ve III
B
II ve IV
C
I ve II
D
III ve IV
Soru 10
Dinlemeyi engelleyen etmenler çevresel ve kişisel olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide bulunması gereken özelliklerden birisi olamaz?
A
Kendi düşüncesine daha fazla önem vermek
B
Başka insanları olduğu gibi kabul etmek
C
Başkalarına saygı duymak
D
Diğer kişilerle empati kurmak
Soru 11
Bazı problemlerin nedenleri, insanların birbirlerini dinlememelerinden ya da iletişim çatışmaları yaşamalarından kaynaklanmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi daha çok ilişkilidir?
A
İletişim her zaman olumsuzluklara neden olmaktadır.
B
Son yıllarda insanlar arasında iletişim azalmaktadır.
C
İyi iletişim kurarak birbirini dinleyen ve anlayan bireyler daha az kavga etmektedir.
D
Empati iletişimi kolaylaştıran bir unsurdur.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının insanlara sağladığı faydalar arasında bulunmaz?
A
Dünyanın farklı yerlerindeki olaylardan haberdar olmaktadır.
B
Eğlenceli zaman geçirmektedir.
C
Aile içinde etkileşimi arttırmaktadır.
D
Gündemi takip ederek bilgi sahibi olmaktadır.
Soru 13
Yaşadığımız olaylar karşısında bazen doğru ve yanlışı ayırt etmekte zorlanırız Buna göre, yaşadığımız olaylarda ilk olarak hangi  düşünce ile devam edersek iletişimde zor durumlara düşmemiş oluruz?
A
Karşıdakinin haklı olduğunu düşünmeliyiz
B
Hep kendimizin haklı olacağını düşünmeliyiz
C
Karşıdakinin hata yapmasını beklemeliyiz
D
Kendimizi karşıdakinin yerine koymalıyız
Soru 14
Kitle iletişim araçlarının, insanları bilgilendirmenin, onlara dünyada olup bitenler hakkında haber iletmenin yanında insanları eğlendirme ve insanların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlama gibi bir işlevi de vardır.
Buna göre kitle iletişim araçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden öncelikle hangisi söylenebilir?
A
Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını sağladığı
B
İnsanlar üzerinde çok yönlü bir şekilde etkili olduğu
C
Kültürel ayrılıkları ortadan kaldırdığı
D
Toplumsal çatışmaların önüne geçtiği
Soru 15
İnsanlar herhangi bir konu hakkında bilgiye ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarından faydalanabilir.
Bu cümlede kitle iletişim araç­larının hangi özelliği üzerine vurgu yapılmıştır?
A
KİA her zaman doğru bilgi verir.
B
KİA eğlenceli vakit geçirmemizi sağlar.
C
KİA sayesinde çeşitli bilgilere ulaşabiliriz.
D
KİA kamuoyu oluşturur.
Soru 16
İki gün önce meydana gelen Pakistan depreminden sonra çevremdeki insanlar bölgeye yardım gönderiyorlardı. Bense “Ülkemizde de muhtaç insanlar var.” diyordum. Bir haftadır arızalı olan televizyonum o akşam tamirden gelmişti. Haberlerde deprem görüntülerini izledim, çok etkilendim. Ertesi gün bir banka aracılığıyla bende yardım gönderdim.
Parçaya göre bu kişinin, depremzedelere yardım konusunda daha duyarlı hâle gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
Komşuları
B
Doğal afetler
C
Arkadaşları
D
Kitle iletişim araçları
Soru 17
Karşısındaki kişinin ne düşündüğünü anlaya­bilme ve onun düşüncelerine ortak olabilme­ye "empati" denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi empati kurmaya  örnek olarak gösterilemez?
A
Ben de senin gibi, kurallara uymayan öğrencilerin ne yapmak istediğini anlamıyorum.
B
Bu filmi neden seyrettiğini anlayamıyorum.
C
Yazılıdan yüksek puan aldığına ben de çok sevindim.
D
Yeni yerler görmek için seyahat etmeyi sevdiğini anlıyorum.
Soru 18
Hitabet gücü yüksek olan kişiler, düzgün anlaşılır bir dille konuşmanın yanında bazı özellikleri de vardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden  birisi olamaz?
A
Sürekli aynı ses tonunu kullanma
B
Jest ve mimiklerini kullanma
C
Dinleyicilerle göz temasını sağlayabilme
D
El ve kol hareketleriyle konuşmasını destek­leme
Soru 19
Ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri çalışmalarını ve mücadele ettikleri sorunları halka anlatmak için kitle iletişim araçları kullanır ve çözümü için uğraşır.
Kitle iletişim araçlarıyla ilgili verilen bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Tüm sorunları çözer
B
Bir yerde çıkan sorunu geniş kitlelere ulaştırır
C
Kamuoyu oluşturmada önemli bir rol oynar.
D
Herhangi bir konuda toplumsal duyarlılık oluşturur
Soru 20
Hızla gelişen teknoloji sayesinde Kitle İletişim Araçlarının hayatımızdaki rolü artmaktadır. Dünyanın bir ucundaki olayları anında görebilmekteyiz. Ancak bu hızlı gelişim bazı sorunlarda çıkarmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?
A
Her yerde iletişim yaygınlaşmıştır
B
İletişim kargaşası ortaya çıkar
C
Haberlerin güvenirliği azalabilir
D
Doğru ile yanlış bilgiyi ayırt etme zorlaşır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Birey Ve Toplum
1- Sen dili doğası gereği karşımızdakini yargılayan ve durumu yorumlayan mesajlar taşır. Bu yüzden olumlu bir iletişimde “Sen Dili” yerine “Ben Dili” kullanılması gerekmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumlu bir iletişime örnektir?
A) Niye her zaman yaramazsın
B) Görevlerini yerine getirmemen beni üzüyor
C) Ne zaman işini düzgün yaptın ki
D) Bir kerede uslu dursan ne olur

