8.sınıf Basınç Testi

Kasım 11 08:57 2018 Print This Article

8.Sınıf Basınç

TEBRİKLER.

8.Sınıf Basınç

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Açık hava basıncı olmasaydı aşağıdaki olayların hangisiya da hangileri gerçekleşmezdi?

I. enjektördeki aşının koldan vücuda geçirilmesi

II. kuyudaki suyun tulumbayla yukarı çıkarılması

III. hareket halindeki otomobilin frenine basıldığında hızının azalması

A
I ve III
B
Yalnız II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncının varlığını ispatlayan belirti değildir?
A
Pipetle meyve suyu İçerken pipetin sıvı İle dolması
B
Denizlerin yükselmesi ve alçalması
C
Lastik kısmi sıkıştırılmıştır damlalığın sıvı İle dolması
D
Teneke kutunun, içindeki hava boşaltılınca büzülmesi
Soru 3
Çivinin yapılma amacı aşağıdaki cisimlerden hangisinin yapılma amacıyla aynı değildir?      
A
çatal
B
Kar ayakkabısı
C
İğne
D
Bıçak
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisindeki amaç katılarda basıncı azaltmaktır?
A
Kar araçlarının paletli olması
B
Bıçağın keskin tarafının ince olması
C
Toplu iğnenin ucunun sivri olması
D
Vidaların ucunun sivri olması
Soru 5
Havada 150 N,sivi içinde 90 N gelen bİr cisme sivi tarafindan uygulanan kaldirma kuvvetİ kaç Newtondur?
A
70
B
150
C
60
D
90
Soru 6

-Ördekler, tavuklara göre bataklıkta daha rahat yürüyebilirler.

-paletli iş makineleri yumuşak zeminlerde tekerli iş makinalarına göre daha rahat çalışabilirler.

-karda, kar paletleriyle yürümek ayakkabılarla yürümekten kolaydır.

Yukarıdaki olaylar hangi ilke ile açıklanabilir?
A
Basıncın artması bir cismin zemine batıcılığını azaltır.
B
Bir yüzeye etki uygulandığında yüzey de ters yönde tepki uygular.
C
Kuvvet uygulanan bir yüzeyin alanı büyüdükçe basınç azalır.
D
Yüzey alanının büyütülmesi sürtünme kuvvetini azaltır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?
A
Deneyi başka bir yerde yapmak
B
Boruyu sağa doğru eğmek
C
Boruyu sola doğru eğmek
D
Borunun boyunu uzatmak
Soru 8
Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Balondaki gazın havadan hafif olması
B
Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması
C
Balonun içindeki gazın ısınması
D
Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması
Soru 9
Özkütlesi 3gr/cm3 olan sıvı ile dolu olan bir kap 150 gr geliyor.Aynı kap özkütlesi 2gr/cm3 olan sıvı ile dolunca 100gr geliyor.Kap su ile dolunca kaçgram olur?(suyun özkütlesi 1gr/cm3 tür.)
A
50
B
40
C
60
D
125
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A
Bar
B
Atmosfer
C
Pa
D
Joule
Soru 11
Tek ayağının üzerinde duran bir öğrenci diğer ayağınıda yere koyarsa basınç ve ağırlık nasıl etkilenir?
A
Basınç aynı kalır, ağırlık azalır.
B
Basınç azalır, ağırlık artar.
C
Basınç artar, ağırlık azalır.
D
Basınç azalır, ağırlık aynı kalır.
Soru 12
Taban alanı 1.2 m2 olan bir cismin yaptığı basınç 400 Pa'dır. cismin ağırlığı kaç N'dur?
A
200
B
300
C
480
D
600
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ile açık hava basıncı ölçülür?
A
Manometre
B
Higrometre
C
Barometre
D
Termometre
Soru 14
Hangisi basınçla ilgili bir terim değildir?    
A
N/m
B
Dyn/cm2
C
Pascal
D
Atm
Soru 15
Hava cisimler üzerine,her doğrultuda basınç uygulamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu basıncın nedenlerinden değildir?
A
Havanın hacminin olması
B
Havanın hareketli olması
C
Havanın akıcı olması
D
Havanın ağırlığının olması
Soru 16
Açık hava basıncının 2,25 atmosfer olduğu yerde basınç kaç cm-hg'ye eşit olur?
A
38
B
76
C
33,8
D
171
Soru 17
Taban alanı 30S olan cisim ters çevriliyor. Ters çevrilince alta gelen yüzeyin taban alanı 20S oluyor.I. ve II. durumların basınçlarının karşılaştırması (bilgi yelpazesi) yapıldığında oranın 4/6 olduğu bilindiğine göre bu olayla ilgili hangisi doğrudur?
A
Cismin taban alanı küçüldüğü ve ağırlık değişmediği için basınç artmıştır.
B
Bu cismin ağırlığı kesin olarak 600'dür
C
Cisim ters çevrilince ağırlığı artar.
D
Cismin basıncının değişmesinin nedeni yerçekimi kuvvetidir.
Soru 18
Bir su cenderesinde büyük pistonun yüzeyi küçük pistonun yüzeyinin 10 katıdır. buna göre 40 N 'luk bir kuvvetle hangisi kaldırılamaz?
A
250 N'luk masa
B
450 N'luk koyun
C
300 N'luk çocuk
D
400 N'luk motorsiklet
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?
A
Boruyu sağa doğru eğmek
B
Boruyu sola doğru eğmek
C
Borunun boyunu uzatmak
D
Deneyi başka bir yerde yapmak
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi acık hava basıncını ölçer?
A
Barometre
B
Termometre
C
Manometre
D
Dinomometre
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

1.Çivinin yapılma amacı aşağıdaki cisimlerden hangisinin yapılma amacıyla aynı değildir?
A ) çatal
B ) Bıçak
C ) Kar ayakkabısı
D ) İğne

2. Tek ayağının üzerinde duran bir öğrenci diğer ayağınıda yer koyarsa basınç ve ağırlık nasıl etkilenir?
A) Basınç artar, ağırlık azalır.
B) Basınç aynı kalır, ağırlık azalır.
C) Basınç azalır, ağırlık aynı kalır.
D) Basınç azalır, ağırlık artar.

3.Aşağıdakilerden hangisi ile açık hava basıncı ölçülür?
A ) Barometre
B ) Higrometre
C ) Termometre
D ) Manometre

4.Taban alanı 1.2 m2 olan bir cismin yaptığı basınç 400 Pa’dır. cismin ağırlığı kaç N’dur?
A ) 480
B ) 600
C ) 200
D ) 300

5.-Ördekler, tavuklara göre bataklıkta daha rahat yürüyebilirler.
-paletli iş makineleri yumuşak zeminlerde tekerli iş makinalarına göre daha rahat çalışabilirler.
-karda, kar paletleriyle yürümek ayakkabılarla yürümekten kolaydır.
Yukarıdaki olaylar hangi ilke ile açıklanabilir?
A ) Basıncın artması bir cismin zemine batıcılığını azaltır.
B ) Bir yüzeye etki uygulandığında yüzey de ters yönde tepki uygular.
C ) Yüzey alanının büyütülmesi sürtünme kuvvetini azaltır.
D ) Kuvvet uygulanan bir yüzeyin alanı büyüdükçe basınç azalır.

6.Taban alanı 30S olan cisim ters çevriliyor. Ters çevrilince alta gelen yüzeyin taban alanı 20S oluyor.I. ve II. durumların basınçlarının karşılaştırması (bilgi yelpazesi) yapıldığında oranın 4/6 olduğu bilindiğine göre bu olayla ilgili hangisi doğrudur?
A ) Bu cismin ağırlığı kesin olarak 600’dür
B ) Cismin taban alanı küçüldüğü ve ağırlık değişmediği için basınç artmıştır.
C ) Cismin basıncının değişmesinin nedeni yerçekimi kuvvetidir.
D ) Cisim ters çevrilince ağırlığı artar.

7.Hangisi basınçla ilgili bir terim değildir?
A ) N/m
B ) Atm
C ) Pascal
D ) Dyn/cm2

8. Aşağıdakilerden hangisindeki amaç katılarda basıncı azaltmaktır?
A) Toplu iğnenin ucunun sivri olması
B) Bıçağın keskin tarafının ince olması
C) Kar araçlarının paletli olması
D) Vidaların ucunun sivri olması

9.Özkütlesi 3gr/cm3 olan sıvı ile dolu olan bir kap 150 gr geliyor.Aynı kap özkütlesi 2gr/cm3 olan sıvı ile dolunca 100gr geliyor.Kap su ile dolunca kaçgram olur?(suyun özkütlesi 1gr/cm3 tür.)
A ) 60
B ) 40
C ) 50
D ) 125

10.Bir su cenderesinde büyük pistonun yüzeyi küçük pistonun yüzeyinin 10 katıdır.
buna göre 40 N ‘luk bir kuvvetle hangisi kaldırılamaz?
A ) 300 N’luk çocuk
B ) 250 N’luk masa
C ) 450 N’luk koyun
D ) 400 N’luk motorsiklet

11.Aşağıdakilerden hangisi acık hava basıncını ölçer?
A ) Barometre
B ) Termometre
C ) Dinomometre
D ) Manometre

12.Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeniaşağıdakilerden hangisidir?
A ) Balonun içindeki gazın ısınması
B ) Balondaki gazın havadan hafif olması
C ) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması
D ) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması

14.Açık hava basıncının 2,25 atmosfer olduğu yerde basınçkaç cm-hg’ye eşit olur?
A ) 76
B ) 33,8
C ) 171
D ) 38

15.Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncının varlığını ispatlayan belirti değildir?
A ) Teneke kutunun, içindeki hava boşaltılınca büzülmesi
B ) Lastik kısmi sıkıştırılmıştır damlalığın sıvı İle dolması
C ) Pipetle meyve suyu İçerken pipetin sıvı İle dolması
D ) Denizlerin yükselmesi ve alçalması

16.Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A ) Bar
B ) Atmosfer
C ) Joule
D ) Pa

17.Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?
A ) Borunun boyunu uzatmak
B ) Boruyu sola doğru eğmek
C ) Boruyu sağa doğru eğmek
D ) Deneyi başka bir yerde yapmak

18.Açık hava basıncı olmasaydı aşağıdaki olayların hangisiya da hangileri gerçekleşmezdi?
I. enjektördeki aşının koldan vücuda geçirilmesi
II. kuyudaki suyun tulumbayla yukarı çıkarılması
III.hareket halindeki otomobilin frenine basıldığında hızının azalması
A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve III
D ) II ve III

19.Havada 150 N,sivi içinde 90 N gelen bİr cisme sivi tarafindan uygulanan kaldirma kuvvetİ kaç Newtondur?
A ) 90
B ) 70
C ) 60
D ) 150

20.Hava cisimler üzerine,her doğrultuda basınç uygulamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu basıncın nedenlerinden değildir?
A ) Havanın hareketli olması
B ) Havanın hacminin olması
C ) Havanın akıcı olması
D ) Havanın ağırlığının olması

view more articles

About Article Author

Hamit Biçer
Hamit Biçer

View More Articles
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.