back to homepage

4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 3.Ünite Hz Muhammed’i Tanıyalım Değerlendirme

Online Test Çöz

4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 3.Ünite Hz Muhammed’i Tanıyalım Değerlendirme
4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 3.Ünite Değerlendirme Testi

 

 

ÖĞRENME ALANI: HZ MUHAMMED (SAV)

3.ÜNİTE: Hz Muhammed’i Tanıyalım

 1. Bölüm : Hz Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
 2. Bölüm : Hz Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım
 3. Bölüm : Hz Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
 4. Bölüm : Hz Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları
 5. Bölüm : Kevser Suresi ve Anlamı

 

Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım

 

 • Muhammed (s.a.v.) Yüce Allah’ın insanlara doğruyu öğretmek için görevlendirdiği son peygamberdir.
 • İlk peygamber Hz. Adem, son peygamber. Hz Muhammed ( s.a.v. ) ’dir .
 • Adların başına gelen “Hz.” kısaltması; “hazreti” şeklinde söylenir ve “saygıdeğer” anlamındadır.
 • Muhammed ( s.a.v. ), Arabistan’ın Mekke kentinde doğmuştur.
 • Muhammed (s.a.v.) doğduğunda dini yönden; İnsanlar put denilen taşlara tapıyorlardı. Her kabilenin bir putu vardı.

Sosyal yönden; Kabileler arasında sürekli savaş oluyordu. Kan davaları yüzünden can ve mal güvenliği kalmamıştı. Toplum özgürler ve köleler olarak ikiye ayrılmıştı. Kölelere hiç değer verilmiyordu. Eşya gibi alınıp satılıyordu.Toplumda güçsüzler eziliyordu.Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu.

Ekonomik yönden; İnsanların bir kısmı konargöçer bir kısmı ise yerleşik yaşıyordu. Konargöçerler tarım ve hayvancılıkla, yerleşik olanlar ise ticaretle uğraşıyordu. Ticarette insanlar hile yapıyorlardı.Güçlü olanlar güçsüz olanların mallarını ellerinden alıyorlardı.Yağmacılık ve kapkaç vardı.

 

 

Hz. Muhammed’in Aile Büyükleri

 

 • Muhammed (s.a.v.)’in babasının adı Abdullah’tır.
 • Muhammed (s.a.v.)’in annesinin adı Amine’dir.
 • Muhammed (s.a.v.)’in dedesinin adı Abdulmuttalip’tir.
 • Muhammed (s.a.v.)’in amcasının adı Ebu Talip’tir.
 • Muhammed (s.a.v.)’in sütannesinin adı Halime’dir.
 • Muhammed (s.a.v.)’in damadının adı Hz.Ali’dir.

 

 

Hz.Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları

 

 • Muhammed (s.a.v.), 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de doğdu.
 • Muhammed (s.a.v.) dünyaya geldikten sonra, havası temiz ve serin olduğu için, sağlıklı gelişmesi açısından köyde yaşayan kadınlardan, yeni doğum yapmış olan Halime’ye verildi.İki yıl ücret karşılığında anlaştıkları halde, Halime Hz.Muhammed (s.a.v.)’i çok sevdiği için dört yıl baktı.
 • Muhammed (s.a.v.) altı yaşına geldiğinde annesini kaybetti.Sonra dedesi Abdulmuttalip’in yanına geldi. İki yıl kadar dedesinin yanında kaldıktan sonra, Hz.Muhammed (s.a.v.) sekiz yaşındayken dedesi vefat etti. Daha sonra amcası Ebu Talip’in yanında yaşamaya başladı. Amcasının yanındayken amca mesleği olan ticareti öğrendi ve ticaret yapmaya başladı.

Hayatının sekiz yaşından yirmi beş yaşına kadar olan dönemini amcası Ebu Talip’in yanında geçirmiştir.

 • Muhammed’in geçliği hep ticaretle geçmiştir. Ticaretteki dürüstlüğü ile herkes tarafından tanınıyordu. Ticaretle uğraşan ve eşi öldüğü için dul kalan Hz.Hatice ile önce ortak oldular sonra yirmi Beş yaşındayken de Hz.Hatice ile evlendiler.

 

Hz.Muhammed’in Çocukluk Ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları

 

“Muhammedül Emin”

Hz.Muhammed (s.a.v.) tüm yaşamı boyunca erdemli davranışlarda bulunmuştur.Her dönem insanlara örnek olmuştur.Hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamış,hiç yalan söylememiştir.çocukluğundan itibaren dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle sayılıp sevildiği için, peygamber olmadan önce Muhammedül Emin (Güvenilir Muhammed) olarak anılmıştır.

 

 • Muhammed (s.a.v.) her yönden en güzel örnektir. Yüce Allah onu insanlara örnek olması için yaratmıştır.
 • Muhammed (s.a.v.) büyüklere karşı her zaman sevgi ve saygı göstermiştir.Küçüklere de her zaman sevgi göstermiştir.
 • Muhammed (s.a.v.) kimseye haksızlık yapmazdı. Kimseye haksızlık yapılmasına da izin vermezdi.
 • Muhammed (s.a.v.) adaletliydi. Kimseye kabalık etmez,kimsenin onurunu kırmazdı.