6.Sınıf Matematik Testleri

16 Mart 2019 0 Yazar: Hamit Biçer

Konu Testleri

Kümeler

Kesirlerde Bölme İşlemi Konu

Kesirlerde Çarpma Konu

Kesirlerde Çıkarma İşlemi Konu

Kesirleri Karşılaştırma Konu

Oran ve Orantı Konu

Oranları karşılaştırma Konu

Çoklukları Karşılaştırma Konu

Açılar Konu

Kesirlerle Bölme

Kesirlerle Çarpma

Kesirlerle Çıkarma

Kesirlerle Toplama

Kesirleri Karşılaştırma

Oran

Oranları Karşılaştırma

İki Çokluğun Birbirine Oranı

Açılar

Açıları Tanıma

Ortak Bölenler ve Ortak Katlar

Asal Çarpanlar

Asal Sayılar

Bölünebilme

Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları

Problem Çözme

Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği

İşlem Önceliği

Üslü İfadeler

Problemler Kazanım

Oran Kazanım

Ondalık Gösterim Kazanım

Kesirlerle İşlemler Kazanım

Doğal Sayılarla İşlemler Kazanım

Çarpanlar ve Katlar Kazanım

Açılar Kazanım

Sıvıları Ölçme

Çember

Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme

Alan Ölçme

Cebirsel İfadeler

Oran

Tam Sayılarda İşlemler

Tam Sayılar

Ondalık Gösterim

Kesirlerle İşlemler

Açılar

Doğal Sayılarla İşlemler

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar Ve Katlar

Problemler

Doğal Sayılarla İşlemler

Ünite Değerlendirme Testleri

1.Ünite Değerlendirme

Üslü İfadeler

Çarpanlar ve Katlar

İşlem Önceliği

Bölünebilme Kuralları

Asal Sayılar ve Doğal Sayıları Asal Çarpanlarına Ayırma

Açılar

2.Ünite Değerlendirme

Kesirler

Kesirlerle Toplama İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

Oran

3.Ünite Değerlendirme

Ondalık Gösterimleri Çözümleme

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi

Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi

Aritmetik Ortalama ve Açıklık

Veri Toplama ve Düzenleme

4.Ünite Değerlendirme

Tam Sayı

Mutlak Değer

Tam Sayıları Sıralama

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Örüntüler ve İlişkiler

Cebirsel İfade

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

5.Ünite Değerlendirme

Alan Ölçme Birimleri

Paralelkenarın Alanı

Üçgenin Alanı

Arazi Ölçme Birimleri

Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme

Sıvı Ölçme Birimleri

Çember

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı