Gök Cisimleri

Eylül 16 08:30 2018 Print This Article


7.Sınıf Gök Cisimleri

TEBRİKLER.

7.Sınıf Gök Cisimleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir.
B
Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.
C
Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri sarmal galaksi şeklindedir.
D
Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.
Soru 2
Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl adlandırılır?
A
Moleküler tepkime
B
Atom tepkimesi
C
Kara delik
D
Çekirdek tepkimesi
Soru 3
"Bir gök cisminden kopan ve Dünya atmosferine girdiğinde ısınıp yanarak ışıklı bir iz bırakan parçalara - - - - denir." Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
takımyıldız
B
gök ada
C
kuyruklu yıldız
D
meteor
Soru 4
Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir?
A
Salma bulutsu
B
Karanlık bulutsu
C
Gezegenimsi bulutsu
D
Süpernova kalıntıları
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.
B
Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.
C
Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.
D
Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.
Soru 6
Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?
A
Kara delik
B
Süpernovalar
C
Nova
D
Yengeç bulutu
Soru 7
Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A
Gök ada - Kara delik
B
Kara delik – Bulutsu
C
Bulutsu - Kara delik
D
Bulutsu - Gök ada
Soru 8

I. Şekilleri küreseldir.

II. Belirli bir ömürleri vardır.

III. Gökyüzündeki konumları değişir.

IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ölçülebilir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve gezegenler için ortak özelliktir?
A
I ve IV.
B
I ve II.
C
III ve IV.
D
II ve III.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Galaksi çeşitlerinden birisi değildir?
A
Yüzeysel
B
Sarmal
C
Düzensiz
D
Eliptik
Soru 10
Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza ne ad verilir?
A
Galaksi
B
Kara delik
C
Bulutsu
D
Süper nova
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?
A
Sarmal
B
Dairesel
C
Eliptik
D
Düzensiz
Soru 12
Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?
A
Bulutsu
B
Yengeç bulutu
C
Galaksi tozu
D
Nova
Soru 13
Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.
B
Yıldızların doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok olduğu bilinmektedir.
C
Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.
D
Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.
Soru 14
Bazı yıldızlar kümeler hâlinde bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerine ne ad verilir?
A
Takımyıldızları
B
Yıldız bulutu
C
Gurup yıldızları
D
Samanyolu
Soru 15
Yıldızların içinde hangi elementlerin birbirine dönüşümü gerçekleşir?
A
Hidrojenin demire
B
Demirin hidrojene
C
Helyumun hidrojene
D
Hidrojenin helyuma
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden birisi değildir?
A
Yıldız bulutsusu
B
Salma bulutsusu
C
Yansıma bulutsusu
D
Karanlık bulutsusu
Soru 17
“Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gök ada olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gök ada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır?
A
Samanyolu
B
Takımyıldızı
C
Galaksi
D
Bulutsu
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi bir takımyıldız değildir?
A
Orion
B
Küçükayı
C
Halley
D
Kuzey Tacı
Soru 19
Gök cisimleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Güneş, gündüz görülebilen tek yıldızdır.
B
Gezegenlerin sayısı yıldızların sayısından fazladır.
C
Kuyruklu yıldızların yapılarında donmuş gaz ve toz bulunur.
D
Yıldızların gökyüzündeki konumları değişir.
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Gezegenlerin ışıkları titreşir.
B
Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır.
C
Gündüz gözlemlenebilen tek yıldız Güneş’tir.
D
Gezegenler, yıldızlardan çok küçüktür.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

1. Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl  adlandırılır?

A) Kara delik

B) Moleküler tepkime

C) Atom tepkimesi

D) Çekirdek tepkimesi

2. Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yıldızların  doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok
olduğu bilinmektedir.

B) Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.

C) Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.

D) Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.

B) Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.

C) Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.

D) Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.

4. Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?

A) Nova

B) Süpernovalar

C) Yengeç bulutu

D) Kara delik

5. Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?

A) Bulutsu

B) Nova

C) Galaksi tozu

D) Yengeç bulutu

6. Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden birisi değildir?

A) Karanlık bulutsusu

B) Salma bulutsusu

C) Yansıma bulutsusu

D) Yıldız bulutsusu

7. Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza ne ad verilir?

A) Kara delik

B) Süper nova

C) Galaksi

D) Bulutsu

8. Bazı yıldızlar kümeler hâlinde bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerine ne ad verilir?

A) Samanyolu

B) Takımyıldızları

C) Yıldız bulutu

D) Gurup yıldızları

9. “Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gök ada olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gök ada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır?

A) Galaksi

B) Bulutsu

C) Samanyolu

D) Takımyıldızı

10. Aşağıdakilerden hangisi Galaksi çeşitlerinden birisi değildir?

A) Eliptik

B) Sarmal

C) Düzensiz

D) Yüzeysel

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir.

B) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.

C) Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri sarmal galaksi şeklindedir.

D) Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.

12. Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?
A) Düzensiz

B) Dairesel

C) Sarmal

D) Eliptik

13. Yıldızların içinde hangi elementlerin birbirine dönüşümü gerçekleşir?
A) Hidrojenin helyuma

B) Helyumun hidrojene
C) Hidrojenin demire

D) Demirin hidrojene

14. Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A) Kara delik – Bulutsu

B) Bulutsu – Gök ada
C) Gök ada – Kara delik

D) Bulutsu – Kara delik

15. Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir?
A) Gezegenimsi bulutsu

B) Salma bulutsu
C) Karanlık bulutsu

D) Süpernova kalıntıları

view more articles

About Article Author

Hamit Biçer
Hamit Biçer

View More Articles
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.