back to homepage

4. Sınıf Matematik Testleri

1.Ünite Testleri

2.Ünite Testleri

3.Ünite Testleri

4.Ünite Testleri

Konu Testleri

Doğal sayılar

Doğal Sayılar Konu Anlatımı

Doğal Sayı Problemleri

Doğal Sayıları Sıralama

Doğal Sayıları Karşılaştırma Konu Anlatımı

4, 5 Ve 6 Basamaklı Sayıları Ç.

Doğal Sayıların Bölükleri

Doğal Sayıların Basamak Değeri

Doğal Sayıların Basamak Adları

4, 5 Ve 6 Basamaklı Doğal Sayıl.

Doğal Sayıları Kavrama

Doğal Sayıları Çözümleme

Doğal Sayıları Okuma
Doğal Sayılarla Örüntü

Doğal Sayılarda Sıralama

Doğal Sayıları Çözümleme

4, 5 Ve 6 Basamaklı Doğal Sayıl.

Sayı Problemleri

Doğal Sayılar 1

Doğal Sayılar 2

Doğal Sayılar

Sayılarla Örüntü

Doğal sayılarla toplama işlemi

Toplama İşlemi Konu Anlatımı
Toplama İşleminde Verilmeyeni Bulma Konu Anlatımı
Toplama İşleminde Sonucu Tahmin Etme Konu Anlatımı
Toplama İşlemi ile İlgili Problem Çözme Konu Anlatımı

Toplama İşlemi İle İlgili Prob.

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Toplama İşlemi 2

Toplama İşlemi

Toplama İşlemi Test 3

Toplama Problemleri

Toplama Çıkarma Problemleri Test.

Toplama İşlemi

Toplama İşleminde Verilmeyn Raka.

Toplama İşleminde Verilmeyeni Bu.

Toplama İşlemi

Ardışık Sayıları Toplama İş.

Toplama Problemleri

Toplama İşlemi

Doğal sayılarla çıkarma işlemi

Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi Konu Anlatımı

Çıkarma işleminde Tahmin Konu Anlatımı

Çıkarma İşleminde Verilmeyeni Bulma Konu Anlatımı

Çıkarma İşlemi Problemleri Konu Anlatımı

Çıkarma Problemleri

Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi

Yan Yana Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşleminde Verilmeyen R.

Çıkarma İşleminde Verilmeyen T.

Alt Alta Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi Problemleri

Çıkarma İşlemi 1.Test

Çıkarma İşlemi İle İlgili Pr.

Doğal Sayılarla Çıkarma İşle.

Doğal sayılarla çarpma işlemi

Çarpma İşlemi

Çarpma İşleminde Verilmeyeni Bu.

2 İle Çarpma

10, 100, 1000 İle Çarpma İşlem.

10 İle Çarpma

9 İle Çarpma

8 İle Çarpma

7 İle Çarpma

6 İle Çarpma

5 İle Çarpma

4 İle Çarpma

3 İle Çarpma

Sayı Örüntüleri

Çarpma İşlemi Değerlendirme Te.

Çarpma İşlemi 1

Çarpma İşlemi 2

Doğal sayılarla bölme işlemi

Verilmeyen Böleni Bulma

Bölüneni Bulma

Bölme İşlemi

Bölme İşlemi

Bölme İşlemi

Dört İşlem Değerlendirme

Problem Çözme

Yuvarlama

Açı ve açı ölçüsü

Açı Ölçü Birimleri

Açının Özellikleri

Ölçülerine Göre Açı Çeşitl.

Açıların Çizimi Ve Ölçümü

Açılar
Üçgen Ve Açılar

Üçgen, Kare Ve Dikdörtgen

Geometri 1

Geometri 2

Karenin Çevresi

Dikdörtgenin Çevresi

Üçgen Ve Açıları

Ölçülerine Göre Açı Çeşitl.

Açılarına Göre Üçgen Çeşit.

Açının Özellikleri

Üçgen, Kare Ve Dikdörtgen

Açı Ölçü Birimleri

Kare Üçgen Dikdörtgen

Açılarına Göre Üçgen Çeşit.

Üçgen, Kare Ve Dikdörtgen

Simetri

Simetri Konu Anlatımı

Simetri

Simetri

Örüntü Ve Süslemeler

Örüntü ve Süslemeler Konu Anlatımı

Örüntü Ve Süslemeler

Örüntü Ve Süslemeler

Uzunlukları Ölçme

Uzunluk Ölçüsü Problemleri

Uzunluk Ölçüleri

Uzunluk Ölçme Problemleri

Uzunlukları Ölçelim

Çevre

Düzlemsel Şekillerin Çevre Uzunlukları

Üçgenin Çevre Uzunluklarının Hesaplanması

Kare Ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları

Aynı Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Geometrik Şekiller

Çevre Uzunlukları Ile İlgili Problemleri
Çevre Hesaplama 2

Çevre Hesaplama

Üçgenleri Kenar Uzunluklarına G.

Alan

Alan Hesapları

Alanları Ölçelim

Zamanı Ölçme

Saat Problemleri

Saat, Dakika Ve Saniye Arasındaki.

Zaman Ölçüleri

Tartma

Ton Kilogram Gram Miligram

Ağırlık Ölçüleri 1

Ağırlık Ölçüleri 2

Ölçüyorum Tartıyorum

 Ölçelim Tartalım Problemleri

Ölçelim Tartalım

Sıvıları Ölçme

Sıvılar Ile İlgili Problemler �.

Sıvıların Miktarını Tahmin Et.

Litre Ve Mililitre Arasındaki İl.

Sıvıları Ölçelim

Veri

Veri Ve Grafikler

Sütun Grafiği

Grafikleri Yorumlama

Sütun Grafiği

Sütun Grafiği

Olasılık

Olasılık

Kesirler

Kesirlerde Toplama Çıkarma Probl.

Kesirlerde Çıkarma İşlemi

Kesirlerde Toplama İşlemi

Bir Çokluğun Kesir Kadarını Bu.

Kesirleri Karşılaştırma Ve Sı.

Kesirleri Sayı Doğrusunda Göste.

Kesirleri Sayı Doğrusunda Göste.

Tam Sayılı Kesirler

Bileşik Kesirler

Basit Kesirler

 Kesirler 1

Kesirler 2

Kesirleri Tanıma

Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi

Kesirlerde Toplama İşlemi

Kesirleri Değerlendirme

Ondalık kesirler

Ondalık Kesirleri Karşılaştır.

Ondalık Kesirler

Ondalık Kesirler 1

Kesir Problemleri 1

Kesir Problemleri 2

Ondalık Kesirlerde Sıralama

Ondalık Kesirleri Karşılaştır.

Ondalık Kesirleri Tanıma

Ünite Testleri

1.Ünite Değerlendirme Testleri

Açılar Konu Anlatımı
Açıların Çizimi ve Ölçümü Konu Anlatımı

Kare ve Dikdörtgenin Kenar ve Açı Özellikleri Konu Anlatımı

Dikdörtgen Kare ve Üçgen Konu Anlatımı

Açılarına Göre Üçgenler Konu Anlatımı

Simetri Konu Anlatımı

Örüntü ve Süslemeler Konu Anlatımı

Açıları Ölçme Test

Açıları Ölçme Test


1.Ünite Değerlendirme

Şekil Örüntüleri

Simetri

Kare, Dikdörtgen, Üçgen

Üçgende Açılar

Dikdörtgen, Kare Ve Üçgeni Adla.

Dikdörtgen, Kare Ve Üçgenin Ken.

Açıları Tanıma

Açıları Ölçme

Açı Ve Çeşitleri

Açılar Konu Anlatımı

1.Ünite Değerlendirme

Örüntü Ve Süslemeler

Simetri

Açıların Çizimi Ve Ölçümü

1.Ünite Geometriye Yolculuk

2.Ünite Değerlendirme Testleri

2.Ünite Değerlendirme

5 Ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

Doğal Sayıları Çözümleme

Doğal Sayılarda Sıralama

Doğal Sayılarla Örüntü

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Toplama İşlemi İle İlgili Prob.

Doğal Sayılarla Çıkarma İşle.

Çıkarma İşlemi İle İlgili Pr.

Sütun Grafiği

2.Ünite Veriler Ve Sayılarla İ�.

3.Ünite Değerlendirme Testleri

3.Ünite Değerlendirme

Doğal Sayılarla Çarpma İşlem.

Çarpma Problemleri

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Bölme Problemleri

Tartma

Tartma Problemleri

3.Ünite Ölçüp Tartalım, Gerç.

4.Ünite Değerlendirme Testleri

4.Ünite Değerlendirme

Sıvı Ölçüleri

Sıvı Ölçüleri Problemleri

Bir Çokluğun Verilen Bir Kesir K.

Zaman Ölçüleri

Zaman Birimleri Ile İlgili Proble.

4.Ünite Kesirlerden Alanlara

5.Ünite Değerlendirme Testleri

5.Ünite Değerlendirme

Uzunluk Ölçüleri

Uzunluk Ölçme Ile İlgili Proble.

Ondalık Kesirler

Kesirler Ile İlgili Problemler

Yuvarlama

5.Ünite Ondalık Kesirler Ve Uzun.

6.Ünite Değerlendirme Testleri

6.Ünite Değerlendirme

Olasılık

Kare Ve Dikdörtgenin Çevre Uzunl.

Çevre Uzunlukları Ile İlgili Pr.

6.Ünite Sayılarla İşlemler Ve .

Yazılı Değerlendirme Testleri

 2.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Genel Değerlendirme Testleri

Matematik Düzey Belirleme Sınavı

Matematik 2.Dönem 3.Değerlendirm.

Genel Değerlendirme 1.Test
Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Tarama 1

Tarama Testi 2