back to homepage

4. Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Birey Ve Toplum

1.Tema: Birey Ve Toplum

Eş Sesli Sözcükler

Deyimler

Ismin Halleri

Zıt Anlamlı Sözcükler

Sözlük Sırası

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Ve Karşıt Anlamlı Sözcükl.

Sesteş Sözcükler

Sözcükte Anlam

1.Tema Oyun Ve Spor

Zıt Ve Eş Anlamlı Sesteş Sözc.

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam

Paragraf Bilgisi

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

Sözlük Sırası

Zıt Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler

Deyimler

Birey Ve Toplum

Birey Ve Toplum 2

Birey Ve Toplum 3

1.Tema Birey Ve Toplum

1.Ünite Değerlendirme

2.Tema Atatürk

2.Tema: Atatürk

Mi Ekinin Yazımı

De Da Ekinin Yazımı

Türemiş Sözcükler

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

Kurallı Cümle Oluşturma

2.Dönem 1.Değerlendirme

Mi Ekinin Yazımı

De Da Ekinin Yazımı

Kurallı Cümle Oluşturma

Türemiş Sözcükler

De Danın Yazımı

Sözcükte Anlam

Sesteş Sözcükler

Cümle Bilgisi

Sözcükte Anlam

Okuma Anlama

Okuduğunu Anlama

Sözcük Bilgisi

Kelime Bilgisi

2.Tema Atatürk

2.Tema Atatürk

3.Tema Üretim,Tüketim Ve Verimlilik

3.Tema: Üretim Tüketim Ve Veriml.

İsim Çeşitleri

Sıfatlar

Paragraf Bilgisi

Noktalama İşaretleri

Ünlü Uyumu

Cümlede Anlam

Noktalama İşaretleri

Sıfatlar

İsim Çeşitleri

İsmin Halleri

Anlamdaş Sözcükler

Anlama

Parçada Anlam

İsim Ve Çeşitlerini Tanıma

İsimler Ve İsim Çeşitleri

Anlama Anlatım

Noktalama İşaretleri

3.Tema Üretim,Tüketim Ve Verimlilik

3.Tema Birey Ve Toplum

4.Tema Yenilikler Ve Gelişmeler

4.Tema: Yenilikler Ve Gelişmeler

Deyimler

Ses Düşmesi

Atasözleri

Öznel Nesnel Yargı

Abartılı İfadeler

Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler

Atasözleri

Metinde Anlam
 Deyimler Testi

Sıfatlar

Sözcükte Anlam

Deyimler

Deyimler 2

Noktalama Işaretlerin

Atasözleri

Deyimler

4.Tema Üretim Tüketim Ve Verimli.

4.Tema Yenilikler Ve Gelişmeler

4.Tema Yenilikler Ve Gelişmeler

Yazılı Değerlendirmeler

1.Dönem 1.Yazılı

 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

Türkçe 1.Dönem 2.Deneme

1.Dönem 2.Yazılı
  1.Dönem 2.Değerlendirme

 1.Dönem 3.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

Türkçe 2.Dönem 3.Değerlendirme

5.Tema Sağlık Ve Çevre

5.Tema: Sağlık Ve Çevre Tema

Deyimler Ve Atasözleri

Yazım Kuralları

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Türemiş Sözcükler

Cümlenin Öğeleri

Atasözleri

Deyimler

Yazım Kuralları

Deyimler

Okuduğunu Anlama

Eş Anlamlı Sözcükler

Sözcükte Anlam

De Da Nın Yazımı

Cümlede Anlam

5.Tema Sağlık Ve Çevre

6.Tema Güzel Ülkem Türkiye

Tema Benim Güzel Ülkem Testi

Zamirler

Önem Belirten İfadeler

Öznel Ve Nesnel Yargı

Ön Adlar

Kelime Türetme

Adlar

Adlar 2

Noktalama İşaretleri

Paragrafta Anlam

İmla Kuralları

Anlama Anlatım Testi

İmla Kuralları

Noktalama İşaretleri Ve İmla K.

Sıfatlar

Birleşik Sözcükler

Genel Ve Özel Ifadeler

Varlıkların Özelliklerini Belir.

Betimleme

Benzetme

Öznel Ve Nesnel Ifadeler

Önem Belirten Ifadeler

Kelimelerin Çağrıştırdıkları

Varlığın Özelliğini Belirten Sözcükler.

Bağlaçlar

6.Tema Güzel Ülkem Türkiye

 

7.Tema Değerlerimiz

7.Tema Değerlerimiz

5 N 1 K

Metnin Bölümleri

Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu

Sebep Sonuç Cümleleri

Öznel Ve Nesnel Yargı Testi

Türemiş Sözcükler

Yapım Ekleri Testi

Paragrafta Anlam Test

İsmin Halleri Testi

Yapım Ekleri Türemiş Sözcükle.

Türkçe Atasözlerinde Anlam

Özel Ve Tür Isimleri

Cümlede Karşılaştırma

Yeni Kelime Oluşturan Ekler

Öznel Nesnel Yargı

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Farklı Düşünmeye Yönlendiren .

Destekleyici Ve Açıklayıcı Ifa.

Oyun Ve Spor Ünite Değerlendirme

Zamirler
7.
Tema Değerlerimiz

8.Tema Hayal Gücü Ve Gizemler

8.Tema Hayal Gücü

Eylemler

Sıfatlar

Betimleyen Ve Tanımlayan İfadel.

Genel Ve Özel Durum Bildiren İf.

İsmin Halleri

Öznel Nesnel Yargı

Ses Düşmesi

Farklı Düşünceye Yönlendiren .

Abartılı İfadeler

Ünlü Uyumu

Eylem Fiil Bildiren Sözcükler

Zamirler (Adıllar)

Öznel Ve Nesnel Anlatım

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Ünlüler Sesli Harfler

Eylem Bilgisi

Eylemde Zaman

Gerçek Anlam Mecaz Anlam

Terim Anlamlı Sözcükler

Gerçek Ve Mecaz Anlamlı Sözcük.

Sesteş Sözcükler

Türemiş Sözcükler

8.Tema Hayal Gücü Ve Gizemler

Değerlendirme Testleri

Türkçe Düzey Belirleme Sınavı

Genel Değerlendirme 1.Test

Değerlendirme

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Deneme Testi 1

Deneme Testi 2

Deneme Testi 3

Deneme Testi 4

Deneme Testi 5