8.Sınıf Adım Adım Bağımsızlık

8.Sınıf Adım Adım Bağımsızlık

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Adım Adım Bağımsızlık

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?
2 Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
3 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali  gerçekleştirmiştir?
4 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?
5 Milli Mücadelenin başlangıcı sayılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
6 Atatürk hangi görev gereği Samsun’a çıkmıştı?
7 Mustafa Kemal Atatürk hangi unvanla Samsun a çıkmıştır?
8 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?
9 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?
10 Toplanışı itibariyle bölgesel, alınan kararlarıyla ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
11 Toplanma ve alınan karalarıyla tamamen ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
12 Amasya Genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal aşağıdaki illerimizin hangisine gitti?
13 Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik görevinden ne zaman ayrılmıştır?
14 Misak-ı Milli nerede görüşülüp, kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur?
15 Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır?
16 Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı Bu  hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?
17 Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Milli sınırları çizilmiş, ancak meclisin dağılmasıyla birlikte açılan TBMM Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek için çalışmalar yapmıştır.      Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
18 İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan sonra işgal etmiştir?
19 I. Mebusan Meclisi itilaf devletleri tarafından kapatıldı           

II. İstanbul  16 Mart 1920 de resmen işgal edildi

 Yukarıda verilenler  hangi  olaya  bir tepki olarak gerçekleşmiştir ? 

20 TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.