2- İletişimin unsurları etkili anlatım ve iyi bir dinleyici olmadan geçer.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde olması gereklidir?
A) Yüksek sesle konuşmak
B) Kendi düşüncelerimizi karşıdakine kabul ettirmeye çalışmak
C) Karşıdaki konuşurken başka işle uğraşmamak
D) Karşıdakinin sözlerine müdahale etmek

3- Ahmet Bey işini büyüttüğü için yeni bir işhanına taşınmış ve bürosunu yerleştirmekle uğraşıyordu. Yan tarafındaki Hasan Bey de yorulan yeni komşusuna biraz yardım etmiş ve mola verdiklerinde soğuk bir şeyler ısmarlamıştır.
Yaşanan bu olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ahmet Bey yeni taşındıkları işhanında kötü karşılanmışlardır.
B) Ahmet Bey iyi komşuluk ilişkilerine henüz alışamamışlardır.
C) Hasan Bey iyi bir iletişim örneği sergile­miştir.
D) Ahmet Bey yeni işhanından memnun değildir.

4- Dinlemeyi engelleyen etmenler çevresel ve kişisel olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide bulunması gereken özelliklerden birisi olamaz?
A) Başkalarına saygı duymak
B) Kendi düşüncesine daha fazla önem vermek
C) Başka insanları olduğu gibi kabul etmek
D) Diğer kişilerle empati kurmak

5- Yaşadığımız olaylar karşısında bazen doğru ve yanlışı ayırt etmekte zorlanırız
Buna göre, yaşadığımız olaylarda ilk olarak hangi düşünce ile devam edersek iletişimde zor durumlara düşmemiş oluruz?
A) Karşıdakinin haklı olduğunu düşünmeliyiz
B) Hep kendimizin haklı olacağını düşünmeliyiz
C) Kendimizi karşıdakinin yerine koymalıyız
D) Karşıdakinin hata yapmasını beklemeliyiz

