back to homepage

4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 4.Ünite Kur’an-I Kerim’i Tanıyalım Değerlendirme

Online Test Çöz

4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 4.Ünite Kur’an-I Kerim’i Tanıyalım Değerlendirme

4.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 4.Ünite Değerlendirme Testi

 

ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU

4.ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

 1. Bölüm : Son İlahî Kitap Kur’an-ı Kerim
 2. Bölüm : Kur’an-ı Kerim’in Hz Muhammed’e İndirilişi
 3. Bölüm : Kur’an-ı Kerim’in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması
 4. Bölüm : Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni

Ayet

Sure

Cüz

 1. Bölüm : Bilge İnsan: Hz Lokman

Son İlahi Kitap Kur’an-ı Kerim

 

1) İlahi Kitaplar; Allah tarafından, peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen kitaplardır.Bunlar; Tevrat,Zebur,İncil ve Kur’an-ı Kerim’dir.

Yüce Allah,ilk peygamber olan Hz.Adem aracılığıyla insanlara bilgiler göndermiştir.Zamanla insanlar çoğalmış ve yeryüzünde çeşitli yerlere dağılmışlardır.Onlar bu süreçte Allah’ın gönderdiği bilgileri unutup yanlış davranışlarda bulunmaya başlamışlardır.Böyle zamanlarda Allah yeniden peygamberler görevlendirmiştir.Bu peygamberler aracılığıyla o zamanın insanlarının ihtiyaç duyacakları yeni bilgiler göndermiştir.Bu yüzden ilahi kitapların sayısı birden çok olmuştur.Bunların sonuncusu da Kur’an-ı Kerim’dir.

 

Kur’an-ı Kerim’in Hz.Muhammed’e İndirilişi

 

 • Kur’an-ı Kerim, Hz.Muhammed (s.a.v.)’e 610-632 yılları arasında indirilmiştir.İndiriliş süreci yaklaşık yirmi üç yıl sürmüştür.Kur’an’ın ilk ayetleri Mekke yakınlarında bulunan Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda inmiştir.Bu olay, 610 yılının Ramazan ayında, Kadir Gecesi’nde gerçekleşmiştir.
 • Muhammed (s.a.v.), otuz beş yaşından itibaren, Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’na giderek,insanların düştüğü bu durumdan kurtulmaları için Allah’a dua ederdi.Çünkü insanlar putlara tapıyordu.Bu durum beş yıl sürdü.Kırk yaşındayken Cebrail adlı melek gelerek Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetlerini getirdi.Bunlar Alak suresinin il beş ayetiydi.Bu ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu: “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!O,insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.Oku!İnsana bilmediklerini belleten,kalemle(yazmayı) öğreten Rabb’in en büyük kerem sahibidir.”
 • Bundan sonra Kur’an-ı Kerim’in ayetleri, toplumun gereksinimleri doğrultusunda bölümler halinde indirilmiştir.
 • Kur’an bölüm bölüm indirilmesi,ezberlenmesini ve yazılmasını kolaylaştırmıştır.
 • Peygamber Efendi’miz, Kur’an ayetlerini, okuma yazma bilenlere yazdırmıştır.Bu kişilere “Vahiy Katibi” adı verilmiştir.
 • İslam dininin yayılmasıyla çıkarlarının kaybolacağını düşünen Mekke’nin ileri gelenleri, Peygamber Efendi’mize baskı yapmaya başladılar.Müslüman olanlara rahat vermediler.Baskılar işkenceye dönüştü.Bunun sonucunda Hz.Muhammed (s.a.v.) ve Müslümanlar, 622 yılında Medine’ye göç etmek zorunda kaldılar.
 • Muhammed (s.a.v.) 632’de Medine’de vefat etti.Böylece Kur’an’ın indiriliş süreci de sona ermiş oldu.

 

Kur’an-ı Kerim’in Kitap Haline Getirilmesi ve Çoğaltılması

 

 • Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlandığı zamanlarda kağıt yoktu.O yüzden ayetlerin yazımında varsa papirüs veya ceylan derileri kullanıldı.Bunun dışında kemikler,sert ağaç kabukları ve hurma dalları da yazı malzemesi olarak kullanılmıştır.
 • Kur’an-ı Kerim ayetleri yazı katipleri ve birçok Müslüman tarafından ezberleniyordu.Böylece ayetler orijinal halleriyle saklanmış oluyordu.
 • Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyenlere “hafız” denilmiştir.
 • Kur’an-ı Kerim, Hz.Muhammed (s.a.v.)’in vefatından sonra, Hz.Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiştir.

Kur’an’ın kitap haline getirilmiş biçimine “Mushaf” adı verilmiştir.

 • Kur’an-ı Kerim, Hz.Osman zamanında çoğaltılmıştır.Hz.Osman’ın yazdırdığı Kur’an-ı Kerim nüshalarından biri, İstanbul’da Topkapı Sarayı Müzesinin Mukaddes Emanetler Bölümü’nde korunmaktadır.

 

Kur’an-ı Kerim’im’in İç Düzeni

Kur’an-ı Kerim’in içinde 3 tür öge vardır.Bunlar “ayet”, “sure”, “cüz” dür.

 • Ayet:Surelerin içinde yer alan, baş tarafı ve son tarafı belirlenmiş harf,kelime,cümle veya cümleler grubuna denir.Ayetlerin çoğu bir veya birkaç cümleden oluşur.Ancak kendi başına bir cümle oluşturmayan ayetler de vardır.
 • Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık 6666 ayet vardır.
 • Kur’an’da sureler en az 3, en fazla 286 ayetten oluşur.
 • Bakara Suresi,en fazla ayetten oluşan suredir ve 286 ayet vardır.
 • Kevser Suresi, en az ayetten oluşan suredir ve 3 ayet vardır.
 • Sure:Ayetlerden oluşan Kur’an-ı Kerim’in bölümlerinden biridir.
 • Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık 114 sure vardır.
 • Surelerden birincisi “Fatiha”, sonuncusu “Nas” tır.
 • Her birinin bir adı vardır.
 • En kısa sure “Kevser”, en uzun sure “Bakara” dır.
 • “Tevbe” suresi dışında tüm surelerin başında besmele vardır.
 • Kur’an’daki son on sure kısa olduğu için namazlarda genellikle bu sureler okunur.bu nedenle bu surelere “namaz sureler” de denir.
 • Adlarını, içerdikleri konulardan ya da içlerindeki bir kelimeden almışlardır.
 • Mekke’de indirilen ayetlerden oluşanlara “Mekki Sureler” denir. Genellikle iman ve ibadetle ilgili konuları içerir.
 • Medine’de indirilen ayetlerden oluşanlara “Medeni Sureler” denir. Genellikle toplumsal ve ahlaki konuları içerir.
 • Bakara Suresi adını; 67-73. Ayetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.

Fatiha Suresi adını;Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğu için “başlangıç” anlamına gelen “Fatiha” kelimesinden almıştır.

 • Cüz:Kur’an-ı Kerim’in 25’er sayfadan oluşan her bir bölümüne verilen addır.
 • Kur’an-ı Kerim’de 30 cüz vardır. 29’u, 25’er sayfa, 1’i 24 sayfadan oluşmaktadır.,
 • Hatim yapacak olanlara ve hafız olmak isteyenlere kolaylık sağlar.
 • Hatim:Kur’an-ı Kerim’i başından sonuna kadar okumaktır. Özellikle ramazan aylarında hatim yapmak isteyenler her gün bir cüz okuyarak otuz günde Kur’an’ı tamamlarlar.
 • Hafız: Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyen ezberleyenlere denir.

           

Bilge İnsan: Hz. Lokman

 • Hz Lokman, Hz. Davut Peygamber döneminde yaşamış bilge bir insandır.
 • Kur’an-ı Kerim’de perygamber olup olmadığı bildirilmemekle birlikte Allah tarafından güzel özellikleri nedeniyle övülen bir kişidir.
 • Kendisine Allah tarafından hikmet, yani bilgelik verildiği bildirilmektedir.
 • Lokman, Kur’an’da adına sure bulunan bir insandır.Lokman suresine, ondan söz edilmesi nedeniyle bu ad verilmiştir.
 • Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Lokman’ın iyi bir kişi olduğu, insanları iyiliğe ve güzelliğe yönlendirdiği vurgulanmaktadır.Özellikle oğluna verdiği öğütler nedeniyle Kur’an-ı Kerim’de tüm insanlığa örnek gösterilmektedir.

Kur’an’da Hz. Lokman’ın Öğütleri

 • “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.”
 • “Yavrum! Şüphesiz yapılan İşbir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır, getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, ( her şeyden ) hakkıyla haberdar olandır.”
 • “Yavrum! Namazını dosdoğru kıl. İyiliği emret.” Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.”
 • “Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni sevmez, övüngeni sevmez.”
 • “Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt…”