6.sınıf Dünyanın Neresindeyim Testi

Kasım 16 15:52 2018 Print This Article

 

6.Sınıf Dünyanın Neresindeyim

TEBRİKLER.

6.Sınıf Dünyanın Neresindeyim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dünya üzerinde kaç tane paralel dairesi vardır?
A
180
B
360
C
90
D
120
Soru 2
“Türkiye, Ekvator’un …………….. , Greenwich’in ……………… yer almaktadır.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Güneyinde-Kuzeyinde
B
Kuzeyinde- Batısında
C
Doğusunda –Kuzeyinde
D
Kuzeyinde-Doğusunda
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi göreceli konum değildir?
A
yer şekilleri
B
siyasi ilişkileri
C
iklim çeşitliliği
D
yer alt kaynakları
Soru 4
“Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ……. denir. Yeryüzünde Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika ve Okyanusya olmak üzere yedi …….. bulunmaktadır.” Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir?
A
kara
B
kıta
C
okyanus
D
ada
Soru 5
Haritalar üzerinde sağdan sola, yukarıdan aşağıya uzanan çizgilerin olduğunu görürsünüz. Bu çizgiler, dünya üzerindeki bir yerin coğraf konumunu belirlemede bize yardımcı olur. Doğu-batı doğrultusunda uzanan çizgilere ne ad verilir?
A
Paralel
B
İzohips
C
Grinviç
D
Meridyen
Soru 6
Dünya üzerinde bir yerin coğrafi konumunu belirlemek için öncelikle hangisini belirlemeliyiz?
A
Bulunduğu paralelleri
B
Bulunduğu yarım küreyi
C
Bulunduğu paralelleri
D
Ekvatora uzaklığını
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi okyanuslardan birisi değildir?
A
Antarktika okyanusu
B
Hint okyanusu
C
Atlas okyanusu
D
Büyük okyanus
Soru 8
Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı kaç dakikadır?
A
111 dk
B
4 dk
C
120 dk
D
90 dk
Soru 9
Bir yerin mutlak ve göreceli konumunun ülkeler arasındaki siyasi ilişkilere yansımasına ne denir?
A
mutlak konum
B
matematiksel konum
C
göreceli konum
D
Jeopolitik konum
Soru 10
Haritalarda kuzey-güney doğrultusunda uzanan çizgilere ne ad verilir?
A
Paralel
B
Grinviç
C
Meridyen
D
İzohips
Soru 11
Kıtalar arasındaki derin çukurlukları dolduran tuzlu su kütlelerine ne ad verilir?
A
göl
B
okyanus
C
kıta
D
deniz
Soru 12
Ülkemiz hangi kıtalarda yer alır?
A
Amerika-Antartika
B
Amerika-Afrika
C
Afrika-Asya
D
Avrupa-Asya
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi koordinatlarını belirtmektedir?
A
36-45 derece kuzey paralelleri, 26-42 derece güney meridyenleri
B
26-45 derece kuzey paralelleri, 36-42 derece doğu meridyenleri
C
36-42 derece güney paralelleri, 26-45 derece batı meridyenleri
D
36-42 derece kuzey paralelleri, 26-45 derece doğu meridyenleri
Soru 14
Dünya üzerinde kaç tane meridyen vardır?
A
120
B
90
C
180
D
360
Soru 15
Ülkemizin coğrafi konumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ülkemizin kuzeyi güneyine göre daha sıcaktır.
B
Ülkemizin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır.
C
Ülkemizin güneyden kuzeye doğru sıcaklık değerleri azalır.
D
Ülkemize kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır.
Soru 16
“Ülkemiz dünya siyasetinde gündemde olan Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu üçgeninin merkezinde yer almaktadır. Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazları, Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü vazifesi görmektedir.” Yukarıdaki anlatımda ülkemizin hangi konumuna dikkat çekilmiştir?
A
mutlak
B
Jeopolitik
C
matematiksel
D
göreceli
Soru 17
Paralel ve meridyen çizgilerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir?
A
Coğrafi koordinat sistemi
B
Harita koordinat sistemi
C
Küresel koordinat sistemi
D
Doğal koordinat sistemi
Soru 18
Paraleller arasındaki uzaklık kaç km’dir?
A
360 km
B
111 km
C
90 km
D
180 km
Soru 19
Dünyayı iki yarım küreye ayıran ve 0 olarak gösterilen paralele ne denir?
A
Meridyen
B
Dönence
C
Kutup
D
Ekvator
Soru 20
“Dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, okyanuslara, geçitlere, su yollarına ve kentlere olan uzaklığı o yerin ……………….. konumunu verir.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
matematiksel
B
göreceli
C
Jeopolitik
D
mutlak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

