Bir Kahraman Doğuyor

Ağustos 01 20:04 2018 Print This Article

 

8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor

Başla

8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor

Tebrikler.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1) Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?
A) Selanik Askerî Rüştiyesi
B) Manastır Askerî Rüştiyesi
C) Manastır Askerî İdadisi
D) İstanbul Harp Akademisi
2) Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu?
A) Şam-5. Ordu Komutanı
B) Trablusgarp- Derne Komutanı
C) Sofya-Askerî Ataşe
D) Çanakkale-19. Tümen Komutanı
3) Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır. Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal’in bu cemiyete lider olmak istemesi
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyete karşı olmaları
C) 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılamamış olması
D) Mustafa Kemal’in ordunun politikadan ayrılmasını istemesi
4) Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?
A) Kanal Cephesi
B) Suriye Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Kafkas Cephesi
5) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler arasında yer almaz?
A) İstanbul
B) Selanik
C) Manastır
D) Sofya
6) Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Türk tarihi ve kültürü- savaşçılık-akılcılık
B) Akılcılık-bilim- savaşçılık
C) Akılcılık-askerlik-kültür
D) Türk tarihi ve kültürü-akılcılık-bilim
7) Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır?
A) Çanakkale
B) Kafkas
C) Trablusgarp
D) Makedonya
8) Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi?
A) Albay
B) Kurmay yüzbaşı
C) Binbaşı
D) General
9) Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dı.
B) Babası Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir memurdu.
C) Makbule Hanım yaşayan tek kardeşiydi.
D) Ailesi Rumeli’ye yerleştirilen Yörüklerdendi.
10) Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve atanmıştır?
A) Sofya Askerî Ataşeliğine
B) 19. Tümen Komutanlığına
C) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına
D) VII. Ordu Komutanlığına
11) I. Manastır Askerî İdadisine girişi
II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi
III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi
IV. Harp Okuluna girişi
Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-II-III-IV
B) II-III-IV-I
C) III- I- IV-II
D) IV-III-I-II
12) Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terfi etmiştir?
A) Trablusgarp Savaşı
B) I. Balkan Savaşı
C) Çanakkale Savaşı
D) Sakarya Savaşı
13) Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur?
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D) Jön Türkler Cemiyeti
14) Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?
A) Yeniçeri Ordusu
B) Yıldırım Ordusu
C) Hareket Ordusu
D) Kuvayı milliye
15) Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır?
A) Muş-Bingöl
B) Bitlis-Van
C) Muş-Van
D) Bitlis- Muş
16) Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?
A) Savaşa kesinlikle girmeliyiz.
B) Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar.
C) Almanların yanında yer almalıyız.
D) Savaşın dışında kalmalıyız.
17) 20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Batılı ülkeler ile sürekli iletişim hâlinde olduğu
B) Yeni fikirlerin önce burada tartışıldığı
C) Batılı devletlerin çekişme alanı olduğu
D) Kültürel yönden geri kaldığı
18. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim hayatıyla ilgili doğru bir olgudur?
A) Öğrenimine mahalle mektebinde başlamıştır.
B) Askeri Rüştiye,öğrenim gördüğü son okuldur.
C) Harp okulu’nu bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisine girmiştir.
D) Mülkiye Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra öğrenimine ara vermiştir.
19. 31 Mart Olayı’nın bastırılmasında M.Kemal’in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır?
A) III.Ordu
B) V.Ordu
C) Hareket Ordusu
D) Yıldırım Ordusu
20. Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?
A) Batı ile iletişim ve etkileşime açık bir bölgedir.
B) Yeni fikirlerin yayılmasına uygun bir bölgedir.
C) Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır
D) Ticaretin az geliştiği bir bölgedir

view more articles

About Article Author

Hamit Biçer
Hamit Biçer

View More Articles
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.