Üretim Dağıtım Ve Tüketim

Temmuz 31 19:39 2018 Print This Article

 

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

Başla

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1- Asya Kıtası’ndan satılmak üzere pazarlara getirilen mallar, Kral Yolu’yla uzun ve zor bir yolculuktan sonra Ege Denizi’ne ulaştırılır. Mallar gemilerle Akdeniz üzerinden Avrupa’nın önemli limanlarına taşınırdı. Kral Yolu üzerinde kurulan ticaretin kendilerine kazandırdığı büyük servetlerle komşu ülkelere göre bilim, sanat ve teknolojide üstünlük kurmuş uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sümerler
B) Asurlar
C) Lidyalılar
D) Hititler

2- I.Göçmen kuşlar için vakıflar kurulması
II.Medresede eğitim gören öğrencilere burs verilmesi
III.Toprak yönetiminde tımar sisteminin uygulanması
IV.Han, köprü ve kervansarayların ülke genelinde yaygın olması
Anadolu Selçuklularında görülen yukarıdaki özelliklerden hangileri, devletin ekonomik yapısı hakkında bilgi verir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV

3- -Geçmişte Kral Yolu, Baharat Yolu ve İpek Yolu’nun Türkiye’den geçmesi
-Günümüzde Akdeniz ve Karadeniz arasındaki bağlantının boğazlardan sağlanması
Günümüzde doğu ve güneydoğusundan büyük petrol üreticisi ülkelere komşu olması Yukarıda Türkiye’ye ait verilen özellikler,Türkiye’nin hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) Özel konumuyla
B) Jeolojik özelliğiyle
C) Eğitim faaliyetleriyle
D) Turizm etkinlikleriyle

4- Osmanlı Devleti’nde ticaretten ve kervanlardan elde edilen gelirin 15. ve 16. yüzyıl­lara kadar fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denizcilikte çok ileride olması
B) İstanbul’u elinde bulundurması
C) Topraktan elde edilen gelirin fazla olması
D) Baharat ve İpek yollarını kontrolünde tutması

5- Kral Yolu üzerinde kurulan, ticaretin kendi­lerine kazandırdığı büyük servetlerle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknolojide üstün uygarlık seviyesine çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lidyalılar
B) Sümerler
C) Osmanlılar
D) Frigyalılar

6- Sanayi alanında yatırım yapan ülkelerin eko­nomileri hızla gelişmiştir. Sanayiciler, hem ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmakta, hem de ödedikleri vergilerle yeni yatırımların yapılmasına kaynak sağlamaktadırlar. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin günümüzde sanayileşme alanında yeterince gelişme gösterdiği söylenemez?
A) Japonya
B) Almanya
C) Suriye
D) İngiltere

7- Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının birçoğunun ham maddesi tarım ürünlerinden oluşur. Buna göre, aşağıdakilerin hangisindeki sanayi kuruluşlarının ham maddesini tarım ürünleri oluşturur?
A) Makine sanayii
B) Petrol rafinerisi
C) Dokuma sanayii
D) Demir çelik sanay

8- Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere “Vakıf denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfların kuruluş amaçları arasında gösterilemez?
A) Dini ve sosyal hizmetlerin görülmesi
B) Yardıma muhtaç kişilerin yardımına koşulması
C) İnsanlara tarım ürünlerinin ekilmesinde yardımcı olunması
D) Sağlık giderlerini karşılayamayan insanlara vardım edilmesi

9- Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumlarıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Medreselerin yüksek bölümlerinde eğitim ücrete tabiydi.
B) Ahilikte usta çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştirilirdi.
C) Enderunlar’da Hristiyan halkın zeki ve çalışkan çocukları eğitim görürdü.
D) Devletin idari teşkilatında görev alacak nitelikli insanlar enderunda eğitim görürdü.

10- İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla belirli tarihlerde çeşitli etkinlikler yapılır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliklerden biridir?
A) Yeşilay haftası
B) Vakıflar haftası
C) Orman haftası
D) Milli Egemenlik Çocuk Bayramı

11-Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları belirlenmiş, belli bir eğitimle kazanılan, bilgi ve becerilere dayanan faaliyetlerdir
Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken etkenlerden birisi değildir?
A) Mutlu olunabilecek mesleğin seçilmesi
B) Mesleğin getirdiği eğitimin iyi bilinmesi
C) En çok tercih edilen mesleğin seçilmesi
D) İlgi ve yeteneklerin gözardı edilmemesi

12- İyi bir meslek seçiminde, aşağıdaki sorulardan hangisini kendimize sormamıza çok gerek yoktur?
A) Ne istiyorum?
B) Neler yapabilirim?
C) Nasıl bir karaktere sahibim?
D) Ailem ve yakın çevrem benden ne olmamı bekliyor?

13- İnsanların mesleklerini ilgi ve kabiliyetlerine göre seçmeleri, başarılarını ve topluma faydalarını artırır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, ilgi ve kabiliyetlerine uymayan mesleği seçen kişilerin içine düşebileceği bir durum değildir?
A) Çalışmaya karşı isteksiz olma
B) Mesleğinde kariyer yapma gayretinde olma
C) Mesleğini değiştirme gayreti içinde olma
D) İşe devamsızlık yapma ve düşük verimle çalışma

14-Ben bir bankada gişede çalışmaktayım. Bütün günüm masa başında oturarak geçiyor. Halbuki ben hareketli ve sportif bir kişiliğe sahibim. Bu yüzden mesleğimi bir türlü sevemedim
Bu kişinin meslek seçiminde, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmediği söylenebilir?
A) İlgi ve yeteneklerine
B) İş bulma olanaklarına
C) Ailesinin beklentilerine
D) Mesleğin toplumdaki yerine

15- Meslek seçiminde;
I. İyi kazanç getiriyor olması
II. İlgi ve yeteneklerine uygun olması
III.Anne yada babasının mesleği olması
IV.Mesleğin herkesçe kabul görür olması
gibi özelliklerden hangisinin daha önemli olduğu söylenebilir?
A) I B) II
C) III D) IV

16- Gelirleri cami, hastane ve aşevi gibi hayır işlerine ayrılan mal ya da kurumlara “Vakıf” denir. Vakıflar için ayrılmış olan bir arazi ya da yapı, satılamaz ve devredilemez.
Buna göre vakıfların kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ticaret yaparak devlete gelir sağlamak
B) Yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak
C) İbadet yerlerinin bakım ve onarımını yapmak
D) Hastaların tedavi edilmesini sağlamak

17-Ben ki İstanbul fatihi, aciz kul Fatih Sultan Mehmed, alın terim ile kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde bulunan 136 dükkânımı aşağıdaki şartlar dâhilinde vakfeylerim
Buna göre;
I. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın teşvikinde
Padişahlarda etkin rol almıştır.
II. Kişiler şahsi mallarını vakıfa bağışlayabilirler.
III.Vakıflar sadece istanbul’da faaliyet göstermiştir.
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

18- Osmanlı döneminde varlıklı olan kişiler imarethaneler, bîmarhâneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler gibi çeşitli vakıflar yapmıştır.
Bu vakıflar aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?
A) Eğitim B) Sağlık
C) Ticaret D) Sanayi

19- Osmanlı Devleti’nde medreselerde eğitim öğretim ücretsizdi. Çeşitli vakıflar aracılığı ile öğrencilerin yeme içme ve barınma ihtiyaçları karşılanırdı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Osmanlıda parasız eğitim anlayışı gelişmiştir
B) Müderrislerin maaşları vakıflar tarafından karşılanırdı..
C) Vakıflar eğitim faaliyetlerine destek vermişlerdir.
D) Osmanlı’da eğitim faaliyetlerine önem verilmiştir

20- Günümüzde vakılar ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmalar yapmaktadır
Aşağıdakllerden hangisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biridir?
A) Şehirlerde park ve bahçe düzenlemeleri yapmak
B) Ormanlık alanların yangına karşı korunmasını sağlamak
C) Fakir ve garip hastalara ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti vermek
D) Konut yapımlarının deprem yönetmeliğine uygun olmasını sağlamak

view more articles

About Article Author

Hamit Biçer
Hamit Biçer

View More Articles
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.