6.sınıf Çevremizde Kimler Yaşıyor Testi

Kasım 16 17:11 2018 Print This Article

6.Sınıf Çevremizde Kimler Yaşıyor

TEBRİKLER.

6.Sınıf Çevremizde Kimler Yaşıyor

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Asya kıtasının güneyi ve güneydoğusundaki Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin gibi ülkelerde hangi iklim görülür?
A
Kutup iklimi
B
Muson iklimi
C
Çöl iklimi
D
Bozkır iklimi
Soru 2
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?
A
Karadeniz Bölgesi
B
Doğu Anadolu Bölgesi
C
Akdeniz Bölgesi
D
İç Anadolu Bölgesi
Soru 3
Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özel­liklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?
A
Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasında
B
Taşkömürü yataklarının yer almasında
C
Heyelan olaylarının sık yaşanmasında
D
Çay üretilen tek bölge olmasında
Soru 4
“Ezgi, ailesiyle birlikte yurt dışı gezi faaliyetine katılmıştır. Gittikleri yerde pirinç tarlasında çalışan insanları, sel sularının tahrip etiği yerleri görmüştür. Ayrıca filler üzerinde gezintiye çıkan insanlar da dikkatini çekmiştir.” Verilen bilgilere göre Ezgi’nin gittiği bölgede hangi iklim tipi görülmektedir?
A
Akdeniz iklimi
B
Muson iklimi
C
Ekvatoral iklim
D
Kutup iklimi
Soru 5
İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur?
A
Zengin bitki örtüsünün
B
Gelişmiş ulaşım sistemlerinin
C
Yoğun sanayi kuruluşlarının
D
Uygun iklim şartlarının
Soru 6
Hangi iklimin görüldüğü yerlerde yaz sıcaklığının fazla olması yaz turizminin gelişmesinde etkili olmuştur. Kış mevsiminin ılık geçmesi seracılık yapılmasına imkan sağlar. Turunçgiller, zeytin, incir, pamuk, yer fıstığı önemli tarım ürünleridir?
A
Çöl iklimi
B
Akdeniz iklimi
C
Muson iklimi
D
Bozkır iklimi
Soru 7
Toros Dağları’nda geçimini hayvancılıkla sağlayan yörük adı verilen konargöçer bir topluluk yaşamaktadır. En büyük geçim kaynakları hayvancılıktır. Yazın hayvanlarını otlatmak için yaylalara giderek çadırlarda kalırlar. Sonbahar olunca da sahile inerek maki alanlarında hayvanlarını otlatırlar.” Bu paragrafa göre Yörüklerin yaşamını aşağıdakilerden hangisi etkilemektedir?
A
İklim
B
Bitki örtüsü
C
Turizm
D
Tarım faaliyetleri
Soru 8
İnsanların giyimini daha çok aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?
A
Ekonomik faaliyetler
B
Yeryüzü şekilleri
C
Bitki örtüsü
D
İklim
Soru 9
Kanada’nın kuzeyi, Alaska, Grönland ve Sibirya’nın doğusunda yaşayan yerli halka ne denir?
A
Buz adam
B
Eskimo
C
Aborjin
D
Kutuplu
Soru 10
Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?
A
Çığ
B
Kuraklık
C
Heyelan
D
Deprem
Soru 11
” ABD, Şili, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Yağışlar en fazla kış mevsiminde olur. Yıllık ortalama sıcaklık 15 °C – 20 °C arasındadır. Kışın sıcaklık 0 °C’nin altına nadiren düşer. Doğal bitki örtüsü kuraklığa dayanabilen bodur çalılardan oluşan makidir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen iklim çeşidi hangisidir?
A
Tundra iklimi
B
Muson iklimi
C
Akdeniz iklimi
D
Kutup iklimi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangi bölgeler diğerlerine göre daha tenhadır?
A
Çok yağış alan bölgeler.
B
Ovalar ve tarım alanları
C
Deniz ve göl kıyıları
D
Kuzey ve Güney kutup bölgeleri
Soru 13
“Brezilya ve Singapur gibi üzerinden Ekvator çizgisinin geçtiği ülkelerde yağmur ormanları yer alır. Bu bölgelerde güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği için çok sıcaktır. Yıl boyu ortalama sıcaklık 27 0C dir. Her mevsim bol yağış alır. Bu yüzden ağaçların boyları 45 metreye kadar yükselir. Dünyanın akciğerleri olan bu ağaç topluluklarının içinde çok çeşitli bitki ve hayvan türü yaşar.” Bu bölgede hangi iklim görülür?
A
Muson iklimi
B
Bozkır iklimi
C
Kutup iklimi
D
Ekvator iklimi
Soru 14
Hangi iklimin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü yoktur. Aynı zamanda tarım ürünleri yetiştirilemez. Avcılık ve balıkçılık insanların önemli geçim kaynağıdır?
A
Muson iklimi
B
Bozkır iklimi
C
Çöl iklimi
D
Kutup iklimi
Soru 15
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır?
A
Adana
B
Konya
C
Zonguldak
D
Edirne
Soru 16
  • Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.
  • Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.
  • Çok hızlı ve ani olarak gelişir.
  • Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.
Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir?
A
Çığ
B
Erozyon
C
Toprak Kayması
D
Deprem
Soru 17
Muson iklimi pirinç üretimini kolaylaştırır. Pirinç su dolu tarlalarda yetişir. Bu bölgede geçmişten günümüze kadar tarımın yaygın olması nüfusun yoğunlaşmasında etkili olmuştur.” Yukarıdaki anlatımda Muson ikliminin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A
Rüzgar
B
Toprak yapısı
C
Sıcaklık
D
Yağış
Soru 18

Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti.

Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?
A
Sağlam konutlar yapmak
B
Büyükbaş hayvancılığa önem vermek
C
Su kaynaklarını aşırı kullanmak
D
Ağaçlandırma çalışmaları
Soru 19
Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgeler­deki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?
A
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B
Ege Bölgesi
C
Akdeniz Bölgesi
D
Marmara Bölgesi
Soru 20
İnsanlar, bulundukları bölgenin doğal ortamına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşayışlarını en çok etkilemiştir?
A
Bitki örtüsü
B
İklim özellikleri
C
Tarım ürünleri
D
Ekonomik faaliyetleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

1. İnsanlar, bulundukları bölgenin doğal ortamına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşayışlarını en çok etkilemiştir?
A) İklim özellikleri
B) Tarım ürünleri
C) Bitki örtüsü
D) Ekonomik faaliyetleri

2. Aşağıdakilerden hangi bölgeler diğerlerine göre daha tenhadır?
A) Deniz ve göl kıyıları
B) Ovalar ve tarım alanları
C) Kuzey ve Güney kutup bölgeleri
D) Çok yağış alan bölgeler.

3. Hangi iklimin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü yoktur. Aynı zamanda tarım ürünleri yetiştirilemez. Avcılık ve balıkçılık insanların önemli geçim kaynağıdır?
A) Çöl iklimi
B) Muson iklimi
C) Bozkır iklimi
D) Kutup iklimi

4. Kanada’nın kuzeyi, Alaska, Grönland ve Sibirya’nın doğusunda yaşayan yerli halka ne denir?
A) Buz adam
B) Eskimo
C) Kutuplu
D) Aborjin

5.” ABD, Şili, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde görülür. Yazları sıcak ve kurak,
kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Yağışlar en fazla kış mevsiminde olur. Yıllık ortalama sıcaklık 15 °C – 20 °C arasındadır. Kışın sıcaklık 0 °C’nin altına nadiren düşer. Doğal bitki örtüsü kuraklığa dayanabilen bodur çalılardan oluşan makidir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen iklim çeşidi hangisidir?
A) Akdeniz iklimi
B) kutup iklimi
C) Muson iklimi
D) Tundra iklimi

6. Hangi iklimin görüldüğü yerlerde yaz sıcaklığının fazla olması yaz turizminin gelişmesinde etkili olmuştur. Kış mevsiminin ılık geçmesi seracılık yapılmasına imkan sağlar. Turunçgiller, zeytin, incir, pamuk, yer fıstığı önemli tarım ürünleridir?
A) Çöl iklimi
B) Muson iklimi
C) Bozkır iklimi
D) Akdeniz iklimi

7. “Toros Dağları’nda geçimini hayvancılıkla sağlayan yörük adı verilen konargöçer bir topluluk yaşamaktadır. En büyük geçim kaynakları hayvancılıktır. Yazın hayvanlarını otlatmak için yaylalara giderek çadırlarda kalırlar. Sonbahar olunca da sahile inerek maki alanlarında hayvanlarını otlatırlar.” Bu paragrafa göre Yörüklerin yaşamını aşağıdakilerden hangisi etkilemektedir?
A) Bitki örtüsü
B) İklim
C) Tarım faaliyetleri
D) Turizm

8. Asya kıtasının güneyi ve güneydoğusundaki Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin gibi ülkelerde hangi iklim görülür?
A) Çöl iklimi
B) Muson iklimi
C) Bozkır iklimi
D) Kutup iklimi

9. “Muson iklimi pirinç üretimini kolaylaştırır. Pirinç su dolu tarlalarda yetişir. Bu bölgede geçmişten günümüze kadar tarımın yaygın olması nüfusun yoğunlaşmasında etkili olmuştur.” Yukarıdaki anlatımda Muson ikliminin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Yağış
B) Rüzgar
C) Sıcaklık
D) Toprak yapısı

10. “Brezilya ve Singapur gibi üzerinden Ekvator çizgisinin geçtiği ülkelerde yağmur ormanları yer alır. Bu bölgelerde güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği için çok sıcaktır. Yıl boyu ortalama sıcaklık 27 0C dir. Her mevsim bol yağış alır. Bu yüzden ağaçların boyları 45 metreye kadar yükselir. Dünyanın akciğerleri olan bu ağaç
topluluklarının içinde çok çeşitli bitki ve hayvan türü yaşar.” Bu bölgede hangi iklim görülür?
A) Kutup iklimi
B) Muson iklimi
C) Bozkır iklimi
D) Ekvator iklimi

11. “Ezgi, ailesiyle birlikte yurt dışı gezi faaliyetine katılmıştır. Gittikleri yerde pirinç tarlasında çalışan insanları, sel sularının tahrip etiği yerleri görmüştür. Ayrıca filler üzerinde gezintiye çıkan insanlar da dikkatini çekmiştir.”
Verilen bilgilere göre Ezgi’nin gittiği bölgede hangi iklim tipi görülmektedir?
A) Ekvatoral iklim
B) Kutup iklimi
C) Akdeniz iklimi
D) Muson iklimi

12. İnsanların giyimini daha çok aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?
A) Bitki örtüsü
B) İklim
C) Ekonomik faaliyetler
D) Yeryüzü şekilleri

view more articles

About Article Author

Hamit Biçer
Hamit Biçer

View More Articles
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.