6- Karşısındaki kişinin ne düşündüğünü anlaya­bilme ve onun düşüncelerine ortak olabilme­ye “empati” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi empati kurmaya örnek olarak gösterilemez?
A) Yazılıdan yüksek puan aldığına ben de çok sevindim.
B) Bu filmi neden seyrettiğini anlayamıyorum.
C) Yeni yerler görmek için seyahat etmeyi sevdiğini anlıyorum.
D) Ben de senin gibi, kurallara uymayan öğrencilerin ne yapmak istediğini anlamıyorum.

7- Betül her akşam eve geldiğinde babasına okulda yaptıklarını anlatmaya çalışmaktadır. Babası ise Betül’ü televizyon izlerken dinlemektedir. Ancak bir süre sonra, Betül babasına okulda yaptıklarını anlatmayı bırakmıştır.
Betül ile babası arasında yaşanan iletişim probleminin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüz yüze iletişim kurulmaması
B) Betül’ün hep iyi olayları anlatması
C) Baba’nın Betül’ü inandırıcı bulmaması
D) Betül’ün çok heyecanlı anlatması

8- Hitabet gücü yüksek olan kişiler, düzgün anlaşılır bir dille konuşmanın yanında bazı özellikleri de vardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi olamaz?
A) El ve kol hareketleriyle konuşmasını destek­leme
B) Sürekli aynı ses tonunu kullanma
C) Dinleyicilerle göz temasını sağlayabilme
D) Jest ve mimiklerini kullanma

9- İletişim genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır İletişim olumlu ve olumsuz iletişim olarak ikiye ayrılır
Aşağıdaki ifadelerden hangisi olumlu bir iletişim kurmada diğerlerine göre daha etkili olur?
A) Ben sizden büyük olduğum için sizin konuşmanızı dinlememe gerek yok
B) Kimse bana nasıl hareket edeceğimi söyleyemez.
C) Elinize sağlık, yemek çok lezzetli olmuş
D) Sen bu kafayla sınavda başarılı olamazsın.

10- Bazı problemlerin nedenleri, insanların birbirlerini dinlememelerinden ya da iletişim çatışmaları yaşamalarından kaynaklanmaktadır
Bu durum aşağıdakilerden hangisi daha çok ilişkilidir?
A) İyi iletişim kurarak birbirini dinleyen ve anlayan bireyler daha az kavga etmektedir.
B) İletişim her zaman olumsuzluklara neden olmaktadır.
C) Empati iletişimi kolaylaştıran bir unsurdur.
D) Son yıllarda insanlar arasında iletişim azalmaktadır.

11- İki gün önce meydana gelen Pakistan depreminden sonra çevremdeki insanlar bölgeye yardım gönderiyorlardı. Bense “Ülkemizde de muhtaç insanlar var.” diyordum. Bir haftadır arızalı olan televizyonum o akşam tamirden gelmişti. Haberlerde deprem görüntülerini izledim, çok etkilendim. Ertesi gün bir banka aracılığıyla bende yardım gönderdim.
Parçaya göre bu kişinin, depremzedelere yardım konusunda daha duyarlı hâle gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Komşuları
B) Arkadaşları
C) Doğal afetler
D) Kitle iletişim araçları

12- I- Üretilen bilgiler, dünyanın her yerine kolayca yayılmıştır.
II- Toplumdan kopuk bireylerin sayısında artış yaşanmıştır.
III- Uluslar, birbirlerini daha yakından tanıma imkânı bulmuştur.
IV- Kuşaklar arası kültürel çatışma daha belirgin bir hâle gelmiştir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri, kitle iletişim araçlarının zararlı etkilerini dile getirmektedir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

13- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının insanlara sağladığı faydalar arasında bulunmaz?
A) Gündemi takip ederek bilgi sahibi olmaktadır.
B) Eğlenceli zaman geçirmektedir.
C) Dünyanın farklı yerlerindeki olaylardan haberdar olmaktadır.
D) Aile içinde etkileşimi arttırmaktadır.

14- Kitle iletişim araçlarının, insanları bilgilendirmenin, onlara dünyada olup bitenler hakkında haber iletmenin yanında insanları eğlendirme ve insanların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlama gibi bir işlevi de vardır.
Buna göre kitle iletişim araçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden öncelikle hangisi söylenebilir?
A) Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını sağladığı
B) Kültürel ayrılıkları ortadan kaldırdığı
C) İnsanlar üzerinde çok yönlü bir şekilde etkili olduğu
D) Toplumsal çatışmaların önüne geçtiği

15- Hızla gelişen teknoloji sayesinde Kitle İletişim Araçlarının hayatımızdaki rolü artmaktadır. Dünyanın bir ucundaki olayları anında görebilmekteyiz. Ancak bu hızlı gelişim bazı sorunlarda çıkarmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?
A) Haberlerin güvenirliği azalabilir
B) Doğru ile yanlış bilgiyi ayırt etme zorlaşır
C) İletişim kargaşası ortaya çıkar
D) Her yerde iletişim yaygınlaşmıştır

16- Önceki yıllarda İran, Pakistan ve Yunanistan’da meydana gelen doğal afetleri televizyondan izleyen vatandaşlarımız ve çeşitli kuruluşlarımız daha sonra bu ülkelere çeşitli yardımlar göndermiştir.
Bu bilgilere bakarak Kitle İletişim Araçları ile ilgili olarak hangisi söylenebilir?
A) Kitle İletişim araçları toplumun eğitim düzeyini yükseltmeye katkı sağlar
B) Vatandaşlık görevlerimizi bilmemizi sağlar
C) İnsanlar arası etkileşimi artırarak, dayanışmaya katkı sağlar
D) Depreme karşı alınacak tedbirleri öğretir

17- Günümüzde televizyon, radyo, bilgisayar, uydu yayınları gibi kitle iletişim araçları etkileşimi hızlandırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçla­rının olumlu özelliklerinden değildir?
A) Dünyadaki gelişmelerden anında haberdar olunabilmektedir.
B) Internet erişimi ile sosyalleşmeyi azalmaktadır.
C) Yeni düşünceleri, haberleri kısa sürede geniş kitleler ulaştırır
D) Kamuoyu oluşturmada en etkili araçtır.

18- İnsanlar herhangi bir konu hakkında bilgiye ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarından faydalanabilir.
Bu cümlede kitle iletişim araç­larının hangi özelliği üzerine vurgu yapılmıştır?
A) KİA her zaman doğru bilgi verir.
B) KİA sayesinde çeşitli bilgilere ulaşabiliriz.
C) KİA kamuoyu oluşturur.
D) KİA eğlenceli vakit geçirmemizi sağlar.

19- İlk insanlar ateş ve duman ile haberleşirken İlk çağdan itibaren yazı kullanılmış geçen yüzyıl telgraf kullanılırken günümüzde telefon, internet gibi anında sesli ve görüntülü iletişim başlamıştır.
Buna göre iletişimin tarihsel süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İletişimin ilk insanlardan itibaren başladığına
B) İletişim araçlarının zamanla geliştiğine
C) İletişim araçlarını her topluluk aynı anda kullandığına
D) İletişim araçları değiştikçe iletişimin kalitesi de artmıştır

20- Ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri çalışmalarını ve mücadele ettikleri sorunları halka anlatmak için kitle iletişim araçları kullanır ve çözümü için uğraşır.
Kitle iletişim araçlarıyla ilgili verilen bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kamuoyu oluşturmada önemli bir rol oynar.
B) Bir yerde çıkan sorunu geniş kitlelere ulaştırır
C) Herhangi bir konuda toplumsal duyarlılık oluşturur
D) Tüm sorunları çözer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.