4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 1.Ünite Değerlendirme

Online Test Çöz

4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 1.Ünite Değerlendirme

4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 1.Ünite Değerlendirme Testi

4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 1.Ünite Değerlendirme Testi 2

 

ÖĞRENME ALANI: İNANÇ

1.ÜNİTE: Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyorum?

  1. Bölüm : Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah’a Şükür

Sevap ve Günah Kavramları

Dilek ve Dualarımızda Dinî İfadeler

Selamlaşıyoruz

“Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i Şehadet”i Öğreniyoruz

  1. Bölüm : Dini Öğrenmenin Önemi
  2. Bölüm : Din Güzel Ahlaktır

Güzel Söz Söyleyelim

Güzel Davranışlarda Bulunalım

  1. Bölüm : Sübhâneke Duası ve Anlamı

Dini sözler ve anlamları 

Bismillah: Allah’ın adıyla

Maşallah:  Allah nazardan korusun

İnşallah:Allahu Teala dilerse olur.

Elhamdülüllah: Allah’a hamd (şükür) olsun

  Günlük konuşmalarımızda geçen dine ilişkin ifadelerin bazılarının anlamı şöyledir:
Maşallah:
“Allah’ın dilediği olur.” anlamına gelir. Bu ifadeyi gördüğümüz güzel bir nesne veya olay karşısında beğendiğimizi belirtmek için kullanırız
İnşallah: Allah dilerse anlamına gelir. Gelecekte yapacağımız bir şey için “inşallah” deriz.                         Allah’tan umut kesilmez: En umutsuz durumlarda bile kötümserliğe kapılmamalı, Allah’ın bir yardımda bulunabileceği düşünülmeli anlamında kullanılır.
Allah’a emanet olun: Ayrılan kişilerin, kalanlara söylediği bir esenlik sözüdür.
Besmele Çekmek:

Besmele çekmek , Bismillahirrahmanirrahim yada bismillah demektir.                                                                 Bismillah: (Allah’ın adıyla )     demektir                          Bismillahirrahmanirrahim: (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)     demektir

Herhangi bir işe başlarken ,uyuyacağımız ,zaman ,güne başlarken ,derse başlarken yemek yerken ,su içerken söyleriz.
 Biz besmele çekerek

*-         Allah’a olan inancımızı ifade ederiz.

          – Allah’tan yardım isteriz.

          – O’nun her an bizimle olduğunu dile getiririz.

 

Şükür:

Şükür “yapılan iyiliğe, verilen nimete karşı hoşnutluk, minnettarlık ve teşekkür hissi duymak, onun değerini bilmek” demektir.

Allah’a şükür ne demektir?    =  Teşekkür Etmek                                                       Allah’a şükür ise; Bizleri yaratan, yaşatan, esirgeyen ve koruyan Allah’a verdiği nimetlerden dolayı teşekkür etmektir..                                                                                        Allah’ a Şükür İfadeleri                                                                          –Allah’a şükür, Çok Şükür, Hamd Olsun ,
Elhamdülüllah: Yemek yedikten sonra, Hapşurduktan sonra söyleriz.

Haram: Dinimizin yapılmamasını uygun gördüğü, yasakladığı yiyecek, içecek, iş ve davranışlara Haram denir. Haram olan şeyleri yaparsak Günah kazanırız.   Ör: Yalan söylemek    Gıybet etmek,  İftira atmak                                                            -Hırsızlık yapmak     -Kıskançlık  -Dedikodu – İSRAF                                – İçki İçmek     -Domuz   eti –    KÜFÜR  -Uyuşturucu        Bunlar haramdır ve biz bunları yaparsak  ya da yer içersek GÜNAH kazanırız.

Helal: Allah’ın yapılmasını emrettiği ,uygun gördüğü yiyecek, içecek ,söz ve davranışlara   helal  denir.  Biz helal olan şeyleri yaparsak Allah bizi ödüllendirmek için   SEVAP kazandırır.                                                                                        Ör:  Kurban eti.    Alın Teri,   Dürüstlük,                               Saygılı  Olmak,  Yardım etmek,   Namaz kılmak, oruç  Bunlar helaldir ve biz bunları yaparsak SEVAP kazanırız.

Dua: Allah’tan kendimiz ve sevdiklerimiz için  iyilik, sağlık, mutluluk  vb. güzel şeyler istemek ve dilemektir.                                                                           DUA ÖRNEKLERİ :-Allah razı olsun                                                   -Allaha emanet ol      -Allah kaza ve beladan korusun                              -Allah rahmet eylesin    – Allah sabır versin                                                   -Mekanı cennet olsun                                                                                    -Allah zihin açıklığı versin     -Analı babalı büyütsün                                            -Bir yastıkta kocasın    -Allah’ım anama babama kazanç ver                 -Allah bereket versin    -Allah’ım evsizlere ev aşsızlara aş ver -Allah’ım bize başarı nasip eyle     -Allah nazardan korusun        -Allah zihin açıklığı versin.    –Allah yardımınız olsun

Sadece Allah’a DUA ederiz ve duamızın sonunda ise kabul olması için AMİN deriz.

Selamlaşma : İnsanlar birbirlerine karşı hissettikleri güzel duyguları anlatmak için selamlaşırlar. SELAM vermek iyi niyet ve bir dostluk ifadesidir.

Dini selam ifadesi:  Selamün Aleyküm                                        Anlamı: Allah’ın selâmı, rahmeti  ve bereketi üzerine olsun.(Selam, esenlik ve barış üzerine olsun demektir.)

