8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Testini Çöz

Kaynak: 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Testini Çöz

1. I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak  olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

A) Almanya

B) İtalya

C) Rusya

D) Avusturya-Macaristan

 

2. Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

A) Kafkas

B) Kanal

C) Suriye

D) Çanakkale

3. Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?

A) Almanya

B) İngiltere

C) Osmanlı Devleti

D) Avusturya-Macaristan

4. Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?

A) Almanya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti-Bulgaristan

B) Almanya-İtalya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan

C) Almanya-Avusturya-İngiltere-Osmanlı devleti- Bulgaristan

D) İtalya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan

5. I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak  olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden biridir?

A) Fransa

B) İngiltere

C) Almanya

D) Rusya

6. Aşağıdakilerden hangisinde İtilaf devletleri birlikte verilmiştir?

A) İngiltere-İtalya-Almanya-Rusya

B) İngiltere-Rusya-Almanya-Fransa

C) İngiltere-Rusya-Fransa-İtalya

D) İngiltere-Rusya-Amerika-İtalya

7. Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle fiili olarak başlamış oldu?

A) Avusturya-Macaristan’ın, Sırbistan’a saldırması ile.

B) Almanya’nın Fransa’ya saldırması ile

C) İngiltere’nin Almanya’ya saldırması ile

D) Rusya’nın Osmanlı Devletine saldırması ile

8. Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgaristan

B) İtalya

C) Yunanistan

D) Romanya

9. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde  verilmiştir?

A) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi

B) Fransız ihtilali – Açlık

C) Sanayi devrimi – Irkçılık

D) Açlık – Irkçılık

10. Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden

hangisidir.

 

A)Sömürgecilik yarışı

B)Alsas ve Loren

C) Panslavizm

D) Ekonomik rekabet

11. Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden

Hangisidir?

 

A) İngiltere-Fransa

B)Almanya-Avusturya

C) Almanya-İtalya

D) İtalya-Fransa

12. Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar

kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak

üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?

A) Üretimde kalitenin artması

B) İşçi sınıfının ortaya çıkması

C) Sömürgecilik yarışının hızlanması

D) Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması

13. Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?

A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.

B) Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.

C) Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.

D) Rusya’ya yardım ulaştırmak.

14.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?

A) Sömürgecilik yarışı.

B) Siyasi bloklaşma

C) Hızlı silahlanma

D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

15.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?

A) Kaybedilen yerleri geri almak

B) Yeni cepheler açmak

C) Sömürgeler elde etmek

D) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

16.  Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir ?

A) Yeni cepheler açmak

B) Ruslarla işbirliği yapmak

C) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

D) Halifelik nüfuzundan yararlanmak

17. Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sömürgecilik

A) Milliyetçilik

C) Osmanlıcılık

D) Ümmetçilik

18. 19.yüzyılın  ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar

çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.

A) İngiltere-Almanya

B) İngiltere-Fransa

C) Fransa-İtalya

D) İtalya-Almanya

19. I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A)İmparatorlukların dağılmasına

B) Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine

C)Rejim değişikliklerine

D)Sınırların değişmesine

20. Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi  yer almaz?

A)Savaşın uzaması

B)Yeni cephelerin açılması

C)İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması

D)Almanya’nın savaştan yenik düşmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.