8.Sınıf Kalıtım

 

8.Sınıf Kalıtım

TEBRİKLER.

8.Sınıf Kalıtım

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hücrelerde kalıtsal karakterin taşındığı yer için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Endoplazmik retikulum
B
Kromozomlar
C
Ribozomlar
D
Mitokondriler
Soru 2
“Bezelyelerde görülen karakter aktarım şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir. Dil yuvarlama, göz rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelyelerdeki gibi gerçekleşir. Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bunun nedeninin dişi ve erkek bireylerin farklı eşey kromozomlar taşır.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Dişilerin taşıdıkları eşey kromozomları XX, erkeklerin ise XY şeklindedir.
B
Döllenme sırasında anne ve babadan gelen birer eşey kromozomu yan yana gelerek yavrunun cinsiyetini belirler.
C
Üreme hücrelerinde bulunan X kromozomunun cinsiyet belirlemeye etkisi yoktur.
D
Erkeklerin taşıdığı Y kromozomu yavrunun erkek olmasını belirler.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bir DNA molekülünün parçası değildir?
A
Timin
B
Fosfat
C
Deoksiriboz
D
Urasil
Soru 4
“Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Modifikasyon
B
Mutasyon
C
Kalıtım
D
Adaptasyon
Soru 5
DNA parçalandığında aşağıdakilerden hangisi meydana  gelmez?
A
Adenin
B
Fosfat
C
Riboz
D
Timin
Soru 6
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere saf döl denir.
B
Çekinik bir gen sadece homozigot durumdayken taşıdığı özelliği fenotipte gösterir.
C
Baskın bir gen homozigot ya da heterozigot durumda olduğunda fenotipte etkisini gösterir.
D
İki baskın bir çekinik gen yan yana olduğunda melez döl oluşur.
Soru 7
Kalıtım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Baskın gen, fenotipte etkisini her zaman gösteren gendir.
B
Canlının dış görünüşüne fenotip denir.
C
Genotip, canlının taşıdığı genlerdir.
D
Çekinik gen, genotipte etkisini ancak homozigot halde gösteren gendir.
Soru 8
Meydana gelen yavrularda 3/4 oranında dominant karakter görülüyorsa anne - babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir?
A
AA x AA
B
Aa x AA
C
Aa x Aa
D
AA x aa
Soru 9
Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılırken erkekten X veya Y kromozomu aktarıldığı bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Çocuğun cinsiyetini oluşumunda eşey hücrelerinin etkisi yoktur.
B
Çocuğun cinsiyetinin anneden gelen kromozomlarında aynı oranda etkili olduğu söylenebilir.
C
Çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde anne ve babadan gelen kromozomlar aynı oranda etkilidir.
D
Çocuğun cinsiyetini belirlemede babadan gelen eşey kromozomu etkilidir.
Soru 10

I-Renk körlüğü

 II-Orak hücreli anemi

 III-Down sendromu

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri genetik hastalıklardandır?  
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız-I
D
I ve II
Soru 11
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A
heterozigot
B
çekinik gen
C
homozigot
D
fenotip
Soru 12
400 nükleotidden oluşan DNA zincirinde 100 Adenin nükleotid vardır. Buna göre Sitozin nükleotid sayısı kaçtır?
A
200
B
50
C
250
D
100
Soru 13
Kanın pıhtılaşmaması sonucu oluşan genetik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A
Orak hücreli anemi
B
Down sedromu
C
Hemofilli
D
Renk körlüğü
Soru 14
Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir?
A
homozigot
B
genotip
C
fenotip
D
heterozigot
Soru 15
Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A
homozigot
B
çekinik gen
C
fenotip
D
heterozigot
Soru 16
“Bezelyelerde mor renk çiçek geninin beyaz renkli çiçek genine baskın olduğu bilinmektedir. Mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlaması sonucu hem mor hem beyaz çiçekli bezelyelerin oluştuğu gözleniyor.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Elde edilen bilgilere göre mor renkli ata Mm, beyaz renki ata mm genotipindedir.
B
Mor renkli bezelyeler Mm fenotipindedir.
C
% 50 mor çiçekli, %50 beyaz çiçekli bezelyeler oluşur.
D
Yeni oluşan bezelyeler arasında mm genotipinde beyaz çiçekler gözlemlendiğine göre bu çiçekler anneden ve babadan m geni almışlardır.
Soru 17
Bezelyelerde yuvarlak tohum, baskın genlerle; buruşuk tohum, çekinik genlerle taşınır. Heterozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan döllerin genotip olma oranı hangisidir?
A
% 75
B
% 50
C
% 10
D
% 100
Soru 18
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Akraba evliliği yapanlarda taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi ve hasta birey oluşturması ihtimali oldukça düşüktür.
B
Hastalık geni taşımalarına rağmen bazı insanlar hasta olmayabilir. Hem sağlam gene hem hastalık genine sahip olan bu bireylere taşıyıcı adı verilir.
C
Akrabalık derecesi arttıkça hastalığın ortaya çıkma ihtimali o kadar artar. Akraba olmayan iki bireyin aynı hastalık genini taşıma ve hasta birey oluşturma olasılığı ise daha düşüktür.
D
Genlerle taşınan ve dölden döle aktarılabilen hastalıklara kalıtsal hastalıklar adı verilir.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir karakter değildir?
A
Cücelik
B
Altıparmaklılık
C
Gece körlüğü
D
Miyop göz
Soru 20
Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir?
A
homozigot
B
heterozigot
C
çekinik gen
D
fenotip
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

1 “Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
2 Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir?
3 Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir?
4 Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
5 Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
6 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
7 Bezelyelerde yuvarlak tohum, baskın genlerle; buruşuk tohum, çekinik genlerle taşınır. Heterozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan döllerin genotip olma oranı hangisidir?
8 Kalıtım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
9 “Bezelyelerde mor renk çiçek geninin beyaz renkli çiçek genine baskın olduğu bilinmektedir. Mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlaması sonucu hem mor hem beyaz çiçekli bezelyelerin oluştuğu gözleniyor.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
10 “Bezelyelerde görülen karakter aktarım şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir. Dil yuvarlama, göz rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelyelerdeki gibi gerçekleşir. Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bunun nedeninin dişi ve erkek bireylerin farklı eşey kromozomlar taşır.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
11 Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılırken erkekten X veya Y kromozomu aktarıldığı bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
12 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.