Dini olmayan selamlaşma ifadeleri de vardır:                                     -Merhaba   – İyi akşamlar  – İyi geceler  – Günaydın                       -İyi Günler  – Hoşçakal   – Hayırlı işler…..

Kelime-i  Şehadet                                                                                        

Eşhedü enla ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasülüh

Anlamı :Ben şehadet ederim ki Allahtan başka ilah yoktur .Ve ben yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed Allah’ın kulu ve rasülüdür.

Şehadet :Bir şeyin gerçekliğini doğrulama, şahitlik etme, tasdik etme.

Kelime-i  Tevhid                                                                                                

La ilahe illallah Muhammedün rasulullah

Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur Hz Muhammed Allahın elçisidir.

Tevhid :Allah’ın bir ve tek olması

Subhaneke Duası                                                                 Subuhaneke allahümme ve bihamdik Vetebarakesmük veteala ceddük  (vecelle senaük ) Vela ilahe ğayruk

Anlamı:Alahım sende eksik özellik yoktur seni her zaman överim senin adın kutludur senin şanın yücedir (senin adın uludur ) ve senden başka ilah yoktur .

DİN: Allah tarafından, peygamberler ve kutsal kitaplar  aracılığıyla, insanları iyiye, güzele ve doğruya  yönlendirmek için, gönderilen ilahi kurallar bütünüdür. Dinin amacı: insanları dünyada ve ahirette mutlu etmektir.                                                                                 *Dinimize göre Allah sadece ona inanmamızı ve yalnız ona ibadet etmemizi emreder.                                                      *Dinimizi çok iyi öğrenmeli ve uygulamalıyız.                             *Bunun için de en güzel kaynak: Kuran-ı Kerim

*Din, sevgi ve saygıyı öğütler

*Din, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütler                            *Din, insana güzel ahlaklı olmayı öğütler.

 

Dinin bize öğretikleri

1)İnsanları ve kainatı kimin yarattığını (Allah)

2)Allaha nasıl ibadet edileceğini ( namaz ,oruç vb )

3)İnsanlara nasıl davranılacağını ( saygılı, sevgili)

4)İnanç esasları(Allah ,peygamber ,melek vb)

 

Dinin kaynağı:  Kuran-ı kerim ve peygamberimizin davranışları(sünnet)

AHLAK:İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve davranışlara AHLAK denir.

Bismillahirrahmanirrahim.
“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn.” (Amin)

 

’Müslüman insan güzel ahlaka uygun olarak güzel davranışlarda bulunmalıdır.                                                    Dinimiz güzel ahlak sahibi bir insan olmamımızı ister.            *Güzel söz söylemek güzel ahlakımızı gösterir’’                                      * Nazik ve kibar bir ses tonuyla konuşmalı                     *Konuşurken kırıcı sözler kullanmaktan kaçınmalı *Küfürlü ve alaycı sözleri kesinlikle kullanmamalı

 

 

Güzel AHLAK Sahibi İnsan  ne yapar?                                                                1-Saygılı ve hoşgörülü olur.  Yalan söylemez                                                   2-Dürüst davranır asla yalan söylemez.                                                        3-Başkalarına zarar vermez.                                                                       4-Yardımsever olur      5-Düzenli ve tertipli olur.

                          TEMİZLİK                                                      Bedenimizi, elbiselerimizi, çevremizi, yiyecek ve içeceklerimizi kirlerden uzak tutmaya TEMİZLİK denir. Dinimiz temizliğe çok büyük önem verir. Çünkü temizlik hem sağlık hem de ibadet açısından çok önemlidir.  Peygamberimiz de temizliğe çok önem verirdi. Elbiselerinin temiz olmasına özen gösterir, her yemekten önce ve sonra ellerini yıkar dişlerini MİSVAK  ile temizlerdi.

             Temizlik İkiye Ayrılır                                                          1-)Maddi (Dış) Temizlik                                                                       *Beden  (Vücut) Temizliği                                                                   -El, yüz, ayak  yıkamak    -Tırnakları kesmek                                         -Banyo yapmak       -Saçları temizlemek

*Elbise (Kıyafet)  Temizliği                                                                   – Elbiselerimiz temiz, düzenli ve ütülü olmalıdır.

*Çevre Temizliği                                                                                       -Ev, okul, park, mahalle, orman, deniz ve göllerimizin temizliğidir.                                                                                           –Evimizin tüm odaları temiz olmalıdır. Ancak  MUTFAK, BANYO ve TUVALET temizliğine daha çok önem göstermeliyiz.

Emin ÇOBAN

2-)Manevi  (İç)  Temizlik                                            *İnsanın duygu, düşünce ve davranışlarının temiz olmasıdır.                                                                                      * Kalbimizin ve düşüncelerimizin temiz olmasıdır.                              –Dürüst olmak,           -Yalan söylememek                                     -Güvenilir olmak         – Sözünde durmak                                   -Cömert olmak            -Hırsızlık yapmamak                              -Merhametli olmak    – Kötülükten uzak durmak…..                  FATİHA SÜRESİ                                                                                   * Kuran-ı Kerim’in ilk suresidir. Yedi ayetten oluşur. *Fatiha: Bir kitabı,  bir konuyu ya da başka bir şeyi AÇAN anlamına gelir.                                                                  *Fatiha Kuran-ı Kerim’in ön sözü ve özü niteliğindedir.