Gök Cisimleri

7.Sınıf Gök Cisimleri

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Gök Cisimleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl  adlandırılır?

A) Kara delik

B) Moleküler tepkime

C) Atom tepkimesi

D) Çekirdek tepkimesi

 

2. Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yıldızların  doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok
olduğu bilinmektedir.

B) Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.

C) Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.

D) Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.

B) Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.

C) Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.

D) Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.

 

4. Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?

A) Nova

B) Süpernovalar

C) Yengeç bulutu

D) Kara delik

 

5. Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?

A) Bulutsu

B) Nova

C) Galaksi tozu

D) Yengeç bulutu

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden birisi değildir?

A) Karanlık bulutsusu

B) Salma bulutsusu

C) Yansıma bulutsusu

D) Yıldız bulutsusu

 

7. Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza ne ad verilir?

A) Kara delik

B) Süper nova

C) Galaksi

D) Bulutsu

 

8. Bazı yıldızlar kümeler hâlinde bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerine ne ad verilir?

A) Samanyolu

B) Takımyıldızları

C) Yıldız bulutu

D) Gurup yıldızları

 

9. “Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gök ada olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gök ada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır?

A) Galaksi

B) Bulutsu

C) Samanyolu

D) Takımyıldızı

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Galaksi çeşitlerinden birisi değildir?

A) Eliptik

B) Sarmal

C) Düzensiz

D) Yüzeysel

 

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir.

B) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.

C) Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri sarmal galaksi şeklindedir.

D) Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?
A) Düzensiz

B) Dairesel

C) Sarmal

D) Eliptik

 

13. Yıldızların içinde hangi elementlerin birbirine dönüşümü gerçekleşir?
A) Hidrojenin helyuma

B) Helyumun hidrojene
C) Hidrojenin demire

D) Demirin hidrojene

 

14. Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A) Kara delik – Bulutsu

B) Bulutsu – Gök ada
C) Gök ada – Kara delik

D) Bulutsu – Kara delik

 

15. Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir?
A) Gezegenimsi bulutsu

B) Salma bulutsu
C) Karanlık bulutsu

D) Süpernova kalıntıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.