1.Ünite Kendimi Tanıyorum Testleri

1.Ünite Kendimi Tanıyorum 

1 – Ben Farklıyım
Konu Anlatımı
Konu Kavrama Etkinliği
Konu Kavrama Etkinliği
Konu Pekiştirme Etkinliği
Konu Yorumlama ve Uygulama
Konu Yorumlama ve Uygulama 2
Ev Çalışması

2 – Duygularımız Ve Düşüncelerimiz
Konu Anlatımı

Konu Kavrama Etkinliği

Konu Pekiştirme Etkinliği

Konu Yorumlama ve Uygulama

Ev Çalışması

3 – Hayat Serüvenim Ve Ailem
Konu Anlatımı

Konu Kavrama Etkinliği

Konu Pekiştirme Etkinliği

Konu Yorumlama ve Uygulama

Ev Çalışması

4 – Kimlik Belgelerimiz
Konu Anlatımı

Konu Kavrama Etkinliği

Konu Pekiştirme Etkinliği

Konu Yorumlama ve Uygulama

Ev Çalışması

1. Ünite Değerlendirme 

1. Ünite Değerlendirme 1

1. Ünite Değerlendirme 2

1. Ünite Değerlendirme 3

1. Ünite Değerlendirme 4

1. Ünite Değerlendirme 5

1. Ünite Değerlendirme 6

1. Ünite Değerlendirme 7

1. Ünite Değerlendirme 8