1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme 1

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme 2 

 

ÇALIŞMA KONULARI

Eş Anlamlı Kelimeler
Zıt Anlamlı Kelimeler
Eş Sesli Kelimeler
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Kelimeler
Kelime Türetme
Adlar (İsimler)
Okuduğunu Anlama
Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
5N 1K
Karşılaştırmalar
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu

1.Yazılı Hazırlık Testi 

1.Yazılı Hazırlık Testi 1

1.Yazılı Hazırlık Testi 2

1.Yazılı Hazırlık Testi 3

1.Yazılı Hazırlık Testi 4

1.Yazılı Hazırlık Testi 5

1.Yazılı Hazırlık Testi 6

YAZILI ÖRNEKLERİ

Türkçe 1.Yazılı 

Türkçe 1.Yazılı 1

Türkçe 1.Yazılı 2

Türkçe 1.Yazılı 3

Türkçe 1.Yazılı 4

Türkçe 1.Yazılı 5

Türkçe 1.Yazılı 6