1. Haritalar üzerinde sağdan sola, yukarıdan aşağıya uzanan çizgilerin olduğunu görürsünüz. Bu çizgiler, dünya üzerindeki bir yerin coğraf konumunu belirlemede bize yardımcı olur. Doğu-batı doğrultusunda uzanan çizgilere ne ad verilir?
A) Paralel
B) Meridyen
C) İzohips
D) Grinviç

2. Haritalarda kuzey-güney doğrultusunda uzanan çizgilere ne ad verilir?
A) Paralel
B) Meridyen
C) İzohips
D) Grinviç

3. Dünya üzerinde kaç tane paralel dairesi vardır?
A) 90
B) 120
C) 180
D) 360

4. Dünya üzerinde kaç tane meridyen vardır?
A) 90
B) 120
C) 180
D) 360

5. Dünyayı iki yarım küreye ayıran ve 0 olarak gösterilen paralele ne denir?
A) Kutup
B) Ekvator
C) Dönence
D) Meridyen

6. Paraleller arasındaki uzaklık kaç km’dir?
A) 111 km
B) 90 km
C) 180 km
D) 360 km

7. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı kaç dakikadır?
A) 111 dk
B) 90 dk
C) 120 dk
D) 4 dk

8. Paralel ve meridyen çizgilerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir?
A) Coğrafi koordinat sistemi
B) Doğal koordinat sistemi
C) Harita koordinat sistemi
D) Küresel koordinat sistemi

9. Dünya üzerinde bir yerin coğrafi konumunu belirlemek için öncelikle hangisini belirlemeliyiz?
A) Bulunduğu yarım küreyi
B) Bulunduğu paralelleri
C) Bulunduğu paralelleri
D) Ekvatora uzaklığını

10. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi koordinatlarını belirtmektedir?
A) 36-42 derece güney paralelleri, 26-45 derece batı meridyenleri
B) 26-45 derece kuzey paralelleri, 36-42 derece doğu meridyenleri
C) 36-42 derece kuzey paralelleri, 26-45 derece doğu meridyenleri
D) 36-45 derece kuzey paralelleri, 26-42 derece güney meridyenleri

11. “Türkiye, Ekvator’un …………….. , Greenwich’in ……………… yer almaktadır.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Kuzeyinde- Batısında
B) Kuzeyinde-Doğusunda
C) Güneyinde-Kuzeyinde
D) Doğusunda –Kuzeyinde
12. Ülkemizin coğrafi konumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ülkemizin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır.
B) Ülkemize kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır.
C) Ülkemizin kuzeyi güneyine göre daha sıcaktır.
D) Ülkemizin güneyden kuzeye doğru sıcaklık değerleri azalır.

13. “Dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, okyanuslara, geçitlere, su yollarına ve kentlere olan uzaklığı o yerin ……………….. konumunu verir.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) matematiksel
B) Jeopolitik
C) mutlak
D) göreceli

14. Aşağıdakilerden hangisi göreceli konum değildir?
A) yer alt kaynakları
B) siyasi ilişkileri
C) iklim çeşitliliği
D) yer şekilleri

15. Bir yerin mutlak ve göreceli konumunun ülkeler arasındaki siyasi ilişkilere yansımasına ne denir?
A) matematiksel konum
B) Jeopolitik konum
C) mutlak konum
D) göreceli konum

16. “Ülkemiz dünya siyasetinde gündemde olan Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu üçgeninin merkezinde yer almaktadır. Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazları, Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü vazifesi görmektedir.” Yukarıdaki anlatımda ülkemizin hangi konumuna dikkat çekilmiştir?
A) matematiksel
B) Jeopolitik
C) mutlak
D) göreceli
17. “Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ……. denir. Yeryüzünde Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika ve Okyanusya olmak üzere yedi …….. bulunmaktadır.” Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir?
A) kıta
B) kara
C) ada
D) okyanus

18. Kıtalar arasındaki derin çukurlukları dolduran tuzlu su kütlelerine ne ad verilir?
A) deniz
B) göl
C) kıta
D) okyanus

19. Aşağıdakilerden hangisi okyanuslardan birisi değildir?
A) Büyük okyanus
B) Antarktika okyanusu
C) Atlas okyanusu
D) Hint okyanusu

20. Ülkemiz hangi kıtalarda yer alır?
A) Avrupa-Asya
B) Afrika-Asya
C) Amerika-Afrika
D) Amerika-Antartika

view more articles

About Article Author

Hamit Biçer
Hamit Biçer

View More Articles
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.