3.Sınıf 1.Ünite Okulumuzda Hayat Testi

3.Sınıf 1.Ünite Okulumuzda Hayat

Başla

TEBRİKLER.

3.Sınıf 1.Ünite Okulumuzda Hayat

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Güçlendirilmesi gereken yönlerimizi geliştirebiliriz.
B) Çizilmiş bir okul krokisini inceleyerek o okulun kütüphanesini bulabiliriz.
C) Okuldaki olumsuz davranışlarımız sadece bizi etkiler.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Okulumuzda yapılan yardım faaliyetlerine katılmak gerekmez.
B) Duygu ve düşüncelerimizi saygılı bir şekilde ifade etmeliyiz.
C) Okul kurallarına uymak başarımızı artırır.

3. Elektrik ve su gibi kaynakları ……………….. kullanmalıyız.” Cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
A) istediğimiz gibi
B) tasarruflu
C) bol

4. “Bir yerin yüksekten görünüşüne …………………………. görünüş denir.” Cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
A) kuş gözü
B) kartal bakışı
C) kuş bakışı

5. “Sınıf başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak …………………………….. bir davranıştır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) yanlı
B) demokratik
C) gereksiz

6. “Arkadaşlarımın …………………………………………. ve …………………………………………. olmasını isterim.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere yazılacak sözcüklerden birisi değildir?
A) yardımsever
B) hoşgörülü
C) ilgisiz

7. “Sınıfımızın kuş bakışı görünüşünün kâğıt üzerine küçültülerek kabataslak çizilmesine ……………………….. denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) kroki
B) harita
C) plan

8. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi okulun bireysel ve toplumsal katkılarından bahsetmemektedir?
A) Ezgi: Okulumda büyükler için okuma ve yazma kursu vardır.
B) Emir: Okulum 4 katlıdır. Okulumda 40 öğretmen görev yapar.
C) Elif: Okulum müzelere gezi düzenler.

9. Çınar, öğretmen olmak istediği için öğretmenlik mesleğinin özelliklerini araştırıyor. Buna göre Çınar, aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşmıştır?
A) Öğretmenler doğayı sever.
B) Öğretmenler çocukları sever.
C) Öğretmenler bahçe işlerini sever.

10. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin arkadaşlarınızda bulunmasını istemezsiniz?
A) Yardımseverlik
B) Saygılı davranma
C) Yalan söyleme
11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kroki, hiçbir işimize yaramaz.
B) Kroki, yalnız marketi gösterir.
C) Kroki yardımı ile gideceğimiz adresi daha kolay buluruz.

12. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin arkadaşlarınızda bulunmasını istemezsiniz?
A) Kurallara uymayan
B) Çevreyi koruyan
C) Doğru sözlü

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Her mesleğin kendine göre özellikleri vardır.
B) Kroki çizerken sadece kare şekli kullanılır.
C) Sadece yakın akrabalarımızla yardımlaşmalıyız.

14. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?
A) Sınıfta parmak kaldırarak konuşmalıyız.
B) Fikirlerimizi açık ve net olarak söylemeliyiz.
C) Arkadaşlarımıza adil davranmamalıyız.

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çevremizdeki mesleklerden bazıları mühendis, öğretmen, hizmetli, memur ve astronottur.
B) İnsanlar mesleklerinin gerektirdiği işleri yaparlar.
C) Bütün mesleklere ait üniversiteler vardır. Buralarda okunarak meslek sahibi olunur.

16. “Sınıfımızda başkan seçecektik. Hepimiz sınıf başkanı olmak istiyorduk. Öğretmenimiz seçim için dört tane aday belirlememizi istedi. Aramızda konuşarak dört aday belirledik.”
Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Uzlaşma
B) Demokrasi
C) Bencillik.

17. “Sınıf başkanını seçmek için belirlenen adaylardan seçtiğimizi bir kağıda yazarak sandığa attık. Sandıktan çıkan oyları saydık. En fazla oyu alan arkadaşımız başkan oldu.”
Yukarıda anlatılan olay aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?
A) Yönetim
B) Demokrasi
C) Uzlaşma

18. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir davranış değildir?
A) Sınıf başkanını seçimle belirlemek.
B) Sınıfta herkese eşit davranmak.
C) Ödevini yapmayan arkadaşımızı eleştirmek.

19. Okul temsilcisini nasıl seçmek doğru olur?
A) Demokratik seçimle
B) Okul müdürünün isteğiyle
C) Öğretmenin isteğiyle

20. Sınıf başkanlığı seçiminde oyumuzu vereceğimiz arkadaşımızla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemeliyiz?
A) Sınıf düzenini sağlarken tarafsız olmasına
B) Hatalarımızı görmezden gelip gelmediğine
C) İşini en iyi şekilde yapmaya çalışıp çalışmadığına

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.