1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

ÇALIŞMA KONULARI

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim Ünite

Kanın Vücutta Dolanımı Değerlendirme

Kanın Vücutta Dolanımı Pekiştirme

Kanın Vücutta Dolanımı Kavrama

Soluk Alıp Verme Değerlendirme

Solunum Sistemi Değerlendirme

Soluk Alıp Verme Pekiştirme

Solunum Sistemi Pekiştirme

Solunum Sistemi Kavrama

Soluk Alıp Verme Kavrama

Destek Ve Hareket Test

Destek Ve Hareket Yazma Etkinliği

Destek Ve Hareket Doğru Yanlış

Destek Ve Hareket Sistemi Boşluk Doldurma.

Destek Ve Hareket Sistemi Testi

Destek Ve Hareket Konu Anlatımı

İskeletin Yapısı Ve Görevleri

Kasların Yapısı Ve Görevleri

Harekette İskelet Ve Kas İlişkisi

İskelet Ve Kas Sağlığı

Soluk Alıp Verme

Kanın Dolaşımı

Egzersiz Yapalım

Vücudumuzun Bilmecesi

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim Ünite

Vücudumuzu Tanıyalım

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

1.Ünite Vücudumuz Bilmecesini Çözelim.

1.Ünite Vücudumuz Bilmecesini Çözelim.

Destek Ve Hareket Sistemi

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 1

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 2

Vücudumuzu Tanıyalım

Dolaşım Sistemi

Solunum Sistemi

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 2

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

YAZILI ÖRNEKLERİ

1.Dönem 1.Yazılı
1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme
Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı