2. Ünite Doğal Sayılara Yolculuk Testleri

Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi

Yan Yana Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşleminde Verilmeyen Rakamı Bulma

Çıkarma İşleminde Verilmeyen Terimi Bulma

Alt Alta Çıkarma İşlemi

Toplama İşleminde Verilmeyen Rakamı Bulma

Toplama İşleminde Verilmeyeni Bulma

Toplama İşlemi

Ardışık Sayıları Toplama İşlemi

Toplama Problemleri

Toplama İşlemi

Doğal Sayı Problemleri

Doğal Sayıları Sıralama

4, 5 Ve 6 Basamaklı Sayıları Çözümleme

Doğal Sayıların Bölükleri

Doğal Sayıların Basamak Değeri

Doğal Sayıların Basamak Adları

4, 5 Ve 6 Basamaklı Doğal Sayıla

Doğal Sayıları Kavrama

Doğal Sayıları Çözümleme

Doğal Sayıları Okuma

Grafikleri Yorumlama

Sütun Grafiği

Sayılarla Örüntü

Çıkarma Problemleri

5 Ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

Doğal Sayıları Çözümleme

Doğal Sayılarda Sıralama

Doğal Sayılarla Örüntü

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Toplama İşlemi İle İlgili Problem Çözme

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi İle İlgili Problem Çözme

Sütun Grafiği

2.Ünite Değerlendirme

Toplama İşlemi İle İlgili Problem Çözme

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarda Sıralama

Doğal Sayıları Çözümleme

4, 5 Ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

Sütun Grafiği

2.Ünite Veriler Ve Sayılarla İşlemler