3. Sınıf Türkçe Testleri

Eylemde Zaman Testi

Eylemde Zaman

Eylemde Kişi Testi

Eylemde Kişi

Fiiller (Eylemler) Testi

Fiiller (Eylemler)

1.Tema Birey ve Toplum

1.Tema: Birey Ve Toplum

Cümle Yapma

Adları Tanıma

Eş Anlamlı Sözcükler

Türemiş Sözcükler

1.Tema Birey Ve Toplum

Eş Anlamlı Kelimeler

Sesteş Sözcükler

Tümce Bilgisi

Sözlük Bilgisi

Eş Sesli Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Cümle Bilgisi

2.Tema Atatürk

2.Tema: Atatürk

Duygusal Ve Abartılı İfadeler

Karşılaştırma

Noktalama İşaretleri

Adların Hâlleri

Cümle Oluşturma

Adlar

Türemiş Sözcükler

Okuduğunu Anlama

Eş Sesli Kelimeler

Eş Sesli Sözcükler

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

2.Tema Atatürk

3.Tema Hayal Gücü

3.Tema: Hayal Gücü

Okuduğunu Anlama

Destekleyici Ve Açıklayıcı İf.

Ön Adlar

Farklı Düşünmeye Yönlendiren .

Yazım Kuralları

Eylemler

Karşılaştırma

Eş Anlamlı Sözcükler

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretler
Sınıf Anlamdaş Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Sesteş Sözcükler

İmla Kuralları

3.Tema Hayal Gücü Çalışmalar�.

4.Tema Oyun Ve Spor

4.Tema: Oyun Ve Spor

Eş Sesli Sözcükler

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

Önem Belirten İfadeler

Sözcükte Anlam

Zamirler Testi 2

Zamirler Testi

Sıfatlar

Anlamdaş Sözcükler

Anlama Anlatım 1

4.Tema Oyun Ve Spor

Tema Testleri

1.Tema Birey Ve Toplum

2.Tema Atatürk

3.Tema Hayal Gücü

4.Tema Oyun Ve Spor

5.Tema Sağlık Ve Çevre

6.Tema Değerlerimiz
7.
Tema Dünya’mız Ve Uzay Çal.
8.
Tema Üretim, Tüketim Ve Verim.

Kavrama Testleri

Anlamdaş Sözcükler

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

Türkçe Sözcükte Anlam Bilgisi

Türkçe Sözcük Bilgisi

Türkçe Hece Bilgisi

Türkçe Cümle Bilgisi

Türkçe Kurallı Cümle Oluşturm.

Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler

Türkçe Parçada Anlam

Türkçe Metinde Anlam

Türkçe Anlama Anlatım

Türkçe Okuma Anlama

Türkçe İsimler Ve İsim Çeşit.

Türkçe Adlar

Türkçe Sözcük Bilgisi 1

Türkçe Kelime Bilgisi 2

Türkçe Tümce Bilgisi

Türkçe Cümle Oluşturma

5.Tema Sağlık Ve Çevre

5.Tema: Sağlık Ve Çevre
Eş Sesli Sözcükler
Noktalama İşaretleri
Sıfatlar
İmla Kuralları
Olayların Oluş Sırası
Gerçek Hayal Ürünü
Türemiş Sözcükler
Tümce Bilgisi
Adlar İsimler
Anlama Anlatım 1
Anlama Anlatım 2
Anlama Anlatım 3
Cümle Bilgisi
5.Ünite Değerlendirme
5.Ünite Değerlendirme
5.Tema Sağlık Ve Çevre Çalış.

6.Tema Değerlerimiz

6.Tema Değerlerimiz
Ön Adlar (Sıfatlar)
Atasözleri Ve Deyimler
Metinde Anlam
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu
Parçada Anlam
Sözcükte Anlam
Eş Anlamlı Anlamdaş Sözcükler
Hece Bilgisi 1
İsim Ad Bilgisi
Noktalama İşaretleri 1
Ünlüler Sesli Harfler
Noktalama İşaretleri
Zıt Anlamlılık

7.Tema Dünya’mız Ve Uzay

7.Tema Dünya’mız Ve Uzay
Harf Ve Hece Bilgisi
Zamirler
Ses Bilgisi
Cümle Bilgisi
Cümlede Anlam
Sözcük Ve Hece Bilgisi

8.Tema Üretim, Tüketim Ve Verimlilik

8.Tema Üretim, Tüketim Ve Verim.
Sıfatlar
Tekil Ve Çoğul Adlar
4. 
Sınıf Adıllar
Noktalama İşaretleri
Önem Belirten İfadeler
Farklı Düşünmeye Yönlendiren .
Destekleyici Ve Açıklayıcı İf.
Eylemler
İsmin Halleri
Ön Adlar Sıfatlar
Duygusal Ve Abartılı Ögeler

Genel Değerlendirmeler

Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme