back to homepage

4.Sınıf Fen Bilimleri Testleri

YER KABUĞU VE DÜNYA’MIZIN HAREKETLERİ

 BESİNLERİMİZ

 KUVVETİN ETKİLERİ

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri
Besinlerimiz
Kuvvetin Etkileri
Maddenin Özellikleri
Aydınlatma ve Ses Teknolojileri
İnsan ve Çevre
Basit Elektrik Devreleri

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Testi

Maddenin Halleri

Maddenin Halleri Testi

Maddeyi Niteleyen Özellikler

Maddeyi Niteleyen Özellikler Testi

Mıknatıs

Mıknatıs Konu Testi

Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet

Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet Testi

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri Testi

Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri

Yer Kabuğunun Yapısı

Yer Kabuğunun Yapısı Testi

Dünyamızın Hareketleri

Dünyamızın Hareketleri Testi

Besinlerimiz

Besinler ve Özellikleri

Besinler ve Özellikleri Testi

1.Ünite Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Soluk Alıp Verme Testi

Soluk Alıp Verme

Kanın Vücutta Dolaşımı Testi

Kanın Vücutta Dolaşımı

Egzersiz Yapalım Testi

Egzersiz Yapalım
Destek ve Hareket Sistemi Testi

Destek ve Hareket Sistemi

1.Ünite Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Kanın Vücutta Dolanımı Değerl.

Kanın Vücutta Dolanımı Pekişt.

Kanın Vücutta Dolanımı Kavrama

Soluk Alıp Verme Değerlendirme

Solunum Sistemi Değerlendirme

Soluk Alıp Verme Pekiştirme

Solunum Sistemi Pekiştirme

Solunum Sistemi Kavrama

Soluk Alıp Verme Kavrama

Destek Ve Hareket Test

Destek Ve Hareket Yazma Etkinliği

Destek Ve Hareket Doğru Yanlış

Destek Ve Hareket Sistemi Boşluk .

Destek Ve Hareket Sistemi Testi

Destek Ve Hareket Konu Anlatımı

İskeletin Yapısı Ve Görevleri

Kasların Yapısı Ve Görevleri

Harekette İskelet Ve Kas İlişki.

İskelet Ve Kas Sağlığı

Soluk Alıp Verme

Kanın Dolaşımı

Egzersiz Yapalım

Vücudumuzun Bilmecesi

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim �.

Vücudumuzu Tanıyalım

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Egzersiz Yapalım Değerlendirme

Egzersiz Yapalım Pekiştirme

Egzersiz Yapalım Kavrama

Soluk Alıp Verme

İskeletin Yapısı Ve Görevleri

Kanın Dolaşımı

Kasların Yapısı Ve Görevleri

Egzersiz Yapalım

Harekette İskelet Kas İlişkisi

İskelet Ve Kas Sağlığı

1.Ünite Vücudumuz Bilmecesini Ç.

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 2

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

Dolaşım Sistemi

Solunum Sistemi

Destek Ve Hareket Sistemi

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 1

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 2

Vücudumuzu Tanıyalım

2.Ünite Maddeyi Tanıyalım

 Ünite Maddeyi Tanıyalım

Karışımların Ekonomik Değeri

Karışımları Ayırma

Karışımları Nasıl Ayırırız

Saf Madde Ve Karışım Nedir

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi

Madde Yer Kaplar Mı

Maddenin Ölçülebilir Özellikle.

Madde Miktarını Nasıl Belirleri.

Maddenin Halleri Ve Özellikleri

Maddenin Halleri Ve Özellikleri

Maddeyi Niteleyen Özellikler

Çevremizde Sayısız Madde Vardı.

Maddenin Halleri

Maddenin Ölçülebilen Özellikle.

Maddenin Değişimi

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi

Maddeler Doğada Karışık Hâlde.

Karışımlar Ayrılabilir Mi

Maddeyi Tanıyalım Ünite

Maddeyi Tanıyalım Tarama

Maddeyi Tanıyalım Ünitesi

Maddeyi Tanıyalım Süreç

Madde

Maddeyi Tanıyalım Değerlendirme

Maddeyi Tanıyalım

Çevremizde Sayısız Madde Vardı.

Maddenin Halleri

Maddenin Ölçülebilen Özellikle.

Maddenin Değişimi

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi

Maddeler Doğada Karışık Hâlde.

Karışımlar Ayrılabilir Mi?

Maddeyi Tanıyalım 4

Maddeyi Tanıyalım 3

Maddenin Özellikleri

Maddenin Halleri Testi

Maddeyi Tanıyalım Test 2

Maddeyi Tanıyalım

Madde 1

Madde 2

Madde 3

2.Ünite Maddeyi Tanıyalım

3.Ünite Kuvvet Ve Hareket

3.Ünite Kuvvet Ve Hareket

Hareketli Varlıklar

Kuvvetin Etkileri

Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdu.

Mıknatıslar

Kuvvet Ve Hareket Değerlendirme

Kuvvet Ve Hareket Kavrama

Kuvvet Ve Hareket Tanıma

Kuvvet Ve Hareket

Kuvvet Ve Hareket Ünite

Kuvvet Ve Haraket

Kuvvetin Etkileri Ünitesi

Mıknatıs

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etki.

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etki.

Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etki.

Kuvvetin Etkileri

Mıknatıslar

Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdu.

Hareketli Varlıklar

Kuvvet Ve Hareket 1

Kuvvet Ve Hareket 2

Kuvvet Ve Hareket 3

3.Ünite Kuvvet Ve Hareket

4.Ünite Işık Ve Ses

4.Ünite Işık Ve Ses

Uygun Aydınlatma

Aydınlatma Araçlarının Yaşam�.

Geçmişten Günümüze Aydınlatm.

Ses Kirliliği

Ses Teknolojilerinin Tarihçesi

Işık Kirliliği

Aydınlatma Ve Ekonomi

 Karanlıkta Görebilir Miyiz?

Işık Kaynakları

Geçmişten Günümüze Aydınlatm.

Aydınlatma Teknolojileri Yaşamı.

Işık, Çevre Kirliliğine Neden .

Her Sesin Bir Kaynağı Vardır

Ses, Cisimlerin Titreşmesi Sonucu.

Sesin İşitmedeki Önemi

Ses Çevreyi Kirletebilir

Geçmişten Günümüze Işık Ve .

Işık Ve Ses Teknolojileri

Işık Ve Ses

Geçmişten Günümüze Ses Teknol.

Geçmişten Günümüze Aydınlatm.

Karanlıkta Görebilir Miyiz

Işık Kaynakları

Geçmişten Günümüze Aydınlatm.

Aydınlatma Teknolojileri Yaşamı.

Işık, Çevre Kirliliğine Neden .

Her Sesin Bir Kaynağı Vardır

Ses, Cisimlerin Titreşmesi Sonucu.

Sesin İşitmedeki Önemi

Ses Çevreyi Kirletebilir

Işık

Işık Ve Ses 1

Işık Ve Ses 2

Işık Ve Ses 3

4.Ünite Işık Ve Ses

5.Ünite Gezegenimiz Dünya

5.Ünite Gezegenimiz Dünya

Gezegenimiz Dünyayı Tanıyalım

5.Ünite Gezegenimiz Dünya

Gezegenimiz

Dünyamızı Tanıyalım

Gezegenimizi Tanıyalım

Gezegenimiz Dünya

Dünya Dönüyor

Dünyanın Dolanma Hareketi

Gezegenimiz Dünya

5.Ünite Gezegenimiz Dünya

Gezegenimiz Dünya

Dünyanın Kendi Ekseninde Dönmes.

Dünyanın Güneşin Etrafında Do.

Dünyamızın Katmanları

Dünya’mızı Tanıyalım

Gezegenimiz Dünya 2

Gezegenimiz Dünya 3

Gezegenimiz Dünya 4

6.Ünite Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım

6.Ünite Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım

Mikroskobik Canlıları Tanıyalı.

İnsan Ve Çevre İlişkisi

Canlıları Tanıyalım

Canlılar Dünyasını Tanıyalım

Mikroskobik Canlılar

Canlılar Dünyasını Gezelim Tan.

Canlılar Dünyasını Gezelim

Canlılar Dünyası

6.Ünite Canlılar Dünyasını Ge.

Canlılar Dünyasını Gezelim

Calılar Dünyasını Gezelim Tan�.

İnsan Ve Çevre

Çevre Kirliliği

Mikroskobik Canlılar

Mikroskobu Tanıyalım

7.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

7.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

Devre Elemanlarını Tanıyalım

Devre Kuralım

Elektrik

Yaşamımızda Elektrik

Basit Elektrik Devreleri

Devre Elemanları

Evdeki Elektrik Sistemleri

Yaşamımızda Elektrik

Yaşamımızda Elektrik

Elektrik Ünitesi

7.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

 1.Dönem 2.Yazılı

  1.Dönem 2.Değerlendirme

  2.Dönem 1.Değerlendirme

  2.Dönem 1.Yazılı

  2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlen.

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değe.

Genel Değerlendirme Testleri

Fen Ve Teknoloji Seviye Tespit Sı.

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5